1. Prosím Vás ako účtujete nákup strešného nosiča a držiaka na lyže na auto? (2 replies)
 2. DoPČ a sviatok (3 replies)
 3. prenesenie DP v stavebníctve - FA za údržbu obecných pozemkov (2 replies)
 4. Rocne zuctovanie zdravotnej poistovne 2017 (za rok 2016) (6 replies)
 5. Je potrebná aj CMR - ka? (4 replies)
 6. technické zhodnotenie stroja (2 replies)
 7. Pracovný čas dohodára studenta (1 replies)
 8. Ako evidovat preddavok na dan a danovy preplatok. (2 replies)
 9. Trojstranný zápočet??? (1 replies)
 10. bonifikácia za poistné za rok 2017 - kedy do nákladov? (0 replies)
 11. prepocet dochodku (4 replies)
 12. DP FO typ A a zamestnanecká prémia (2 replies)
 13. Faktura s DPH alebo bez DPH pri zmluve o zdruzeni v stavebnictve? (0 replies)
 14. Cestovné náhrady a prepočet cudzej meny (1 replies)
 15. Samozdanenie + odpisovanie stroja (4 replies)
 16. tuzemske samozdanenie (1 replies)
 17. ako zaúčtovať v roku 2018 interný doklad prechod z minulého roka ? (1 replies)
 18. cestové náhrady SZČO v zahraničí (2 replies)
 19. Ako zaúčtujem rozpustenie OP k pohľadávke po jej čiastočnej úhrade? (2 replies)
 20. Platba súkromnou kartou ( v nedeľu ?) (14 replies)
 21. Predaj dreva a fakturácia (0 replies)
 22. PN u dohodara (1 replies)
 23. Zahraničná pracovná cesta JÚ (4 replies)
 24. konateľ a pôžička súkromnej osobe (0 replies)
 25. Poslala som peniaze na daňový úrad, ktoré som nemala. Ako ich vyžiadať späť? (4 replies)
 26. Jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 27. ako zapisat sukromnu jazdu v knihe jazd (0 replies)
 28. Analyticky som rozúčtovala záväzok voči ZP a SP v Money S3 (jednoduché účtovníctvo), ako teraz zaúčtovať pohyb na účte? (1 replies)
 29. Môžem zraziť do ZP 14% z výplaty dividend v apríli, ak len časť dividendy bude vyplatená teraz a druhá časť bude vyplatená až 31.7.2018? (0 replies)
 30. Ako platí firma preddavky na daň z príjmov PO keď má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania DPPO za rok 2017? (1 replies)
 31. prevod obch. podielu s.r.o. (1 replies)
 32. Čo urobiť s nevytvoreným rezervným fondom po 7 rokoch? (1 replies)
 33. povinnosť alebo nepovinnosť registračnej pokladne-dizajnérske činnosti (9 replies)
 34. Dodatočné DP DPH (1 replies)
 35. Vyradenie auta (0 replies)
 36. Ako refakturovať stavebné práce dodané v režime tuzemské samozdanenie neplátcovi dph? (2 replies)
 37. Doplatenie DPH po kontrole z colnice (0 replies)
 38. aký je pokladničný limit hotovosti pre príspevkovú organizáciu? (0 replies)
 39. Mám nejakú inú povinnosť v súvislosti s DPH, ak sa rozhodnem prenajímať nebytové priestory bez DPH? (4 replies)
 40. Ročné zúčtovanie za dôchodcu (8 replies)
 41. Môžem si uplatniť vrátenie DPH pri kúpe pozemku? (1 replies)
 42. Kúrenie peletami. (0 replies)
 43. zdanenie podielu za zisku za rok 2017 vyplatený právnickej osobe (3 replies)
 44. Nájom osobného vozidla - povinnosti? (0 replies)
 45. Môže mať s.r.o. v nájme 2 byty? (3 replies)
 46. Ako preplatiť zamestnancovi vstupenku na športové podujatie? (1 replies)
 47. Kúpa pozemku ako s.r.o. (1 replies)
 48. Zvýšenie nadm. odpočtu pri dodat. DP DPH - bude pokuta? (2 replies)
