1. Leasing v roku 2011 - mesačné náklady a odpisovanie (6 replies)
 2. Potrebujem súrne ukončiť TPP (14 replies)
 3. Prenájom rodinneho domu (4 replies)
 4. DPH na prelome roka 2010 a 2011 (40 replies)
 5. Kto pozná účtovný program IDS (Inter Data Softwer)?? (0 replies)
 6. Znalecký posudok - cena (2 replies)
 7. Stravné? (1 replies)
 8. zaručený elektronický podpis, (1 replies)
 9. Slovenský ZŤP preukaz a práca a odvody v zahraničí (0 replies)
 10. Zmluva, ktorú podpíše druhá strana až v januári 2011. (3 replies)
 11. tovar nakúpený aj predaný v ČR (4 replies)
 12. skončený nájom a nedoodpisovaná rekonštrukcie (1 replies)
 13. darčekové predmety pre zamestnancov (4 replies)
 14. auto v jed. uctovnictve (13 replies)
 15. SPomalovacie pruhy - zaradenie (0 replies)
 16. cestovné náhrady (1 replies)
 17. Riadok 08 (3 replies)
 18. DPH a provízie (2 replies)
 19. Problém s odhlásením odcudzeného a nájdeného vozidla (9 replies)
 20. poraďte mi, ako a kedy sa podáva súhrnný výkaz k DPH, (4 replies)
 21. Odkedy sa obvyklde da vyplnit DzP na internete? (17 replies)
 22. Zaradenie automobilu do majetku a ŠPZ (20 replies)
 23. zaradenie stavby do majetku (1 replies)
 24. Odúčtovanie pohľadávky (0 replies)
 25. výhra automobil - ako dane (18 replies)
 26. Zníženie základu dane? (0 replies)
 27. pohľadávka v CZK na konci roka (5 replies)
 28. Zaúčtovanie zostatku na účte v ďalšom účtovnom roku. (2 replies)
 29. RTVS (6 replies)
 30. Registracia neplatitela DPH a prijmy z EU (0 replies)
 31. Predaj a kúpa ojazdených áut platcom DPH (0 replies)
 32. samozdanenie došla faktúra z Čiech (1 replies)
 33. prenajom bytu osobou zijucou v zahranici a zdravotne poistenie (10 replies)
 34. spoločenská zmluva a zápis do OR (3 replies)
 35. Faktura a centove vyrovnanie (9 replies)
 36. DPH a vzdelavacie, vystavne sluzby (0 replies)
 37. vklad podnikateľa (3 replies)
 38. predaj bytu na prelome rokov 2009/2010 - dan z prijmu a odvody do ZP (1 replies)
 39. pocitam spravne odpody a dan z prijmu nehnutelnosti? (5 replies)
 40. živnosť (0 replies)
 41. Chybná platba (5 replies)
 42. Dátum na VPD (Problém) (4 replies)
 43. používanie fiškálnej pokladne (31 replies)
 44. neuhradené pohľadávky, súvis s daňou z príjmu a sociálnou poisťovňou (20 replies)
 45. peňažný denník (1 replies)
 46. Odpisy (4 replies)
 47. Nárok na stravné lístky (1 replies)
 48. Predaj auta. (2 replies)
 49. Ceny do súťaže (0 replies)
 50. Prosim o radu.kedy si možem uplatnit cestovné náhrady??? (21 replies)
 51. Ako je to? (7 replies)
 52. Pohľadávka z roku 1998 v JU (0 replies)
 53. Prevod peňazí zo Švédska (11 replies)
 54. hranica pre nadobudnutie tovaru z clenskych statov 13.941,45. (2 replies)
 55. Platím akékoľvek dane a odvody pri darovaní nehnuteľnosti medzi rodičmi a deťmi? (6 replies)
 56. nájomné platené vopred formou zápočtu (4 replies)
 57. Zápis cestovných nákladov (5 replies)
 58. DPH pri faktúrácii leteckej spoločnosti (0 replies)
 59. DPH 2010 a 2011 (6 replies)
 60. ODPIS OA (1 replies)
 61. Zriadovacie naklady 2010 (1 replies)
 62. Platba kartou v zahraničí (10 replies)
