PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Ako zaúčtovať nepeňažný dar s.r.o. pre inú fyzickú osobu?
 2. Smart hodinky do nakladov firmy.
 3. Kedy už môžem zaškrtnúť splnenie podmienok podľa §79 ods. 2 v DP k DPH
 4. Slovak si zobral za manželku občianku Maďarska, ma nárok na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ?
 5. Paušálne výdavky a manželka
 6. Pomoc s príkladom z účtovníctva
 7. Ako zaúčtovať započítanie pohľadávok zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného?
 8. darovanie nehnutelnosti zaradenej do podnikania
 9. odpisovanie auta pri leasingu
 10. Skolka ako obcianske združenie
 11. Danove povinnosti - kúpa ojazdeneho auta z nemeckeho bazara
 12. samozdanenie dodávky tovaru zo zahraničia
 13. Zahraničné odoslané dobropisy
 14. Zahraničný odoslaný dobropis
 15. poistná udalosť a daň
 16. Faktúry do Čiech
 17. Ako účtovať FA SZČO v JU vystavenú na seba?
 18. Obnovenie živnosti a odpisy auta
 19. paušálne výdavky
 20. Mám pravdu ak tvrdím, že dátum dodania pri opakovanom prenájme nebyt. priestorov
 21. vzor lekárskeho posudku pre zamestnávateľa
 22. pokladničný doklad z virtuálnej pokladnice=daňový doklad?
 23. Diéty a SZČO
 24. Prilezitostny predaj vlastnych výrobkov na trhu
 25. Cestovný príkaz - nájom za ubytovanie
 26. účtovanie predaja výrobkov cez Amazon
 27. Vysporiadanie DPH pri nákupe tovaru, ktorý nám predala švajčiarska spoločnosť v ČR
 28. registrácia platcu dph
 29. Mám zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti?
 30. Daňové priznanie
 31. Povinná registrácia na DPH po dosiahnutí obratu
 32. Fakturovať DPH česká objednávka tovar bude na Slovensku?
 33. Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny
 34. §7a -registracia pre dovoz sluzby ako je to s VFA do zahranicia
 35. oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním os.údajov - pri prijímaní dohodára
 36. Vystavenie faktúry mestu
 37. Mobil na splátky
 38. bezúročná pôžička
 39. návšteva lekára 3 dni za sebou
 40. Aký je rozdiel medzi knihou odoslanej/došlej pošty a podacom registratúrnom denníku?
 41. Možno zaradiť bloky PHM do účt. od osoby, ktorá pracuje na základe mandátnej zmluvy a sprostredkúva obchod pre našu spoločnost?
 42. Refakturácia služby pre platiteľa DPH v zahraničí
 43. Ako prefakturovať faktúru zo SOI dodávateľovi?
 44. Čerpanie dovolenky po skončení RD a nove zamestnanie
 45. Ako zaúčtovať splatnú daň uhradenú v roku 2016 na aké účty
 46. Likvidacia spoločnosti - ukoncenie
 47. stravovanie vo vlastnom zariadení
 48. Účtovanie tržieb a úhrad stravnými lístkami
 49. Účtovanie tržieb v podvojnom účtovníctve
 50. Zdanenie preplatkov zo ZP
 51. Ak zmením od 1.1. účtovnú osnovu (zavediem analytické účty), musím najskôr počiatočné stavy nahodiť podľa účtov platných do 31.12.minulého roka?
 52. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 53. Ako zaúčtovať súdny poplatok za klienta?
 54. Uplatnená DPH z faktúry, ktorá patrila inému odberateľovi
 55. doplnenie dochádzky
 56. Ako učtujete "darčekovu poukažku" od O2 Slovakia ?
 57. Dodatočné daňové priznanie FO typ A a oddiel VII.
 58. Predĺžená RD a členka volebnej komisie
 59. Vystavenie faktury pred zalozenim zivnosti
 60. Geis a príjmový doklad za dobierku
 61. Ako účtovať tovar, ktorý prenajímame?
 62. Vyriešenie vzorcov v dochádzke
 63. DPH pri pozastaveni zivnosti
 64. Nulová faktúra zo švajčiarska a colný dlh
 65. odpočet DPH
 66. Práca v noci u vychovávateľa na internáte
 67. prihlásenie do zdravotnej poisť.
