PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. DPH z faktúry za plastové okná
 2. registrácia DPH
 3. kontrola
 4. základ dane pri predaji zdedeného bytu
 5. koniec leasingu
 6. SZCO - povinnosť podať DP za rok 2009
 7. účtovanie geometrických plánov
 8. zahraničné bločky
 9. Usporiadanie účtu 325 - ostatné záväzky
 10. Vstup do likvidacie a uctovna zavierka.
 11. Predaj obchodného podielu s.r.o. založenej v roku 2001+čo ďalej s účtovnými dokladmi
 12. nájom ambulancie
 13. SZCO - Poistenie v nezamestnanosti
 14. SK firma Cesky trh
 15. dôchodca-živnosť, odvody???
 16. Sprostredkovanie zahranicneho obchodu
 17. firemné auto na súkromné účely
 18. Výpočet dane a cla po dovoze z Číny
 19. cestovné náhrady
 20. Faktúra z USA
 21. Práce v Maďarsku - problém s DPH
 22. Vratka DPH
 23. Registrácia DPH a refakturácia
 24. Predaj časti podniku
 25. spotreba PHM
 26. prenájom auta zahraničnou firmou živnostníkovi, neplatca DPH.
 27. refak.časti nákl. na reklamný bilboard do CZ
 28. Zrážková daň z ubytovania
 29. Co vsetko treba účtovať?
 30. SZČO - náklad
 31. Nezdanitelna cast zakladu dane
 32. Kurzy pre faktúru z EÚ
 33. shell karty - vratka dph
 34. Dá sa kúpiť byt na účel ateliéru a požadovať vrátenie DPH z kúpnej ceny bytu?
 35. Dodávateľ
 36. STRAVNÉ
 37. Dan pri predaji za byt
 38. faktura za prenájom-daňová povinnosť
 39. zaúčtovanie dodatočnej dane z príjmu
 40. Vyvoz ojazdenych aut mimo EU
 41. tlaedné vpd - podpis?
 42. tlačené vpd - podpis?
 43. Obstarávacia cena???
 44. účtovníctvo-začiatok
 45. Vklad majetku do podnikania
 46. Co dalej po zaregistrovani za platcu DPH v inom CS? prax
 47. Účtovník nechce odovzdať účtovníctvo
 48. registračná pokladňa
 49. Prepis obchodn0ho mena
 50. Aké náležitosti musí spĺňať faktúra?
 51. DPH a čerpanie sociálneho fondu?
 52. oprava účtovania z roku 2009
 53. opravné či dodatočné dph
 54. DPH kvartálny platca
 55. Práca, brigáda vo finančnej sfére
 56. Premiestnenie tovaru do CR na ucely likvidacie
 57. kurz pri uhrade kartou
 58. CESTOVNÉ NÁHRADY
 59. Doklad o príjme peňazí v starom kvartáli. Opravné? Dodatočné?
 60. Nedoplatok DPH
 61. Uplatenie DPH zo staršieho mesiaca v roku 2010
 62. Príspevok z fondov EÚ
 63. dph
 64. fiskal kliring
 65. Záväzky, pohľadávky a súvaha
 66. evidencia alkoholu
 67. odpisovanie darovaneho DNM
 68. Euro 2000T Alpha nefunkcna komunikacia s PC
 69. Zdanenie tovaru z ČR
 70. Neuplatnenie DPH
 71. lehota na rozhodnutie
 72. Odpočet DPH kúpa bytu
 73. Daňové vysporiadanie nedobytných pohľadávok
 74. pomocné stavebné práce
 75. Refakturacia cla
 76. byt v OV a danove priznanie
 77. Uroky z omeskania - prosim o radu
 78. paraf. 47 ods. 6 - preprava
 79. zabezpečenie dane
 80. Jaspis
 81. pokuta
 82. paragraf 7a - DPH
 83. Dobropis za I. Q obdržaný v II.Q
 84. DPH a jednoduché účtovníctvo
 85. FA zaplatená z iného účtu
 86. vedenie jed.učtovníctva
 87. DPH spatne z tržby
 88. Daň z prímu pri brigáde
 89. Nesprávne vystavená faktúra
 90. Služba poskytnutá v SR odberateľovi z ČR
 91. Finančné služby alebo prechodné položky?
 92. Odpočet DPH z majetku pri registracii
 93. Časopisy a knihy - daňový náklad?
