1. Daňové priznanie v SRN (0 replies)
 2. Ako overím, či bankový účet jestvuje alebo nie, ak mám len číslo účtu? (11 replies)
 3. Fakturácia nájmu neplatiteľovi DPH (23 replies)
 4. dotaz na cesky danovy urad (9 replies)
 5. zdanenie dividend (0 replies)
 6. Výmena starých plastových okien za nové (1 replies)
 7. NBO (6 replies)
 8. Predaj auta a DPH § 66 (4 replies)
 9. Vrátená DPH z dôvodu krádeže (9 replies)
 10. škoda na majetku zákazníka (1 replies)
 11. Technické zhodnotenie či oprava (10 replies)
 12. uznesenie súdu a DPH (7 replies)
 13. Dovoz tovaru z USA !? (0 replies)
 14. Živnosť - vedenie cudzieho motorového vozidla -aké výdavky si môžem uplatníť? (5 replies)
 15. PHM a SPZ ČR (2 replies)
 16. Ukončenie leasingu a predaj auta (7 replies)
 17. Obrat pre účely DPH (21 replies)
 18. Do akej doby má nárok daňový úrad vyrúbyť pokutu? (6 replies)
 19. Danovnik nerezident ziada vratenie preddavkov za cinnost vykonanu mimo SR (0 replies)
 20. Zisk (14 replies)
 21. Dohoda o vykonaní práce a DAŇ (6 replies)
 22. Dodanie tovaru zákazníkovi v EU (9 replies)
 23. ZISK - jeho preúčtovanie a zdanenie (10 replies)
 24. Prihlásenie k dobrovoľnému platcovstvu DPH (15 replies)
 25. Mesacny vykaz SP za rok 2003 (0 replies)
 26. Uctovanie za sluzby na prelome rokov (16 replies)
 27. Nova sro a preddavky DPPO (9 replies)
 28. Stravne na sluzobnej ceste (0 replies)
 29. Termín úhrady zrážkovej dane - DoVP (7 replies)
 30. Pômocky pri údržbe, oprave budovy - oprávnené náklady? (6 replies)
 31. dedičstvo a daň z príjmu (13 replies)
 32. Autor (platca DPH) dodáva knihu do zahraničia (neplatca) (3 replies)
 33. Platba z devízového účtu a kurz pre zaúčtovanie (8 replies)
 34. pokladňa či valutová pokladňa ? (10 replies)
 35. jeden zberný doklad v EUR aj v cudzej mene ? (8 replies)
 36. Účtovanie zostatku na bežnom účte v skrachovanej banke. (8 replies)
 37. Vloženie majetku do s.r.o. (5 replies)
 38. Prevod auta z FO-nepodnikatela na SZCO (5 replies)
 39. PN a sviatok (6 replies)
 40. Oznamovacia povinnosť SZČO -prenájom (25 replies)
 41. Zaúčtovanie blokácie peňazí z dôvodu exekúcie na BU (7 replies)
 42. Školenie pre konateľa (2 replies)
 43. ako (re)fakturovat kolaudacny poplatok? (6 replies)
 44. predfaktúra z ČR-prepočítať alebo nie (1 replies)
 45. čiastkové dodanie služby (6 replies)
 46. VYSPORIADANIE DEDICSTVA -problemy (6 replies)
 47. účtovanie pokút (10 replies)
 48. Uctovanie materialu priamo na 501 aj napriek povinnosti uctovat cez 112 (3 replies)
 49. Gastrolistky a doplacanie pomocou socialneho fondu (9 replies)
 50. MAJETOK VYLUCENY Z ODPISOVANIA (1 replies)
 51. nepenazny vklad do ZI s.r.o. (13 replies)
 52. Dobrý deň, klient zakúpil vrhačku asf. terčov potrebnú k podnikaniu v oblasti (4 replies)
 53. Dobropis_ukoncena zmluva (1 replies)
 54. Súhrnný výkaz. (9 replies)
 55. Dovoz tovaru z Egypta (1 replies)
 56. Daň zo závislej činnosti (0 replies)
 57. Technické zhodnotenie alebo nový DM? (6 replies)
 58. Dohody o vykonaní práce - dane (5 replies)
 59. Nájom a DPH (2 replies)
 60. Zmluva o spolupráci a daň z príjmu (2 replies)
