PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Pokladňa - zlá denná uzávierka
 2. Nadmerný odpočet
 3. predaj havarovaného úžitkového auta
 4. Súvislý účtovný cvičný príklad
 5. typ zmluvy
 6. DPH za dlhodobý nájom
 7. slovenská firma fakturuje slovenskej firme o práci v ČR
 8. Ako vyplatiť spoločníka s.r.o., keď firma nemá dostatok financií?
 9. Reklamacia zakupeneho tovaru
 10. faktúra z eu s dph
 11. Odovvzdávanie ročnej uzávierky na reg. súd
 12. ktorá odpisová skupina ?
 13. úhrada vystavenej faktúry po splatnosti
 14. Zamestnanec vyberal minulý rok v hotovosti peniaze za faktúry.
 15. dobropis zo zahranicia
 16. Odviedli sme vyššiu DPH
 17. Rusko a daňové priznanie
 18. DPH, nadmern.odpočet
 19. Neskore zdanenie prijmov
 20. metodický pokyn - cash flow
 21. Rekonštrukcia,opravy a modernizácia sociálnych zariadení z pohľadu JÚ
 22. Vytvorenie webstránky?
 23. nezaplatená pohľadávka z ČR
 24. Vyska prispevku na materskej dovolenke pri dvojickach
 25. Student, zivnostnik, odvody
 26. ako vymahat vyplatenie faktúry
 27. neplatic DPH
 28. DPH za Služby zo zahraničia
 29. Zabezpečenie dane za reklamu na internete
 30. Samozdanenie_dodatocne danove priznanie
 31. platba DPH
 32. Metodický pokyn pre účtovanie PayPal a kred. inštit. všeobecne
 33. zuctovanie objednaneho tovaru
 34. Zahraničná osoba, prenájom v SR a zdravotne poistenie 2011
 35. FO a evidovanie ciest v jednoduchom účtovníctve
 36. Zaradenie LED DISPLAY reklamnej tabuli
 37. zaradenie auta
 38. Zaradenie zvierat a náklady s nimi súvisace
 39. ako správne naúčtovať?
 40. Odhlásenie auta
 41. Konateľ a DMV na súkromné vozidlo+povinnost platit?
 42. dan z predaja garazoveho statia
 43. vyúčtovanie pracovnej cesty v JÚ a DPH z PHM
 44. Daň z predaja zdedeného bytu od 1.1.2011
 45. Dodanie služby na nehnuteľnosť v Rusku
 46. DPH a služba v ČR
 47. Ako sa registrovat na podavanie suhrnnych vykazov elektronicky.
 48. Objednanie sa iného živnostníka na vykonanie prace
 49. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti na území Talianska
 50. mame uzatvorenú zmluvu o najme na dobu urcitu - 10 rokov. Nakolko sme zmluvu vypoveda
 51. hmotná zodpovednosť
 52. ODCHODNÉ
 53. deň vzniku daňovej povinnosti
 54. postupenie leasingu (odpisy) na novú firmu
 55. MV z nemecka na leasing
 56. Dobropisy v tlačive DPH
 57. Prevod peňazí z bank.účtu na iný účet.
 58. súbor hnutelných vecí
 59. DPH z motorového vozidla a jeho zaradenie do podnikania HELP
 60. pridané výkony na tovare v cudzej réžii - účtovanie
 61. DzP FO - obmedzena ci neobmedzena danova povinnost?
 62. Ako je to z odvodmi do soc.poisťovne podľa daň.priznania za rok 2005 až 2008?
 63. s.r.o. v likvidácií a DPH
 64. Socialny fond
 65. čo nás pravdepodobne čaká.....
 66. Používanie ERP
 67. Aké doklady ? - prosím odsúhlasiť
 68. Ako správne zaúčtovať stravovanie zamestnanca v stravovacom zariadení v JU?
 69. Prehlásenie - oslobodenie § 43 o DPH
 70. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 71. Súhrnný výkaz - zaradenie obchodného subjektu, ktorý medzičasom skončil pôsobnosť
 72. Nesprávne DIČ na pokladničnom doklade
 73. FO obrat 5 mil € ročne - povinnosti
 74. postupenie lizingu
 75. Preplatok z PZP, kam s ním?
 76. Účtovanie v kupovanej sro ?
 77. Výška obratu pre Soc.poistenie.
 78. aké ifnormácie by ste chceli vedieť v súvislosti s uzávierkou účtovného roka?
 79. Zabudnutá faktúra
 80. dátum vystavenia FA a DL
 81. Uhrada poistky v Čechách
 82. ktorý doklad má väčšiu "váhu"
 83. Uplatnenie DPH a koeficient
 84. DPH a program MRP
 85. 518 alebo 538?