 94. preplatené čelné sklo poisťovňou-ako zaúčtovať?
 95. elektronické služby z Čiech
 96. Ukončenie leasingu z dôvodu neplatenia splátok
 97. Pokuta za neskorý súhrnný výkaz
 98. Možno zrušia povinné odvody
 99. Prijem tovaru z EU, podla akeho §?
 100. Kúpa vozidla-tuzemsko
 101. Samozdanenie
 102. Leasing nákl.auta-zrýchlené odpisy
 103. DPH pri dovoze z tretích krajín.
 104. prerušenie živnosti+DP DPH
 105. Dph zo stravného
 106. Pokladna CZK - fiktivny prijem do pokladne
 107. zahraničný dobropis
 108. PROFORMA FAKTURA a datum zdaniteleneho plneniana FAKTURE
 109. Zmena miesta podnikania
 110. nadobudnutie tovaru z EÚ - preprava priamo 2.odberateľovi
 111. odvody do soc. poisťovne
 112. licencia z Maďarska
 113. Postupenie lizingu bezodplatne DPH
 114. Pokračovanie v živnosti po zomretom daňovníkovi
 115. Prerušenie živnosti a výkaz DPH
 116. DPH faktura pre CZ odberatela
 117. dodanie služby - predmet dane
 118. pracovná cesta
 119. bločky v cudzej mene
 120. autopotreby
 121. ako zúčtovať spracovateľský poplatok?
 122. § - absencia a odvody do ZP
 123. ojazdený automobil N1 z Nemecka z bazaru
 124. správne zaúčtovanie poistného min.období
 125. Ojazdený os. automobil a odpočet DPH
 126. logo, firemna identita - je to majetok (odpisy)?
 127. služba z PL
 128. Účtovanie zvýšeného poistného
 129. Nákup áut, ich predaj a DPH
 130. odvod dane
 131. auto v podnikani2010
 132. súhrnný výkaz DPH
 133. DPH a dovoz tovaru
 134. Predaj s.r.o. v priebehu roka
 135. SR prepravca fakturuje do ČR za prepravu. Ako postupovať??
 136. Reprezentačné náklady
 137. DDP DPH v roku 2010 kvôli fa 6/2009
 138. Zanik danovej povinnosti k DzMV
 139. praca v zahranici
 140. členské zamestnanca v komore - odpočitateľný výdavok?