 61. Konateľ a pracovné oblečenie (8 replies)
 62. nesúlad na 261 (14 replies)
 63. Prikazna zmluva a podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 64. Účtovanie na zahraničnom bankovom účte (2 replies)
 65. Formulár E101-výstava (2 replies)
 66. Poistenie hypotéky (1 replies)
 67. Predaj vozidla (5 replies)
 68. dph pri uplatnetní škody od poisťovne (3 replies)
 69. praca nacierno v nezamestnanosti (8 replies)
 70. Spoluúčasť-poistka (13 replies)
 71. Úhrada faktúry inou firmou (0 replies)
 72. DPH z pozemku - "dodanie do EU", pozemok v SR (3 replies)
 73. PayPal a jeho kontrola daňovým úradom, políciou, NBÚ, SIS, VS (5 replies)
 74. Kontrola osobných účtov zo strany SK daň. úradu, polície, NBÚ, SIS, VS (4 replies)
 75. Predaj tovaru za nižšiu cenu ako nákupná. (2 replies)
 76. prenájom pre platcu CZ (4 replies)
 77. Predaj vyradeného auta v JÚ a DPH (32 replies)
 78. platba kartou (35 replies)
 79. Tlačivo v anglickom jazyku (3 replies)
 80. Faktúry v cudzej mene (2 replies)
 81. nezaradená garáž (3 replies)
 82. Odchod konatela z sro (12 replies)
 83. Bežná oprava? (0 replies)
 84. zalohova faktura- predfaktura (18 replies)
 85. Mandátna zmluva - poistenie (14 replies)
 86. Ako zrušiť DIČ? (11 replies)
 87. používanie súkromného auta v s.r.o. (0 replies)
 88. daňový náklad - kedy? (26 replies)
 89. SUHRNNY VYKAZ - vyjadrenie z DR SR (0 replies)
 90. Darovanie odpisaneho auta synovi - plati sa dan? (42 replies)
 91. UID - Rakúsko (4 replies)
 92. Cena PÚ sro - lekárske zariadenie? (2 replies)
 93. Prenajatie bytu neplnoletym detom za ucelom komercneho prenajmu (8 replies)
 94. Nespotrebované gastro lístky - účtovanie (0 replies)
 95. Nájomná zmluva (3 replies)
 96. chránená dielňa a dotácia z UP (0 replies)
 97. Predaj a oprava automobilu - danovy prijem, danovy vydavok (7 replies)
 98. Automobil a danovy prijem a vydavok (7 replies)
 99. Je možné pokutovať predloženie prehľadu na starom tlačive? (13 replies)
 100. Predaj staveb.strojov do Poľska (3 replies)
 101. Tovar/materiál? (9 replies)
 102. nárok na stravné ak už dostal stavné lístky (6 replies)
 103. Spotrebná daň z plynu (0 replies)
 104. prerábanie kancelárie (7 replies)
 105. dobropis - pomoc - aký je presne postup? (0 replies)
 106. Prenájom čerpacej stanice a predaj PHM za províziu (0 replies)
 107. Daň z príjmov FO, typ A (5 replies)
 108. Náhrada škody a DPH (7 replies)
 109. Spedícia (1 replies)
 110. Trojstranný obchod - preprava (17 replies)
 111. DPH pri predaji auta (2 replies)
 112. Kedy začať odpisovať predmet leasingu (5 replies)
 113. Prevádzka (0 replies)
 114. Paušálne výdavky - výnos z prenájmu súkromnej osoby (8 replies)
 115. úhrada pohľadávky na EUR účet v CZK (3 replies)
 116. Vyčlenenie z pozemku (2 replies)
 117. Prenájom lešenia do EÚ (8 replies)
 118. Preprava tovaru a DPH (5 replies)
 119. Vyplacanie dividend (2 replies)
 120. ktoré tlačivo použiť pri prac.ceste (26 replies)
 121. Zaradenie faktúry vystavenej na FO do účtovníctva (2 replies)
 122. plnenie za protihodnotu-VAT (0 replies)
 123. zaradenie auta do majetku SZCO (21 replies)