 63. Leasing auta a náklad (5 replies)
 64. Zaúčtovanie zahraničnej FA a DPH (7 replies)
 65. možem žiadať úrok z nezaplatenej faktúry v zákonnej výške , keď nemám žiadnu zmluvu z (2 replies)
 66. Dotácia z úradu práce pri nízkej mzde. (4 replies)
 67. odpis majetku z 2.odpis. skupiny do 1. odpis. skupiny (4 replies)
 68. Dôchodca , dan z prenájmu 2010 (41 replies)
 69. Otázočka (8 replies)
 70. odpis majetku z 2.odpis. skupiny do 1. odpis. skupiny (0 replies)
 71. Zmena DPH pri objednavkach z roku 2010 (1 replies)
 72. Pobyt ako dańový náklad? (17 replies)
 73. Dph, moznost odratat, odpocty,..? (3 replies)
 74. Faktúry zo zahraničia (3 replies)
 75. Pečiatka a podpis oscanované (1 replies)
 76. Program cezhraničnej spolupráce - faktúra (1 replies)
 77. Môže otec prenajímať dcérinu garzónku a znížiť zdravotné poistenie? (7 replies)
 78. Publikácie (2 replies)
 79. Rozpisat DPH ? (14 replies)
 80. Dobry vecer (1 replies)
 81. Ako zaučtovať v záložni splatky pôžičky v PU? (0 replies)
 82. Účtovná sústava cirkevného zboru (0 replies)
 83. Zamestnanec a prenájom bytu (7 replies)
 84. Sidlo firmy v sukr. byte - platba elektromeru v podnitelskej sadzbe? (0 replies)
 85. poštovné (4 replies)
 86. Uctovanie zahranicnych faktur - kurz ECB??? (4 replies)
 87. Evidencia tržieb pomocou ERP (2 replies)
 88. Môžem odpísať pohľadávku do nákladov? (6 replies)
 89. Student pracujuci v cesku, je mozne vratit dan z prijmu? je potrebne podat priznanie? (3 replies)
 90. spotreba phm pri vlastnom vozidle (3 replies)
 91. Účtovanie PHM - Slovnaft + refakturácia (0 replies)
 92. začiatok roka (3 replies)
 93. DPH v zmluve (4 replies)
 94. vystavena faktura do zahranicia pre neziskovu organizaciu (0 replies)
 95. Uchovávanie interných dokladov (2 replies)
 96. Odpredanie dlhu (1 replies)
 97. Súhrnný výkaz (6 replies)
 98. VYHLÁSENIE na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (8 replies)
 99. Dodatočné daňové priznanie DPH (13 replies)
 100. poistné plnenie - nebude do konca roka (9 replies)
 101. Faktúra za služby - ČR (15 replies)
 102. danove urady SR (1 replies)
 103. Platenie dane z prenajmu bytu (6 replies)
 104. Zle nahodené učtovníctvo 2009 (7 replies)
 105. Financny dar zo zahranicia (5 replies)
 106. faktura za auto -výdavok ? ci nie ? (4 replies)
 107. Chcem prejst rokom 2010 v JU na pausalne vydavky. (0 replies)
 108. daň z MV sadzby na rok 2010 (15 replies)
 109. Čo s ostatnými výdavkami ? (0 replies)
 110. Prosím o radu . do akej odp.skupiny zaradím špeciálne vozidlo - obytný automobil? (0 replies)
 111. Vyúčtovacia faktúra SPP - preplatok (81 replies)
 112. Socialny fond (1 replies)
 113. Daň z prenájmu (1 replies)
 114. dan z predaja nehnutelnosti (1 replies)
 115. Auto na uver a prerusenie zivnosti (2 replies)
 116. Uctovanie - predcasne ukonceny leasing (8 replies)
 117. Manzelov uver pred uzavretim manzelstva (0 replies)
 118. Zmena sadzby DPH (16 replies)
 119. Pes v účtovníctve (6 replies)
 120. inventarizácia (2 replies)
 121. Dodanie tovaru (13 replies)
 122. Z akej sumy platím DPH ? (6 replies)
 123. fakturácia pri dodávke do Švajčiarska (3 replies)
