PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. nájomné
 2. Licenčné poplatky ČR
 3. prívesný vozík z dotácie - ako postupovať?
 4. Kúpa penziónu -daňový výdavok?
 5. DPH v leasingu
 6. preučtovanie DPH
 7. škoda na majetku obch. partnera
 8. preprava osob pre Ceskeho zakaznika?
 9. dph a uplatnenie cestovných náhrad
 10. SZČO a dohoda o vykonaní práce
 11. socialna poistovna
 12. Odpočet DPH z akontácie pri leasingu
 13. poplatok za vystavenie dodatku k leasingovej zmluve
 14. držiteľ vozidla verzus vlastník vozidla
 15. uplatnenie DPH
 16. firemný nápis
 17. Prirucka JU
 18. Dohoda o používaní súkromného vozidla
 19. Platba súkr. platobnou kartou v zahraničí
 20. faktúry
 21. Poistenie nehnutelnosti do nákladov
 22. K bankovému výpisu
 23. Prechod na DPH v účtovníctve
 24. zúčtovanie DPH na konci štvrťroka
 25. Poštová poukážka
 26. neurčená DPH na zmluve
 27. kde uviest účet 353 v konsolidovanej súvahe (konsolidovaný výkaz finančnej situácie)
 28. zádržné a DPH
 29. užívanie poľovného revíru
 30. Obec a podnikateľská činnosť
 31. stravné platca dph
 32. Príjem z USA - Miami
 33. Poistné plnenie a leasingovka
 34. dan z prenajmu nehnutelnosti
 35. dobropis faktúry za osivo
 36. Neriesitelny problem pri podavani SV za 2. stvrtrok bez ZEP
 37. SZČO - zmena bydliska
 38. kód podľa SK NACE
 39. 365 alebo 333?
 40. Vrátená záloha -ako s DPH?
 41. daňová strata a právny nástupca
 42. Výklad § 20 v roku 2008 verzus v roku 2009
 43. Faktúra za služby - stavebné práce v ČR, odberateľ plátca DPH v SR
 44. ekonomická klasifikácia
 45. Intrakomunitarne nadobudnutie_preprava
 46. opravné dan. priznanie u fyzickej osoby
 47. fa do čiech
 48. dodatočné daňové priznanie rok 2004
 49. zaúčt.poplatku na veľtrhu
 50. uplatnenie odpisov
 51. Potvrdenie podania SV
 52. oznámenie o zmene DPH
 53. Zásoby?
 54. postih od DU
 55. osobohodiny
 56. marža
 57. Zrušenie licencie
 58. odvod dani z trzby nevyherneho hracieho automatu?
 59. Mzdy - účtovanie v JÚ
 60. Samozdanenie tovaru z ČR
 61. Faktúrovanie
 62. Odpis dph
 63. Odpis dph
 64. FO - Vydavky spojene s prenajmom nehnutelnosti
 65. pohonne hmoty na pracovny stroj
 66. projektové práce
 67. refakturacia - znalecky posudok
 68. zauč.platby za úkon u notára
 69. Je to DHM?
 70. SK NACE
 71. Náklady sro
 72. povinnost vystavit fakturu
 73. inventarizácia zásob
 74. uvádzanie DPH na faktúrach do ČR a MR
 75. refakturácia Shellfaktúr
 76. SZCO a pravidelne dochadzanie za pracou
 77. oznámenie o fakturovanej cene
 78. došlá faktúra a DPH
 79. Prijemky, Vydajky v Pohode
 80. Strata
 81. faktúra na zálohu
 82. Faktúra Amazon
 83. finančný príspevok zo SF
 84. Zaradenie auta do majetku - leasing
 85. Neplatič DPH nakupuje z Maďarska od platcu DPH
 86. Tlačivo DP DPH a §66
 87. dodavatel nie je platca DPH, my sme. ako vypocitat fakt. sumu
 88. Paušálne výdavky 60% v Čechách verzus 40 % na Slovensku
 89. devizovy ucet
 90. Vozidlo N1 ... Predaj
 91. dan z uroku - pú
 92. Účtovná osnova - zmena učtov tr. 5 a tr. 6
 93. Prenájom nehnuteľností
 94. ZIvnostnik a podnikatelsky ucet
 95. Evidencia zálohovej faktury
 96. Podobne / pomylitelne cisla faktur
 97. DPH vs. Dotácie
 98. CZK - pokladnica, nedostatok CZK
 99. Obchodná marža
 100. Predaj nehnuteľností nadobudnutých dedením a daň
 101. Dovoz liehu z Mexika cez Nemecko II.
 102. Opakovane plnenie podla DPH
 103. Výpis
 104. mesačný platca DPH
 105. Predaj do ČR
 106. dovoz liehu z Mexika cez Nemecko
 107. Leasing-5rokov
 108. Opäť bonus a dph - Švajčiarsko
 109. Telefón na kartu
 110. účtovanie: satelitné snímky
 111. Ako zaradiť počítač do majetku.
 112. Prenájom autobusu
 113. doklad o ubytovaní
 114. Registracia na DPH - dobrovolna
 115. pasmovy poplatok
 116. poukazy pre zamestnancov na relax
 117. Likvidácia a závierka
 118. Konateľ spoločnosti
 119. Požičanie peňazí medzi s.r.o. a SZČO, SZČO a s.r.o.
 120. Ceniny-stravné lístky
 121. Zmena odberateľa
 122. Faktúra z Čínska
 123. Obsatarnie DHM
 124. JCD
 125. Obstaranie DHM
 126. Obstaranie DHM
 127. Refakturácia nákladov a DPH
 128. POISTENIE
 129. DPH a podiel na zisku
 130. preplatok na dani z motorových vozidiel za r. 2009
 131. Kúpa skútra - zaradenie do majetku a uplatnenie DPH
 132. Kúpa skútra - zaradenie do majetku a uplatnenie DPH
 133. Exekúcia do nákladov?
 134. Poistenie zodpovednosti za skodu pri vedeni uctovnictva
 135. ŠJ v RO
 136. zivnost-predmet
 137. Preprava osôb u neplatiča DPH
 138. Likvidácia a závierka k dátumu?
 139. Nový platca DPH
 140. DPH - kultúrne podujatie
 141. Platca DPH,JU
 142. aký program, ak som na žiadnom neúčtovala?
