1. firemné auto na súkromné účely (3 replies)
 2. Výpočet dane a cla po dovoze z Číny (0 replies)
 3. cestovné náhrady (0 replies)
 4. Faktúra z USA (4 replies)
 5. Práce v Maďarsku - problém s DPH (6 replies)
 6. Vratka DPH (8 replies)
 7. Registrácia DPH a refakturácia (1 replies)
 8. Predaj časti podniku (5 replies)
 9. spotreba PHM (3 replies)
 10. prenájom auta zahraničnou firmou živnostníkovi, neplatca DPH. (10 replies)
 11. refak.časti nákl. na reklamný bilboard do CZ (3 replies)
 12. Zrážková daň z ubytovania (1 replies)
 13. Co vsetko treba účtovať? (12 replies)
 14. SZČO - náklad (3 replies)
 15. Nezdanitelna cast zakladu dane (33 replies)
 16. Kurzy pre faktúru z EÚ (1 replies)
 17. shell karty - vratka dph (4 replies)
 18. Dá sa kúpiť byt na účel ateliéru a požadovať vrátenie DPH z kúpnej ceny bytu? (1 replies)
 19. Dodávateľ (0 replies)
 20. STRAVNÉ (5 replies)
 21. Dan pri predaji za byt (9 replies)
 22. faktura za prenájom-daňová povinnosť (2 replies)
 23. zaúčtovanie dodatočnej dane z príjmu (0 replies)
 24. Vyvoz ojazdenych aut mimo EU (7 replies)
 25. tlaedné vpd - podpis? (1 replies)
 26. tlačené vpd - podpis? (10 replies)
 27. Obstarávacia cena??? (17 replies)
 28. účtovníctvo-začiatok (4 replies)
 29. Vklad majetku do podnikania (0 replies)
 30. Co dalej po zaregistrovani za platcu DPH v inom CS? prax (1 replies)
 31. Účtovník nechce odovzdať účtovníctvo (63 replies)
 32. registračná pokladňa (2 replies)
 33. Prepis obchodn0ho mena (5 replies)
 34. Aké náležitosti musí spĺňať faktúra? (24 replies)
 35. DPH a čerpanie sociálneho fondu? (3 replies)
 36. oprava účtovania z roku 2009 (4 replies)
 37. opravné či dodatočné dph (19 replies)
 38. DPH kvartálny platca (1 replies)
 39. Práca, brigáda vo finančnej sfére (7 replies)
 40. Premiestnenie tovaru do CR na ucely likvidacie (1 replies)
 41. kurz pri uhrade kartou (2 replies)
 42. CESTOVNÉ NÁHRADY (4 replies)
 43. Doklad o príjme peňazí v starom kvartáli. Opravné? Dodatočné? (3 replies)
 44. Nedoplatok DPH (1 replies)
 45. Uplatenie DPH zo staršieho mesiaca v roku 2010 (8 replies)
 46. Príspevok z fondov EÚ (5 replies)
 47. dph (5 replies)
 48. fiskal kliring (0 replies)
 49. Záväzky, pohľadávky a súvaha (3 replies)
 50. evidencia alkoholu (12 replies)
 51. odpisovanie darovaneho DNM (3 replies)
 52. Euro 2000T Alpha nefunkcna komunikacia s PC (2 replies)
 53. Zdanenie tovaru z ČR (2 replies)
 54. Neuplatnenie DPH (19 replies)
 55. lehota na rozhodnutie (0 replies)
 56. Odpočet DPH kúpa bytu (1 replies)
 57. Daňové vysporiadanie nedobytných pohľadávok (8 replies)
 58. pomocné stavebné práce (2 replies)
 59. Refakturacia cla (1 replies)
 60. byt v OV a danove priznanie (6 replies)
 61. Uroky z omeskania - prosim o radu (15 replies)
 62. paraf. 47 ods. 6 - preprava (2 replies)
 63. zabezpečenie dane (0 replies)
 64. Jaspis (0 replies)
 65. pokuta (2 replies)
