PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 [218] 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Mandátna zmluva - poistenie
 2. Ako zrušiť DIČ?
 3. používanie súkromného auta v s.r.o.
 4. daňový náklad - kedy?
 5. SUHRNNY VYKAZ - vyjadrenie z DR SR
 6. Darovanie odpisaneho auta synovi - plati sa dan?
 7. UID - Rakúsko
 8. Cena PÚ sro - lekárske zariadenie?
 9. Prenajatie bytu neplnoletym detom za ucelom komercneho prenajmu
 10. Nespotrebované gastro lístky - účtovanie
 11. Nájomná zmluva
 12. chránená dielňa a dotácia z UP
 13. Predaj a oprava automobilu - danovy prijem, danovy vydavok
 14. Automobil a danovy prijem a vydavok
 15. Je možné pokutovať predloženie prehľadu na starom tlačive?
 16. Predaj staveb.strojov do Poľska
 17. Tovar/materiál?
 18. nárok na stravné ak už dostal stavné lístky
 19. Spotrebná daň z plynu
 20. prerábanie kancelárie
 21. dobropis - pomoc - aký je presne postup?
 22. Prenájom čerpacej stanice a predaj PHM za províziu
 23. Daň z príjmov FO, typ A
 24. Náhrada škody a DPH
 25. Spedícia
 26. Trojstranný obchod - preprava
 27. DPH pri predaji auta
 28. Kedy začať odpisovať predmet leasingu
 29. Prevádzka
 30. Paušálne výdavky - výnos z prenájmu súkromnej osoby
 31. úhrada pohľadávky na EUR účet v CZK
 32. Vyčlenenie z pozemku
 33. Prenájom lešenia do EÚ
 34. Preprava tovaru a DPH
 35. Vyplacanie dividend
 36. ktoré tlačivo použiť pri prac.ceste
 37. Zaradenie faktúry vystavenej na FO do účtovníctva
 38. plnenie za protihodnotu-VAT
 39. zaradenie auta do majetku SZCO
 40. Ako zistit zivotnost majetku?
 41. Faktura - sluzba+material
 42. faktura vystavená
 43. Zmena IČ pre DPH
 44. Bezodplatný prevod obchodného podielu
 45. duplicitná úhrada
 46. Prenájom unimobunky v Košiciach a odberatel je v Nemecku,fakturovať s DPH?
 47. DPH pri poistnom plnení
 48. povinnost platby na dph
 49. Ide o pôžičku?
 50. Cestovný príkaz-vyplatenie do mzdy
 51. Produkt na fakture/dodacom liste bez textu, len ident.cislo?
 52. JCD pri vyvoze
 53. nevyplatene mzdy
 54. Danova kontrola za aktualny prebiehajuci rok
 55. Nove opatrenia vlady
 56. Faktúru stornovať alebo dobropisovať?
 57. Storno neuhradenej FA - neplatca DPH, JÚ
 58. Konateľ /zamestnanec/ a DMV na súkromné vozidlo
 59. Koncesionárne poplatky
 60. Predaj nehnuteľnosti.
 61. Záloha na podiel zo zisku
 62. DPH za služby
 63. Daňový bonus
 64. DPO
 65. Zdanenie dividend
 66. Príjmový pokl.doklad
 67. nákup tovaru - švédsko, fínsko a DPH
 68. školenie DPH
 69. Stravné lístky - živnosť a PP
 70. Dan pri predaji auta
 71. rôzne výšky gastrolístkov
 72. Ako fakturovať hudobné vystúpenie
 73. Nájde sa skúsený audítor ovládajúci ACCA ???
 74. Povinnost registracie na DU ako platitel DPH
 75. Vznik DP prívesný vozík
 76. Cestovné náhrady pri používaní súkromného motorového vozidla
 77. dph z 1.zvýšenej splátky pri ukončení leasingu
 78. výrobky ako výstavné predmety
 79. nákup pohárov
 80. DPH v CR
 81. vyclenie tovaru mimo EU
 82. Mám právo na obdržení faktury s DPH? (Zahranicni sidlo, registrovan k DPH v SK)
 83. Pozicka zamestnancovi a jej nasledne splatenie...
 84. Tovar s instalaciou a montazou - kedy v DPH?
 85. Úver pre FO
 86. Navýšenie ZI.
 87. Odpočet DPH
