1. Môže sa dať vypísať na materskú dovolenku ak rodičovská dovolenka končí 19.1.2018 a termín pôrodu je 17.3.2018, t.j. 57 dní? (1 replies)
 2. STORNO faktúry - dodatočný KV a DPH (2 replies)
 3. dodatočné DPPO-dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty (2 replies)
 4. Prevod z bežného na podnikateľský účet z hľadiska daní a účtovníctva? (2 replies)
 5. Platba za faktúru (15 replies)
 6. Program Omega - aktualizácia (8 replies)
 7. Majetok na leasing a prerušenie odpisov (1 replies)
 8. Predaj na AMAZONE na živnost - účtovníctvo (0 replies)
 9. Ebay - zrušenie Paypal transakcie (11 replies)
 10. Nové vzory tlačív - závislá činnosť (0 replies)
 11. DPH novy vzor tlačiva 1.1.2018 (0 replies)
 12. Aká bude pokuta za platbu v hotovosti nad 5000 € (8 replies)
 13. Doklad (3 replies)
 14. Pracovné oblečenie - predajca (1 replies)
 15. pracovník s mesačnou mzdou ktorý čerpal dovolenku a min.mzda (2 replies)
 16. Nakup zimných pneu ako učtovať v JÚ v sume 400€. (1 replies)
 17. účtovanie tržieb (2 replies)
 18. Dodanie tovaru (0 replies)
 19. Ako faktúrovat zľavu na faktúre? (2 replies)
 20. účtovanie dane mestu (3 replies)
 21. uplatňovanie výdavkov na PHL pri nájme vozidla (1 replies)
 22. neziskovka a výkazy (7 replies)
 23. konateľ a platba kartou (7 replies)
 24. prechod na SZCO - kedy zacat platit preddavky na dan? (1 replies)
 25. Účtovanie dotácie z PPA v roku, ku ktorému patrí (0 replies)
 26. Nákup spotrebného tovaru v ČR na blok z ERP vysporiadanie DPH v SR (0 replies)
 27. Môžem zmeniť zmeniť PHM 100% na PHM 80% teraz na konci roka, keď sme doteraz uplatňovali DPH vo výške zo 100%? (4 replies)
 28. Dátum dodania a dodací list (2 replies)
 29. Príjmy zo zisku bývalého spoločníka (5 replies)
 30. Prenájom podkrovia domu - povinnosti prenajímateľa (1 replies)
 31. Môže byť u DF prehodené poradie zd.plnenia v KV ak sú DF zaevidované podľa dátumu príchodu v KV? (2 replies)
 32. žena na materskej a daňový bonus (4 replies)
 33. Prenajom obchodu (1 replies)
 34. Paušálne výdavky a pozastavená živnosť (0 replies)
 35. Motorka - predaj pod hodnotu daňovej zostatkovej ceny (2 replies)
 36. Paušálne výdavky a auto v podnikaní (12 replies)
 37. Nepeňažná výhra-daň (28 replies)
 38. vynechané číslovanie v pokladni -VPD jedná sa o PÚ (3 replies)
 39. Prevedenie komisionárskej zmluvy na inú osobu (0 replies)
 40. Povinnosť uplatňovania výdajov v jednoduchom účtovníctve (8 replies)
 41. Odpisy (3 replies)
 42. Príležitostný predaj koláčov (18 replies)
 43. Odpisy starého traktora (6 replies)
 44. DZMV - predvyplnene finančnou správou tlačová beseda (0 replies)
 45. Cudzia faktúra v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 46. Učtovanie strávných lístkov v MRP (0 replies)
 47. Zarátavajú sa nepeňažné príjmy do hrubej mzdy? (2 replies)
 48. Komisionálny predaj :-D. (0 replies)
 49. cena účtovníctva (4 replies)
 50. Konateľ - prenájom bytu (3 replies)
 51. Účtovanie úveru (1 replies)
 52. Odpisy (1 replies)
 53. Preprava tovaru v rámci EU platitelia DPH (1 replies)
 54. Predaj členstva je služba alebo materiál, ak za kúpu členstva dostane kupujúci tričko s názvom klubu? (5 replies)
