PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. sprostredkovanie
 2. Je zaplatená záloha ako daňový výdavok?
 3. účtovať či neučtovať českú s.r.o.
 4. Dobrovoľne nezamestnaný a práca na dohodu 2017
 5. VRP a rýchle občerstvenie
 6. Ako správne vyplniť kladnú hodnotu do riadku č. 28 priznania DPH?
 7. Predaj majetku medzi FO a sro
 8. dph a neskoro doneseny bloček
 9. Prémia za 1. polrok 2017
 10. Predaj neodpísaného auta - szčo do sro, v ktorej je spoločníkom
 11. 2 byty
 12. Byt v obchodnom majetku a náklady na úver
 13. Oznámenie PN SZČO
 14. Ako zaúčtovať prípad fanklub predá členstvo v klube a zároveň poskytne tričko plus šiltovku, je to služba alebo predaj tovaru?
 15. Zivnost v minulosti, teraz znova a odvody
 16. Daňový úrad a platenie dani
 17. Je toto zásielkový predaj?
 18. Pracovný pomer na dobu určitú - predĺženie
 19. odhlasenie z uradu prace a zalozenie zivnosti
 20. Daňové priznanie-výpočet
 21. prenos daňovej povinnosti a faktúra za nákup majetku
 22. Nadobudnutie tovaru a služby z EU - riadky DPH
 23. Platba PHL firemnou kartou v ČR
 24. Zamestnanec po ukončení PN
 25. Nespravne vyhotovená faktúra
 26. Sukromne vozidlo na sluzobnu cestu.
 27. Vrátenie vozidla po skončení operatívneho prenájmu a škoda
 28. EU DPH - Faktúra vystavená skôr ako bol doručený tovar
 29. Musím mať prenájom v predmetoch činností na OR ?
 30. môže konateľ vo vlastnej firme uzatvoriť dohodu o vykonaní príležitostnej práce oslob.do 500€ ?
 31. Ako odvádzať dane z youtube ziskov?
 32. Pracovna cesta - let s prestupom, dlhsi ako 24h
 33. Danova kontrola u FO - nepodnikatelov
 34. Vrátenie preplatku z dane z motorových vozidiel
 35. Nákup náhradnej korby z motorového vozidla z Čiech, kt. cena je nad 1700 eur
 36. Je možné urobiť uhradu kartou ak prijímateľ peňazí nemá webstránku?
 37. DP A s prijmom zo Svajciarska
 38. Vyúčtovacia faktúra za materiál
 39. Započítanie preplatku na dani v programe OMEGA
 40. material je vo vlastnictve matky v nemecku.
