1. Hospodarsky rok april-marec a preddavky na dan (0 replies)
 2. "Halierové vyrovnanie" (0 replies)
 3. Záloha do ČR na dodanie stroja s montážou (5 replies)
 4. Pracovná cesta - vyúčtovanie (1 replies)
 5. prenesenie daňovej povinnosti pri predaji stavebného materiálu (3 replies)
 6. Faktúra za stavebné práce v Čechách (2 replies)
 7. Považuje sa invalidný dôchodok mojej manželky mojom v DP ako jej príjem? (14 replies)
 8. Fa z 3.krajiny od fyz. osoby podnikateľa-samozdanenie a nárok na odpočet DPH ? (1 replies)
 9. Fakturácia služieb k dodanému materiálu a príjem na sklad. (2 replies)
 10. cestovné náhrady (4 replies)
 11. Účtovanie skladu spôsobom A - splnenie podmienok na audit (0 replies)
 12. Ako poustpovať pri vydanej faktúre v MRP- Prenesenie DP? (1 replies)
 13. Zmena účtovania PHM v priebehu účtovného obdobia. (4 replies)
 14. Kúpna zmluva v účtovníctve (8 replies)
 15. Ak neplátca DPH posiela zásielku do USA bez JCD, rieši DPH? (0 replies)
 16. prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 17. Zostatok na účte 133 pri účtovaní realitnej kancelárie (0 replies)
 18. Faktura za opravu auta na cudzom vozidle (1 replies)
 19. Stravné lístky - odrobené menej ako 4 hodiny (3 replies)
 20. Účtovanie VRP v JÚ (2 replies)
 21. Aktivácia materiálu??? (0 replies)
 22. Zmluva o dielo a paušálne výdavky (0 replies)
 23. Prijatie zamestnanca z PL - lekárska prehliadka (5 replies)
 24. registrácia zamestnávateľa (0 replies)
 25. Socialne poistenie a DP (2 replies)
 26. Svadba počas PN (4 replies)
 27. Nakup auta bez DPH (3 replies)
 28. Aký doklad vystaviť pri nepeňažnom vklade majetku do inej akciovky? (3 replies)
 29. Doklad z ERP (prenesená daňová povinnosť) a kontrolný výkaz (0 replies)
 30. účtovanie tržieb z erp (0 replies)
 31. Je povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni evidenciu na úrade práce? (1 replies)
 32. FO podnikateľ ZŤP a ERP (8 replies)
 33. Družka a prac.pomer (2 replies)
 34. Stala sa chyba?: Bolo treba podať DP (6 replies)
 35. zle zaúčtovaný majetok (0 replies)
 36. Účtovanie v súkromnom dennom stacionári (0 replies)
 37. Nesprávne uhradená FA (2 replies)
 38. stravné lístky minusové (20 replies)
 39. 1. strana DP DPH vysvetlenie (3 replies)
 40. Zdaniteľný príjem z BSM - registrácia DIČ (4 replies)
 41. Úč POD 1-01, Financial Statement, po anglicky (2 replies)
 42. Burza oblečenia - príležitostný predaj (0 replies)
 43. prevod vlastnickeho podielu (0 replies)
 44. Transferová dokumentácia (0 replies)
 45. Odpis auta (0 replies)
 46. úhrada faktúry konatelom/spoločníkom - nárok na odpočet dph (1 replies)
 47. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 48. Nevedený splátkový kalendár v JU (0 replies)
 49. Prenesená daňová povinnosť - manuál (17 replies)
 50. Inventarizačný súpis účtov (0 replies)
 51. Prijmy financneho sprostredkovatela a DP (1 replies)
 52. Učtovanie v MRP programe (9 replies)
 53. obcianske zdruzenie - danovy urad (0 replies)
 54. Zdaňovanie dividend (4 replies)
 55. patrí nakúpený vodoinštal.a kúrenársky materiál do položiek colného sadzobníka na samozdanenie? (2 replies)
 56. Ako sa prihlasim na elektorinicku komunikaciu s danovym uradom? (2 replies)
 57. DDP DzP FO "B" (3 replies)
 58. Daňové priznanie a systémová chyba (3 replies)
 59. Terminál účtovanie PU (0 replies)
 60. Odpocitatelna polozka (4 replies)
 61. Evidencia DF v Alfe (0 replies)
 62. Vrátený tovar a dobropis v nižšej cene (0 replies)
 63. Typ DPH 46 v MRP (1 replies)
 64. Vyplnenie riadku 23 DPH (2 replies)
 65. odpočet dph pri kúpe osobného auta (1 replies)
 66. nespotrebovaný tovar na konci roka (3 replies)
 67. Môžem eshop účtovať takto: (0 replies)