 68. Akého školiteľa na DPH a DzP by ste odporučili
 69. Vrátenie dane za manželku
 70. Účtovanie u advokáta trovy konania
 71. Zahraničné pokladničné doklady
 72. Kúpa bytu do s.r.o.
 73. zOF - rozdiel medzi platiteľom a neplatiteľom DPH
 74. Doklad z taxametra
 75. Čo so stravnými lístkami ktorých nominálna hodnota je nižšia ako zákonom stanovená hodnota?
 76. Účtovanie o úvere
 77. uctovanie kurzoveho zisku z DFA
 78. Ako urobiť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v malej firme?
 79. Mzda vychovávateľa na internate
 80. Mozem na 1 vydavk.pokl.doklad zaevidovat doklady z prechodu mesiacov,spolu ?
 81. Ako urobim vyber z VRP ?
 82. Evidovanie DFZ
 83. pracovná pohotovosť učiteľ na sústredení so žiakmi
 84. Je potrebné transferové oceňovanie?
 85. Obchodovanie s Tureckom
 86. Ako účtovať fakturu od poistovne za nahradne vozidlo, ciastocne preplatenu poistovnou ?
 87. fakturovanie do Dubaja
 88. občianske združenie a reklamná činnosť
 89. Ako žiadať - súhlas správcu dane
 90. Musime pouzivat koeficient DPH pri najomcom,kde su energie s DPH,a prenajom bez DPH ?
 91. Neurčená DPH na zmluve
 92. Stavebné práce s prenosom DP §69 ?
 93. Ako sa počíta daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti keď súčasne mám príjem z predaja 3 nehnuteľností?
 94. Zamestnankyňa na materskej dovolenke a preplatok RZZP - ako zdaniť?
 95. Zahraničný cestovný príkaz
 96. Akú predkontáciu použiť na RZZP za zamestnanca?
 97. technické zhodnotenie alebo spotreba?
 98. Pôžička od spoločníkov / konateľov
 99. výmena tovaru dobropis
 100. Klasifikacia prenosnej kotolne
 101. Minimálna mesačná mzda pri 37,5 h. týždennom pracovnom čase
 102. búracie práce ako technické zhodnotenie?
 103. Treba vystaviť faktúru aj napriek súdnemu rozhodnutiu??
 104. súhrnný výkaz pre dph a reg. podľa §7a
 105. Koľko dni dovolenky?
 106. Zahraničná firma
 107. Dorucenie pisomnosti od spravcu dane a platenie spravnych poplatkov
 108. Krátkodobá a dlhodobá rezerva na pest. činnosť v lesníctve - rozpúšťanie.
 109. Nový vzhľad faktúry od Telekom
 110. SRO neplatca DPH kupuje tovar zo zahraničia
 111. Urbár - finančná náhrada za stratu výnosu z ťažby dreva
 112. Vyradenie drobného hmotného majetku v JÚ
 113. Chranene pracovisko - refundacia nakladov.
 114. Kupa a predaj karavanov uctovanie
 115. nezdanený príjem
 116. Podnikateľka na materskej dovolenke a stravne listky
 117. Danova licencia
 118. akciová spoločnosť
 119. Najomna zmluva fakturovana rocne
 120. Inventarizácia majetku
 121. Dodanie služieb
 122. výsledok RZZP 2016-preplatok vyúčtovanie v mzde
 123. Poskytnutý príspevok na SZČ na nákup strojov a platenie odvodov do ZP
 124. Účtovanie za správu domu
 125. Aká bola lehota na podanie súhrnného výkazu v roku 2012?
 126. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu účelu využitia - projekt požiarnej ochrany a príprava podkladov pre kolaudáciu - ide o prenos daňovej povinnosti?
