PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. DPH registrácia
 2. Pojmy dlhopisy, emitent, emisia...
 3. Zamestnanie manželky
 4. DPH za štúdium
 5. Zásoby k 31.12.
 6. predaj tovaru do zahraničia
 7. Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako to je s DPH pri prenájme nehnuteľnosti neplatičovi DPH
 8. Účtovanie výhry.
 9. Prenajom licencie na software z USA
 10. prenájom prenajatého vozidla
 11. daň z MV u auta na súkromné i podnikateľské účely
 12. Čo je výhodnejšie ?
 13. dodatočné daňové, alebo dobropis?
 14. nezaplatená faktúra
 15. Výročná správa
 16. Ina suma na preddavkovej a ina suma na ostrej fakture.
 17. Pokladňa - zlá denná uzávierka
 18. Nadmerný odpočet
 19. predaj havarovaného úžitkového auta
 20. Súvislý účtovný cvičný príklad
 21. typ zmluvy
 22. DPH za dlhodobý nájom
 23. slovenská firma fakturuje slovenskej firme o práci v ČR
 24. Ako vyplatiť spoločníka s.r.o., keď firma nemá dostatok financií?
 25. Reklamacia zakupeneho tovaru
 26. faktúra z eu s dph
 27. Odovvzdávanie ročnej uzávierky na reg. súd
 28. ktorá odpisová skupina ?
 29. úhrada vystavenej faktúry po splatnosti
 30. Zamestnanec vyberal minulý rok v hotovosti peniaze za faktúry.
 31. dobropis zo zahranicia
 32. Odviedli sme vyššiu DPH
 33. Rusko a daňové priznanie
 34. DPH, nadmern.odpočet
 35. Neskore zdanenie prijmov
 36. metodický pokyn - cash flow
 37. Rekonštrukcia,opravy a modernizácia sociálnych zariadení z pohľadu JÚ
 38. Vytvorenie webstránky?
 39. nezaplatená pohľadávka z ČR
 40. Vyska prispevku na materskej dovolenke pri dvojickach
 41. Student, zivnostnik, odvody
 42. ako vymahat vyplatenie faktúry
 43. neplatic DPH
 44. DPH za Služby zo zahraničia
 45. Zabezpečenie dane za reklamu na internete
 46. Samozdanenie_dodatocne danove priznanie
 47. platba DPH
 48. Metodický pokyn pre účtovanie PayPal a kred. inštit. všeobecne
 49. zuctovanie objednaneho tovaru
 50. Zahraničná osoba, prenájom v SR a zdravotne poistenie 2011
 51. FO a evidovanie ciest v jednoduchom účtovníctve
 52. Zaradenie LED DISPLAY reklamnej tabuli
 53. zaradenie auta
 54. Zaradenie zvierat a náklady s nimi súvisace
 55. ako správne naúčtovať?
 56. Odhlásenie auta
 57. Konateľ a DMV na súkromné vozidlo+povinnost platit?
 58. dan z predaja garazoveho statia
 59. vyúčtovanie pracovnej cesty v JÚ a DPH z PHM
 60. Daň z predaja zdedeného bytu od 1.1.2011
 61. Dodanie služby na nehnuteľnosť v Rusku
 62. DPH a služba v ČR
 63. Ako sa registrovat na podavanie suhrnnych vykazov elektronicky.
 64. Objednanie sa iného živnostníka na vykonanie prace
 65. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti na území Talianska
 66. mame uzatvorenú zmluvu o najme na dobu urcitu - 10 rokov. Nakolko sme zmluvu vypoveda
 67. hmotná zodpovednosť
 68. ODCHODNÉ
 69. deň vzniku daňovej povinnosti
 70. postupenie leasingu (odpisy) na novú firmu
 71. MV z nemecka na leasing
 72. Dobropisy v tlačive DPH
 73. Prevod peňazí z bank.účtu na iný účet.
 74. súbor hnutelných vecí
 75. DPH z motorového vozidla a jeho zaradenie do podnikania HELP
 76. pridané výkony na tovare v cudzej réžii - účtovanie
 77. DzP FO - obmedzena ci neobmedzena danova povinnost?
 78. Ako je to z odvodmi do soc.poisťovne podľa daň.priznania za rok 2005 až 2008?
 79. s.r.o. v likvidácií a DPH
 80. Socialny fond
 81. čo nás pravdepodobne čaká.....