 49. Účtovanie kráteného odpisu (8 replies)
 50. konkurz, ukončenie konkurzu učtovanie, (0 replies)
 51. Pracovná zmluva - hodinová mzda (13 replies)
 52. Odkúpenie prevádzky - Čo s inventárom? (5 replies)
 53. musim podat danove priznanie? (4 replies)
 54. Ktorý elektronický formulár použiť na podanie "Oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania DPPO? (2 replies)
 55. Deň dodania služby a dátum zdanit. plnenia (1 replies)
 56. Podávanie daň. priznania elektronicky? (4 replies)
 57. Odpisy vyssie ako zisk z najmu (4 replies)
 58. aká suma sa vpisuje do riadku 63 a 63a, daňové priznanie FO? (2 replies)
 59. Zmena sro na k.s. a delba zisku (0 replies)
 60. Kamerový systém - každý zaraďuje ináč?? (0 replies)
 61. doklad z RP za nákup a rozpis platby na hotovosť a poukážku (5 replies)
 62. Daňové priznanie PO za r. 2017 (5 replies)
 63. danove priznanie v cechach (1 replies)
 64. Ešte pracujete? Už ste dopracovali .... (5 replies)
 65. Odpocitatelna polozka na manzelku (17 replies)
 66. Paušalné výdavky a odpis na danovnika (1 replies)
 67. Opravné DP DPH za 4.Q. 2017 (3 replies)
 68. účtovné výkazy pre NUJ (12 replies)
 69. zmena zdaňovacie obdobia zo štvrťročného platcu na mesačného (0 replies)
 70. Je refundovana dan zo zahranicia zdanitelnym prijmom v SR? (0 replies)
 71. Ak bola sociálnou poisťovňou uhradená dávka z GF, ako sa to účtuje na strane firmy v konkurze? (0 replies)
 72. Odvody SZCO ako zamestnávateľa z miez a DP (1 replies)
 73. Elektronická podateľňa SP - Porucha? (21 replies)
 74. Vklad fin. prostriedkov do JU (2 replies)
 75. Program Omega (1 replies)
 76. Daňové priznanie v Rakúsku pri zamestnaní v Rakúsku aj na Slovensku (12 replies)
 77. FO-súbeh príjmov závislá činnosť+príjem z prenájmu+umelecká činnosť (2 replies)
 78. pracovná zmluva - hodín týždenne (1 replies)
 79. Účtovná uzávierka (0 replies)
 80. NČ za 2017 (13 replies)
 81. rozdiel v odpočte dph pri kúpe auta (4 replies)
 82. odloženie DP (2 replies)
 83. služby neuhradené na konci roka (4 replies)
 84. Počet príloh k DP PO 2017 (1 replies)
 85. ako na Rozratanie konkretnej sumy medzi viac poloziek ? (6 replies)
 86. DP_B za 2017 prosím link (cez Alfu?) (8 replies)
 87. Ako dodatočne vložiť prílohy k DP? (1 replies)
 88. Čerpanie sociálneho fondu pre dôchodcov-bývalé kolegyne (0 replies)
 89. Overenie podania dan.priznania zamestnavatelom a dan.priznanie pocas poberania davok v nezamestnanosti. (8 replies)
 90. DP PO - oprávnená osoba na podávanie (0 replies)
 91. daňová licencia a zaokrúhlovanie (1 replies)
 92. poplatky za odborné skúšky (0 replies)
 93. Daňové priznanie a talianska výplatná páska? (1 replies)
 94. Ked zivnostnik neplatil zdravotne poistenie ako to zapisat do danoveho priznania? (2 replies)
 95. potvrdenie o príjme (22 replies)
 96. Nezisková organizácia JU (1 replies)
 97. Mám povinnosť podať daňové priznanie? (13 replies)
 98. Ako sa po novom zráža zamestnancom doprava do zamestnania? (0 replies)
 99. daňová licencia u novovzniknutej sro (4 replies)
 100. VYRIEŠENÉ - Na kt. riadku danového priznania FO typ B uvediem preplatok na dani za rok 2016 použitý ako preddavok na daň z príjmu 2017? (2 replies)