 86. Stavebné práce, materiál - účtovanie PÚ
 87. je doprava a clo za majetok cudzieho mojim danovym nakladom?
 88. ako riesit obstaranie formy pre zakaznika
 89. Účtovanie piva a cigariet v pohostinstve v PU
 90. Uplatnenie § 66 a povinnosť registrácie
 91. oneskorená registrácia pre daň podľa §7
 92. Fakturácia DPH pri dodaní služby do EU
 93. prenájom prívesného vozíka
 94. Firemné auto do 3,5 tony
 95. Nedodanie tovaru a DPH
 96. zahraničná DPH
 97. Predaj HIM (auta), jeho vyradenie a neskore odhlasenie - aky datum?
 98. odpis z dovodu predaja automobilu
 99. Doplnky do auta....
 100. Aký je najlepší web portál, cez ktorý ste si našli dobré zamestnanie?
 101. nové registračné pokladnice
 102. POSKYTNUTIE ŠTATNEJ POMOCI
 103. ako zdaniť dividendy
 104. TZ a súhlas leasingovej spoločnosti
 105. Faktúry za práce v Rakúsku a nadmerný odpočet DPH
 106. Oneskorené podanie súhrného výkazu
 107. nová klasifikácia produkcie povinná od r. 2010
 108. SOCIALNY FOND
 109. Prenájom bytu - Zmena z paušálnych na skutočné výdavky
 110. Bankrot a DPH
 111. Kratkodoby financny majetok z pohladu IFRS a US GAAP
 112. Došla zahraničná faktúra
 113. KOLKO STOJI VEDENIE UCTOVNICTVA
 114. služby prace mi robila firma z CZ s DPH aky typ DPH použit som platcom DPH v tuzemsku
 115. S DPH či bez DPH????
 116. Dobropis úroky zahraničie
 117. Používanie registračnej pokladnice - fittnes tréner
 118. Faktura od Tcomu bez podpisu
 119. Daň z nehnuteľností zaplatená predchádzajúcim vlastníkom
 120. zariadenie na servis klimatizácii( plnička klímy)
 121. Zaradenie do odp.skupín
 122. automobil na súkromné i podnikateľské účely a DPH
 123. Totálna škoda a DPH
 124. ako sa zbaviť skladových zásob?
 125. Totálna škoda
 126. Prenajatý majetok - živelná pohroma.
 127. Zahraničná fa, JCD a DPH
 128. trovy konania a daňové náklady
 129. Priznanie dane za prenájom bytu v osobnom vlastníctve
 130. Nepeňažný príjem a jeho predaj
 131. Registracia DPH u neplatcu DPH pri poskytovani sluzieb v CR
 132. vydaná faktúra a dátum daň.povinnosti
 133. Kde je dodanie služby pri pretavení odpadu?
 134. ako účtovať zahr.bločik z nákupu
 135. Prerušená živnosť a leasing
 136. srbsko a DIN -zámena pri zahran.prac.ceste
 137. Vklad podnikateľa v cudzej mene v JÚ
 138. predaj časti podniku
 139. Ukončenie platcu DPH- posledné zdaňovacie obdobie
 140. školenia
 141. Zaslala som súhrnný výkaz - nebola povinnosť
 142. Splátky auta Home credite - chýbajúce doklady o zaplatení
 143. Škodova faktura - zauctovanie
 144. Dedenie - firma - pristup k bank. uctom.
 145. Jednorázový príspevok na začatie podnikania
 146. TECHNICKE ZHODNOTENIE SOFTVERU
 147. Potrebujem vediet spotrebu PHM na Audi A4 1,9TDi,90kW,nemam ju v TP
 148. Daň z predaja bytu
 149. Zauctovanie dokladov - dotacia z UPSVaR
 150. Predvolanie na DU
 151. úprava sadzby dane (DPH)
 152. Platí oslobodenie dani z mot.vozidla pre špeciálny mobilný lesný stroj?
 153. Daňové priznanie v SRN
 154. Ako overím, či bankový účet jestvuje alebo nie, ak mám len číslo účtu?
 155. Fakturácia nájmu neplatiteľovi DPH
 156. dotaz na cesky danovy urad
 157. zdanenie dividend
 158. Výmena starých plastových okien za nové
 159. NBO
 160. Predaj auta a DPH § 66
 161. Vrátená DPH z dôvodu krádeže
 162. škoda na majetku zákazníka
 163. Technické zhodnotenie či oprava
 164. uznesenie súdu a DPH
 165. Dovoz tovaru z USA !?
 166. Živnosť - vedenie cudzieho motorového vozidla -aké výdavky si môžem uplatníť?