 68. DPH zo zostatkovej ceny a KV (0 replies)
 69. Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry v OMEGE (0 replies)
 70. Preprava a DPH (v rámci EU)_NESKORO doložené doklady (1 replies)
 71. Čo napísať do faktúry za príspevok na facebooku? (0 replies)
 72. Vykonané RZD a daňové priznanie (5 replies)
 73. SZČO a peňažna výhra (2 replies)
 74. cestovný príkaz (3 replies)
 75. odpisovanie auta nad 48 tis. (0 replies)
 76. Súhrnný výkaz DPH (1 replies)
 77. Vyplatenie podielov na zisku (0 replies)
 78. Stroj zaradený vo februári 2018 a v marci odcudzený. (4 replies)
 79. Oneskorený došlý dobropis (0 replies)
 80. Ako účtovať úhrady na bankovom účte v s.r.o., ak konateľ použiva svoj súkromný účet? (4 replies)
 81. prenos daňovej povinnosti podľa § 69 (0 replies)
 82. Došlá faktúra - servis výťahu - § 69 ods. 2 - v programe Alfa plus (9 replies)
 83. Ryza bez DPH z Metra a jej maloobchodny predaj (5 replies)
 84. Hlásenie 2017 (3 replies)
 85. kupa auta a -20% dph (1 replies)
 86. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, žiadnu faktúru nemám. (1 replies)
 87. Kontrolný výkaz tuzemské samoznadenie (3 replies)
 88. Rodinna sro a povinnost GDPR (2 replies)
 89. DPH pre zahraničné IČDPH (1 replies)
 90. Nákup knihy ako reprezentácia (1 replies)
 91. Predaj neodpísaného auta (1 replies)
 92. Registrácie pre DPH v ČR účtovanie (0 replies)
 93. Refakturácia služieb podľa §69 ods.12 písm.j (1 replies)
 94. dph vykaz (0 replies)
 95. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch (7 replies)
 96. členenie výdavkov v daňovej evidencii (1 replies)
 97. Faktúra od Worldline - za platby kartou (11 replies)
 98. Učtovanie telefonu na splátky (0 replies)
 99. Účtovanie palivového dreva na konci účtovného obdobia (0 replies)
 100. účtovanie bankového výpisu (8 replies)
 101. Ako zauctujem predaj firemneho automobilu obcanovi? (2 replies)
 102. Predaj auta kúpeného zo zahraničia (1 replies)
 103. Storno faktúry za služby - ako vystaviť doklad? (0 replies)
 104. Uhrada dane - schéma MOSS (1 replies)
 105. tvorba soc.fondu (1 replies)
 106. Ako vystavit fakturu pre manželov ? (1 replies)
 107. Pri kupe Notebooku mam do sumy kratk.majetku zapocitat a zauctovat aj instalaciu? (3 replies)
 108. SZC: Zapocitava sa prijem z materskej do limitu pre platcu DPH? 49790? (7 replies)
 109. Účtujete vyfakturovanie energii za rok 2017, do nakladov roka 2018 ? (2 replies)
 110. Odhláška zamestnávateľa zo ZP (11 replies)
 111. SZČO v likvidácií - zaplatene záväzky bez dokladov (1 replies)
 112. Chýbajúce doklady (1 replies)
 113. Ako mám opraviť vystavenú faktúru 10/2017 po schválení účtovnej závierky 04/2018? (0 replies)
 114. Zahraničná faktúra z CR (1 replies)
 115. zahraničná faktúra (1 replies)
 116. Dodatočné DP k DPH za 01/2018 - VS? (1 replies)
 117. prehľad o zrazených preddavkov (8 replies)
 118. Darčekové poukážky - dar do tomboly (0 replies)
 119. Aký kurz použiť pri uplatnení darčekovej poukážky v mene CZK? (0 replies)
 120. Môžem kapitalizovať aj záväzok bývalého spoločníka? účet 479. (0 replies)
 121. SZČO - dobropis k prijatej faktúre (0 replies)
 122. preplatenie stravy pri služobnej ceste. (1 replies)
 123. Zaúčtovanie donášky kvetov v rámci ČR s DPH. (4 replies)
 124. Daňovo uznateľné náklady (0 replies)
 125. novoobjavená faktúra z čiech....čo s dph? (2 replies)
 126. Stornovanie faktúry kvoli nesprávnemu IČ DPH číslu. (0 replies)
 127. Do akej odpisovej skupiny zahrnúť zdravotnícke technológie. (0 replies)
 128. RZZP pri dodatocnom danovom priznani (1 replies)
 129. DPH a stavebné práce (1 replies)
 130. cestovné náhrady v školstve (4 replies)
 131. KP, JTZP - nadrz na kvapalne hnojivo ???? (1 replies)
