PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Zmena trvaleho bydliska a miesta podnikania SZCO - list od DU
 2. Predaj auta pouzivaneho na podnikanie
 3. DPH a dostavba, rekonštrukcia podnik.priestorov v prenájme
 4. daň z predaja zdedeného bytu
 5. Predcasne ukoncenie lizingu
 6. Prihláška platiteľa DzP zo závislej činnosti
 7. Tžby za osobnú dopravu pre fyzické osoby z tuzemska do zahraničia
 8. Búracie práce na predávanom pozemku
 9. Súkromná platobná karta
 10. Dodatočné daňové priznanie
 11. Cudzinec-motorove vozidlo
 12. Rezervný fond
 13. JKPOV kozm.stroja
 14. Služba od neplatcu z ČR
 15. smernica na tvorbu rezerv a opravných položiek
 16. rozzúčtovanie prijmu za služby
 17. TOVAR NAVIAC
 18. manko v hotovosti, ktorá nepatrí spoločnosti
 19. Registrácia DPH zahraničná osoba
 20. Prenajom nehnutelnosti, dan
 21. Odvodový bonus resp. koľko mi ostane
 22. Nárok na stravné, keď už bolo zaplatené v konf. poplatku
 23. Dodatočné DP DzP
 24. Zamedzenie dvojiteho zdanenia.
 25. verejná obchodná spoločnosť
 26. ešte raz bankové poplatky
 27. povinnosť odviesť dan ak máte stravenku vyplatenú v hotovosti
 28. Zalozenie s.r.o. a DPH
 29. Súťaž
 30. Príjem z Google
 31. Dodavka sluzieb do CZ (od szco neplatcu DPH)
 32. prechod z FO na s.r.o.
 33. Dan z nehnutelnosti
 34. odpočitanie DPH
 35. ukončenie živnosti
 36. DPH . faktura za sluzby a tovar do CR pre neplatcu DPH
 37. účtovanie zaplatenej zálohy
 38. Centové dorovnanie faktúry
 39. Cestovná náhrada u živnostníka
 40. Nakup PHM do tankovacej nadrze a rozuctovanie PHM do spotreby
 41. Dátum vzniku daňovej povinnosti - VFA od neplatcu.
 42. Oceniteľné práva
 43. Podnikanie v Rakúsku
 44. Odlozeny danovy zavazok
 45. Poraďte kvalitnú školiacu firmu
 46. ako zaúčtovať vrátenie dane z motorových vozidiel
 47. HDP a HPH
 48. neuplatnena dph
 49. Technicke zhodnotenie suboru hnutelnych veci
 50. čo s dph?
 51. zaúčtovanie vstupenky
 52. prebieha sud o vlastnictvo kto plati dan?