 66. paragraf 7a - DPH (27 replies)
 67. Dobropis za I. Q obdržaný v II.Q (2 replies)
 68. DPH a jednoduché účtovníctvo (17 replies)
 69. FA zaplatená z iného účtu (15 replies)
 70. vedenie jed.učtovníctva (11 replies)
 71. DPH spatne z tržby (5 replies)
 72. Daň z prímu pri brigáde (1 replies)
 73. Nesprávne vystavená faktúra (18 replies)
 74. Služba poskytnutá v SR odberateľovi z ČR (5 replies)
 75. Finančné služby alebo prechodné položky? (3 replies)
 76. Odpočet DPH z majetku pri registracii (5 replies)
 77. Časopisy a knihy - daňový náklad? (8 replies)
 78. preplatené čelné sklo poisťovňou-ako zaúčtovať? (3 replies)
 79. elektronické služby z Čiech (2 replies)
 80. Ukončenie leasingu z dôvodu neplatenia splátok (1 replies)
 81. Pokuta za neskorý súhrnný výkaz (177 replies)
 82. Možno zrušia povinné odvody (60 replies)
 83. Prijem tovaru z EU, podla akeho §? (1 replies)
 84. Kúpa vozidla-tuzemsko (4 replies)
 85. Samozdanenie (8 replies)
 86. Leasing nákl.auta-zrýchlené odpisy (1 replies)
 87. DPH pri dovoze z tretích krajín. (0 replies)
 88. prerušenie živnosti+DP DPH (1 replies)
 89. Dph zo stravného (1 replies)
 90. Pokladna CZK - fiktivny prijem do pokladne (7 replies)
 91. zahraničný dobropis (7 replies)
 92. PROFORMA FAKTURA a datum zdaniteleneho plneniana FAKTURE (2 replies)
 93. Zmena miesta podnikania (2 replies)
 94. nadobudnutie tovaru z EÚ - preprava priamo 2.odberateľovi (7 replies)
 95. odvody do soc. poisťovne (5 replies)
 96. licencia z Maďarska (0 replies)
 97. Postupenie lizingu bezodplatne DPH (1 replies)
 98. Pokračovanie v živnosti po zomretom daňovníkovi (0 replies)
 99. Prerušenie živnosti a výkaz DPH (2 replies)
 100. DPH faktura pre CZ odberatela (4 replies)
 101. dodanie služby - predmet dane (1 replies)
 102. pracovná cesta (2 replies)
 103. bločky v cudzej mene (4 replies)
 104. autopotreby (1 replies)
 105. ako zúčtovať spracovateľský poplatok? (4 replies)
 106. § - absencia a odvody do ZP (25 replies)
 107. ojazdený automobil N1 z Nemecka z bazaru (7 replies)
 108. správne zaúčtovanie poistného min.období (2 replies)
 109. Ojazdený os. automobil a odpočet DPH (14 replies)
 110. logo, firemna identita - je to majetok (odpisy)? (2 replies)
 111. služba z PL (0 replies)
 112. Účtovanie zvýšeného poistného (4 replies)
 113. Nákup áut, ich predaj a DPH (16 replies)
 114. odvod dane (1 replies)
 115. auto v podnikani2010 (10 replies)
 116. súhrnný výkaz DPH (7 replies)
 117. DPH a dovoz tovaru (3 replies)
 118. Predaj s.r.o. v priebehu roka (2 replies)
 119. SR prepravca fakturuje do ČR za prepravu. Ako postupovať?? (2 replies)
 120. Reprezentačné náklady (7 replies)
 121. DDP DPH v roku 2010 kvôli fa 6/2009 (5 replies)
 122. Zanik danovej povinnosti k DzMV (10 replies)
 123. praca v zahranici (0 replies)
 124. členské zamestnanca v komore - odpočitateľný výdavok? (9 replies)
 125. DP 2010 a Garancny fond (0 replies)
