1. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 2. Odpisovanie DHM (2 replies)
 3. Nákup materiálu v zahraničí na doklad z RP (10 replies)
 4. Prerušená živnosť a uzávierkové účtovné operácie (1 replies)
 5. Dofakturácia prepravy v r. 2011 a DPH (2 replies)
 6. ERP verzus úhrada pohľadávky v hotovosti. (1 replies)
 7. ERP verzus úhrada pohľadávky v hotovosti. (1 replies)
 8. môžem vykonávať absolventskú prax ? (0 replies)
 9. Daňové priznanie Fo typ B a daňový bonus (5 replies)
 10. 2 PPD na 1 faktúru (14 replies)
 11. Zaslanie upomienky - sankcia (2 replies)
 12. Zaúčtovanie DHM (3 replies)
 13. Vratka preplatku RZZP (2 replies)
 14. Hlásenie o vyučtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (5 replies)
 15. Podávanie daň. prizania typu A a B. (2 replies)
 16. FAKTÚRA R.2011 A ZDANITEĽNÉ PLNENIE 2010 (17 replies)
 17. vyfakturované služby vopred a DPH (3 replies)
 18. Príležitostný príjem (3 replies)
 19. Daňové priznanie - študenti (1 replies)
 20. sociálny fond nevytvorený (11 replies)
 21. Oprava vozidla po nehlásenej nehode (11 replies)
 22. vreckové - VOZD (2 replies)
 23. nezdaniteľná čiastka na manželku (8 replies)
 24. Dobrý deň, prosím poraďte mi.... (0 replies)
 25. § 18 ods. 15 postupov účtovania v PU (6 replies)
 26. nie som platca DPH a vystavujem Fa za služby do ČR firme neplatcovi DPH (5 replies)
 27. Nevyplatená mzda a RZD (20 replies)
 28. DP FO typu A riadok 45a, ZD pre uplatnenie zam. prémie (5 replies)
 29. prepočet zahr.meny (8 replies)
 30. vzor započítania pohladávok a závazkov (1 replies)
 31. predfaktura a ostrá faktúra (4 replies)
 32. Dan za komunalny odpad (1 replies)
 33. zmluva zo záväzkov? (1 replies)
 34. Zmluva podľa §51 a §853 Občianskeho zákonníka (4 replies)
 35. DP typu A -dohoda (11 replies)
 36. skutocne náklady (0 replies)
 37. Akoto že predávajúca firma z Rakúska mi chce fakturovať tovar bez DPH? (5 replies)
 38. DP 2010- Zamestnanec plus zmluva o dielo (9 replies)
 39. DP r. 2010 FO A (0 replies)
 40. inventúra (7 replies)
 41. Príjem zamestnanca z EPO - refundovaná časť zahr.prac.cesty (0 replies)
 42. Zamestnanecká prémia (0 replies)
 43. Daňové priznanie A FO (12 replies)
 44. Potrebujem pomôcť pri vyplnení daňového priznania typu B (5 replies)
 45. vzor vyhlásenia (0 replies)
 46. Prihlásenie nového auta na DU pre cestnú dan (18 replies)
 47. Dohoda o podpore predaja od firmy coca cola (3 replies)
 48. Neziskova organizacia (33 replies)
 49. Daň z príjmu PO - pokuta za neskoré podanie priznania DPH (1 replies)
 50. Hospodársky výsledok v JU (8 replies)
 51. Príjem na základe kúpnej zmluvy (4 replies)
 52. Finančný príspevok a paušálne výdavky (1 replies)
 53. Prerušenie živnosti a zostavovanie výkazov k DP (1 replies)
 54. nárok na diety (2 replies)
 55. Výpis do SP (1 replies)
 56. Daň z dedičstva (1 replies)
 57. Ako zaúčtovať prevod z podnikateľského účtu na súkromný? (1 replies)
 58. 60% paušálne výdavky (5 replies)
 59. dobropis za odobraté množstvo a daň z príjmu (3 replies)
 60. Lekár a výdavok na vzdelávanie (1 replies)
 61. Softver na výpočet sankčného úroku (2 replies)
 62. odmena za platbu kartou (2 replies)