 53. zrusenie objednavky a fakturacia nakladov
 54. Účtovanie organizačnej zložky v ČR
 55. Nákup mot. vozidla N1 v Nemecku
 56. Doklad z RP a IČ DPH
 57. Služba do ČR pre PO so slovenským IČ DPH
 58. preddavky na daň z príjmov právnickej osoby
 59. obstaranie užitkového auta formou leasingu
 60. Ako získať odvedenú DPH od správcu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 61. DPH z bločkov
 62. Tabuľka pre neplatcu DPH
 63. nahrada za nakladne auto
 64. Dohodár - úrazové poistenie
 65. Postupenie pohladavky-uctovanie u postupnika
 66. TROJZÁPOČET
 67. Regístrácia v zahraničí ohľadom DPH
 68. záloha na auto a DPH
 69. fakturovanie paliet
 70. PHM a nezisková organizácia
 71. Účtovné doklady
 72. Opakované platby a DPH
 73. DPH - nakup software
 74. SZCO zaradit odpis za rok 2009 pri danovej strate
 75. dan z urokov / preddavok na dan
 76. Zdanenie umelcov
 77. Predaj výrobkov vlastnej výroby - príjem za tovar?
 78. preddavky na dan
 79. Ako správen zaučtovať.
 80. Daň z príjmu pri predaji bytu, ak sa oslobodenie nevzťahuje na pozemok
 81. Reštrukturalizácia
 82. vrátenie neuplatneného nadmerného odpočtu
 83. expert na tlačivo typu B
 84. vratenie DPH z EU
 85. fa z Litvy
 86. predaj liehu v 1L-vých SB
 87. Odberateľská faktúra
 88. archivácia faktúr vyšlích z SAP-u
 89. Došlá faktúra z 12/2009
 90. DPH zo zahr.FA
 91. Odpočet DPH pri postupeni leasingu
 92. Nedaňové náklady v ČR
 93. odvodový bonus pre SZČO
 94. obedy externých zamestnancov
 95. tlačivo do SP - treba či nie????
 96. Daňová kontrola-účtovanie
 97. Kúpa auta na úver
 98. Stravé lístky
 99. Prefakturácia poštovného a DPH
 100. Použitie príspevku na podnikanie (+ aj zriaďovacie výdavky)
 101. Faktúra od platcu DPH zo SR pre neplatcu DPH v ČR
 102. Vyradenie auta na leasing z majetku
 103. Nákup stravných lístkov a DPH
 104. Danove priznanie
 105. Osobná spotreba - PROSÍM SÚRNE POMOC
 106. Sprostredkovanie predaja bytu
 107. úhrada faktúry v PLN
 108. Nárok na odpočet
 109. daňové priznanie po prerušení živnosti
 110. Služobné vozidlo
 111. Nákup materiálu od nepodnikateľa
 112. hybrid DPH
 113. Znizenie zakladu dane FO v konkurze
 114. DPH
 115. Sukromný automobil na podnikanie
 116. nepeňažný vklad bez zvýšenia ZI
 117. Vrátený preplatok z odvodov
 118. výmena soc.zariadenia
 119. Je potrebná faktúra?
 120. nákup stravných lístkov
 121. fakturácia
 122. Platba sporožírový účet.
 123. DP z prenájmu nehnutelnosti, FO.
 124. Kúpa auto do s.r.o. - čo treba ďalej vybaviť
 125. účtovné opravné položky vs daňové opravné položky k pohľadávkam
 126. prisla platba na PU ktora nesuvisi s podnikanim
 127. Exekúcie ako so záväzkami potom?
 128. Čo s odpismi majetku, ktorý už fyzicky nie je vo firme?
 129. ako zaradiť ???? poraďte
 130. Služba prijatá z EÚ
 131. Najomne cez dve uctovne obdobia.
 132. Účtovanie vráteného daňového bonusu do PD
 133. darovanie/predaj bytu, sukromna osoba pravnickej
 134. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti do 5 rokov od nadobudnutia
 135. Omega - účtovanie v programe - začíname
 136. ako zaúčtovať bránu s el.pohonom
 137. výpis z daňového priznania do SP
 138. Účtovanie v Podniku bytového hospod.
 139. obstaranie tovaru za symbolickú cenu
 140. náhradné vozidlo a kniha jázd
 141. Došla faktúra za opakované plnenia
 142. maďarský Routex - IC DPH
 143. Zahraničná SC a prepočet kurzom
 144. refakturácia nákladov
 145. zápočet jednostranný alebo vzájomný?
 146. výpis pre SP
 147. Daň z predaja zdedeného bytu
 148. Materiál - ležiaky
 149. Sulík,odvodový bonus, okradnuté deti?
 150. Na čo mám právo?
 151. Poistná udalosť
 152. DDP a vykazy
 153. Faktura LKW Walter
 154. Nadobudnutie sluzby mimo EU
 155. odhlásiť auto môžeme kedy?