 141. DP 2010 a Garancny fond
 142. odvolávka pri dodaní služby do EU - súrne
 143. leasing a zálohová faktúra
 144. DPH pri predaji osob.auta
 145. účtovanie_trávnaté koberce
 146. Nový platca DPH - neskoro nastavená ERP
 147. Zdanenie zisku z obchodovania na financnom trhu (derivaty) zo zahranicia
 148. osobný automobil z Maďarska a DPH
 149. Cigarety
 150. Kúpa nehnuteľnosti - DPH
 151. Refakturacia kurierskych sluzieb
 152. Nespravne zauctovane zalohy za energiu
 153. Neodratana polovica tel.poplatkov pre platcu DPH
 154. zmena majitela os.auta v TP
 155. Preprava reklamovaných výrobkov
 156. Farebný kov a DPH
 157. DPH a daňová kontrola
 158. Jednorázové vyrovnanie DDS
 159. predaj auta
 160. tovar z polska
 161. DPH zo zahraničia
 162. Prijatá záloha bez vyfaktúrovania?
 163. CMR- Ten Expres
 164. Samozdanenie - faktúra z Čiech
 165. Fakturacia do EU, tovar zostava v SR
 166. znizenie dane zaradenim vozidla
 167. Zahraničná pracovná cesta - let
 168. PHL platené zamestnancom
 169. Efect Slovakia, s. r. o.
 170. vratka DPH zo zahraničia
 171. Daň z príjmu-štvrť.preddavok.Ktorý stĺpec v peň.denníku
 172. Kupa nákladného auta v Nemecku a DPH
 173. Paušálna finančná náhrada z reklamácií
 174. Odpis auta v JÚ
 175. Kupa nákladného auta v Nemecku a DPH
 176. Neuznané pohladavky
 177. oprava účtovania nákl
 178. franchising a uctovnictvo
 179. kupa pohladavky a DPH
 180. Operatívna evidencia drobného majetku
 181. Majetok
 182. Zamestnanec
 183. Obstaranie ojazdeného vozidla zo zahraničia
 184. Dohoda o vykonani prace a poberanie zivotneho minima
 185. pozastavenie živnosti a skladové zásoby
 186. Správa cenných papierov DPH
 187. účtovanie PHL v jednoduchom účtovníctve
 188. Exekucia - zaplatena priamo z uctu firmy
 189. Predaj majetku do zahraničia a DPH priznanie
 190. nákup dialničnej nálepky v zahraničí
 191. chyba v priznaní DPH PROSIM O RADU!!!!
 192. Chyba v technickom preukaze
 193. minerálne vody
 194. naskenovane faktury, elektronicke faktury a ine
 195. Ocenovanie majetku - nakladne vozidla
 196. Nafta červená - predaj
 197. Rozdiely z precenenia cenných papierov
 198. Povinnosť podať daňové priznanie
 199. Cestovný príkaz v sobotu a nedeľu
 200. datumy pri fakturacii prepravy
 201. Daň z príjmu dohodára
 202. Fakturácia za služby do ČR
 203. Fakturácia bez DIČ ?
 204. DPH a služby z EU
 205. vklad osobného majektu do podnikania
 206. Software-zaúčtovanie
 207. DPH registrácia za platcu v ČR
 208. Ako vydokladovať dar?
 209. doklady pre daňovú kontrolu
 210. Živnosť vo viacerých štátoch EÚ
 211. "Oriešky" - Zahraničná faktúra od neplatcu/ zahraničná faktúra s vyčíslenou dph
 212. zamestnanec a mot.vozidlo
 213. dlhodobý úver z VÚB banky - účtovanie
 214. ukončenie leasingu
 215. DPH z ČR
 216. Odpor voči uzneseniu o dedičstve.
 217. preddavok na dan
 218. Reťazové obchody a DPH
 219. Faktúra - služby - Rakúsko
 220. Reklamné služby pre Rakúsku spoločnosť
 221. Účtovná závierka a zverejnenie
 222. predaj nehnuteľnosti
 223. do 2 alebo 3 štvrťroku?
 224. Kam zaúčtovať, a či vôbec !?
 225. pomôcka - tabuľka ka DPH -hľadám
 226. dovoz tovaru z clenskej krajiny- zivnostnik neplatca DPH
 227. Zálohová a vyúčtovacia faktúry
 228. prechod na mesačného platcu DPH
 229. Uplatnenie DPH z nákladov na nebytové priestory
 230. založenie s.r.o.
 231. Podnikanie online v ramci EU
 232. Dovoz tovaru a JCD
 233. nájomné
 234. Licenčné poplatky ČR
 235. prívesný vozík z dotácie - ako postupovať?
 236. Kúpa penziónu -daňový výdavok?
 237. DPH v leasingu
 238. preučtovanie DPH
 239. škoda na majetku obch. partnera
 240. preprava osob pre Ceskeho zakaznika?
 241. dph a uplatnenie cestovných náhrad
 242. SZČO a dohoda o vykonaní práce
 243. socialna poistovna
 244. Odpočet DPH z akontácie pri leasingu
 245. poplatok za vystavenie dodatku k leasingovej zmluve
 246. držiteľ vozidla verzus vlastník vozidla
 247. uplatnenie DPH
 248. firemný nápis
 249. Prirucka JU
 250. Dohoda o používaní súkromného vozidla