 101. hlásenie o obaloch - plastové tašky (0 replies)
 102. Úhrada faktúry v PÚ - chýba faktúra (5 replies)
 103. Je platné oznámenie o odklade podania DP FO, ak je podpis mimo stĺpca určeného na podpis? (2 replies)
 104. Hlásenie o vyúčtovaní dane (1 replies)
 105. čo sa eviduje ako pohľadávky a záväzky JU - prelom rokov (1 replies)
 106. Szco kupa auta a dph (1 replies)
 107. Všeobecné podanie na DÚ (13 replies)
 108. Príloha č.3-údaje na účely sociálneho a zdrav.poist. (4 replies)
 109. Oznámenie o odklade daňového priznania. (6 replies)
 110. Faktúra za prenájom (1 replies)
 111. Zamestnanec a zaroven prenajimatel bytu - ma povinnost podat DP typu B ak prijem z prenajmu bol nizky? (4 replies)
 112. Zaúčtovanie (1 replies)
 113. Tlačivo na darovanie 2% (16 replies)
 114. Kapitálový fond (1 replies)
 115. kam zaradiť - do akej odp.skupiny, zariadenie na starostlivosť o nohy? (2 replies)
 116. bonus za splnenie podmienok za rok 2017/2018 (0 replies)
 117. Majú mať už poznámky za rok 2017 malej účtovnej jednotky doplnený odsek 5? (1 replies)
 118. Ako správne fakturovať (DPH) prepravu osôb zo SR na letisko Viedeň a opačne? (1 replies)
 119. Príjem zo závislej činnosti Nový Zéland (0 replies)
 120. Danove priznanie typ A - kontrola riadkov (2 replies)
 121. Ako zaplatiť daňový nedoplatok? (9 replies)
 122. Jaaropgave 2017 - potrebujem poradiť (2 replies)
 123. UPlatnenie daňového bonusu na vyženené dieťa (6 replies)
 124. Zápočet z daňového úradu - účtovanie (0 replies)
 125. Oneskorená oznamovacia povinnosť zamestnávateľa na daňovom úrade a preddavok (15 replies)
 126. Nevysporiadané záväzky a pohľadávky k 31.12. v daňovej evidencii. (2 replies)
 127. Zrusena zivnost 2017 so ziskom - doplatenie zdravotneho 2018 (2 replies)
 128. SZČO - adresa trvalého pobytu a adresa na živnostenskom liste je rozdielna - akú dať do DP? (3 replies)
 129. Výdavok na aktualizáciu Eset Smart Security a paragraf 17 odst. 19 (2 replies)
 130. Uplatnenie NČZD na manželku (1 replies)
 131. Odpisy nehnuteľnosti z roku 2003 (0 replies)
 132. Ako zaúčtovať sprostredkovateľskú zmluvu. Zmluva o prevode obchodného podielu. (0 replies)
 133. Zaplatené preddavky (0 replies)
 134. Odoslanie Priznania PO na FS (8 replies)
 135. Vyjadrenie sa k sieťam VO a DPH (0 replies)
 136. MRP K/S - výdajka zo skladu (§69 prenos daň. povinnosti) (1 replies)
 137. Chyby v uctovnej zavierke (1 replies)
 138. opravne danove priznanie - zníženie dane (3 replies)
 139. oznámenie o odložení DP-potvrdenka (5 replies)
 140. Zaregistrovať sa opäť na finančnú správu? (4 replies)
 141. nehnuteľnosť určená na predaj (0 replies)
 142. DP právnické osoby (2 replies)
 143. Bezodplatný prevod obchodného podielu v s.r.o. (0 replies)
 144. Odoslanie priznania PO (1 replies)
 145. faktúra za používanie terminálu (0 replies)
 146. Je 45% z ceny stravných lístkov nedaňový náklad? (7 replies)
 147. odkup pohľadávky (1 replies)
 148. Do ktorého riadku DP dám ako odpočitateľnú položku odpis premlčaného záväzku? (0 replies)
 149. poskytnutie stravy zamestnancovi dodávateľa pri inštalácii (4 replies)
 150. Má/môže rezident SR podať DP aj v ČR ak má príjem v čechách zo zamestnania? (6 replies)