 132. Daňové priznanie a vstup do likvidácie (0 replies)
 133. PU pre občianske združenie - účtovník/čka (0 replies)
 134. Bankový poplatok na bankovom účte sociálneho fondu (2 replies)
 135. Faktúra za službu z iného členského štátu z roku 2017 (2 replies)
 136. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na danovníka (5 replies)
 137. Eshop vs Kamenna pobocka (0 replies)
 138. Vyplatenie casti provizie obchodnemu partnerovi (0 replies)
 139. MRP prenesenie daňovej povinnosti (5 replies)
 140. Exekučné zrážky zamestnávateľom (3 replies)
 141. Je správne toto účtovanie? - za školenie (15 replies)
 142. Vrátenie poistnej sumy, po zrušení zmluvy - účtovanie. (0 replies)
 143. Platba FA inou kartou (1 replies)
 144. Zaúčtovanie vyplatených cestovných náhrad cez mzdu (0 replies)
 145. úhrada FA a zaúčtovanie kurz. straty v JÚ (2 replies)
 146. Ako vypísať dodatočné DP z príjmov? (0 replies)
 147. Dodanie pozemku na základe kúpnopredajnej zmluvy - ktorý riadok kontrolného výkazu? (2 replies)
 148. predaj ojazdeného vozidla do zahraničia EU (0 replies)
 149. Účtovanie dane za užívanie verejného priestranstva + odpady - trhovník (4 replies)
 150. Predaj ojazdených motorových vozidiel (0 replies)
 151. Účet 501 alebo 518 (2 replies)
 152. Ako v kontrolnom vykaze rozčlenim 80% a 20% naklady ? (2 replies)
 153. DoPČ a sviatok - Olymp (6 replies)
 154. Aký účet použiť v PU pri platba kartou ? (4 replies)
 155. Neúplná faktúra - Vzniká nárok na odpočet DPH? (2 replies)
 156. Pokladničná kniha (2 replies)
 157. účtujete telefónne poplatky od Swan Mobile? (3 replies)
 158. Prerušenie daňových odpisov - majetok obst. finančným prenájmom (2 replies)
 159. Prijatý dobropis bez pôvodnej faktúry (0 replies)
 160. Licencia a zrážková daň (0 replies)
 161. osobnyudaj.sk, s.r.o. (0 replies)
 162. Odmena za odbornú prax - RO (0 replies)
 163. Colný sadzobník 2018 (3 replies)
 164. Prepravné služby do Bieloruska a do Ruska (0 replies)
 165. Prosím Vás ako účtujete nákup strešného nosiča a držiaka na lyže na auto? (2 replies)
 166. DoPČ a sviatok (3 replies)
 167. prenesenie DP v stavebníctve - FA za údržbu obecných pozemkov (2 replies)
 168. Rocne zuctovanie zdravotnej poistovne 2017 (za rok 2016) (6 replies)
 169. Je potrebná aj CMR - ka? (4 replies)
 170. technické zhodnotenie stroja (2 replies)
 171. Pracovný čas dohodára studenta (1 replies)
 172. Ako evidovat preddavok na dan a danovy preplatok. (2 replies)
 173. Trojstranný zápočet??? (1 replies)
 174. bonifikácia za poistné za rok 2017 - kedy do nákladov? (0 replies)
 175. prepocet dochodku (4 replies)
 176. DP FO typ A a zamestnanecká prémia (2 replies)
 177. Faktura s DPH alebo bez DPH pri zmluve o zdruzeni v stavebnictve? (0 replies)
 178. Cestovné náhrady a prepočet cudzej meny (1 replies)
 179. Samozdanenie + odpisovanie stroja (4 replies)
 180. tuzemske samozdanenie (1 replies)
 181. ako zaúčtovať v roku 2018 interný doklad prechod z minulého roka ? (1 replies)
 182. cestové náhrady SZČO v zahraničí (2 replies)
 183. Ako zaúčtujem rozpustenie OP k pohľadávke po jej čiastočnej úhrade? (2 replies)
 184. Platba súkromnou kartou ( v nedeľu ?) (14 replies)
 185. Predaj dreva a fakturácia (0 replies)
 186. PN u dohodara (1 replies)
 187. Zahraničná pracovná cesta JÚ (4 replies)
 188. konateľ a pôžička súkromnej osobe (0 replies)
 189. Poslala som peniaze na daňový úrad, ktoré som nemala. Ako ich vyžiadať späť? (4 replies)
 190. Jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 191. ako zapisat sukromnu jazdu v knihe jazd (0 replies)
 192. Analyticky som rozúčtovala záväzok voči ZP a SP v Money S3 (jednoduché účtovníctvo), ako teraz zaúčtovať pohyb na účte? (1 replies)