 55. Nákup opcií za bitcoin FO, držanie 1+rok, je nutné platiť dane? (3 replies)
 56. kúpa staršieho auta a vstupná cena HIM (1 replies)
 57. Vydaná faktúra v CZK do ČR (2 replies)
 58. Vypocet pausalnych vydavkov 2017 (5 replies)
 59. prenos danovej povinnosti (0 replies)
 60. oneskorená faktúra (1 replies)
 61. Do ktorej odpisovej skupiny patrí paketovací lis na papier Ekopack40? (4 replies)
 62. Vklad spoločníka na úhradu faktúry (5 replies)
 63. Dodatočné DPH a KV za 03/2015 (4 replies)
 64. Cestovné náhrady zahraničného konateľa (1 replies)
 65. Ako zaúčtujem stornopoplatky za zrušenie školenia? (3 replies)
 66. Predĺženie záruky u MV - účtovanie (3 replies)
 67. Keď mám živnosť tu a platím dane u nás (budem platcom DPH), musím platiť aj v USA? (3 replies)
 68. Neskoro odovzdaný dobropis k fa (1 replies)
 69. DPH - dodatočný kontrolný výkaz - musím podať ??? (3 replies)
 70. Môže spoločnosť vyplatiť fyzickej osobe odmenu za "recruiting fee"? (2 replies)
 71. Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH (1 replies)
 72. 1/4 prac. úväzok - hodinová mzda (3 replies)
 73. PP na dobu určitú a nárok na dovolenku (2 replies)
 74. Môžem použiť faktúru z Pošty ako potvrdenie o úhrade v účtovníctve? (1 replies)
 75. Vrátené poistné szčo (2 replies)
 76. Na aký účet účtovať administratívny poplatok pri ukončení leasingu? (1 replies)
 77. Szčo kúpa auto na základe kúpnej zmluvy (3 replies)
 78. Bude odberateľovi z ČR vystavená faktúra za dodanie tovaru s DPH? (2 replies)
 79. MRP jednoduché účtovníctvo (10 replies)
 80. DP DPH pri nadmernom odpočte - vyplnenie DP (2 replies)
 81. Dodatočné DP k DPH (3 replies)
 82. Reklamne služby a dph (8 replies)
 83. Danova kontrola (4 replies)
 84. Dodatočná DPH a KV ako osoba povinná platiť daň podľa § 78 ods. 3 (1 replies)
 85. účtovanie splátok z kreditnej karty (2 replies)
 86. Kde je miesto dodania v dolu opísanom obchode? (4 replies)
 87. Ako zaúčtovať cestovné náklady vyfakturované našim dodávateľom. (2 replies)
 88. Príjmy budúcich období (2 replies)
 89. Pracovna cesta na vlastnom mot.vozidla a vykazanie km (5 replies)
 90. Súkromné motorové vozidlo a DzMV (3 replies)
 91. Môžem si dať kávovar do nákladov ? (8 replies)
 92. Ako vystaviť faktúru za nájomné - dátum dodania (2 replies)
 93. Byt na hypotéku v majetku firmy a predaj firmy , ako sa to rieši ? (1 replies)
 94. Stratený doklad o úhrade faktúry ešte z roku 2016 - ako by ste to riešili? (4 replies)
 95. Spotreba v roku 2016, tržba v 2017 (2 replies)
 96. zrazkova dan (1 replies)
 97. Posielanie dodatočného daňového priznania od 1.4.2016 (2 replies)
 98. Ubytovanie - daňový náklad? (2 replies)
 99. Tovar odoslaný na proforme (0 replies)
 100. evidencia na up a dohoda (1 replies)
 101. Musí tovar fyzicky prejsť cez Slovensko pri zásielkovom predaji? (0 replies)
 102. Kedy nesmiem tvoriť sociálny fond vo výške 1%? (2 replies)
 103. odpočet na manželku (2 replies)
 104. Ako zauctovat odmenu zakaznika za recenziu? (2 replies)
 105. Avízo o výplate obratového bonusu (0 replies)
 106. Účtovanie bezplatne poskytnutej vody zamestnancom (4 replies)
 107. Darčekové kazety pre zákazníkov (8 replies)