 167. PHM a SPZ ČR
 168. Ukončenie leasingu a predaj auta
 169. Obrat pre účely DPH
 170. Do akej doby má nárok daňový úrad vyrúbyť pokutu?
 171. Danovnik nerezident ziada vratenie preddavkov za cinnost vykonanu mimo SR
 172. Zisk
 173. Dohoda o vykonaní práce a DAŇ
 174. Dodanie tovaru zákazníkovi v EU
 175. ZISK - jeho preúčtovanie a zdanenie
 176. Prihlásenie k dobrovoľnému platcovstvu DPH
 177. Mesacny vykaz SP za rok 2003
 178. Uctovanie za sluzby na prelome rokov
 179. Nova sro a preddavky DPPO
 180. Stravne na sluzobnej ceste
 181. Termín úhrady zrážkovej dane - DoVP
 182. Pômocky pri údržbe, oprave budovy - oprávnené náklady?
 183. dedičstvo a daň z príjmu
 184. Autor (platca DPH) dodáva knihu do zahraničia (neplatca)
 185. Platba z devízového účtu a kurz pre zaúčtovanie
 186. pokladňa či valutová pokladňa ?
 187. jeden zberný doklad v EUR aj v cudzej mene ?
 188. Účtovanie zostatku na bežnom účte v skrachovanej banke.
 189. Vloženie majetku do s.r.o.
 190. Prevod auta z FO-nepodnikatela na SZCO
 191. PN a sviatok
 192. Oznamovacia povinnosť SZČO -prenájom
 193. Zaúčtovanie blokácie peňazí z dôvodu exekúcie na BU
 194. Školenie pre konateľa
 195. ako (re)fakturovat kolaudacny poplatok?
 196. predfaktúra z ČR-prepočítať alebo nie
 197. čiastkové dodanie služby
 198. VYSPORIADANIE DEDICSTVA -problemy
 199. účtovanie pokút
 200. Uctovanie materialu priamo na 501 aj napriek povinnosti uctovat cez 112
 201. Gastrolistky a doplacanie pomocou socialneho fondu
 202. MAJETOK VYLUCENY Z ODPISOVANIA
 203. nepenazny vklad do ZI s.r.o.
 204. Dobrý deň, klient zakúpil vrhačku asf. terčov potrebnú k podnikaniu v oblasti
 205. Dobropis_ukoncena zmluva
 206. Súhrnný výkaz.
 207. Dovoz tovaru z Egypta
 208. Daň zo závislej činnosti
 209. Technické zhodnotenie alebo nový DM?
 210. Dohody o vykonaní práce - dane
 211. Nájom a DPH
 212. Zmluva o spolupráci a daň z príjmu
 213. Konateľ a pracovné oblečenie
 214. nesúlad na 261
 215. Prikazna zmluva a podpora v nezamestnanosti
 216. Účtovanie na zahraničnom bankovom účte
 217. Formulár E101-výstava
 218. Poistenie hypotéky
 219. Predaj vozidla
 220. dph pri uplatnetní škody od poisťovne
 221. praca nacierno v nezamestnanosti
 222. Spoluúčasť-poistka
 223. Úhrada faktúry inou firmou
 224. DPH z pozemku - "dodanie do EU", pozemok v SR
 225. PayPal a jeho kontrola daňovým úradom, políciou, NBÚ, SIS, VS
 226. Kontrola osobných účtov zo strany SK daň. úradu, polície, NBÚ, SIS, VS
 227. Predaj tovaru za nižšiu cenu ako nákupná.
 228. prenájom pre platcu CZ
 229. Predaj vyradeného auta v JÚ a DPH
 230. platba kartou
 231. Tlačivo v anglickom jazyku
 232. Faktúry v cudzej mene
 233. nezaradená garáž
 234. Odchod konatela z sro
 235. Bežná oprava?
 236. zalohova faktura- predfaktura
 237. Mandátna zmluva - poistenie
 238. Ako zrušiť DIČ?
 239. používanie súkromného auta v s.r.o.
 240. daňový náklad - kedy?
 241. SUHRNNY VYKAZ - vyjadrenie z DR SR
 242. Darovanie odpisaneho auta synovi - plati sa dan?
 243. UID - Rakúsko
 244. Cena PÚ sro - lekárske zariadenie?
 245. Prenajatie bytu neplnoletym detom za ucelom komercneho prenajmu
 246. Nespotrebované gastro lístky - účtovanie
 247. Nájomná zmluva
 248. chránená dielňa a dotácia z UP
 249. Predaj a oprava automobilu - danovy prijem, danovy vydavok
 250. Automobil a danovy prijem a vydavok