 82. Používanie ERP
 83. Aké doklady ? - prosím odsúhlasiť
 84. Ako správne zaúčtovať stravovanie zamestnanca v stravovacom zariadení v JU?
 85. Prehlásenie - oslobodenie § 43 o DPH
 86. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 87. Súhrnný výkaz - zaradenie obchodného subjektu, ktorý medzičasom skončil pôsobnosť
 88. Nesprávne DIČ na pokladničnom doklade
 89. FO obrat 5 mil € ročne - povinnosti
 90. postupenie lizingu
 91. Preplatok z PZP, kam s ním?
 92. Účtovanie v kupovanej sro ?
 93. Výška obratu pre Soc.poistenie.
 94. aké ifnormácie by ste chceli vedieť v súvislosti s uzávierkou účtovného roka?
 95. Zabudnutá faktúra
 96. dátum vystavenia FA a DL
 97. Uhrada poistky v Čechách
 98. ktorý doklad má väčšiu "váhu"
 99. Uplatnenie DPH a koeficient
 100. DPH a program MRP
 101. 518 alebo 538?
 102. Stavebné práce, materiál - účtovanie PÚ
 103. je doprava a clo za majetok cudzieho mojim danovym nakladom?
 104. ako riesit obstaranie formy pre zakaznika
 105. Účtovanie piva a cigariet v pohostinstve v PU
 106. Uplatnenie § 66 a povinnosť registrácie
 107. oneskorená registrácia pre daň podľa §7
 108. Fakturácia DPH pri dodaní služby do EU
 109. prenájom prívesného vozíka
 110. Firemné auto do 3,5 tony
 111. Nedodanie tovaru a DPH
 112. zahraničná DPH
 113. Predaj HIM (auta), jeho vyradenie a neskore odhlasenie - aky datum?
 114. odpis z dovodu predaja automobilu
 115. Doplnky do auta....
 116. Aký je najlepší web portál, cez ktorý ste si našli dobré zamestnanie?
 117. nové registračné pokladnice
 118. POSKYTNUTIE ŠTATNEJ POMOCI
 119. ako zdaniť dividendy
 120. TZ a súhlas leasingovej spoločnosti
 121. Faktúry za práce v Rakúsku a nadmerný odpočet DPH
 122. Oneskorené podanie súhrného výkazu
 123. nová klasifikácia produkcie povinná od r. 2010
 124. SOCIALNY FOND
 125. Prenájom bytu - Zmena z paušálnych na skutočné výdavky
 126. Bankrot a DPH
 127. Kratkodoby financny majetok z pohladu IFRS a US GAAP
 128. Došla zahraničná faktúra
 129. KOLKO STOJI VEDENIE UCTOVNICTVA
 130. služby prace mi robila firma z CZ s DPH aky typ DPH použit som platcom DPH v tuzemsku
 131. S DPH či bez DPH????
 132. Dobropis úroky zahraničie
 133. Používanie registračnej pokladnice - fittnes tréner
 134. Faktura od Tcomu bez podpisu
 135. Daň z nehnuteľností zaplatená predchádzajúcim vlastníkom
 136. zariadenie na servis klimatizácii( plnička klímy)
 137. Zaradenie do odp.skupín
 138. automobil na súkromné i podnikateľské účely a DPH
 139. Totálna škoda a DPH
 140. ako sa zbaviť skladových zásob?
 141. Totálna škoda
 142. Prenajatý majetok - živelná pohroma.
 143. Zahraničná fa, JCD a DPH
 144. trovy konania a daňové náklady
 145. Priznanie dane za prenájom bytu v osobnom vlastníctve
 146. Nepeňažný príjem a jeho predaj
 147. Registracia DPH u neplatcu DPH pri poskytovani sluzieb v CR
 148. vydaná faktúra a dátum daň.povinnosti
 149. Kde je dodanie služby pri pretavení odpadu?
 150. ako účtovať zahr.bločik z nákupu
 151. Prerušená živnosť a leasing
 152. srbsko a DIN -zámena pri zahran.prac.ceste
 153. Vklad podnikateľa v cudzej mene v JÚ
 154. predaj časti podniku
 155. Ukončenie platcu DPH- posledné zdaňovacie obdobie
 156. školenia
 157. Zaslala som súhrnný výkaz - nebola povinnosť
 158. Splátky auta Home credite - chýbajúce doklady o zaplatení
 159. Škodova faktura - zauctovanie
 160. Dedenie - firma - pristup k bank. uctom.
 161. Jednorázový príspevok na začatie podnikania
 162. TECHNICKE ZHODNOTENIE SOFTVERU
 163. Potrebujem vediet spotrebu PHM na Audi A4 1,9TDi,90kW,nemam ju v TP
 164. Daň z predaja bytu
 165. Zauctovanie dokladov - dotacia z UPSVaR
 166. Predvolanie na DU
 167. úprava sadzby dane (DPH)