 108. Poistenie majetku (1 replies)
 109. Odpisovanie majetku cez finančny leasing (3 replies)
 110. Aká dlhá výpovedná doba? (2 replies)
 111. Je zamestnanec povinný vyúčtovať si cestovné náhrady? (5 replies)
 112. Účtovanie výnosov zo služieb poskytovaných do zahraničia (2 replies)
 113. Stavba (2 replies)
 114. žiadost o preplatenie dovolenky v Rakúsku BUAK (2 replies)
 115. účet 355 čo s ním (1 replies)
 116. Vykonané práce - prenos daňovej povinnosti..??? (3 replies)
 117. Kúpa auta cez ČSOB leasing (6 replies)
 118. szčo a kilometrovné (1 replies)
 119. Podanie danoveho priznania. (6 replies)
 120. Môžem účtovať dostavbu nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku sročky vo vlastnej réžii priamo na 042? (0 replies)
 121. Leasing - 1.navýšená leasing.splatka (6 replies)
 122. Preplatok vrátený na účet zdravot.poisť. (0 replies)
 123. služobné auto na súkromné účely (3 replies)
 124. Pôžička od spoločníka vlastnej firme v roku 2017 (0 replies)
 125. Refundácia z ÚPSVaR (3 replies)
 126. Povinnosti po prechode do nového roka v PÚ (8 replies)
 127. vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva (2 replies)
 128. slovenka ma rakusku živnosť a je zamestnaná aj na dohodu na Slovensku (0 replies)
 129. Nespravne vyplatena cista mzda (9 replies)
 130. môžem odhlásiť dohodára dnes k 30.11.2017 (2 replies)
 131. stravné lístky (3 replies)
 132. Oznamovacie povinnosti (2 replies)
 133. Ako opraviť dátum splatnosti faktúry po jej doručení? + povinnosti odberateľa (4 replies)
 134. uroky z omeskania v ZP-nazorny priklad? (5 replies)
 135. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti? (3 replies)
 136. Zamestnankyňa je na PN a teraz nastupuje na MD - ako postupovať? (6 replies)
 137. Pôžička konateľovi (19 replies)
 138. dohoda o brigad.praci študenta opätovné uzavretie (2 replies)
 139. Evidencia zasob (DE, HM do 1700€) (1 replies)
 140. Dohoda a výkon práce v zahraničí (0 replies)
 141. Vklad konateľa do pokladne v hotovosti (18 replies)
 142. škoda na majetku živelnou pohromou, (1 replies)
 143. Je potrebné k pokladničnému dokladu, ktorý je platený kartou aj výstup/doklad z POS terminálu? (3 replies)
 144. Príjem z predaja auta preradeného z podnikania do osobného užívania do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku SZČO - aký doklad do príjmov v JÚ? (2 replies)
 145. Započítanie pôžičky (2 replies)
 146. Nedaňový výdaj (5 replies)
 147. Ako poskytovať služby účtovníctva švajčiarskym klientom na dialku na území SR? (5 replies)
 148. platba nad 5000 € v hotovosti (20 replies)
 149. Fakturacia platca DPH do CR pre SVB?? (13 replies)
 150. Príležitostný prenájom (7 replies)
 151. Kedy povinna príloha - Vykaz príjmov a výdavkov (10 replies)
 152. samozdanenie pri 119 z EU (0 replies)
 153. Faktúra z nemecka (6 replies)
 154. Môže prenájimateľ zvýšiť sám zálohove platby bez úpravy zálohoveho predpisu od správcu (4 replies)
 155. Môžem si zaúčtovať nákup tovaru, ktorý som nakúpila ešte pred začiatkom založenia živnosti? (3 replies)
 156. odpocitanie DPH pri obstarani osobneho auta, ak sa majitel auta nestava drzitelom. (0 replies)