 124. fakturácia pri dodávke do Švajčiarska (0 replies)
 125. DPH, kolekcie a repre.... (9 replies)
 126. výmena eru na CZK a PL (1 replies)
 127. Ak som autorka prezentačných videí v hodnote 350 €, budem odvádzať daň? (4 replies)
 128. Fakturačná adresa (0 replies)
 129. Gastrolístky ako obeživo (0 replies)
 130. Portrét a zástava (6 replies)
 131. Výsledok daňovej kontroly (11 replies)
 132. Trojstranný obchod - účtovanie zásob (11 replies)
 133. zušľachťovací styk (1 replies)
 134. Autorsky honorar (1 replies)
 135. Diplomová práca (3 replies)
 136. Aký je postup.... (0 replies)
 137. cestna dan (20 replies)
 138. registrácia na DÚ - neplatca DPH (7 replies)
 139. Leasing - netypický postup (4 replies)
 140. Služobná cesta na súkromnom vozidle a dopravná nehoda (4 replies)
 141. vyuctovanie blockov z pracovnej cesty (2 replies)
 142. Nájomná zmluva??? (3 replies)
 143. Mám veľký problém ?!? (5 replies)
 144. par. 54 DPH zmena účelu použitia (1 replies)
 145. dan z prijmu pri predaji bytu (4 replies)
 146. Vyúčtovanie zahr.prac.cesty (0 replies)
 147. založenie účtu (4 replies)
 148. Dodatočné daňové priznanie DPH? (2 replies)
 149. kontrola účtu 331 (18 replies)
 150. Predaj časti nehnuteľnosti. (8 replies)
 151. registracia SZČO na daňovom úrade - pokuta (3 replies)
 152. účtovanie základného imania (15 replies)
 153. fakturácia a "nie som platca DPH" (13 replies)
 154. pozornosti - daňové náklady? (2 replies)
 155. Predaj-nákup pozemku a DPH (Mili poradaci...) (3 replies)
 156. Projekt na nezaradenú budovu (12 replies)
 157. Bezplatne dodany tovar do EU - aj do Suhr. vyk.? (3 replies)
 158. vodov.potrubia - komplet výmena (6 replies)
 159. Účtovanie prijatej platby zo zahraničia (3 replies)
 160. vrátené prepravky vyššia cena (1 replies)
 161. Dan z prijmu z prenajmu (1 replies)
 162. Platim dan z predaja pozemku, ktory vlastnim 30 rokov? (2 replies)
 163. Uplatnenie cestovných nákladov (7 replies)
 164. Poskytovanie sluzieb pre osoby z CR (1 replies)
 165. ODPOČÍTANIE DANE (2 replies)
 166. Predaj bytu vo vzťahu k DzPPO a DPH (11 replies)
 167. Služobná cesta (0 replies)
 168. Sídlo sro-cky + naklady na byt (1 replies)
 169. Pokuta za neodovzdané daňové priznanie k DPH (2 replies)
 170. DP pre živnostníka účtujúceho v sústave PÚ (10 replies)
 171. SZCO a Praca na dohodu (17 replies)
 172. Príspevok podľa § 60 (1 replies)
 173. Správne zaúčtovanie nákladu. (0 replies)
 174. Uctovanie o majetku (3 replies)
 175. danove priznani za 2009 v irsku? (1 replies)
 176. Zmena adresy a udaje na fakture (1 replies)
 177. 2% z daní pre Poľovné združenia (1 replies)
 178. Správne zdanenie - preddavková platba r.2010, služba r. 2011 (3 replies)
 179. Odpis auta (1 replies)
 180. EUR 1 a ZIN (1 replies)
 181. sociálna poisťovňa (2 replies)
 182. Ako na paušálnu daň? (12 replies)
 183. Zmena DPH v registr.pokladni od nového roka(20%) (3 replies)
 184. preprava a tretie krajiny (2 replies)
 185. Nákup dreva (4 replies)
 186. DPH pri nakupe tovaru zo zahranicia (3 replies)
 187. zaúčtovanie reklamných predmetov (1 replies)
