PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Vyplatí sa mi stať platcom DPH? - konkr. príklad
 2. Pôžička a konateľ.
 3. Krádež tovaru v jednoduchom účtovníctve
 4. Oprava účtovania z roku 2009
 5. Ako zaúčtovať
 6. Aspoň jedna dobrá správa, vrátili slovíčko "najneskôr" do §19.3
 7. Technicke zhodnotenie budovy najomcom a bezodplatne odovzdanie
 8. Organizovanie podujatia a poskytnuta strava
 9. faktura za prepravu
 10. Platiť či neplatiť DPH?
 11. Odmena exekútora
 12. Pokladničný blok
 13. Rekondičné pobyty zamestnancov v zmysle Par.11 zákona č. 124/2006 Z.z.
 14. zúčtovanie cesťáku z Ukrajiny
 15. Výška paušalnych výdavkov a daňový bonus
 16. Nákupy v Metre
 17. Odpisy-prevod auta zo zivnosti do sro-cky
 18. Ako to zauctovat?
 19. neviem čo s tym!!!
 20. postup účtovania
 21. Koeficient DPH ?
 22. postup účtovania výroby
 23. Koľko môže byť daň?
 24. Vie mi niekto poradiť ako správne písať cestovný výkaz?
 25. Neuhradené faktúry pri ukončení živnosti
 26. pozáručné reklamácie a daň z príjmov
 27. Predaj tovaru cez internet.- účtovníctvo
 28. Zrážka za stravné lístky - hrubá mzda
 29. Deň vzniku daňovej povinnosti
 30. prenájom bytu - daň
 31. ktorá spoločnosť SHELL ?
 32. príjem zo zmluvy o sprostredkovaní
 33. náhrady stravného pri ZPC
 34. Predaj auta
 35. Účtovanie PHM v roku 2010
 36. Kúpa bytu a oznamovacia povinnosť
 37. základné imanie v účtovníctve
 38. Reklama Facebook
 39. faktúra do EÚ, dodanie tovaru mimo EÚ
 40. Prijem z prilezitostnych cinnosti 2010
 41. Literatúra účtovníka/ekonóma
 42. registrácia podla§7a DPH
 43. ako zaúčtujem...
 44. Fakturácia PC z GB s DPH
 45. Nový vzor tlačiva daňového priznania k DPH od 1.1.2011
 46. nezaplatené preddavky za rok 2009 - Výzva DÚ na úhradu daňového nedoplatku.
