1. Odkedy platiť vyššie odvody? (1 replies)
 2. Je študent povinný podávať daňové priznanie? (2 replies)
 3. Platiteľ DPH podľa § 7a a paušálne výdavky (3 replies)
 4. Účtovanie 042? (2 replies)
 5. DP typ B 2017 (0 replies)
 6. Členské a poistenie- uznateľnosť výdavku v DPPO (18 replies)
 7. SP- prerušenie (6 replies)
 8. Prečo mám účtovná závierku nulovú a výsledovku v zisku? (1 replies)
 9. Účtovanie nedaňových rezerv na energie na konci HOSPODARSKEHO ROKU (0 replies)
 10. DAŇOVÁ KONTROLA a súkromný účet (5 replies)
 11. Ekonomický software (0 replies)
 12. Vysporiadanie DPH pri pomernom odpočte (6 replies)
 13. Dodanie tovaru a služby EÚ, sídlo v tuzemsku, rakúske IČ DPH (0 replies)
 14. prepis auta (0 replies)
 15. poistenie zodpov. za škodu - čas. rozlíšenie MUJ (0 replies)
 16. Príjem iba zo zahraničia (2 replies)
 17. Zaúčtovanie DFz za služby s prenosom daň. povinnosti (0 replies)
 18. Účtovanie rozpočtovej organizácie (ZŠ) (1 replies)
 19. Vystavený dobropis k tovaru z minulého roka (0 replies)
 20. Vyplatenie/predaj PL (0 replies)
 21. povinnosť podať daňové priznanie - nezisková organizácia (2 replies)
 22. Daňové priznanie - osobný asistent dôchodca (13 replies)
 23. Hraničné prechody (10 replies)
 24. rozlišovanie bankového úveru na financovanie auta na konci roka (11 replies)
 25. Postupenie leasingu - uctovanie (0 replies)
 26. SZČO: došlá faktúra s tovarom na podnikanie aj na súkromné účely (7 replies)
 27. Nájdená faktúra z roka 2017 a dph (3 replies)
 28. Paušálne výdavky (3 replies)
 29. Fa s dátumom vystavenia 3.1.2018 a dátum dodania 31.12.2017. Čo s DPH? (11 replies)
 30. neplatné bankovky ako zaúčtovať (1 replies)
 31. Su polozky (poistenie bytu, dan z nehnutelnosti, platby do fondu oprav, vymena WC ) povazovane za danove vydavky pri prenajme bytu nezarad. do OM ? (3 replies)
 32. Kto podpisuje cestovné príkazy starostovi obce? (4 replies)
 33. Živnosť popri rodičovskej a DP (14 replies)
 34. Prijatá a uhradená faktúra s DPH od dodávateľa, ktorý skrachoval (1 replies)
 35. Dohoda o brigadnickej praci studentov - danove priznanie (3 replies)
 36. Vyúčtovanie elektriny a rozdielne sumy (1 replies)
 37. Diaľničná známka kúpená v Rakúsku (2 replies)
 38. Prenesená daňová povinnosť v mrp (27 replies)
 39. Občianske združenie a príjem z reklamy (7 replies)
 40. LIkvidia - mimoriadna uzávierka - súvaha (0 replies)
 41. Faktúra do Anglicka (2 replies)
 42. Daňový bonus a PN (1 replies)
 43. tabuľka D, K v DPPO - zápis (2 replies)
 44. odpisy pri prenajme bytu zar. v OM (1 replies)
 45. Ako by ste zauctovali dreveny plot? (0 replies)
 46. potrebujem poradit aku zmluvu uzavrieť szčo verzus szčo (2 replies)
 47. potvrdenie o príjme (6 replies)
 48. DP A a príjem z Poľska(zamestnanec 3 mesiace) a SR (3 replies)
 49. Refakturácia (0 replies)
 50. DP-vypísané,odoslanie s iným dátumom do lehoty podania (2 replies)
 51. Dlhodobý záväzok (účet 379), kde ho dať do súvahy? (1 replies)
 52. neuhradená faktúra za spotrebu el. energie na konci r.2017-PÚ (2 replies)