 151. Z hrubých miezd presne za ktoré mesiace sa počíta sociálny fond? (1 replies)
 152. Oznámenie o odklade DP za rok 2017 - FO, PO - tlacivo (4 replies)
 153. prechod z preukázateľných výdavkov na výdavky % z príjmu (0 replies)
 154. Dodané stavebné práce v Holandsku, Nemecku (0 replies)
 155. prevod obchodného podielu sro (2 replies)
 156. Preddavkova dan a danovy bonus (7 replies)
 157. Obnovenie živnosti v strede mesiaca - ako uviesť zaplatené ZP v daňovom priznaní? (6 replies)
 158. Podať DPFO ked je pozastavená živnosť? (3 replies)
 159. ako odpisovat tovar po zaruke v stankoch v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 160. Vlastný príjem manželky (8 replies)
 161. Prijem podliehajuci zdaneniu v Rakusku. (3 replies)
 162. Odpisy majetku z vyradeného majetku :( (4 replies)
 163. účtovná závierka-ukončenie živnosti (0 replies)
 164. Nepeňažná výhra (7 replies)
 165. Blok z minulého roku (1 replies)
 166. Rocne zuctovanie dane z prijmov zo zavislej cinnosti (2 replies)
 167. Nulové DP a výdavky na poistné do ZP (8 replies)
 168. szčo evidencia obalov a nákup tovaru zo zahraničia ? (0 replies)
 169. elektron.komunikacia od 1.7.2018 (2 replies)
 170. nesedí mi účet 341 Daň z príjmov (3 replies)
 171. Ostatný príjem podľa § 8 v DP2017 FO (5 replies)
 172. Iné príjmy (6 replies)
 173. DP typ "B" (9 replies)
 174. Použitie peňazí z nadmerného odpočtu (10 replies)
 175. účtovná závierka chyba (9 replies)
 176. kúpa auta do sro od FO (5 replies)
 177. danovy bonus (4 replies)
 178. Ako zaplatiť daň (4 replies)
 179. Môže sro prijať bezúročnú pôžičku so splatnosťou do jedného roka od cudzej (nespriaznenej) FO-nepodnikatela v hotovosti do 5000€? (0 replies)
 180. Obratový bonus na prelome rokov (0 replies)
 181. Odchod na materskú so živnosťou alebo bez nej? (0 replies)
 182. Odpis motorového vozidla na mesiace? (6 replies)
 183. Bloky tankovanie PHM (2 replies)
 184. DP (0 replies)
 185. operatívny leasing - faktúra za servisnú prehliadku (2 replies)
 186. Zmena obchodného mena (0 replies)
 187. Daňové priznanie - profesionálny športovec (8 replies)
 188. Bankový úver SZČO - daňová evidencia 2017 (1 replies)
 189. daňová evidencia a odpis pohľadávky (1 replies)
 190. špedičná spoločnosť a preprava do Švajčiarska (0 replies)
 191. Ako počítať daňové odpisy za rok 2017 budovy po TZ v 05/17 v 10. roku rovnomerného odpisovania? (0 replies)
 192. Osobná asistencia - odvody do zdr.p. //DP (3 replies)
 193. Nákup z Kauflandu - časť v hotovosti a časť platobnou kartou (3 replies)
 194. čo znamenajú všetky položky vo výplatnej páske v Rakúsku (1 replies)
 195. Platiteľ DPH a paušálne výdavky (11 replies)
 196. bonus na dieťa ak dieta je zverené prastarým rodičom (2 replies)
 197. Príjem z predaja podielu pozemku a danove priznanie (1 replies)
 198. Fakturovať s DPH alebo bez? (4 replies)
 199. Občianske združenie ak má príjmy len z členského nemusí podať daňové priznanie? (1 replies)
 200. Tržby v reštaurácii,stravovanie zamestnancov (1 replies)
 201. potvrdenie o zdanitel.príjmoch riadok 09-príspekv dds (2 replies)
 202. Spolocenstvo vlastnikov bytov - do prijmu za rok 2017 sa zapocitavaju aj zostatky z roku 2016 (pokladna+bank.ucty)? (5 replies)