 143. Poistné zaplatené pred zaradením auta do používania
 144. Elektronická komunikácia s DÚ
 145. Predplatné časopisu z Nemecka
 146. D z MV - skúter
 147. Zrušenie životného poistenia
 148. Uplatnenie DPH z bločkov v roku 2010
 149. Nezdaniteľná čiastka na družku a bónus
 150. ako uctovat vysavac
 151. Likvidácia záväzku bez dokladu
 152. Pod akym uctom?
 153. jednorázový predaj - maloobchod
 154. rabat pri dodržaní doby splatnosti
 155. Záväzky vo výkaze
 156. Evidencia zálohovej faktury
 157. Neoprávnená fakturácia
 158. Daň z nehnuteľnosti
 159. oznamovacia povinnosť a preddavky na daň z MV
 160. DPH - NOR
 161. Valutová pokladňa-aký kurz
 162. Kúpa auta, leasing
 163. Zmluvy
 164. odpis pohladavky - prehraty sudny spor
 165. kupa nehnutelnosti urcenej na podnikanie - na zivnost ci s.r.o.?
 166. vyska obratu
 167. sluzba vykonana v CR, fa vystavena s danou
 168. vyvoj polskeho zloteho - invseticia
 169. sluzba a sklad
 170. tlačivo v cudzom jazyku
 171. Registrácia DPH
 172. Finančný sprostredkovateľ
 173. Preúčtovanie pokuty
 174. Refakturácia ubytovania do Maďarska
 175. prosim o radu
 176. sro a investovanie do zlata, ropy, akcii, na zmensenie danoveho zakladu?
 177. DPH v Jednoduchom účtovníctve
 178. Vrátenie DPH
 179. Registračná pokladňa
 180. faktura do irska
 181. Podpora z úradu práce
 182. predaj softwaru do zahranicia
 183. prenájom 1 bytu pre občana aj pre s.r.o.
 184. Práca ekonóma
 185. Účtovanie odpisov
 186. Dph pri dovoze automobilu z EU - špecifický prípad
 187. Kúpa od FO - nepodnikateľa
 188. "súrne" Aké SK NACE
 189. Daň z predaja bytu
 190. byt a DPH
 191. sukromne auto na sluzobne ucely
 192. odpadový materiál
 193. práce v čechách
 194. Musí sa z prvého zisku kryť neuhradená strata minulých rokov?
 195. 429 - 701
 196. Faktura z CR
 197. Pozemok
 198. Podielove dane
 199. správa bytov a nebytových priestorov vykonavana s.r.o.
 200. škoda spôsobná zamest. a refakturácia
 201. Neplatca DPH - prijatá záloha 2 mesiace pred dodaním služby
 202. Nákup prívesného vozíka
 203. Fakturácia-pomoc
 204. odpisovanie tlačiarne
 205. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.
 206. môže sa vyplácť podiel na zisku ak....
 207. riadok 11,12 DPH
 208. Účtovanie krčmy
 209. lehoty danoveho uradu
 210. DPH a neplatca DPH
 211. obchodná marža
 212. Zaradit majetok?
 213. živnostník aj zamestnanec v zahraničí
 214. Prenájom nehnuteľnosti
 215. autorský honorár
 216. Datum ukoncenia zivnosti
 217. Faktúra-zdaniteľné plnenie
 218. RP dodatocna tlac mesacnej spravy
 219. Kedy si uplatniť DPH?
 220. mimoskolska vyucba fyzickou osobou-nepodnikatelom
 221. Ostatné príjmy par.8
 222. preprava z ČR do HR
 223. dodávateľská faktúra za opravu auta
 224. Výdavok SZČO - knižnica
 225. Cestovné a stravné SZČO
 226. Zaplatenie fa inou firmou.
 227. Uschovavanie uctovnych dokladov-JU, neplatca DPH.
 228. Hladke zaregistrovanie dobrovolneho platcu DPH
 229. Vyplnenie cestovneho prikazu
 230. bankové poplatky
 231. Socialne davky
 232. Danová kontrola
 233. dan z prenájmu-max. príjem
 234. vypomáhanie rodinného príslušníka
 235. vrátená fa
 236. DPH žiadaná z Poľska
 237. Príspevok zamestnancovi zo SF
 238. Vystavovanie faktur
 239. Ročné zúčtovanie poistného- prosím poradte
 240. DPH a registrácia pri novej sro-čke, vstup pri majetku
 241. Zahraničná FA a DPH
 242. Vrátenie zrážkovej dane PO
 243. vystavenie faktúry
 244. Cenotvorba-trhová cena-rozdelenie povodnej zasielky
 245. Vyvedenie zničeného trezora
 246. Sponzorstvo (reklama) z pohladu DP a DPH
 247. Vytvorenie dcérskej spoločnosti.
 248. Zahraničný zamestnanec - daňové náklady
 249. paušálne výdavky 80%
 250. 6 fám a omylov o účtovníctve