 47. Ako číslovať odoslané faktúry na prelome rokov?
 48. Aké výstupy z účtovníctva archivujete?
 49. Kniha - jednoduche uctovnictvo
 50. Vedomostný manažment
 51. Spotrebná daň z minerálnych olejov
 52. zauctovanie vysadby zelene v suvislosti s vystavbou bytovky
 53. Predaj neodpísaného MV kúpeného v Nemecku a DPH
 54. zmena druhu pozemku v účtovníctve
 55. Fa vyplatena v hotovosti avsak v pokladni bolo menej penazi
 56. Odpočet DPH pri registrácii
 57. predaj tovaru z iného štátu
 58. naklady na Softver a opravu
 59. faktúra od Shell
 60. preplatok z RZZP
 61. pohonné hmoty
 62. Súbory hnuteľných vecí II
 63. Skončenie likvidácie a vrátenie nadmerného odpočtu
 64. Slovaci pracujuci v GB-aka zivnost ? slovenska,alebo anglicka?
 65. Vianočná súťaž
 66. opakované zdaniteľné plnenie
 67. Ukončený leasing
 68. objednávka SL
 69. Mozem si dat do nakladov?
 70. Kupa auta - odpocet DPH
 71. Preddavky v cudzej mene
 72. Daň z predaja akcií právnických osôb.
 73. Pomozete mi ohladom mimosudneho vyrovnania pri autonehode??
 74. Vrátenie uplatnenej DPH
 75. Príspevok z UPSVaR
 76. Neuvedena spotreba PH v tech.preukaze
 77. Materská a vykonávanie SZČO
 78. Daň z motorových vozidiel pri vozidlách využívaných v poľnohospodárstve
 79. Budem platit dan za predaj bytu?
 80. Dovoz z ČIECH/ČR DPH
 81. Dph pri dovoze z ČIECH/ČR
 82. preplatok dane zo závislej činnosti
 83. DAŇ Z PREDAJA NEHNUTELNOSTI 2010/2011
 84. Totálka a DPH.
 85. Nie som platca DPH, vystavujem fa. do Rakúska tiež neplatcovi DPH
 86. Máte skúsennosť s kúpou auta zo zahraničia?
 87. nadspotreba PHM
 88. Závazok - pohladávka
 89. Aké podklady pri účtovaní novej sro
 90. Preberanie firmy
 91. Osoba registrovaná pre daň podľa § 7
 92. spotreba PHM u platcu DPH
 93. Uctovanie opravy vozidla po havarii - preplatenie poistovnou
 94. DPH: fakturácia v EU
 95. Ekonomická analýza faktúrovaná z DE
 96. DPH za uložení odpadu v SK pre českú SRO
 97. Datum na fakture a niektore sluzby, ktore zrejme nie su predmetom volnej zivnosti
 98. dan z predaja nehnutelnosti od 1.1.2011 - rekonstrukcia znizi zaklad dane?
 99. Účtovný denník vo firme bez obratov
 100. Musím sa registrovať pri kúpe služby z krajiny mimo EU?
 101. v Ceskej republike, z HPP na slovensku zivnost
 102. Kedy vystaviť faktúru?
 103. prosím o radu ako sa zaúčtuje V JÚ nákup dialničnej známky v madarsku
 104. Vystavený dobropis a DPH
 105. euribor 6M,12M
 106. chybna platba
 107. Ako zaúčtovať nákup a predaj úrody v PÚ
 108. platenie do socialnej poistovni
 109. Automobil zakúpený v decembri 2010 a daň z MV
 110. Platenie preddavkov dane z prijmu
 111. Mozem dat do nakladov bloky z obedov?
 112. registrácia dph
 113. inventarizácia PU
 114. Nákup tovaru zo zahraničia
 115. predaj auta konateľovi
 116. Prikazna zmluva a student
 117. dph v cestovnom ruchu
 118. Pozemok - zmena UZ, UŠ
 119. eshop - dovoz tovaru cez internet z ČŠ
 120. opravná položka
 121. Náhrada príjmu z neplatného rozviazania PP za staré roky - náklad SRO ?
 122. oprava základu dane, dobropis
 123. Ako zaučtovať nákup a predaj úrody v PÚ
 124. Prednostná (?) úhrada
 125. Oprava chýb v účtovníctve
 126. Cenné papiere na obchodovanie.(komisionárska zmluva)
 127. First adopter of IFRS
 128. Satelitný monitorovací systém
 129. Účtovanie webhostingu a facebook aplikácie
 130. Daň z príjmu vypočítaná na základe vedenia jednoduchého účtovníctva.
 131. aký účet použiť?
 132. Účtovanie 80%PHM v peňaž.denníku
 133. elektroinštalačné práce
 134. Odpočet DPH
 135. Ako zaúčtujem v omege fa za opravu auta
 136. licencie /kľúče/ k PC hrám a dph
 137. Predaj zaregistrovanej s.r.o.
 138. účtovanie faktúry od Telefonica O2
 139. Mám platiť DPH keď si ako súkromná osoba objednám službu?
 140. zdanovanie cestovných náhrad r. 2011
 141. dan zo zisku.
 142. Registrácia DPH a príjem služby v zahraničí
 143. prijatý preddavok a nedodaný tovar
 144. Čo všetko musí obsahovať OF?
 145. vyplatenie nerozdeleného zisku-nedostatok peňazí
 146. Dohoda
 147. Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania zakon o DzP?
 148. Oprava strechy v nájomných priestoroch
 149. bezprostredne predchadzajuce uctovne obdobie
 150. Presun medzi devízovými účtami a kurz pre zaúčtovanie.
 151. Daň z motor.vozidla
 152. Neuhradené PZP.
 153. Predaj tovaru do zahraničia
 154. Odpis pohľadávky po dvoch rokoch
 155. Daň z dedičstva
 156. literatúra na rozvoj osobnosti - náklad sro?
 157. Účtovanie reklamných predmetov
 158. zrusenie zalozneho prava na hnutelnu vec
 159. nákup mot. vozidla z ČR a dph
 160. aké doklady predložiť na DÚ
 161. Daň z predaja nehnuteľnosti
 162. DPH a samozdanenie
 163. k danovemu priznaniu SZCO
 164. Nájomné kamiónu
 165. Podanie trestneho oznamenia
 166. Surne!!!!!!Lieky od bolesti v praci
 167. Nákup z EU- neplatca DPH
 168. schody do predajne a odpisy
 169. Kedy je bilancna kontinuita porusena.Ako sa da pricip porusit?existuju nejake pripady
 170. Koniec pracovnej zmluvy na dobu určitú?
 171. Penájom kancelárskych priestorov
 172. náklady a DPH
 173. DPH a prijem sluzby poskytnutej v zahranici
 174. Nakup nabytku sro
 175. Dodávateľ nie je platiteľom DPH VS
 176. úver - leasing na vozidlo - ako ho správne účtovať.