 188. výber z účtu... (3 replies)
 189. Kúpil som stroj do firmy (11 replies)
 190. Žiadosť o platbu - zálohová platba (1 replies)
 191. ako mam zostavit "reverz"? (0 replies)
 192. Odpočítanie dane platiteľom a registrácia (2 replies)
 193. Novozistený majetok - lízing (21 replies)
 194. viete mi prosím vás poradiť v oblasti predaja liehu v pohostinstve? (35 replies)
 195. Oprava telefónu konateľa (7 replies)
 196. vypožičané auto v podnikaní a daňové náklady (12 replies)
 197. Tlačivá (1 replies)
 198. Prerušenie živnosti a DPH (3 replies)
 199. platitel ci neplatitel DPH? (10 replies)
 200. nájomné-pôda (1 replies)
 201. DPH - záclony (1 replies)
 202. Daňové priznanie FO a DDP FO "prelietavé FO" (13 replies)
 203. Učtovanie DPH (1 replies)
 204. učtovná závierka 2010 (3 replies)
 205. viete mi niekto poradit co znamenaju tieto vyrazy? (2 replies)
 206. Nadobudnutie tovaru od FO (2 replies)
 207. Schválený zákon o DPH (2 replies)
 208. Prenájom sukromného vozidla od konateľa do firmy bez zamestnanca. (4 replies)
 209. Prihlásenie a odpis motorového vozidla (15 replies)
 210. Zaradenie betonárskeho koša (3 replies)
 211. Odvod DPH (2 replies)
 212. Dan a odvody z prijmu za prenajom v roku 2011 (323 replies)
 213. čo s nekompletnými pokladničnými uzávierkami (1 replies)
 214. Prevod budovy zo SZCO na s.r.o. (0 replies)
 215. Intrastat - polozky/podpolozky (1 replies)
 216. Služobné vozidlo - povolenie (4 replies)
 217. dovolenka - prečerpanie (1 replies)
 218. poistenie prepravy majetku a DPH (1 replies)
 219. formulár E 301 a U 1 (2 replies)
 220. Zmluva o dielo - je to správne (9 replies)
 221. Cestovné náhrady vyplácané paušálom (2 replies)
 222. Odpredaj stavebnych úprav (4 replies)
 223. Ako spraviť ročnú uzávierku z nekompletných mesačných uzavierok...? (0 replies)
 224. cestovné príkazy (1 replies)
 225. Kreditný zostatok účtu krátkodobého úveru (3 replies)
 226. SZČO a súkromná osoba (0 replies)
 227. faktura za auto vyplatené v hotovosti a odpočet dph? (11 replies)
 228. Pekárnička v predajni (3 replies)
 229. DPH-provízia (5 replies)
 230. Ročné zúčtovanie dane-cudzinec (2 replies)
 231. príjem v zahraniči (1 replies)
 232. Dodanie tovaru na osobnú spotrebu (6 replies)
 233. Preddavková faktúra - termín vyúčtovania (4 replies)
 234. Súhrnný výkaz a Omega (4 replies)
 235. Budem platiť rovnaké dane? (1 replies)
 236. Autorské honoráre (8 replies)
 237. leasingová zmluva (3 replies)
 238. DPH Miesto dodania služby (reťaz subdodávateľov) (3 replies)
 239. Tovar z PL (1 replies)
 240. Ako dať do DM (7 replies)
 241. oprava FVE (4 replies)
 242. občianské združenie (2 replies)
 243. Nákup ojazdeného vozidla z Česka - DPH? (2 replies)
 244. Sprostredkovanie a financne toky (1 replies)
 245. Daň z predaja nehnuteľností? (1 replies)
 246. Navrh na vylepsenie rozpoctu SR (32 replies)
 247. nákup auta s dph (2 replies)
 248. Ahojte,mam zamestnanca na dohodu. 1200EUR mesacne. (5 replies)
 249. Google Adsense (Irsko) + registrácia k DPH podľa par.7 + zivnostnik neplatca DPH (6 replies)
 250. Fa za služby z Českej republiky pre neplatiteľa DPH (3 replies)