 88. práca v zahraničí
 89. súbeh výsluh. dôchodku a práce
 90. vstupná prehliadka
 91. Ktora odpisova skupina?
 92. rezervácia lístkov
 93. Právoplatnosť a vykonateľnosť ?
 94. čerpanie zo SF a následné zdanenie
 95. Dva pracovne pomery SK a UK
 96. materská dovolenka
 97. Platca DPH - vystavenie faktúr v prvý mesiac registrácie.
 98. Firemné auto aj na súkromné účely
 99. provízia a súhrnný výkaz
 100. Platenie daní podľa príjmu?
 101. Leasing alebo úver?
 102. Financovanie rozpočtovej organizácie - ZŠ s MŠ
 103. Záväzok minulých období do súčasného obdobia?
 104. Registračná pokladna
 105. Stupen narocnosti prace a Dohoda o vykonani prace
 106. preddavková faktúra vystavená
 107. dodávka tovaru z Anglicka a DPH
 108. inventarizacia uctov
 109. Vloženie majetku do sro-čky darovacou zmluvou
 110. falzifikát bankovky
 111. Fakturácia
 112. samozdanenie pri kupe - DPH pri predaji
 113. Zdanenie odmien zamestnanca pri pracov. a zivot. jubileach
 114. Zdedeny byt
 115. vrátenie tovaru bez dokladu
 116. zaradenie auta do podnikania_2010
 117. zmluvné pokuty a úroky z omeškania
 118. registračná pokladnica
 119. predaná s.r.o
 120. zálohová faktura
 121. Účtovanie refundácie od VÚ ŠR
 122. Preplatok faktúry a DPH
 123. analytiky pri autách
 124. Ako účtovať kurzový rozdiel v Jú
 125. Neplatenie poistneho do ZP
 126. Neplatca DPH a vykon služby v SR pre odberateľa z EU
 127. Kniha pokladnice - začiatok účtovného obdobia
 128. Služobné cesty do zahraničia.
 129. fakturácia v auguste za jún
 130. Vypožička auta
 131. mínusová faktúra
 132. mesačná uzávierka
 133. Fakturacie do CR a neplatcovia DPH
 134. Povinnosť pracovať - návrh zmeny v Ústave SR
 135. zakon o ochrane nfajciarov
 136. Stravné lístky
 137. §66 - osobitna uprava
 138. Informácia DR SR k určeniu miesta dodania - upratovacie práce
 139. je lepšie uplatniť alebo neuplatniť nezdaniteľnu časť základu dane ak som brigadnik
 140. Vrátený preplatok SP a nemocenské
 141. Náklady na opravu prenajatého vozidla
 142. ročné zúčtovanie VSZP
 143. Dan z predaja pozemku
 144. Clo a preclenie z číny
 145. Veľmi kuriózny ale zato ťažko vyriešiteľný problém !!
 146. Založenie občianskeho združenia
 147. Podiel zo zisku
 148. pôžička
 149. Ako zaúčtovať nájom?
 150. Aká je premlčacia doba na povinné poistenie na auto
 151. štatistické údaje :)
 152. Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva do iného členskeho štátu.
 153. Daň z príjmu za odovzdaný kovový odpad.
 154. Dedické konanie
 155. Danove priznanie po zosnulom
 156. Kompenzácia zvýšených výdavkov.
 157. Služby podľa §15 a 16
 158. Práca v zahraničí v roku 2009 na Islande
 159. Vyvoz liehu
 160. podanie danového priznania za rok 2009
 161. Regále + montáž
 162. dobrovolne nemocensky poistená osoba
 163. Náležitosti faktúry
 164. Postúpenie predmetu fin. prenájmu
 165. kontokorent
 166. TZ leasingového auta
 167. Zaradenie auta a OC
 168. kontrola
 169. Zrušenie živnosti a znovu založenie
 170. Prehľad o poskytnutí minimálnej pomoci
 171. Sukromny ucet pre zivnostnika na podnikanie
 172. Dátum účtovania pri splátke nájomného uhradenej vopred
 173. Účtovanie úhrad za služby verejnosti (bývalé koncesionárske poplatky)