 168. Platí oslobodenie dani z mot.vozidla pre špeciálny mobilný lesný stroj?
 169. Daňové priznanie v SRN
 170. Ako overím, či bankový účet jestvuje alebo nie, ak mám len číslo účtu?
 171. Fakturácia nájmu neplatiteľovi DPH
 172. dotaz na cesky danovy urad
 173. zdanenie dividend
 174. Výmena starých plastových okien za nové
 175. NBO
 176. Predaj auta a DPH § 66
 177. Vrátená DPH z dôvodu krádeže
 178. škoda na majetku zákazníka
 179. Technické zhodnotenie či oprava
 180. uznesenie súdu a DPH
 181. Dovoz tovaru z USA !?
 182. Živnosť - vedenie cudzieho motorového vozidla -aké výdavky si môžem uplatníť?
 183. PHM a SPZ ČR
 184. Ukončenie leasingu a predaj auta
 185. Obrat pre účely DPH
 186. Do akej doby má nárok daňový úrad vyrúbyť pokutu?
 187. Danovnik nerezident ziada vratenie preddavkov za cinnost vykonanu mimo SR
 188. Zisk
 189. Dohoda o vykonaní práce a DAŇ
 190. Dodanie tovaru zákazníkovi v EU
 191. ZISK - jeho preúčtovanie a zdanenie
 192. Prihlásenie k dobrovoľnému platcovstvu DPH
 193. Mesacny vykaz SP za rok 2003
 194. Uctovanie za sluzby na prelome rokov
 195. Nova sro a preddavky DPPO
 196. Stravne na sluzobnej ceste
 197. Termín úhrady zrážkovej dane - DoVP
 198. Pômocky pri údržbe, oprave budovy - oprávnené náklady?
 199. dedičstvo a daň z príjmu
 200. Autor (platca DPH) dodáva knihu do zahraničia (neplatca)
 201. Platba z devízového účtu a kurz pre zaúčtovanie
 202. pokladňa či valutová pokladňa ?
 203. jeden zberný doklad v EUR aj v cudzej mene ?
 204. Účtovanie zostatku na bežnom účte v skrachovanej banke.
 205. Vloženie majetku do s.r.o.
 206. Prevod auta z FO-nepodnikatela na SZCO
 207. PN a sviatok
 208. Oznamovacia povinnosť SZČO -prenájom
 209. Zaúčtovanie blokácie peňazí z dôvodu exekúcie na BU
 210. Školenie pre konateľa
 211. ako (re)fakturovat kolaudacny poplatok?
 212. predfaktúra z ČR-prepočítať alebo nie
 213. čiastkové dodanie služby
 214. VYSPORIADANIE DEDICSTVA -problemy
 215. účtovanie pokút
 216. Uctovanie materialu priamo na 501 aj napriek povinnosti uctovat cez 112
 217. Gastrolistky a doplacanie pomocou socialneho fondu
 218. MAJETOK VYLUCENY Z ODPISOVANIA
 219. nepenazny vklad do ZI s.r.o.
 220. Dobrý deň, klient zakúpil vrhačku asf. terčov potrebnú k podnikaniu v oblasti
 221. Dobropis_ukoncena zmluva
 222. Súhrnný výkaz.
 223. Dovoz tovaru z Egypta
 224. Daň zo závislej činnosti
 225. Technické zhodnotenie alebo nový DM?
 226. Dohody o vykonaní práce - dane
 227. Nájom a DPH
 228. Zmluva o spolupráci a daň z príjmu
 229. Konateľ a pracovné oblečenie
 230. nesúlad na 261
 231. Prikazna zmluva a podpora v nezamestnanosti
 232. Účtovanie na zahraničnom bankovom účte
 233. Formulár E101-výstava
 234. Poistenie hypotéky
 235. Predaj vozidla
 236. dph pri uplatnetní škody od poisťovne
 237. praca nacierno v nezamestnanosti
 238. Spoluúčasť-poistka
 239. Úhrada faktúry inou firmou
 240. DPH z pozemku - "dodanie do EU", pozemok v SR
 241. PayPal a jeho kontrola daňovým úradom, políciou, NBÚ, SIS, VS
 242. Kontrola osobných účtov zo strany SK daň. úradu, polície, NBÚ, SIS, VS
 243. Predaj tovaru za nižšiu cenu ako nákupná.
 244. prenájom pre platcu CZ
 245. Predaj vyradeného auta v JÚ a DPH
 246. platba kartou
 247. Tlačivo v anglickom jazyku
 248. Faktúry v cudzej mene
 249. nezaradená garáž
 250. Odchod konatela z sro