 41. Ako vystaviť faktúru ?
 42. PHM - chorvátsko
 43. Stiahnuté skonto - účtovanie a výkaz dph
 44. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku
 45. zrušiť v Pohode v ZA.FA políčko prenesené
 46. Technické zhodnotenie, oprava?
 47. Môžem urobiť storno faktúry do nového mesiaca?
 48. doklad o zaplatení dobierky na pošte/u poštárky
 49. Výpočet odvodov počas PN SZČO
 50. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky štátu
 51. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
 52. Musí mať zivnostnik nutne registracnu pokladnu?
 53. Výdavky SZČO
 54. Zahraničná faktúra pre neplatcu DPH
 55. Výpoveď zo strany zamestnanca - zamestnávateľ robí problémy
 56. dodatočný KV DPH? doklad z ERP
 57. zahraničná zdravotná poisťovňa
 58. Faktúra z ČR s textom oslobozeno podle §64 ods.1 zákona o DPH. Musím robiť samozdanenie?
 59. registračná pokladňa
 60. archivácia došlých faktúr v elektronickej podobe
 61. Chcela by som si zobrať úver, ale neviem či je pre mňa výhodne si zobrať na moju firmu, alebo na seba,
 62. Existuje niečo ako predčasné vyradenie dokladov z archívu?
 63. Vysoký stav pokladne
 64. Jednoduché účtovníctvo - účtovanie tržby prijatej cez terminál
 65. Ako zaúčtovať FA, ak poisťovňa preplatila časť sumy priamo dodávateľovi, ale dodávateľ vystavil FA nám v plnej sume?
 66. Nákup havarovaného auta, jeho rozobratie a predaj jednotlivých náhradných dielov
 67. Treba mať otvorenú živnosť keď chcem pracovať na základe zmluv. o dielo?
 68. Európske DIČ
 69. Daňový bonus - nevyplácaný
 70. Uplatnenie nakladov z podnikatelskej cinnosti v inom mesiaci ako su vynosy
 71. Poistná udalosť a faktúra
 72. Dodací list, výdajka s DPH???
 73. Komisionálny predaj v ČR a DPH
 74. Preplatenie prostriedkov z UPSVaR (pracovné pomôcky a mzdy)
 75. Ako postupovať pri nezaplatenej faktúre
 76. reťazový obchod AT-IT-SK-IT, pobyb tovaru AT-IT
 77. cestovné náhrady - záloha v CZK
 78. Nájom a DPH
 79. Nájom a DPH
 80. Auto na leasing v SRO musí byť zaradene do majetku alebo nie?
 81. Prijatá Fa zo zahraničia zo 7/2017
 82. SZČO - Nájomné za 2016 uhradené v 2017 je náklad roku 2017? Ide o daňovú evidenciu.
 83. Zmluvná pokuta
 84. cestovné náhrady
 85. Musí byť zostavená mimoriadna účtovná závierka ku dňu prevodu obchodného podielu alebo nemusí?
 86. slovenská s.r.o. a služby poskytnuté pre českú firmu
 87. Polovičný pracovný úväzok - dobrovoľný doplatok odvodov
 88. Predaj kancelárskych priestorov
 89. Dodanie služieb do EÚ neplatiteľom DPH
 90. DPH k doprave pri fakturácii s prenesenou daňovou povinnosťou
 91. Prejde obchodný majetok po zrušení živnosti automaticky do súkromného používania?
 92. nepeňažný príjem, služobné vozidlo
 93. paušal 80% na PHM
 94. Podmienky úveru v ČSOB?
 95. Môže s.r.o. uzatvoriť bezuročnu požičku s nepodnikatelom ?
 96. JÚ exekutorského úradu.
 97. SZCO dobrovoľne poistená v soc.poisťovni
 98. Zamestnanec vo Švajčiarsku a zdravotné poistenie
 99. Použitie daňového preplatku zaplateného iným daňovníkom.
 100. Uplatnenie dph pri prenajme neplatcovi
 101. DPH na výstupe z darovaného technického zhodnotenia?
 102. Manko v pokladni je pohľadávka.. Ako postupovať pri úhrade manka v JÚ pre NO
 103. lehota na vybavenie autorizácie na daňový subjekt cez ZEP
 104. Zaradenie do odpis.skupiny
 105. Predaj novostavby
 106. s.r.o. - platiteľ DPH, ako funguje vrátenie?
 107. Doklad o vývoze v r.2017
 108. Ukončenie živnosti - zostatok na účte
 109. Preúčtovanie DPH nedoplatku 2-ho clena zdruzenia 1-vym clenom zdruzenia
 110. Použitie daňového preplatku
 111. Kedy sa vyplňuje riadok č. 38 priznania dph?
 112. ukladanie správy auditora do registra
 113. Vylúčenie povinnosti platiť odvody do SP za obdobie poberania nemocenskej dávky?
 114. sociálka,zdravotka-registrácia účtovníčky
 115. szco - predaj piva, vína , cigariet , alkoholu
 116. Založenie tanečného štúdia-ako na to?
 117. Kontrola z Dovery
 118. leasing - účtovanie splátok
 119. Zivnost v rakusku a sucasne aj na sk... ako platit odvody a kde?
 120. Oznamenie o nevyuzivania automobilu
 121. Odvody do SP v roku 2018 - podnikanie iba časť roka
 122. Výživné na deti ako príjem manželky pri uplatnení NČZD na manželku?
 123. platba skor ako dodanie tovaru - daň.povinnosť?