 53. Ako podať dane? Práca v ČR / nehnutelnosť v prenájme na Slovensku (0 replies)
 54. Piznanie k dani z nehnutelnosti-Zaokruhlenie vymery pozemku (2 replies)
 55. Započítanie daňovej licencie...z rokov 2014,2015,2016 (0 replies)
 56. Vyraďovací protokol drobného HM - tlačivo (1 replies)
 57. Vrátenie dotácie na DM (1 replies)
 58. musí podať DP z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak je majiteľkou 30 rokov (4 replies)
 59. paušálny výdaj a ukončenie živnosti (1 replies)
 60. predaj akcii FO danove priznanie typ B 2017 (0 replies)
 61. kupa autobaterie pri uplatnovaní kilometrovného ide do nákladov? (2 replies)
 62. Vyúčtovacia faktúra k splátkam na vecné bremeno (1 replies)
 63. DP typ B 2017 (2 replies)
 64. Príjmy zo živnosti na manželkin účet (11 replies)
 65. môžem robiť paušálne výdavky zo živnosti ak som registrovaná podla par.7a? (2 replies)
 66. Majetok - technologiu mlynu - aka odpisova skupina a klasifikacia? (0 replies)
 67. Odpočet na manželku (11 replies)
 68. Daňový bonus na dieťa (11 replies)
 69. Musi mat zivnostnik sidlo firmy v mieste trvaleho bydliska? (4 replies)
 70. Víno v hodnote 6€ za kus ako daňový výdavok a STRATA (1 replies)
 71. Nárok na daňový bonus po zmene otcovstva (5 replies)
 72. finančné vyúčtovanie dotácie samosprávnemu kraju (0 replies)
 73. vystavenie fa pre platieľa dph za 01/2018 ak ešte nebol platiteľ dph (5 replies)
 74. DP opatrovateľka a TPP + dôchodok (5 replies)
 75. DP pracujúcej dôchodkyne a opatrovateľky v AT (2 replies)
 76. Operatívny leasing motorového vozidla - účtovanie splátok (2 replies)
 77. Čo v prípade ak na tlačive je uvedený aj rok 2017 a daňové priznanie sme ešte nepodali? (9 replies)
 78. Krátkodobá hotovostná pôžička od nespriaznenej osoby (0 replies)
 79. platobný beh (1 replies)
 80. Riadok 100 v DP PO (3 replies)
 81. účtovné služby neuhradené- zohľadnenie v DPPO (6 replies)
 82. Faktúra s rôznymi daňovými režimami (5 replies)
 83. Prenajom bytu a danove priznanie - musim zaratat cely preplatok za 2016 aj ked som zacala prenajimat az koncom novembra? (0 replies)
 84. Pausalna dan (1 replies)
 85. Darovanie auta do s.r.o. (7 replies)
 86. dodatočné DP k DPH (2 replies)
 87. Dodatočné priznanie DPFO (3 replies)
 88. Priznanie starobného dôchodku a zároveň odňatie invalidného - považuje sa občan stále za zdravotne postihnutého pre účely RZD? (9 replies)
 89. Príjem z Rakúska podľa výplatnej pásky (6 replies)
 90. uplatenie výdakov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto (5 replies)
 91. uplatňovanie výdavkov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto (1 replies)
 92. Kam zaúčtovať dodávateľské práce v JU? (2 replies)
 93. dane (3 replies)
 94. Program HUMANET (1 replies)
 95. Dividenda 2017 v praxi (2 replies)
 96. Platba za tovar zamestnancovou kartou (3 replies)
 97. Prepravné služby §46ods.2 zákona o DPH do Rakúska. (0 replies)
 98. vytvorenie opravnej položky na fa so splatnosťou 23.9. 2013 (3 replies)
 99. Priznanie Typ B tabuľka číslo 3 (1 replies)