 156. Nepeňažný príjem zamestnanca účtovaný ako repre?
 157. SURNE:zaučtovanie zmluvy o dielo
 158. zaradenie do odpisovej skupiny
 159. ERP registračná pokladňa
 160. Cestovné na 366?
 161. dovoz ticheho vina mimo pozastavenia dane
 162. Postúpenie úveru
 163. vysoké odvody SZČO
 164. Nákup akcii pre firmu
 165. došlá faktúra a prílohy
 166. Hlasenie o zaplatenych preddavkoch PO
 167. preprava ticheho vina so zjednodusenymi sprievodnymi dokladmi
 168. dodanie služby zo zahraničia
 169. Nevidim rozdiel - resp. si chcem overiť
 170. zaúčtovanie-zmena úrokovej sadzby-banka
 171. S. r. o. bez zamestnancov
 172. Kurz prepočtu zahraničných faktúr
 173. oprava stropu
 174. finančný dar postihnutým povodňami
 175. Špedičná firma a DPH
 176. registrácia žiadateľa o vrátenie DPH na DRSR
 177. platca podľa §7 a dodanie tovaru do EU občanovi
 178. Slovenský živnostník pracujúci v ČR
 179. Dań z príjmu FO pri predaji majetku
 180. Preddavky na DzP SZČO
 181. Kontrola z DÚ
 182. požičané auto z čiech na slovensku v sročke
 183. Knihy k DPH
 184. Cestovné náhrady pre budúceho zamestnanca
 185. nákup tovaru
 186. Školenie pre spoločníka
 187. Montáž LPG
 188. Opravné položky k dlhodobému majetku
 189. Vrátenie povinného zmluvného poistenia
 190. Ako zauctovat fakturu ...?
 191. Výhra v súťaži a neodpocitanie DPH
 192. vystevenie Fa z cudzej mene?,
 193. Dobropis a DPH
 194. Projekt na eurofondy
 195. pozemky
 196. Cestovné náhrady
 197. ne/platca dph
 198. Dar od s.r.o. pre jej konateľa?
 199. Odpocitatelna polozka na danovnika pre cudzinca.
 200. Zrusenie uctu v stredisku cennych papierov.
 201. mandátna zmluva a využivanie auta
 202. Vklad peňazí do banky.
 203. Otvorenie súvahového účtu.
 204. Zvýšenie ZI družstva - peňažné
 205. Technicke zhodnotenie majetku alebo jednorazovy naklad
 206. nakup v makro zlin
 207. Počiatočne stavy - ako zaučtovať?
 208. Interná smernica pre podvojné účtovníctvo
 209. Miesto zdaniteľného plnenia
 210. Odvodový bonus
 211. Prerušenie odpisovania
 212. strava poskytnutá príbuzným
 213. §8(3)
 214. navýšenie ZI
 215. DPH a predaj tovatu konečnému spotrebiteľovi
 216. aky kurz?
 217. dátum dodania služby
 218. paušálne faktúry
 219. Faktúra či registračná pokladňa
 220. Nákup služby z tretej krajiny
 221. kúpno-predajná zmluva alebo darovacia zmluva
 222. Elektronicke zasielanie dan.priznania DPH
 223. 80 % PHM v JÚ a DPH
 224. Súhrnný výkaz - štvrťročne
 225. stravné lístky a koniec pracovného pomeru
 226. DPH za služby poskytnuté v štáte EÚ
 227. Registracia pre DPH v Madarsku
 228. "bezhotovostná" pokladnica
 229. Nakup tovaru bez DPH a jeho nasledny predaj bez alebo s DPH?
 230. Neuhradené faktúry a DPH
 231. alkohol
 232. refakturácia nákladov z 2009
 233. "Účel" vs. "Prijaté od"
 234. LEASING a havária ?!
 235. Môže sro sama sebe vystaviť faktúru a príj.doklad-zároveň dodávateľ i odberateľ? Ako?
 236. uverejnenie výročnej správy
 237. Zverejnenie účtovnej závierky
 238. poplatok a dph
 239. oprava alebo rekonštrukcia
 240. číselné označenie dokladov
 241. Samozdanenie tovaru z Čiech
 242. Kolieskové korčule (bicykel) do nákladov
 243. Mýto-zaúčtovanie
 244. Kde najdem zmluvu o ukonceni spoluprace_
 245. Súkromný PC na pracovné účely
 246. motocykel do nákladov
 247. Učtovanie PHM
 248. Predaj majetku, resp. ako ho vyradit?
 249. pracovný úraz-úhrada liečebných nákladov
 250. daňové priznaniete Typu B