1. Účtovanie poistného (1 replies)
 2. Neskoro vystavená faktúra za prenájom nebytových priestorov (4 replies)
 3. účtovanie Google a zdanovanie (0 replies)
 4. Obec a daňové priznanie z motorových vozidiel (1 replies)
 5. Môžem si ako živnostník popri zamestnaní uplatniť paušálne výdavky a viesť tak len evidenciu o prímoch, zásobách a pohľadávkach? (2 replies)
 6. Účtovanie pri vymáhaní pohľadávky (3 replies)
 7. Odvody SZČO (2 replies)
 8. Ukončenie živnosti a vysporiadanie DPH pri neodpísanom majetku (5 replies)
 9. Príjem do 500,-€ (7 replies)
 10. daň z nehnuteľnosti - spoluvlastníctvo (5 replies)
 11. Opravná položka k pohľ. (§20 ods. 14 Zákona o DZP) - tvorba len v 3. roku. (3 replies)
 12. účtovanie výroby alebo služby - účtovanie systémových, sklenených priečok, oceľovej konštrukcie (2 replies)
 13. Uprava rocnej sadzby dane (1 replies)
 14. klinická štúdia lekárov a DPH (0 replies)
 15. Naklady na prelome rokov (1 replies)
 16. odvody 2018, danove priznanie za 2017, paušalne vydavky (9 replies)
 17. preprava tovaru z CZ do Nórska (3 replies)
 18. Je nejaká lehota na ukončenie drobnej stavby? (3 replies)
 19. účtovanie kúpnej zmluvy PÚ (0 replies)
 20. vyúčtovacie faktúry za plyn (1 replies)
 21. Víno ako reklamný predmet (2 replies)
 22. DPH z Fa na prelome rokov (1 replies)
 23. O koľko percent znížiť ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel v tomtom prípade? (2 replies)
 24. Došlý dobropis ročný bonus za odber (1 replies)
 25. Storno prijatej faktury v MRP (3 replies)
 26. kedy ma dochodca nárok na odpocitatelnu polozku? (4 replies)
 27. Dan z nehnutelnosti pri vysporiadani spoluvlastnickeho podielu (3 replies)
 28. Odkiaľ sa berie číslo na výplatnej páske ? VYRIEŠENÉ (20 replies)
 29. náklad na reprezentáciu v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 30. Faktúra v CZK, platena kartou (0 replies)
 31. zaradenie do odpisovej skupiny nakladač (0 replies)
 32. neskoro podané DP z MV za rok 2017 (7 replies)
 33. Nahlásenie zriadenie kancelárie neskôr aj prevádzkárne daňovému a živnostenskému úradu (0 replies)
 34. Zdaňovanie provízie za predaj kozmetiky (10 replies)
 35. Aké doklady potrebujem pre daňový úrad ak mi vydavateľ nezaplatil honorár? (0 replies)
 36. Bankový účet SZČO - osobný účet (4 replies)
 37. Sprostredkovanie poistenia - účtovanie sankcie v PÚ (3 replies)
 38. Ak mám došlé faktúry od google adwords ale bez DPH, môžem ich samozdaniť? (0 replies)
 39. DzMV riadok 01 -dátum prvej evidencie (2 replies)
 40. Výdavky % z príjmov a prijaté dobropisy (4 replies)
 41. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 42. príjem podľa §6 a príjem z prenájmu hnuteľnosti (1 replies)
 43. Odsúhlasenie / Inventarizácia pohľadávok v angličtine (2 replies)
 44. Ročné zúčtovanie počas PN v ochrannej lehote (2 replies)
 45. ako zaúčtovať vrátené poistného zo SP a zápočet penále v JU (2 replies)
 46. zaregistr.som sa na elekt.komunikaciu kvôli súhr.vykazom musím všetko už posielať elektronicky? (4 replies)
 47. Ako zauctovat fakturu? (3 replies)
 48. Réžia kúpená vo vlastnej predajni (4 replies)
 49. SZČO pracujúci v Nemecku pre Českú firmu (0 replies)
 50. Prenajom nehnutelnosti - co si mozem dat do nakladov? (7 replies)