 100. Oprava uctovania z roku 2016 (1 replies)
 101. tlačivo hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti (2 replies)
 102. daňové za prenájom bytu (0 replies)
 103. Zostatok na účte 311 na strane DAL k 31.12 (1 replies)
 104. DP a príjem zo zahraničia (0 replies)
 105. Predaj plechovych stresnych krytin - prenos danovej povinnosti (6 replies)
 106. Paušálne výdavky z príjmov v roku 2017 (2 replies)
 107. Može nezisková organizácia účtujúca v jednoduchom účtovníctve prejsť na hospodársky rok? (0 replies)
 108. cestovné náhrady za benzín u živnostníka - zdaniteľný príjem? (4 replies)
 109. Živnostník - uplatnenie daňovej straty (0 replies)
 110. DPH (3 replies)
 111. uplatnenie danového zvýhodnenia v čr na manželku (2 replies)
 112. Manipulačné náklady do fa do ČR (4 replies)
 113. faktúra z ČR - doprava tovaru (4 replies)
 114. novovzniknutá s.r.o. - otvorenie účtovníctva - začiatočné stavy (4 replies)
 115. Prijaté faktúry a ich vyradenie ak nie sú zaplatené v jednoduchom učtovníctve (0 replies)
 116. Umorenie daňovej straty (1 replies)
 117. Technické zhodnotenie prenajatého majetku (0 replies)
 118. Prijem z Ciech zdaneny zrazkou (4 replies)
 119. Príjem z Rakúska, mám len výplatné pásky... (0 replies)
 120. Vratenie dane - banálna otázka (10 replies)
 121. môžeme použiť v spoločnosti s ruč.obmedzením Základné imanie na platenie záväzkov ? (12 replies)
 122. Prepis (1 replies)
 123. hlásenie o vyučtovaní dane (1 replies)
 124. zaúčtovanie úroku z úveru veriteľ: FO-nepodnikateľ a dlžník právnicka osoba (0 replies)
 125. konfirmácia s bankou (2 replies)
 126. opravné položky,dobrovoľný výmaz z obchodného registra (0 replies)
 127. Plat účtovníka (živnostníka a s.r.o.) (2 replies)
 128. odpočet na manželku (5 replies)
 129. súdny poplatok,úroky (0 replies)
 130. Rezervy na penále (3 replies)
 131. Nákup od FO (1 replies)
 132. DP za r. 2017 ty A (3 replies)
 133. RZZP a jednoduché účtovníctvo (15 replies)
 134. Nepodpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD (21 replies)
 135. Čo uvádzame do A2 KV DPH? (4 replies)
 136. Mozem v roznych rokoch pouzit rozne percento na naklady na auto? (1 replies)
 137. Mám použiť prenos daňovej povinnosti pri pálení výrobkov z plechu alebo nie? (7 replies)
 138. obedy zamestnancov (6 replies)
 139. Má niekto skúsenosť s elektronickyuctovnik.sk alebo pod. softvérom? (2 replies)
 140. Vrátenie tovaru do 3tích krajín a DPH (3 replies)
 141. Ročná závierka MRP (11 replies)
 142. DP FO typ B pri predaji nehnuteľnosti. (3 replies)
 143. DP B za rok 2017 a nulový základ dane (5 replies)
 144. Môže byť pôžička od tretej osoby poskytnutá tak, že tretí dá hotovosť konateľovi a ten vloží na bankový účet sročky? (0 replies)
 145. Vyradený neodpísaný nákladný automobil. (1 replies)
 146. Výhra a DP (3 replies)
 147. Ak spoločník poskytne bezúročnú pôžičku vlastnej sro na prevádzke, tak to neuvádzam v DP ako transakciu závislých osôb? (0 replies)
 148. Tovar v colnom sklade (3 replies)
 149. Paušálne výdavky v roku 2017-a registrácia pre DPH podľa§-u7a (2 replies)