 177. Zákonník práce s komentárom na stiahnutie
 178. Služba z USA a Austrálie
 179. Teraz fakturované náklady za rok 2009
 180. faktura - korygujaca
 181. čerpanie SF
 182. úroky
 183. účtovanie zásob
 184. Novela zákona od 1.1.2011
 185. Nárok na odpočet DPH pri osobných automobiloch
 186. účtovanie faktúr za darčekové kupony
 187. DPH - služba na nehnuteľnosti
 188. podzemná nádrž - účtovanie
 189. Commision Invoice - MA NIEKTO SKUSENOSTI? SURNE!!!
 190. Darovanie ceny do súťaže
 191. DPH pri službe v členskom štáte
 192. Totálna škoda a DPH
 193. moze fyzicka osoba predat nieco firme v ktorej je konatelom ?
 194. Vrátenie daní
 195. co pri neskorej registracii DPH?
 196. fakturácia z roka do roka
 197. Kupujem do firmy auto. Mám vystavenú fa na zaplatenú zálohu.
 198. Odpisy
 199. komis a DPH
 200. Zadávanie podprahových zákaziek § 99
 201. účtovanie cenového poradenstva
 202. dodatočne zaučtovanie nákladov na materiál
 203. Leasing na auto pred zápisom do OR?
 204. daňový výdavok
 205. čerpanie SF
 206. Postúpenie leasingu - ako vystaviť faktúru
 207. vznik danovej povinnosti na fakture
 208. ciastocny pracovny pomer a min. mzda
 209. Chcem sa opytat ci je povinnost zaplatit dan z prijmu za predaj domu s pozemkom.
 210. Prenájom auta (presunuté z JÚ)
 211. refakturácia bankových poplatkov
 212. JCD
 213. Nedoplatok zamestnávateľa z RZZP
 214. Dobrý deň, ako zaúčtovať omylom zaslane peniaze?
 215. Reťazový obchod
 216. Záloha-do budúceho roku
 217. rekonštrukcia a DPH
 218. Kedy podáva rodičovské združenie daňové priznanie?
 219. Dátum vyradenia auta z majetku
 220. DPH pri rezervacnom poplatku, resp. zalohe u realitnej kancelarie
 221. pr. cesta trvala 3mesiace v kuse - aký dátum prerátania cudzej meny?
 222. Školenie uskutočnené v CZ
 223. nehoda - totálka a predplatené mýto
 224. Výučtovanie nákladov spojených s platobnou transakciou
 225. Sú výdavky vynaložené na "firemných" živnostníkov daňovo uznateľné?
 226. Faktúra zo zahraničia od neplatcu DPH
 227. male nakl. auto - KJ
 228. Alfa - peňažný denník
 229. kúpa materiálu z Poľska
 230. Zdaňovať/nezdaňovať?
 231. predaj auta-odpisy a DPH
 232. Faktúra za dovoz tovaru
 233. vysledok hospodarenia
 234. Ukončenie živnosti a opätovné otvorenie živnosti
 235. Nezaplatené pohľadávky a záväzky pred ukončením živnosti
 236. Kúpa ojazdeného automobilu pred ukončením živnosti.
 237. DPH vs. iný účel ako podnikanie
 238. Server - ktorá odpisová skupina a KP?
 239. Mal by som byť platcom DPH, ale nevšimol som si to
 240. 2 % z dane...
 241. Danove priznanie a preplatok za dane
 242. Vedel by mi niekto povedat čo je a čo nieje možne zverejnit pri audite???
 243. Predaj osob. automobilu a paušál.
 244. Kontrola z DÚ nadmerného odpočtu DPH
 245. Uctovnicka ma problem zo zapisanim predaja software-u
 246. FA k prijatej platbe
 247. Ako zaúčtovať ?
 248. Nákup pneumatík a výmena v Jú
 249. Neplatené voľno - účtovanie
 250. Ahojte potrebujem poradiť ako sa stať platcom DPH