 51. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie (3 replies)
 52. Ukončenie a prerušenie živnosti a DzMV (1 replies)
 53. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie (4 replies)
 54. DzMV - nechce mi ho načítať (1 replies)
 55. DzMV - nechce mi ho načítať do daňového (9 replies)
 56. Poistná udalosť - účtovanie v JU (9 replies)
 57. Kedy zaradiť auto do majetku firmy? (4 replies)
 58. DPH pri opakovanej platbe. (1 replies)
 59. prenos daňovej povinnosti (6 replies)
 60. DFA z ktorej SRO nemá nárok na odpočítanie dane - musí sa uviesť do kontrolného výkazu? (4 replies)
 61. Z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch je ktorý riadok čistý príjem? (13 replies)
 62. Môžem použiť 2 rozne kurzy vo vyuctovaní pracovnej cesty? (0 replies)
 63. Prenos daňovej povinnosti a jeho vplyv na koeficient DPH (2 replies)
 64. Daňové priznanie invalida s príjmom zo ZČ (5 replies)
 65. Prenos daňovej povinnosti pri dopr. výkone - stavebné práce (1 replies)
 66. Dodanie tovaru s montážou (1 replies)
 67. DPFO kde zaradiť prijaté odmeny? (6 replies)
 68. zaradenie a odpisovanie nového vozidla v PÚ (8 replies)
 69. Vozidlo na podnikanie evidované v ČR a dan (5 replies)
 70. Fakturácia za elektriku (1 replies)
 71. Motor auta - náhradný diel (1 replies)
 72. daň z motorových vozidiel (0 replies)
 73. Dan z predaja darovaneho bytu (3 replies)
 74. Výpočet VZ na platenie odvodov do ZP, ak živnosť nebola celý rok (10 replies)
 75. nezdaniteľná časľ zákl.dane (1 replies)
 76. Zmena držiteľa vozidla a DzMV (1 replies)
 77. Príspevok z úradu práce a paušálne výdavky (2 replies)
 78. Obchodníci ojazdenými autami (1 replies)
 79. dovoz alkoholu z členského štátu EU (0 replies)
 80. účtovanie zrážkovej dane z dividend zo zisku za 2017 (3 replies)
 81. Odpočet DPH z fakúry DATART (1 replies)
 82. Bloček z Rumunska (3 replies)
 83. Pri výdavkoch % z príjmov sa nedoplatok z RZZP za rok 2016 a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO, uhradené v roku 2017, rátajú do odvodov? (2 replies)
 84. Opravná položka k pohľadávke - zlúčenie firiem (0 replies)
 85. Na aký účet zaúčtujem množstevný rabat za rok 2017? (6 replies)
 86. Prenesenie daňovej povinnosti - nákup tovaru a jeho následný predaj platiteľovi DPH. (1 replies)
 87. stravné lístky-zľava (3 replies)
 88. Mozem vystavit fakturu s datumom dodania skorsim ako ma predchadzajuca vystavena faktura? (1 replies)
 89. Zdanenie vedľajšieho príjmu (5 replies)
 90. Elektronicky danové priznanie k dani z motorových vozidiel ? (0 replies)
 91. Povinnosť priznať príjem od bývalého zamestnávateľa ktorý je v reštruktúre a spláca dlh na základe splátkového kalendára. (18 replies)
 92. Pohľadávka z min.roku v tohtoročnom DP (4 replies)
 93. Garáž a odpisy (0 replies)
 94. Nadmerný odpočet dve zdaňovacie obdobia po sebe. (1 replies)
 95. Ako účtovať v podvojnom účtovníctve kontokorent, ak transakcie prebiehajú cez bežný účet? (2 replies)
 96. Rozúčtovanie FA z ALZy. (0 replies)
 97. Vyúčtovanie EE - dobropis - účet 326 (4 replies)
 98. Fakturácia dovozu do tretích krajín (0 replies)
 99. zánik daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel (1 replies)
 100. Zamestnanie konateľa vo vlastnej s.r.o. (2 replies)