 124. Účtovanie dotácie ESF
 125. Nerozdelený zisk
 126. paragraf 7a - DPH
 127. Platí pre mňa povinnosť podať daňové priznanie?
 128. ukončenie živnosti - mimoriadna uzávierka?
 129. Faktúra od prepravnej spoločnosti Toptrans s dobierkou
 130. Predaj pozemku statnej rozpoctovej organizacii
 131. nakup nakladnehi auta bez dph a predaj sukromnej osobe po roku
 132. prenos DPH
 133. slov. firma platca dph , uvaril obed pre českú firmu. má mu faktúru vystaviť s dph alebo bez dph.
 134. Na čo ešte nezabudnúť ak sa zmenil spoločník, obchodné meno aj sídlo a tým aj daňový úrad?
 135. Dve prevádzky na jedno IČO
 136. môže si firma uplatniť DPH . nakupovali sme minerálne vody pre zamestnancov pracujúcich na stavbe.
 137. IČO DPH na prijatých faktúrach z 3.krajín
 138. IČO DPH na prijatých faktúrach z 3.rajín
 139. Prijem z reklamy v OZ
 140. Zmluva o postúpení pohľadávok-účtovanie u postupníka
 141. koncesionárske poplatky
 142. Kurz pri vyhotovení zahraničnej faktúry
 143. Kovový odpad a členenie DPH
 144. Text na faktúre, keď je výrobok použitý na reklamné účely.
 145. Konateľ a obedy
 146. Dohoda o urovnaní pri exekúcii
 147. Pôžička od nezávislej osoby
 148. Faktura Facebook - datumy a DPH
 149. Je povinné písomne (ručne) zakontovať účtovné dokumenty?
 150. Kurz Podvojného účtovníctva v Bratislave?
 151. zdanuju sa diety?