 157. Čo mám robiť? eOP podpis a hláška ´´neplatná autorizácia´´ (7 replies)
 158. Faktura za dobitie kariet na stravu zamestnancov (1 replies)
 159. Pracovná večera-zúčtovanie (3 replies)
 160. VF do EU a registracia na §7a (0 replies)
 161. nadmerný odpočet prijatá úhrada ? Jednoduché účto (2 replies)
 162. Zmluva o výpožičke auta od 1.1.2017-ktoré výdavky áno a ktoré nie? (1 replies)
 163. Neuhradené účtovné služby 2016 zároveň neuhradený záväzok 2017. Upraviť ZD? (2 replies)
 164. Predaj motora Tatra (1 replies)
 165. Čo s pohľadávkou v prípade neprihlásenia? (3 replies)
 166. Nezdaniteľná časť základu dane - kde si ju je lepšie uplatniť a aký to ma na mňa vplyv? (4 replies)
 167. Pracovná cesta v tuzemsku i v zahraničí- v rámci jedného dňa (1 replies)
 168. Zaúčtovať odpisy a aj zostatkovú cenu pri predaji auta v JÚ? (9 replies)
 169. žiadosť o odpustenie lehoty zo strany DÚ (0 replies)
 170. Práca na stavbe v ČR krátkodobá (2 replies)
 171. Mobil na splátky v JU (0 replies)
 172. Ako je to daňovým priznaním pri úmrtí daňovníka ? (0 replies)
 173. Ako opraviť vzniknutú situáciu? - ostrá fa. vystavená so zlým (skorším) dátumom ako plnenie (0 replies)
 174. Ako zlikvidovať znehodnotené stroje? (1 replies)
 175. Preplatok na SP - zaúčtovanie v JÚ (3 replies)
 176. Účtovanie poplatkov za sťahovanie hudby, obrázkov z internetu - zahraničná faktúra (2 replies)
 177. Paušálne výdavky a časť roka plátca DPH (4 replies)
 178. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok a daň z príjmov (1 replies)
 179. Ako zadat do pohody cez interny doklad DPH za stravu pre zamestnanca? (3 replies)
 180. Kontrolný výkaz DPH (2 replies)
 181. Vrátenie poistného od Sociálnej poisťovne-ako zaúčtovať? (0 replies)
 182. Výstavba nekomerčnej budovy - účtovanie (0 replies)
 183. Exekúcia zo mzdy (1 replies)
 184. Zrušenie odpisov z dovodu požiaru (0 replies)
 185. Kúpa auta na firmu - daň z mot. vozidiel (10 replies)
 186. Prenájom nehnuteľnosti - verzus uplatnenie percent z ceny energií (0 replies)
 187. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - štát CZ. (2 replies)
 188. Ako zaúčtujem preplatok na dani z príjmu zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý mal dvoch zamestnávateľov? (2 replies)
 189. Obchod s neplatcom DPH, ktorý má byť pravdepodobne platcom. (2 replies)
 190. Dodanie elektronickych sluzieb do EU (1 replies)
 191. Daňový doklad a leasing (0 replies)
 192. Má niekto vzor "vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov" po nemecky? (0 replies)
 193. Vyuctovanie pracovnej cesty - platba CL z firemneho uctu (0 replies)
 194. Na aký účet treba zaúčtovať na strane aktív otváracej súvahy výšku vkladov spoločníkov? (3 replies)
 195. neskoro odovzdaný doklad (14 replies)
 196. Podklad k fiskálnemu dokladu (3 replies)
 197. Reťazový obchod (0 replies)
 198. Máme faktúru za celopolep- reklama na kamión, hodnota je vyššia ako 1700 EUR, mám zvýšiť OC kamiónu v IM? (1 replies)
 199. Môžem faktúrovať účtovné poradenstvo, keď mám otvorenú živnosť len na vedenie účtovníctva? (1 replies)
 200. Môže si FO kúpiť auto na IČO, aj keď ho chce využívať len na súkromné účely? (1 replies)