 101. Oneskorená došla faktúra-oprava DPH (1 replies)
 102. MRP - zmena čísla interného dokladu (0 replies)
 103. Prevod obchodneho podielu (0 replies)
 104. Bankový účet v cudzej mene a pokladňa (1 replies)
 105. Kedy si môže odberateľ uplatniť odpočet DPH pri neuhradenej faktúre? (2 replies)
 106. Fakturacia zlomkov zlata platitelom dph neplatitelovi dph (2 replies)
 107. Povinná elektronická komunikácia OZ (1 replies)
 108. Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti k DzMV za rok 2017. (2 replies)
 109. Poníženie účtu 472 (5 replies)
 110. založenie sro (0 replies)
 111. Inventarizácia účtov - posúdenie reálnosti napr. pri 336, 341,342, 365, 381 (2 replies)
 112. Ukončenie PP na dobu určitú počas MD - Preplatenie dovolenky (15 replies)
 113. Oneskorená registrácia k DPH (0 replies)
 114. daň z nehnuteľnosti - zánik (3 replies)
 115. Daň z motorových vozidiel 2017 (1 replies)
 116. Občianske združenie a nákup tovaru,služieb z EÚ (0 replies)
 117. Rozhodnutie o zmarenej investícii - ako má vyzerať (1 replies)
 118. Musí sa samozdaniť každá prijatá služba od google adwords bez ohľadu na sumu? (0 replies)
 119. Ktora odpisova skupina? (1 replies)
 120. centové vyrovnanie v texte dodávateľskej fa-účtovanie (4 replies)
 121. Ako uctovat platbu kartou zo sukromneho uctu? (2 replies)
 122. dodatočný kontrolný výkaz (1 replies)
 123. Môžem si dať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane aj faktúru za dobitie kreditu z na heureke aj ked som neplatca DPH a heureka je platca DPH? (1 replies)
 124. Stav tachometra (1 replies)
 125. Ako zaúčtovať dlhodobú pôžičku sročke od tretieho subjektu, ak plnenie je úhrada iného záväzku, nie že prídu peniaze na účet? (0 replies)
 126. Môžem dať skrátený uväzok HPP na 1 hod denne 5 dní v týždni . (4 replies)
 127. Daň z motorových vozidiel. (5 replies)
 128. Pozastavená živnosť a odpočitateľná položka. (5 replies)
 129. Oznamuje zamestnávateľ zmenu sídla spoločnosti svojim zamestanncom, ak prevádzka zostáva nezmenená? (1 replies)
 130. Zaúčtovanie administratívneho poplatku pri prevode vlastníctva. (1 replies)
 131. stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a sociálny fond (1 replies)
 132. Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť (9 replies)
 133. Vypracovanie transferovej dokumentácie (7 replies)
 134. Prenesenie daňovej povinnosti - náležitosti na fa. (4 replies)
 135. Pozastavená živnosť. (3 replies)
 136. Daňové priznania za r. 2017 (4 replies)
 137. zaradenie parkovacieho miesta v podzemnej garáži (4 replies)
 138. odberateľská faktúra za predaj tovaru + doprava - účtovanie (1 replies)
 139. Aké náležitosti mám splniť, ak chcem synovi prenajať dom a pozemok ako kanceláriu. (2 replies)
 140. kontrolný výkaz - platca dph (4 replies)
 141. Účtovanie stravného na prelome rokov (1 replies)
 142. Zmena príjemcu na daňovom doklade. (1 replies)
 143. musím v daňovom priznaní uvádzať výdavky? (18 replies)
 144. Meni sa Danove priznanie za rok 2017,oproti roku 2016 ? (2 replies)
 145. Daňové priznanie za rok 2017 (4 replies)
 146. Ako evidovat kupu pozemku urceneho na stavbu a predaj nehnutelnosti s pozemkom ? (0 replies)
 147. Ako zabezpečiť legálne činnosť? (9 replies)