 174. Autorské právo
 175. Ako to urobiť?
 176. Byt
 177. DPH z MýtaCZ ???
 178. DPH, drobný majetok, zásoby
 179. začiatok učtovania
 180. bazarový tovar
 181. Sprostredkovateľ predaja tovaru v ČR
 182. predaj a kúpa podniku § 17a zákona o dani z príjmu
 183. Kúpa auta na úver
 184. DPH a český odberateľ
 185. Nevyfaktúrované ubytovanie
 186. povinnosti drsr - neplnenie?
 187. žeriavnicke práce-súhrnný výkaz
 188. Ako účtovať zásoby v reštaurácii.
 189. DPH registr. podľa § 7a a daň.priznanie
 190. štátne výkazy - Súvaha a Výkaz ziskov a strát
 191. Môžeme urobiť jednostranný zápočet ?
 192. neplatca DPH, príjem šumivého vína /vrámci EU/
 193. Kupa nehnutelnosti firmou
 194. Ako zaúčtovť kúpu zásob od FO?
 195. opakovane plnenie 5 rokov
 196. avidencia liehu v mrp programe
 197. Vzájomná dohoda o započítaní pohľadávok
 198. Kúpa auta
 199. Technické zhodnotenie majetku
 200. zle nastavená registračka
 201. Závislé osoby a prenájom nehnuteľnosti
 202. Do ktorého daňvého obdobia zaradiť dobropis z februára, ktorý som dostala v auguste?
 203. EÚ a tretie krajiny
 204. Skrátený pracovný pomer a dohoda
 205. čo všetko treba mať na prevádzke v prípade kontroly
 206. cestovný príkaz vs.
 207. Software vytvoreny vlastnou cinnostoupre interne pouzitie
 208. Správa daní a poplatkov
 209. Správa daní a poplatkov
 210. jednoduché účtovníctvo
 211. Odpisy - ako?
 212. Iná SZČ
 213. Účtovanie "výroby"
 214. Faktura z Čiech v €
 215. Účtovná závierka
 216. Správne zaradenie do majetku
 217. Prechod z Prima na paušál
 218. DPH a riadok 11 a 12 daňového priznania
 219. výpočet sankcie
 220. od koľkých % treba uvádzať alkohol?
 221. DPH bez zaručeného podpisu
 222. Účtovanie kapitálových fondov 413
 223. Jedno auto v dvoch firmách.
 224. Prihlasenie vozidla do podnikania
 225. Iventár a hodnota firmy?
 226. najom bytu
 227. Vzťahuje sa zmluva o zapožičaní aj na nehnuteľnosti?
 228. faktúra-dobropis
 229. PDOK -už ste to počuli?
 230. Prevod Dph
 231. Radosť pracovať v účtovníckej kancelárií
 232. Zálohová faktúra a DPH
 233. Prijem provizii od zahranicnej firmy a dane.
 234. Pozastavenie živnosti
 235. Zrážková daň
 236. Dan z vyhry
 237. Platobné karty AMEX
 238. výmena eur
 239. Čiastkové odrátanie vyúčovanej zálohy
 240. Fakturácia prepravy osôb bez / s DPH ???
 241. Odpisová skupina Fiat Ducato - skriňová dodávková
 242. Predaj os. auta
 243. Povolenie na pobyt - kolky ako danovy vydavok?
 244. Pokuta za suhrnny vykaz DPH
 245. živnosť v SR + živnosť v Rakúsku
 246. Licencne poplatky z CZ
 247. pokladna
 248. Ako by ste zaučtovali predaj obchodneho mena , odvádza sa z toho aj DPH?? Dakujem
 249. pokladnica
 250. vystavit dobropis?