 201. Je potrebná daňová optimalizácia ? (2 replies)
 202. Otec na matersku dovolenku ak pracuje (0 replies)
 203. Kolko budem platit dan? (3 replies)
 204. ako vyzerá interný doklad pre JÚ (1 replies)
 205. Dlhodobý hmotný majetok využívaný aj na osobnú spotrebu (4 replies)
 206. Zdanenie kryptomien (1 replies)
 207. Cestovna kancelaria služba mimoEU (0 replies)
 208. fa z Maďarska za mýto účtovanie (0 replies)
 209. Aké množstvo vína je pre firmu daňovo uznateľný náklad? (3 replies)
 210. Dohoda o brigádnickej práci študentov v dvoch krajinach (1 replies)
 211. Cena za PÚ (22 replies)
 212. servis vopred? (1 replies)
 213. Zamestnanec za SK firmu vyslaný za prácou do Nórska - nedoplatok na dani (7 replies)
 214. Daňová exekúcia (0 replies)
 215. Daňová exekúcia (0 replies)
 216. Zamestnanec na pracovnej ceste (1 replies)
 217. ako predať pozemok nezaradený v OM? (0 replies)
 218. Teraz účtujem došlú faktúru z ČR za služby dodané v 4/2017. Musím podať dodatočné DP a aj SV? (4 replies)
 219. Ukoncenie zivnosti, samostatny financny agent a TPP (1 replies)
 220. uctovanie drobneho hmotneho majetku (0 replies)
 221. Je možné, aby mi zdravotná poisťovňa po mojej žiadosti započítala preplatok na poistnom za rok 2014, ktorý bol nižší ako 5 €, ak vo výkaze nedoplatkov za rok 2016 som ho mal vyšší ako 5 €? (4 replies)
 222. Software pre stroj - tovar alebo služba ? (4 replies)
 223. Lehota na prefakturáciu služby do zahraničia (0 replies)
 224. Ako opravím faktúru resp. priznanie DPH po mesačnej uzávierke. (3 replies)
 225. potvrdenie o registrácii k rodič.príspevku (3 replies)
 226. Deň uskutočnenia účtovného prípadu DUUP (1 replies)
 227. Je správne, keď mám na výplatnej páske uvedených viac odpracovaných hodín ako som v skutočnosti odpracoval a aj väčšiu mzdu ako som v skutočnosti dostal? (11 replies)
 228. Drobný majetok a inventarizácia (1 replies)
 229. typ dph (1 replies)
 230. Môžem vystaviť faktúru na iný produkt? (3 replies)
 231. Centové vyrovnanie pri uhradenej faktúre (4 replies)
 232. Brigáda na dohodu u 15 ročnej študentky. (9 replies)
 233. Dobropis - do ktorého mesiaca dať? (11 replies)
 234. ako účtovať poskytn. dlhodobú pôžičku PO - PO (1 replies)
 235. Absolventská prax - Aké povinnosti zo strany zamestnávateľa? (1 replies)
 236. doklad z ERP na opravu vozidla (6 replies)
 237. Úhrada vymáhanej pohľadávky a s nákladmi na právnika a DPH. (3 replies)
 238. auto na leasing a odpisovanie (0 replies)
 239. RZ zdravotného poistenia za 2016 (1 replies)
 240. Nemecka firma rezident DE so IC DPH SK fakturuje prepravu so slovenskou danou.je to spravne? (0 replies)
 241. Zaúčtovanie splátky prevzatie dlhu (7 replies)
 242. Je správne ponechať všetko na účte 042? (1 replies)
 243. Preddavky na daň (2 replies)
 244. správnosť účtovania - interiér.dizajn + materiál (0 replies)
 245. Prikaz majitela na vykonanie inventury (4 replies)
 246. Praca pre zahranicnu firmu (2 replies)
 247. Postúpenie pohľadávky (0 replies)
 248. zasielanie dodatočného DPPO (1 replies)
 249. tvorba socálneho fondu-dohodári (3 replies)
 250. Odpisy pred vstupom do likvidacie (2 replies)