 63. Riadok 23 daňového priznania k DPH (6 replies)
 64. služby viažuce sa na nehnuteľnosť v ČR (11 replies)
 65. Prijatý finančný dar v PU (2 replies)
 66. Hotovosť v ERP a hotovosť podľa peňažného denníka (2 replies)
 67. Paušálne výdavky na PHL a DPH (12 replies)
 68. Ocenenie skladu (5 replies)
 69. Nájomné (4 replies)
 70. znovu zamestnanecká prémia a DP typ B (1 replies)
 71. Prerušenie účtovných odpisov (9 replies)
 72. vyúčtovanie pracovnej cesty szčo (8 replies)
 73. Odpis premlčaných pohľadávok (10 replies)
 74. Zamestnanecká prémia (0 replies)
 75. podaná strava (4 replies)
 76. obcianske zdruzenie a prijmy (0 replies)
 77. prevod obchodného podielu (2 replies)
 78. Vrátenie DPH na Slovensku (6 replies)
 79. Podať daňové priznanie? (0 replies)
 80. szčo - podvojné účtovníctvo (3 replies)
 81. uplatnenie dph pri tankovaní - vznik dobrovolného platcu počas mesiaca (2 replies)
 82. danove prznanie typ A (2 replies)
 83. Časové rozlíšenie provízie. (3 replies)
 84. DPH za službu ČR pre SR (1 replies)
 85. Daňové priznanie verzus RZZP (3 replies)
 86. zamestnanecké cestovné - benefit (0 replies)
 87. Náklad vo forme kúpnej zmluvy (6 replies)
 88. Dotácia z ÚP a kúpa vecí pred jej pripísaním na účet (0 replies)
 89. záloh.faktúry a pohľadávky (2 replies)
 90. Výsledok hospodárenia (0 replies)
 91. Sociálny fond (7 replies)
 92. prerušené odpisovanie budovy z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie (2 replies)
 93. Nízky príjem a daňový bonus (19 replies)
 94. Príspevok na SZČ (7 replies)
 95. Vh po zdanení (2 replies)
 96. Tovar z EU a neplatiteľ dph. (2 replies)
 97. Podmienené obligácie a goodwill (0 replies)
 98. plastové okná a odpisy (2 replies)
 99. POHODA (1 replies)
 100. Ako zaúčtovať zrušenie (zníženie) záväzku pri reštrukturalizácii? (1 replies)
 101. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010 (2 replies)
 102. Sluzobny automobil a SZCO (5 replies)
 103. rozdielna dph (3 replies)
 104. Chela by som sa spýtať, či sa dá považovať nasledujúce služby ako Finančné služby? (1 replies)
 105. Koľko si vypýtať € za služobnú cestu s odborným tlmočením. (0 replies)
 106. Záporný goodwill (0 replies)
 107. Živnostník a stravné 2011 (2 replies)
 108. paušálne výdavky - zásoby (1 replies)
 109. Hlásenie o vyúčtovaní dane (4 replies)
 110. Nezdaniteľná časť v DP na manželku (12 replies)
 111. Ako určiť priemernú spotrebu v Technickom preukaze? (1 replies)
 112. Príkazná zmluva a cudzí štátny príslušník (1 replies)
 113. Daňové priznanie, SZČO a materská (3 replies)
 114. Platby od PO fyzickym osobam (2 replies)
 115. Zaplatené poistné za december v novom kal. roku (12 replies)
 116. Zmena DPH v účtovníctve (3 replies)
 117. ročné zúčtovanie dane a DDS (0 replies)
 118. Uctovne vykazy pre JU k DP za rok 2010 (14 replies)
 119. Obstaraný majetok nezaradený už 4 roky (6 replies)
 120. účtovanie bez potvrdenky z bankomatu (4 replies)
 121. Do ktoreho obdobia zaradit fa? (3 replies)
 122. Viete ako sa robi evidencia obalov (1 replies)
 123. Rozdelenie zisku minulých rokov (13 replies)
 124. Cestovné príkazy (18 replies)
 125. odpočítateľná položka na manžela/ku (3 replies)