 203. odpisy (6 replies)
 204. stravné lístky (6 replies)
 205. Majetok - opravky (0 replies)
 206. Môže si živnostník uplatniť nárok na danovy bonus/ma male deti/, ak mu vyšla nulová daň? (1 replies)
 207. Dávka v hmotnej núdzi (12 replies)
 208. Akú výšku výdavkov uviesť v DP B na r. 10 na strane výdavkov v tabulke č. 1? (4 replies)
 209. Penale zo Soc.poist. rátam do sumy zaplateného poistného v DP? (1 replies)
 210. Strata priznanie Typ B (1 replies)
 211. Ako zauctovat kupu pneumatik v sro, ak sro nema auto? (3 replies)
 212. mám 0 NČZD v ročnom zúčtovaní daní (7 replies)
 213. Odosielali ste uz uctovnu zavierku za mikro UJ ?nechce mi prejst:/ (0 replies)
 214. Evidencia DL (0 replies)
 215. Do ktoreho riadnu dan. priznania PO pisete ekonomicke sluzby nedanove? (1 replies)
 216. Kontrolný výkaz a vratné obaly (0 replies)
 217. škoda spôsobená zamestnancom (2 replies)
 218. Aké zdaňovacie obdobie uviesť ? (2 replies)
 219. Prenesenie danovej povinnosti v stavebninach (9 replies)
 220. oslobodenie príjmu FO do 500 eur pri súbehu príjmov? (1 replies)
 221. Dodatočné DPH - vyplnenie , nadm.odpočet (2 replies)
 222. Overenie správnosti vyplnenia DP typ B (3 replies)
 223. Pohľadávky v reštruktúre (0 replies)
 224. Faktúra z Činy v jednoduchom účtovníctve - plátcovia DPH (5 replies)
 225. Je prefakturácia pre niekoho nevýhodná? (0 replies)
 226. Finančna sprava- elektronicke podanie. NEPRIJATE A POTVRDENE. NEPLATNA AUTORIZACIA? (25 replies)
 227. nezaplatené nájmy (2 replies)
 228. Kód z colného sadzobníka v kontrolnom výkaze. (0 replies)
 229. Ako zaúčtujem omylom neuplatnenú čiastku DPH za 2/2018? (2 replies)
 230. 2 % z potvrdení o príjme (2 replies)
 231. Patrí ZP uhradené ako samoplatiteľ počas pozastavenia živnosti do kolonky "Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona"? (2 replies)
 232. diaľničná známka a krátenie DPH (7 replies)
 233. Danove priznanie (3 replies)
 234. DP pri 6 mesiacoch pozastavenej živnosti a nulových príjmoch za celý rok + zamestnanie (3 replies)
 235. pokuta v splátka Inšpektorát práce (3 replies)
 236. Je fyzická osoba, ktorá robí účtovníctvo pre firmu, kde jeden zo spoločníkov jej manžel závislou osobou? (2 replies)
 237. previedli sme peniaze z účtu v cudzej mene na účet v inej cudzej mene, ako účtovať - kurzový rozdiel? (0 replies)
 238. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve (17 replies)
 239. Odpisy majetku (1 replies)
 240. elektronický podpis a ZED (5 replies)
 241. Dodatočné DP - zle zaradený príjem (2 replies)
 242. DP a daňový bonus nevyplatený zamestnávateľom (6 replies)
 243. Opravné DP po vykonanom RZD (7 replies)
 244. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 245. Ročné zúčtovanie + daňové priznanie (16 replies)
 246. Zaevidovanie faktúr z predchádzajúceho roka v Pohode (2 replies)
 247. Zauctovanie doslej faktury v MRP, ktora obsahuje položky s prenesenim daň.povinnosti aj bez prenesenia daň.povinnosti (2 replies)
 248. Pojmy danové a účtovné straty (1 replies)
 249. Spätný úver na auto (0 replies)
 250. Ako založiť účtovníctvo v Money S3, laik (8 replies)