 150. zostatok na účte 474 (3 replies)
 151. zaradenie do odpisov (2 replies)
 152. Daňové priznanie, TPP + živnosť (15 replies)
 153. DPPO a úprava ZD o členský príspevok (1 replies)
 154. Prenesenie dan.povinnosti- Ako sa zapisuje do faktury (5 replies)
 155. Dan z prijmu - vyplnanie vyskumov. (1 replies)
 156. Predaj nedoodpisovaného automobilu - určenie zostatkovej ceny (5 replies)
 157. DP ak je cely rok neplatene volno? (6 replies)
 158. Registračná pokladňa -potrebná ak je príjem len cez účet? (2 replies)
 159. Oprava chyby v JÚ (1 replies)
 160. Záväzky (2 replies)
 161. Uplatnenie NZČ na manželku po nástupe do zamestnania (5 replies)
 162. likvidácia spoločnosti mimoriadna uzávierka (0 replies)
 163. Je povinnost zamestnavatela vyplacat popri dietach aj vreckove ? (1 replies)
 164. Kde zistím prihlásené pohľadávky do konkurzu? (0 replies)
 165. Prečíslovanie interného dokladu v MRP (2 replies)
 166. Ucet 479 vysoké zostatky (0 replies)
 167. nerozdelený zisk z minulého obdobia ako dar (2 replies)
 168. Výroba odevu v EU - tovar alebo služba z pohľadu DPH (2 replies)
 169. zahranicna cesta let (8 replies)
 170. Parkovacia karta r.2018 (4 replies)
 171. Faktúra s DPH alebo bez DPH? .. pocas obdobia kedy mal byt subjekt platitelom DPH ale nebol .. (0 replies)
 172. Uplatňovanie phm kniha jazd (10 replies)
 173. Je stanovené koľko minimálne % môžem dať do nákladov napr. nákup PHL na auto? (3 replies)
 174. Musia byť v nákladoch všetky faktúry, ak je príjem menší ako výdaj? (2 replies)
 175. kumulovanie nerozdeleného zisku z predošlé roky (0 replies)
 176. Danovy rezident/nerezident SR (2 replies)
 177. Je súčasťou obstarávacej ceny umývačky aj jej dovoz, montáž a demontáž ? (1 replies)
 178. Na aky riadok DP odpis pohladavky (7 replies)
 179. Je postačujúce vystavenie splátkového kalendára s paušálnou mesačnou sumou ako daňového dokladu v prípade opakovaného dodania služby, ktorá nesúvisí s nájmom ani platbami za energie? (0 replies)
 180. Material do nakladov - bez dokladu (4 replies)
 181. Darovanie auta do s.r.o. (0 replies)
 182. Precenenie stavu tovaru na sklade (2 replies)
 183. Dane v Česku a na Slovensku (2 replies)
 184. Účtovanie zásob spôsob B (1 replies)
 185. Príjem zo zamestnania (6 replies)
 186. DFA a prenos daň. povinnosti k 01.01.2018 (4 replies)
 187. Danove priznanie vypocet - je to spravne? (5 replies)
 188. Súdne poplatok , úroky - účtovanie (8 replies)
 189. Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5t (0 replies)
 190. spotrebný úver na auto (0 replies)
 191. Preddavkova faktura za domenu (2 replies)
 192. Odporúčate podať dôchodcovi daňové priznanie? (5 replies)
 193. výnosy za účtovné služby zdanenie (5 replies)
 194. Čo znamená v poznámkach k účtovnej závierke " Výnosy nepodliehajúce dani" (4 replies)
 195. Robím DP FO typ A dôchodcovi - čo priložiť (4 replies)
 196. Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v predajni a nakupený tovar. (1 replies)
 197. Portál FS - ŽIADOSŤ O AUTORIZÁCIU NA DAŇOVÝ SUBJEKT (9 replies)