 126. študent a DP (1 replies)
 127. Dátum dodania tovaru pri refakturácii (2 replies)
 128. Strata v danovom priznani (9 replies)
 129. Tlaciva na DP typ B za rok 2010 (1 replies)
 130. fakturacia (2 replies)
 131. Neuhradena strata minulych rokov 429 (3 replies)
 132. Faktúra-barter (0 replies)
 133. Zdaniteľné príjmy za rok 2010 z ČR (3 replies)
 134. daňový bonus (8 replies)
 135. Odpis neprihlásenej pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní (18 replies)
 136. oprava havarov.vozidla (2 replies)
 137. Dobrovoľné sociálne poistenie - Daňové priznanie (25 replies)
 138. Uloženie pokuty za podanie daňového priznania po lehote (3 replies)
 139. Mobil len na IČO? (5 replies)
 140. Mám hlavu v smútku:nemám chybné potvrdenia? (7 replies)
 141. daň z prijmu za prenájom bytu (44 replies)
 142. daň z vyplatenia podielového vlastnictva (1 replies)
 143. Nezamestnany a danove priznanie (1 replies)
 144. Zdaniteľné plnenie žiadne v tuzemsku - odpočet DPH z PHM (2 replies)
 145. poistenie pohľadávok a dph (1 replies)
 146. Zaúčtovanie zdaneného príjmu v JU (Alfa) (8 replies)
 147. daňové priznanie pre svokru (0 replies)
 148. rozdelenie majetku po rozvode (1 replies)
 149. Dan z nevyplatenej mzdy?? (8 replies)
 150. Odpis poskytnutého finančného preddavku (2 replies)
 151. Účovanie skladu v lekárni (0 replies)
 152. Preddavky na daň (2 replies)
 153. Daň z bank.úrokov a strata (5 replies)
 154. Faktura z divnymi datumami (7 replies)
 155. oprava havarov.vozidla vo vlastnej režii (16 replies)
 156. Skolaudovaná stavba prosím o radu (2 replies)
 157. Učtovanie prijatých platieb za OF na súkromný účet (3 replies)
 158. darovanie bytu a dan z prijmu (0 replies)
 159. Inventarizacia - drobný evidovaný majetok (6 replies)
 160. Zrazená daň na VK a BU - vrátenie dane (1 replies)
 161. Bezhotovostný vklad (11 replies)
 162. ako mám zaúčtovať kúpu notebooku v JU? (6 replies)
 163. Príkazná zmluva 2011 (0 replies)
 164. trápim sa tu so zaradením do odpisových skupín. (1 replies)
 165. DP k DzPO za r. 2010 a platenie preddavkov v r. 2011 (2 replies)
 166. kniha jázd (1 replies)
 167. Paypal, MoneyBookers a registrácia k DPH. (4 replies)
 168. Zivnost (2 replies)
 169. prosím, prosím....FO ročné zúč.dane (0 replies)
 170. medzinárodná prepva - zollgut (0 replies)
 171. Daňové priznanie pre FO (0 replies)
 172. Dlhodoby majetok - bezodplatny prevod - odpisujeme? (0 replies)
 173. Zálohová platba do zahraničia a daňový doklad (2 replies)
 174. Preddavok na modul ku erp (2 replies)
 175. opravné položky k pohľadávkam (25 replies)
 176. Prijatý preddavok v roku 2010, dodávka rok 2011 (3 replies)
 177. Dobropis (2 replies)
 178. Danove priznanie a danovy bonus (0 replies)
 179. Po maturite (9 replies)
 180. nájomné za garáž (1 replies)
 181. Nadobudnutie tovaru z EU s montážou (2 replies)
 182. Dochodca a vratenie dane z kapitaloveho majetku (8 replies)
 183. Príjem FO za službu Office House (2 replies)
 184. Akú ALFU si kúpiť? (3 replies)
 185. zdananie zahraničných dividend (0 replies)
 186. Prístrešok (0 replies)
 187. Google adWords a DPH (3 replies)
 188. predčasny starobny dochodca (7 replies)