 152. DOBPŠ - môže ju študent uzatvoriť už počas prázdnin po skončení povinnej školskej dochádzky?
 153. Nevysporiadané záväzky z r 2016 do roku 2017
 154. Opravná faktúra za stavebnú činnosť - vykázanie v DPH
 155. Nahradne diely server a technicke zhodnotenie
 156. inštalácia reklamných panelov (konštrukcií) a DPH
 157. Evidencia dobropisu pri vrátení faktúry
 158. Kúpa sro
 159. Je možné oznámiť zrušenie prevádzky na ŽU po 10 rokoch aby to bolo bez pokuty?
 160. Leasing-nákup MV - kontrolný výkaz
 161. Aukčný poplatok - sucast obstaravacej ceny?
 162. Daňová kontrola na nadmerný odpočet
 163. Zahraničný pokladničný doklad
 164. Najom vozidla
 165. dopočítaná suma zo sociálnej poisťovne
 166. faktúra za použitie dialnice v Rumunsku
 167. vrátenie sumy za vrátený tovar bez poštovného
 168. Dotácia pokladne
 169. Nahrádza sepa xml výpis z účtu ten papierový?
 170. Kilometrovne a PHM
 171. Ako uplatniť pokutu za pozitívnu dychovú skúšku voči živnostníkovi?
 172. adresa vo faktúre
 173. stále zastúpenie SR pri EU - miesto plnenia
 174. Ako do PD zaúčtovať vyplatenú faktúru z BU za poistné dvakrát?
 175. Pohľadávka v sudnom konani
 176. finančná správa
 177. Platba kartou v Poľsku a vyúčtovanie v eur
 178. Faktúra s USA A IČ DPH v kotrolnom výkaze
 179. študent po 26.roku veku a zdravotné poistenie
 180. Dodatočne zmenená výška DPH - ako opraviť ?
 181. Účtovanie príspevku na začatie podnikania - výdavky
 182. Prechod z iného softu do Money s3
 183. Fakturovanie v CZK
 184. Fakturujem maliarske práce na urbárskej nehnuteľnosti
 185. Faktúra a následný dobropis z poľskej Castoramy
 186. Konateľ mimo pracovného pomeru a PN
 187. Režijné výdavky SVB (pri založení, FA za UCT, atď)
 188. Storno odpísaného výnosu
 189. Danove priznanie z prijmu FO
 190. Montáž fontánok a jazierok, zostavenie skalky - sekcia F
 191. Daňové priznanie DPH
 192. Faktúra od Dodavatela - uplatnovanie DPH na základe platby
 193. Čo zadať do daňového priznania ak je osoba zamestnaná v anglicku neviem vyčísliť presnú sumu zárobku za rok a výšku odvodov
 194. DPH na faktúre z Českej republiky
 195. Náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2017
 196. Postup účtovania pri došlej predfaktúre
 197. Účtovanie neziskovej organizácie - dva účty, dve účtovníctva
 198. Mechanická závora v lese - 042 alebo 501?
 199. Účtovanie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.
 200. Aký podiel finančných príspevkov môžem použiť z 2% z dane?
 201. Dodanie služby z členského štátu
 202. Novovzniknutá S.R.O. - základné imanie
 203. Dodanie služby pre českú firmu
 204. bezdrôtový systém je technické zhodnotenie, alebo samostatné zariadenie?
 205. Materiál na opracovanie v inom členskom štáte
 206. Zamestnanec firmy je vyslaný na pracovnú cestu, ale ubytovanie rieši u kamaráta
 207. Predaj stroja pod zostatkovú cenu
 208. vypovedná doba pracovný pomer od 30.1.2017
 209. dotácia od ÚPSVaR - mentorovaný zamestnanec - praxou k zamestnaniu
 210. Faktura
 211. dodatocne danové priznanie oddiel X
 212. Nové zamestnanie a maródka
 213. Prerušenia pracovnej cesty - z čoho sa ráta stravné?
 214. Príprava na pohovor účtovníčka
 215. Musím vystaviť daň.doklad o prijatej zálohe a dobropis k nej ak sa celá prijatá záloha vráti do 15 dní od jej prijatia?
 216. Neuvedené IČ DPH na faktúre
 217. Trovy konania
 218. fa za stavebne prace z čr od českej firmy neplatcu dph
 219. cestovné náhrady
 220. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas a sviatok v hypermarkete
 221. pokladničná kniha v Exceli
 222. vedenie účtovníctva+danove priznanie
 223. ako najlepšie ukončiť pracovný pomer?
 224. 2x zaplatena faktura
 225. Rekreačná funkcia lesa - sú to daňové náklady?
 226. Doučovanie účtovníctva
 227. účtovanie obedov v money s3
 228. pokladna v minuse
 229. Dlhodobý majetok.
 230. DPH při ukončení zivnosti
 231. Príspevok zo sociálneho fondu
 232. Automobil ako DHM, dá sa preúčtovať na tovar?
 233. Zaúčt.faktúry - dátumy
 234. Je mozna kombinacia foriem zavislosti personalneho a ekonomicke prepojenia v problematike transferoveho ocenovania?
 235. Aky je zaklad dane pri odpocte zalohy pri prenose danovej povinnosti?
 236. ma niektorá skúsenosť so software KTK CZ? potrebujem poradiť
 237. Cestovné náhrady - Reťazový subkontraktor na školení v zahraniči
 238. FA prijatá v zahr. mene uhradená platob. kartou - kurz áno/nie?
 239. E-shop a odpadové hospodárstvo
 240. DOBPŠ a forma štúdia
 241. DPH zaplatené do cudziny
 242. Predaj na splátky - ako zuctovat DPH ?
 243. Ako učtovať stravovacie poukažky v reštaurácii?
 244. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 245. SZČO učtujúci v jednoduchom účtovníctve a registrácia DPH
 246. Kedy vzniká daňová povinnosť pri prijatí preddavku, ak peniaze prišli na nesprávny účet?
 247. Zrážková daň z dividend
 248. Preddavky za rok 2016 na ZP vrátené v roku 2017
 249. Vklad konatela (jedineho spoločníka) do svojej s.r.o.
 250. Vzor dobropisu.