 127. Omylom zaplatená záloha zo súkromného účtu.
 128. Odvody SZCO do socialnej poistovne (2016 - skratena zivnost)
 129. Predaj zdedeného domu
 130. Aký výnosový účet použijem pri peňažnej výhre?
 131. Prenájom dlhodobého majetku firmy
 132. benefity a dvojita DPH
 133. dobropis z EÚ a DPH
 134. transferové oceňovanie
 135. Klasifikácia produkcie - mixážny pult
 136. prechod cez SK a zahraničie - diéty
 137. ako zauctovat vklady spolocnikov pocas roka ?
 138. Vzorka - pero od National Pen
 139. Zaúčtovanie faktúry za poistnú udalosť
 140. Darovanie auta konateľovi
 141. Ako zauctovat poplatok za pripojenie plynu ?
 142. Dph z roku 2016, ako zaúčtovať v roku 2017
 143. Cena PHM zistená Štatistickým úradom SR pre vypocet nahrady za sluzobnu cestu sukromnym motorovym vozidlom
 144. Lekárne a poplatky 0,17€ za recept od 01.10.2017
 145. Preclenie tovaru z Číny - kúpený na veľtrhu v EU
 146. Faktúry uhradené po splatnosti za roky 2014 až 2017. Za aké obdobie môžem vystaviť penalizačnú faktúru spätne ?
 147. Preradenie auta z osobného užívania do podnikania
 148. Koľko zaplatím na odvodoch SZČO popri zamestnaní
 149. Založenie novej s.r.o. Povinnosti?
 150. Odpisovanie drobných stavieb
 151. kontrolná komisia bytového družstva a účtovníctvo
 152. Musí sa registrovať pre DPH §7 ak neplátca DPH prijme službu od neplátcu DPH z EU?
 153. odpisovanie auta nad 48 tis.
 154. zaúčtovanie faktúry od DHL
 155. Môže sa nákup služieb účtovať na účet 112?
 156. Global Payments s.r.o.- akceptácia plat. kariet- POS terminál
 157. Prijímateľom stavebných prác je mesto - neplatca DPH. Ako to bude s DPH na strane mesta?
 158. Pohľadávka po splatn.360 dní - opravná položka???
 159. Účtovať o DPH pri prijatom poistnom plnení za totálnu škodu na automobile?
 160. Prečo sa nedá otvoriť formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)?
 161. Účtovníčka pre občianskej združenie
 162. stravné študentovi na odbornej praxi
 163. Myslíte, že skutočne začnú platiť dane aj Slováci žijúci napr. v Monaku alebo majúci firmu v emirátoch?
 164. Poplatok v Nemecku
 165. Účtovanie pri kúpe podniku
 166. nepeňažný príjem poskytnutý fofmou produktov vlastnej výroby
 167. Ako mi bude vypočítaná daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti?
 168. prijatá faktúra s & 69
 169. Zaznamenávajú sa v kontrolnom výkaze vratné obaly od dodávateľa - prepravky sú finančne zálohované - oslobodené od dane § 42 zákona o DPH ?
 170. paragon ako daňový doklad
 171. Záloha:poskytnutá v CZK, vrátená v EUR
 172. výsledok hospodárenia
 173. prevod podielu sro
 174. Môže živnostník po zrušení živnosti ešte dorovnávať záväzky?
 175. Prenesenie daňovej povinnosti na koláče
 176. Kto zruší registráciu na el. komunikáciu s daňovým úradom?
 177. vyňatie z účtovníctva odpísané motorové vozidlo
 178. MRP- mzdy /doklady pre auditora
 179. prenos daňovej povinnosti
 180. zmluva na dobu urcitu - predlzenie?