 189. Co vsetko musim podat spolu s priznanim? (0 replies)
 190. 2 mesiace zamestnany potom nezamestnany (12 replies)
 191. 2 prevádzky 1 firma (3 replies)
 192. Maloobchod a RP (2 replies)
 193. novy fakturacny system. zmena faktur. (7 replies)
 194. Uplatnenie DPH pri nákupe dialničnej známky (3 replies)
 195. Zaokruhlovanie na fakturach (3 replies)
 196. Ahojte poraďáci, prosím poraďte mi, sme nez.org., a ideme založiť s.r.o. (0 replies)
 197. Úhrnná suma dane (2 replies)
 198. Dobrý deň, zaujímalo by ma: (9 replies)
 199. Danove priznanie - viac zamestnavatelov (1 replies)
 200. Musim podavat danove priznanie? (9 replies)
 201. zamestnanecka premia - pol mesiaca na dohodu a pol na zmluvu (2 replies)
 202. Amortizácia pri súkromnom vozidle používanom na služobné účely (1 replies)
 203. dobrovolný platca dph v mesiaci (7 replies)
 204. Daň. priznanie B- daňový bonus (3 replies)
 205. RZZP za 2010 - PN živnostníka (3 replies)
 206. krádež auta na leasing (2 replies)
 207. dôchodca - podiel v družstv - výnosy (1 replies)
 208. SZCO+dohodar - DP (3 replies)
 209. Daňové priznanie FO a príjmy z prenájmu auta (1 replies)
 210. Vrátenie dani - CZ firma, praca na SK (2 replies)
 211. potvrdenie o príjme z ČR (9 replies)
 212. Daňové priznanie za r. 2010 pre brigádnika a zároveň zamestnanca - súrne (4 replies)
 213. Výsluhový dôchodok v daňovom priznaní (1 replies)
 214. Daňové priznanie SZČO - paušálne výdavky (4 replies)
 215. Ročné zúčtovanie dane (14 replies)
 216. zahr. pracovná cesta - účel: nákup auta - VOZD (1 replies)
 217. Povinnosť uvádzať výšku DPH a IČ DPH na dokladoch-parkovacich kartach (2 replies)
 218. čo znamená skratka VNZD v jednoduchom učtovníctve? (9 replies)
 219. DPFO, typ B (8 replies)
 220. Platca DPH: áno či nie? (5 replies)
 221. záväzky vo výkaze (13 replies)
 222. Je možný odpočet DPH? (7 replies)
 223. Ukončenie podnikania a RZZP 2010 (5 replies)
 224. dolozenie kupnej zmluvy k DP-nehnutelnost (0 replies)
 225. Nevedeli by ste mi poradit? (1 replies)
 226. ahojte, mam otazku, (9 replies)
 227. Bločky z členských krajín, DPH a daň z príjmov (4 replies)
 228. Daňový bonus (3 replies)
 229. SZČO a daňový bonus na dieťa (7 replies)
 230. Osobná asistencia (7 replies)
 231. Zamestnanecká prémia (0 replies)
 232. 316 - Zákazková výroba (4 replies)
 233. Pomoc s ulohou :) (0 replies)
 234. spotreba PHL (1 replies)
 235. pausalne vydavky (30 replies)
 236. Obstaraviacia cena pri kupe pouziteho stroja je daňovým výdavkom? (1 replies)
 237. sankcie za oneskorenú registráciu na DÚ,ako prenajímateľa (0 replies)
 238. Zamestnanecká prémia (1 replies)
 239. podľa akého zákona určím kategóriu bytu na vypočítanie výšky nájmu? (2 replies)
 240. DP a práca v zahraničí (1 replies)
 241. Money (0 replies)
 242. danove priznanie error (1 replies)
 243. Ako preukazat spolocnu domacnost (5 replies)
 244. zamestnanecká prémia (7 replies)
 245. logo-VOZD (1 replies)
 246. prijmy ako SZCO platca DPH a prijmy z prenajmu (28 replies)
 247. Máte skúsenosť s takýmto DP? (9 replies)
 248. prvý rozhovor s možným klientom na vedenie JÚ (6 replies)
 249. Daňové priznanie SR + ČR (6 replies)
 250. Otázky k DP typu A (5 replies)