 198. Úprava základu dane (3 replies)
 199. Preplatok RZP (0 replies)
 200. Platitel DPH a zamestnanie (8 replies)
 201. Sociálny fond - čerpanie (0 replies)
 202. súhrnný výkaz (0 replies)
 203. Platca dph od 1.2 (2 replies)
 204. DP typ A 2017 (4 replies)
 205. Vysvetlenie NČZD zamestnancovi (8 replies)
 206. DPFO B. Vypĺňa penzista III.oddiel aj keď neuplatňuje zníženie zákl.dane? (3 replies)
 207. Potvrdenia od manžela o invalidnom dôchodku k RZD (6 replies)
 208. diéty v zahraničí ,komu? (2 replies)
 209. Ako preuctovat zaplatenu dan? (4 replies)
 210. DP PO evidencia straty (3 replies)
 211. Stratený doklad o úhrade (1 replies)
 212. PZP (1 replies)
 213. Mám nárok na vrátenie daní, ak som bola PN následne MD? (8 replies)
 214. Ako preúčtovať účet 355AE po prevode obchodného podielu? (0 replies)
 215. Môžem podať daňové priznanie elektronicky aj bez podpisu? (2 replies)
 216. Preplatok z nezdaniteľnej časti - je potrebné podávať daňové priznanie? (1 replies)
 217. odpocitatelna polozka na manzelku (5 replies)
 218. prenos daň. povinnosti -typ dph (3 replies)
 219. slovak si žiada v čr bonus (1 replies)
 220. TZ prenajatého majetku a ukončenie SZČO (2 replies)
 221. Prenos daňovej povinnosti pre predaji do EU (1 replies)
 222. uctovanie kozmeticky ako? (5 replies)
 223. DPFO typ B a daňová strata (3 replies)
 224. obchodný majetok (0 replies)
 225. DP B daň z prenájmu len 6 mesiacov (1 replies)
 226. Platby Samostatne hospodáriaceho roľníka (4 replies)
 227. Sachbezug 2017 (1 replies)
 228. Odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 229. Pokladnica v Alfe- zlý počiatočný stav (7 replies)
 230. stravné lístky v sw Pohoda (10 replies)
 231. Daňové priznanie za rok 2017 typ B? (13 replies)
 232. danové priznanie fyz.osoby (2 replies)
 233. ušlá mzda u SZČO (12 replies)
 234. Mám povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade a sociálnej poisťovni ako finančný poradca aj keď som študentka? (13 replies)
 235. Uplatnenie NCZD na manzelku a jej DP (11 replies)
 236. Sprostredkovateľ poistenia - účtovanie v JÚ (6 replies)
 237. Platba za ubytovanie a jej zúčtovanie (2 replies)
 238. pohotovosť (0 replies)
 239. Môže s.r.o. darovať spriaznenej osobe nehnuteľnosť, čo všetko k tomu potrebuje. (4 replies)
 240. Daňové priznanie a vyňaté príjmy (5 replies)
 241. Vyznačovanie závislých osôb na tlačivách daň. priznania za rok 2017 (0 replies)
 242. Paušálne výdavky a dokladové účtovníctvo? (2 replies)
 243. Zrážková daň pri organizačnej zložke - platí aj pre nás ? (2 replies)
 244. Kam pôjde v KV prijatý dobropis z EU od platcu DPH? (1 replies)
 245. Preplatky a nedoplatky RZZP zamestnancov po skončení živnosti (3 replies)
 246. zaradenie dreveného prístrešku do odpisovania (0 replies)
 247. V akej cene vyradiť majetok? (1 replies)
 248. Nájomné faktúrované pozadu (0 replies)
 249. uctovanie obchodného zdruzenia v jednoduchom alebo podvojnom, zisk nemali (5 replies)
 250. Mám uviesť sumu starobného dôchodku do daňového priznania FO B, som SHR (7 replies)