 124. Ako zistit zivotnost majetku? (1 replies)
 125. Faktura - sluzba+material (2 replies)
 126. faktura vystavená (2 replies)
 127. Zmena IČ pre DPH (3 replies)
 128. Bezodplatný prevod obchodného podielu (1 replies)
 129. duplicitná úhrada (11 replies)
 130. Prenájom unimobunky v Košiciach a odberatel je v Nemecku,fakturovať s DPH? (2 replies)
 131. DPH pri poistnom plnení (3 replies)
 132. povinnost platby na dph (2 replies)
 133. Ide o pôžičku? (4 replies)
 134. Cestovný príkaz-vyplatenie do mzdy (7 replies)
 135. Produkt na fakture/dodacom liste bez textu, len ident.cislo? (11 replies)
 136. JCD pri vyvoze (1 replies)
 137. nevyplatene mzdy (3 replies)
 138. Danova kontrola za aktualny prebiehajuci rok (8 replies)
 139. Nove opatrenia vlady (122 replies)
 140. Faktúru stornovať alebo dobropisovať? (23 replies)
 141. Storno neuhradenej FA - neplatca DPH, JÚ (3 replies)
 142. Konateľ /zamestnanec/ a DMV na súkromné vozidlo (2 replies)
 143. Koncesionárne poplatky (2 replies)
 144. Predaj nehnuteľnosti. (1 replies)
 145. Záloha na podiel zo zisku (3 replies)
 146. DPH za služby (3 replies)
 147. Daňový bonus (2 replies)
 148. DPO (2 replies)
 149. Zdanenie dividend (71 replies)
 150. Príjmový pokl.doklad (3 replies)
 151. nákup tovaru - švédsko, fínsko a DPH (1 replies)
 152. školenie DPH (2 replies)
 153. Stravné lístky - živnosť a PP (2 replies)
 154. Dan pri predaji auta (4 replies)
 155. rôzne výšky gastrolístkov (24 replies)
 156. Ako fakturovať hudobné vystúpenie (6 replies)
 157. Nájde sa skúsený audítor ovládajúci ACCA ??? (3 replies)
 158. Povinnost registracie na DU ako platitel DPH (35 replies)
 159. Vznik DP prívesný vozík (5 replies)
 160. Cestovné náhrady pri používaní súkromného motorového vozidla (7 replies)
 161. dph z 1.zvýšenej splátky pri ukončení leasingu (4 replies)
 162. výrobky ako výstavné predmety (0 replies)
 163. nákup pohárov (12 replies)
 164. DPH v CR (17 replies)
 165. vyclenie tovaru mimo EU (1 replies)
 166. Mám právo na obdržení faktury s DPH? (Zahranicni sidlo, registrovan k DPH v SK) (0 replies)
 167. Pozicka zamestnancovi a jej nasledne splatenie... (11 replies)
 168. Tovar s instalaciou a montazou - kedy v DPH? (1 replies)
 169. Úver pre FO (10 replies)
 170. Navýšenie ZI. (3 replies)
 171. Odpočet DPH (5 replies)
 172. práca v zahraničí (5 replies)
 173. súbeh výsluh. dôchodku a práce (20 replies)
 174. vstupná prehliadka (3 replies)
 175. Ktora odpisova skupina? (26 replies)
 176. rezervácia lístkov (1 replies)
 177. Právoplatnosť a vykonateľnosť ? (0 replies)
 178. čerpanie zo SF a následné zdanenie (8 replies)
 179. Dva pracovne pomery SK a UK (2 replies)
 180. materská dovolenka (18 replies)
 181. Platca DPH - vystavenie faktúr v prvý mesiac registrácie. (17 replies)
 182. Firemné auto aj na súkromné účely (2 replies)
 183. provízia a súhrnný výkaz (1 replies)
 184. Platenie daní podľa príjmu? (8 replies)
 185. Leasing alebo úver? (7 replies)
 186. Financovanie rozpočtovej organizácie - ZŠ s MŠ (9 replies)
 187. Záväzok minulých období do súčasného obdobia? (3 replies)