 148. Môžu si dôchodcovia (manželia BSM) pri prenájme nehnuteľnosti uplatniť nasledovné výdavky? (1 replies)
 149. Treba urobiť prepis vozidlá na polícii? (7 replies)
 150. Zmenila sa doba odpisovania kúpeľných domov? (0 replies)
 151. ako urobit predvyplnene danove priznanie za auto ? (1 replies)
 152. Ako zaúčtovať použitie 427 - ost. fondy? (0 replies)
 153. Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov (16 replies)
 154. nákup HIM pred zápisom do obch.registra (0 replies)
 155. Vystavenie dobropisu pre ZP po ukončení činnosti lekárne (0 replies)
 156. Rôzne ceny v rôznych kútoch sveta (1 replies)
 157. Nadobudnutie tovaru z EU a dátumy v DP a KV (3 replies)
 158. vzor faktury o premiestnení tovaru zo SR do ČR do konsignačného skladu (0 replies)
 159. Vrátenie PZP (2 replies)
 160. Samozdanenie pri čajoch, tuzemsko (4 replies)
 161. ak sa min. rok podávalo DPzMV za súkromné vozidlo použité na podnikanie a v tomto roku sa nepoužilo-treba oznamovať zánik? (1 replies)
 162. Ako fakturovať tovar - zásoby z 2017 - pletivo v 2018 - samozdanenie? (8 replies)
 163. SVB a daňové priznanie (5 replies)
 164. Daň z MT (7 replies)
 165. Daň z motorových vozidiel - dátum vzniku daňovej povinnosti (2 replies)
 166. Rezerva na pohladavky (0 replies)
 167. vyplatené podiely zo zisku do zahraničia komanditistovi za rok 2013 (0 replies)
 168. Dátum vzniku daňovej povinnosti dane z motorových vozidiel za rok 2017 (3 replies)
 169. Účtovanie leasingu v daňovej evidencii u neplátcu dph (0 replies)
 170. Dôvodova sprava ku koncesionarskym poplatkom (1 replies)
 171. Odberateľ v insolventnosti (0 replies)
 172. KORWIN - kto s nim účtuje? (6 replies)
 173. Vyúčtovacia faktúra za elektriku (9 replies)
 174. Práca na dohodu pocas MD, RD (1 replies)
 175. Platca DPH v ČR, daňový doklad k prijatej platbe a realizačná faktúra (0 replies)
 176. Ako zdanit prijem z elektronickej knizky (Amazon ebook)? (0 replies)
 177. Konateľ - stravné lístky, alebo aj stravné? (24 replies)
 178. Predaj kovových výrobkov od 1.1.2018 (5 replies)
 179. Poradie úhrady pohľadávok. (0 replies)
 180. Úhrada DF, potom oprava (3 replies)
 181. ako evidovať daňový doklad za školenie z ČR (0 replies)
 182. Jú nespotrebovane zasoby pri konci zivnosti (3 replies)
 183. Za aku cenu predat odpisane firemne osobne auto ? (8 replies)
 184. Živnostník s pomocou (4 replies)
 185. zahraničný konateľ (12 replies)
 186. Predaj osobného automobilu (1 replies)
 187. Program omega (3 replies)
 188. Náklady živnostníkov (5 replies)
 189. súkromné vozidlo použité na podnikanie-vyplácanie cestových náhrad a výpočet predpokladanej dane r.40 V DzMV (4 replies)
 190. Prijatá pôžička od spoločníka (1 replies)
 191. ako účtovať dan za ubytovanie? (2 replies)
 192. Par. 69 ods.12 písm. f) a g) prenos daňovej povinnosti - od 1.1.2018 (5 replies)
 193. Novela zákona o DPH zmena § 69 ods 12 najčastejšie otázky a odpovede Finančná správa (27 replies)
 194. cestovné náhrady (4 replies)
 195. 2 % z dane zamestnávateľ (3 replies)
 196. súbeh dohodár a szčo a stravné lísky (4 replies)
 197. Dobropis prelom rokov (0 replies)
 198. Mám nárok na preplatenie "paragrafu"? (11 replies)
 199. davate vianočny stromček ako danovy naklad? (0 replies)
 200. TV signál do nákladov? (0 replies)