 193. Môžem zraziť do ZP 14% z výplaty dividend v apríli, ak len časť dividendy bude vyplatená teraz a druhá časť bude vyplatená až 31.7.2018? (0 replies)
 194. Ako platí firma preddavky na daň z príjmov PO keď má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania DPPO za rok 2017? (1 replies)
 195. prevod obch. podielu s.r.o. (1 replies)
 196. Čo urobiť s nevytvoreným rezervným fondom po 7 rokoch? (1 replies)
 197. povinnosť alebo nepovinnosť registračnej pokladne-dizajnérske činnosti (9 replies)
 198. Dodatočné DP DPH (1 replies)
 199. Vyradenie auta (0 replies)
 200. Ako refakturovať stavebné práce dodané v režime tuzemské samozdanenie neplátcovi dph? (2 replies)
 201. Doplatenie DPH po kontrole z colnice (0 replies)
 202. aký je pokladničný limit hotovosti pre príspevkovú organizáciu? (0 replies)
 203. Mám nejakú inú povinnosť v súvislosti s DPH, ak sa rozhodnem prenajímať nebytové priestory bez DPH? (4 replies)
 204. Ročné zúčtovanie za dôchodcu (8 replies)
 205. Môžem si uplatniť vrátenie DPH pri kúpe pozemku? (1 replies)
 206. Kúrenie peletami. (0 replies)
 207. zdanenie podielu za zisku za rok 2017 vyplatený právnickej osobe (3 replies)
 208. Nájom osobného vozidla - povinnosti? (0 replies)
 209. Môže mať s.r.o. v nájme 2 byty? (3 replies)
 210. Ako preplatiť zamestnancovi vstupenku na športové podujatie? (1 replies)
 211. Kúpa pozemku ako s.r.o. (1 replies)
 212. Zvýšenie nadm. odpočtu pri dodat. DP DPH - bude pokuta? (2 replies)
 213. Účtovanie kráteného odpisu (8 replies)
 214. konkurz, ukončenie konkurzu učtovanie, (0 replies)
 215. Pracovná zmluva - hodinová mzda (13 replies)
 216. Odkúpenie prevádzky - Čo s inventárom? (5 replies)
 217. musim podat danove priznanie? (4 replies)
 218. Ktorý elektronický formulár použiť na podanie "Oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania DPPO? (2 replies)
 219. Deň dodania služby a dátum zdanit. plnenia (1 replies)
 220. Podávanie daň. priznania elektronicky? (4 replies)
 221. Odpisy vyssie ako zisk z najmu (4 replies)
 222. aká suma sa vpisuje do riadku 63 a 63a, daňové priznanie FO? (2 replies)
 223. Zmena sro na k.s. a delba zisku (0 replies)
 224. Kamerový systém - každý zaraďuje ináč?? (0 replies)
 225. doklad z RP za nákup a rozpis platby na hotovosť a poukážku (5 replies)
 226. Daňové priznanie PO za r. 2017 (5 replies)
 227. danove priznanie v cechach (1 replies)
 228. Ešte pracujete? Už ste dopracovali .... (5 replies)
 229. Odpocitatelna polozka na manzelku (17 replies)
 230. Paušalné výdavky a odpis na danovnika (1 replies)
 231. Opravné DP DPH za 4.Q. 2017 (3 replies)
 232. účtovné výkazy pre NUJ (12 replies)
 233. zmena zdaňovacie obdobia zo štvrťročného platcu na mesačného (0 replies)
 234. Je refundovana dan zo zahranicia zdanitelnym prijmom v SR? (0 replies)
 235. Ak bola sociálnou poisťovňou uhradená dávka z GF, ako sa to účtuje na strane firmy v konkurze? (0 replies)
 236. Odvody SZCO ako zamestnávateľa z miez a DP (1 replies)
 237. Elektronická podateľňa SP - Porucha? (21 replies)
 238. Vklad fin. prostriedkov do JU (2 replies)
 239. Program Omega (1 replies)
 240. Daňové priznanie v Rakúsku pri zamestnaní v Rakúsku aj na Slovensku (12 replies)
 241. FO-súbeh príjmov závislá činnosť+príjem z prenájmu+umelecká činnosť (2 replies)
 242. pracovná zmluva - hodín týždenne (1 replies)
 243. Účtovná uzávierka (0 replies)
 244. NČ za 2017 (13 replies)
 245. rozdiel v odpočte dph pri kúpe auta (4 replies)
 246. odloženie DP (2 replies)
 247. služby neuhradené na konci roka (4 replies)
 248. Počet príloh k DP PO 2017 (1 replies)
 249. ako na Rozratanie konkretnej sumy medzi viac poloziek ? (6 replies)
 250. DP_B za 2017 prosím link (cez Alfu?) (8 replies)