 188. Registračná pokladna (5 replies)
 189. Stupen narocnosti prace a Dohoda o vykonani prace (16 replies)
 190. preddavková faktúra vystavená (14 replies)
 191. dodávka tovaru z Anglicka a DPH (2 replies)
 192. inventarizacia uctov (2 replies)
 193. Vloženie majetku do sro-čky darovacou zmluvou (13 replies)
 194. falzifikát bankovky (5 replies)
 195. Fakturácia (6 replies)
 196. samozdanenie pri kupe - DPH pri predaji (2 replies)
 197. Zdanenie odmien zamestnanca pri pracov. a zivot. jubileach (10 replies)
 198. Zdedeny byt (13 replies)
 199. vrátenie tovaru bez dokladu (1 replies)
 200. zaradenie auta do podnikania_2010 (2 replies)
 201. zmluvné pokuty a úroky z omeškania (5 replies)
 202. registračná pokladnica (1 replies)
 203. predaná s.r.o (3 replies)
 204. zálohová faktura (9 replies)
 205. Účtovanie refundácie od VÚ ŠR (0 replies)
 206. Preplatok faktúry a DPH (2 replies)
 207. analytiky pri autách (2 replies)
 208. Ako účtovať kurzový rozdiel v Jú (18 replies)
 209. Neplatenie poistneho do ZP (8 replies)
 210. Neplatca DPH a vykon služby v SR pre odberateľa z EU (3 replies)
 211. Kniha pokladnice - začiatok účtovného obdobia (8 replies)
 212. Služobné cesty do zahraničia. (0 replies)
 213. fakturácia v auguste za jún (4 replies)
 214. Vypožička auta (0 replies)
 215. mínusová faktúra (2 replies)
 216. mesačná uzávierka (2 replies)
 217. Fakturacie do CR a neplatcovia DPH (123 replies)
 218. Povinnosť pracovať - návrh zmeny v Ústave SR (57 replies)
 219. zakon o ochrane nfajciarov (2 replies)
 220. Stravné lístky (1 replies)
 221. §66 - osobitna uprava (3 replies)
 222. Informácia DR SR k určeniu miesta dodania - upratovacie práce (0 replies)
 223. je lepšie uplatniť alebo neuplatniť nezdaniteľnu časť základu dane ak som brigadnik (3 replies)
 224. Vrátený preplatok SP a nemocenské (1 replies)
 225. Náklady na opravu prenajatého vozidla (2 replies)
 226. ročné zúčtovanie VSZP (12 replies)
 227. Dan z predaja pozemku (0 replies)
 228. Clo a preclenie z číny (0 replies)
 229. Veľmi kuriózny ale zato ťažko vyriešiteľný problém !! (33 replies)
 230. Založenie občianskeho združenia (2 replies)
 231. Podiel zo zisku (4 replies)
 232. pôžička (0 replies)
 233. Ako zaúčtovať nájom? (3 replies)
 234. Aká je premlčacia doba na povinné poistenie na auto (0 replies)
 235. štatistické údaje :) (1 replies)
 236. Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva do iného členskeho štátu. (0 replies)
 237. Daň z príjmu za odovzdaný kovový odpad. (3 replies)
 238. Dedické konanie (4 replies)
 239. Danove priznanie po zosnulom (1 replies)
 240. Kompenzácia zvýšených výdavkov. (1 replies)
 241. Služby podľa §15 a 16 (1 replies)
 242. Práca v zahraničí v roku 2009 na Islande (0 replies)
 243. Vyvoz liehu (2 replies)
 244. podanie danového priznania za rok 2009 (6 replies)
 245. Regále + montáž (2 replies)
 246. dobrovolne nemocensky poistená osoba (0 replies)
 247. Náležitosti faktúry (9 replies)
 248. Postúpenie predmetu fin. prenájmu (0 replies)
 249. kontokorent (9 replies)
 250. TZ leasingového auta (0 replies)