 201. Daň z motor.vozidiel-zánik pri prenájme (1 replies)
 202. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti (3 replies)
 203. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti (0 replies)
 204. Nákladné vozidlo špeciálne - odpisová skupina (0 replies)
 205. Totálna škoda v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 206. Mám právo na odpočet DPH pri kúpe železa v hotovosti ? (2 replies)
 207. Vyradenie vozidla z majetku SZCO (2 replies)
 208. Nájom - môžem zaúčtovať cez ID do nákladov naraz celý rok? (2 replies)
 209. Refakturacia z čiech (1 replies)
 210. Ohlasovacia povinnost plastove tasky (2 replies)
 211. poradite software na podvojne uctovnictvo? (3 replies)
 212. DzMV za r. 2017 - daňová povinnosť sro pri kúpe vozidla od FO podnikateľa cez autobazár (1 replies)
 213. JÚ účtovanie úver MRP (3 replies)
 214. dodatočné DP a zápočet dane (0 replies)
 215. Koncesionárske poplatky za dohodárov ? (31 replies)
 216. Účtovníčka v škole (0 replies)
 217. Pausalne vydavky na PHL (8 replies)
 218. Moze si uplatnit SZCO? (0 replies)
 219. Doprava zamestnancov do zamestnania - (1 replies)
 220. doklad k prijatej platbe z ČR (1 replies)
 221. Zakon o odpade (0 replies)
 222. Čistý príjem živnostníka za rok 2017 (9 replies)
 223. ako správne vyplnit registratúrny denník? (0 replies)
 224. Evidencia dochádzky u dohodárov - DOPČ, DOBPŠ (0 replies)
 225. Zmluva o nájme hnuteľnej veci + následné odkúpenie tejto veci (4 replies)
 226. účtovanie nulovej faktúry (2 replies)
 227. Uplatnenie NČZD na daňovníka - dôchodcu (4 replies)
 228. Predaj náhr. dielov (1 replies)
 229. Úprava základu dane závislých osôb vs. nepeňažný príjem zo závislej činnosti (0 replies)
 230. Dane a investovanie do akcii. (0 replies)
 231. Prechod z JU na paušálne výdavky. Ako mám postupovať? (3 replies)
 232. Dodatočný kontrolný výkaz (0 replies)
 233. musim pri cestovnej kancelarii analyticky rozclenit ubytovanie,a sprostredkovanie ubytovania ? (0 replies)
 234. Môžem vychádzať pri zaradení nehnuteľnosti a pozemku do majetku firmy z ceny určenej v znaleckom posudku? (3 replies)
 235. zakon o odpadoch zákaz dávania igelitových tašiek zadarmo (6 replies)
 236. autoservis účtovanie (1 replies)
 237. Je nove tlacivo k dani z motor.vozidiel za rok 2017 ? (4 replies)
 238. ktoré riadky v daňovom priznaní treba vyplniť? (1 replies)
 239. Zrážková daň z dividend (2 replies)
 240. Predvyplnené priznanie dani z motorových vozidiel (8 replies)
 241. Ako rozúčtovať náklady budúcich období ? (9 replies)
 242. pracujem v UK, dedim nehnutelnost na SK, trvaly pobyt SK-podlieham nejakemu zdaneniu aj v uk ? (15 replies)
 243. nákup a predaj auta na lízing (0 replies)
 244. Ako zaúčtovať províziu za sprostredkovateľskú zmluvu podľa Obč. zák.? (2 replies)
 245. Je možné platby za služby využívané sro-čkou, ale doklad znie na meno konateľa, zahrnúť do nákladov? (5 replies)
 246. nové tlačivo na oznámenie odkladu podania DP-kde nájdem? (3 replies)
 247. Je potrebné stiahnuť si predvyplnené tlačivá DP DzMV za r. 2017 na FS a tieto upraviť a poslať? (2 replies)
 248. Ročné vysporiadanie DPH koeficientom (0 replies)
 249. poplatok za prihlasenie auta (3 replies)
 250. DPH v CZ povinnosť platiť (0 replies)