 181. Rozdiel v pohľadávkach a záväzkoch pri zlúčení spoločností.
 182. preberanie procesov/uctovnictva z jednej krajiny do druhej
 183. Mám samozdaniť faktúru z Maďarska?
 184. S.r.o. nemá DIČ
 185. Pracovné oblečenie z ČR do nakladov
 186. Ako postupovať pri nepodanej ale schválenej účtovnej závierke za rok 2014?
 187. Mám povinnosť zaúčtovať došlú fa za materiál do účtovníctva?
 188. Obedy - stravné zamestnancov
 189. Účtovanie splátky poistného mobil. zariadenia
 190. Zaradenie dlhodobého majetku - mot. vozidlo
 191. Je povinnosť tvoriť opravnú položku k pohľadávke?
 192. Zástup počas MD + RD
 193. daňové priznanie na PO - zlúčenie
 194. opravne daňové priznanie
 195. faktúra za ubytovanie - do cestovného vyúčtovania?
 196. Mimoriadna uzavierka v JU
 197. Likvidácia spoločnosti a záverečná súvaha
 198. Náklady budúcich období
 199. predaj obchodného podielu
 200. Odvolanie voči pokute z DÚ
 201. Chránená dielňa
 202. Treba nákup z Ebay samozdaniť? (s.r.o. je platca DPH)
 203. prenos daňovej povinnost-dokumentácia ku vzduchotechnike
 204. pausalne vydavky a odvody pri autorskych zmluvach
 205. dodatočny výkaz a pokuta
 206. Kúpa PO ojazdeného auta od druhej PO.
 207. pôžička hotovosti od majiteľa
 208. Vymožená pohľadávka a účtovanie provízie
 209. Kedy je dátum zdaniteľného plnenia pri predaji ojazdeného vozidla zaplateného vopred?
 210. účtovanie pôžičky od PROFICREDIT
 211. preklad nemeckej faktúry
 212. DPH koeficient vysporiadanie
 213. Odkúpenie zabehnutej prevádzky - ako postupovať?
 214. Kupa telefonu od O2 / mesacne spatky /
 215. Mam licenciu, ale otvara sa mi iba Demo verzia - Omega
 216. Zabezpeka uctovanie
 217. Ako si vypočitam že koľko dane dostanem ?
 218. DPH
 219. Oprava terasy
 220. Postúpenie pohľadávky nadobudnutej postúpením
 221. vyradenie autobusu
 222. Dobropis bez mínusovej sumy
 223. V ktorom mesiaci samozdaniť faktúru za dopravu tovaru z EU od platcu DPH z EU?
 224. Do ktorého riadku DP samozdaním dopravu za dodávku tovaru z EU?
 225. Dodatočne alebo riadne daňové priznanie
 226. uctovanie v restauracii preplatenie straveniek GGFS
 227. ako účtovať dobropis v JÚ
 228. Dávka v nezamestnanosti a následná materská dovolenka po dvoch deťoch
 229. Znalecký posudok - aký môže byť starý ak vkladá mesto do svojej s.r.o. nepeňažný vklad kvôli zvýšeniu ZI?
 230. Zvýšenie ZI - informovanie daňového úradu
 231. Oprava chýb minulých rokov
 232. Novy platca DPH
 233. Refakturacia faktúry s prenosom daňovej povinnosti..
 234. Faktúra od českého dodávateľa
 235. Výpočet úväzku učiteľa
 236. Nahrada za stravne listky hotovost z pokladne?
 237. Dovoz tovaru zo Švajčiarska a DPH
 238. Ako bude vystavená faktura. českému odberatelovi?
 239. Bloček z Českej republiky
 240. Odpočítanie DPH pri prijatí služby z tretej krajiny
 241. Za predaj automobilu musím zaplatiť okrem dane z príjmu aj DPH?
 242. Dodávka a montáž v Rakúsku
 243. Začínajúci živnostník
 244. Ako zaúčtovať predaj aplikácii cez Google Play?
 245. DPH
 246. Odpočet DPH
 247. Kto archivuje doklady a písomnosti po prevode obchodného podielu?
 248. Zaradenie kioskovej trafostanice
 249. Prefakturovanie pokuty a DPH
 250. sprostredkovanie