 126. odvolávka pri dodaní služby do EU - súrne (6 replies)
 127. leasing a zálohová faktúra (4 replies)
 128. DPH pri predaji osob.auta (1 replies)
 129. účtovanie_trávnaté koberce (4 replies)
 130. Nový platca DPH - neskoro nastavená ERP (4 replies)
 131. Zdanenie zisku z obchodovania na financnom trhu (derivaty) zo zahranicia (4 replies)
 132. osobný automobil z Maďarska a DPH (3 replies)
 133. Cigarety (1 replies)
 134. Kúpa nehnuteľnosti - DPH (2 replies)
 135. Refakturacia kurierskych sluzieb (0 replies)
 136. Nespravne zauctovane zalohy za energiu (3 replies)
 137. Neodratana polovica tel.poplatkov pre platcu DPH (22 replies)
 138. zmena majitela os.auta v TP (0 replies)
 139. Preprava reklamovaných výrobkov (3 replies)
 140. Farebný kov a DPH (0 replies)
 141. DPH a daňová kontrola (1 replies)
 142. Jednorázové vyrovnanie DDS (0 replies)
 143. predaj auta (2 replies)
 144. tovar z polska (2 replies)
 145. DPH zo zahraničia (0 replies)
 146. Prijatá záloha bez vyfaktúrovania? (0 replies)
 147. CMR- Ten Expres (0 replies)
 148. Samozdanenie - faktúra z Čiech (1 replies)
 149. Fakturacia do EU, tovar zostava v SR (7 replies)
 150. znizenie dane zaradenim vozidla (10 replies)
 151. Zahraničná pracovná cesta - let (7 replies)
 152. PHL platené zamestnancom (2 replies)
 153. Efect Slovakia, s. r. o. (15 replies)
 154. vratka DPH zo zahraničia (1 replies)
 155. Daň z príjmu-štvrť.preddavok.Ktorý stĺpec v peň.denníku (5 replies)
 156. Kupa nákladného auta v Nemecku a DPH (2 replies)
 157. Paušálna finančná náhrada z reklamácií (2 replies)
 158. Odpis auta v JÚ (4 replies)
 159. Kupa nákladného auta v Nemecku a DPH (1 replies)
 160. Neuznané pohladavky (2 replies)
 161. oprava účtovania nákl (3 replies)
 162. franchising a uctovnictvo (0 replies)
 163. kupa pohladavky a DPH (12 replies)
 164. Operatívna evidencia drobného majetku (26 replies)
 165. Majetok (3 replies)
 166. Zamestnanec (4 replies)
 167. Obstaranie ojazdeného vozidla zo zahraničia (1 replies)
 168. Dohoda o vykonani prace a poberanie zivotneho minima (10 replies)
 169. pozastavenie živnosti a skladové zásoby (2 replies)
 170. Správa cenných papierov DPH (1 replies)
 171. účtovanie PHL v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 172. Exekucia - zaplatena priamo z uctu firmy (1 replies)
 173. Predaj majetku do zahraničia a DPH priznanie (2 replies)
 174. nákup dialničnej nálepky v zahraničí (23 replies)
 175. chyba v priznaní DPH PROSIM O RADU!!!! (40 replies)
 176. Chyba v technickom preukaze (0 replies)
 177. minerálne vody (6 replies)
 178. naskenovane faktury, elektronicke faktury a ine (8 replies)
 179. Ocenovanie majetku - nakladne vozidla (4 replies)
 180. Nafta červená - predaj (9 replies)
 181. Rozdiely z precenenia cenných papierov (0 replies)
 182. Povinnosť podať daňové priznanie (3 replies)
 183. Cestovný príkaz v sobotu a nedeľu (1 replies)
 184. datumy pri fakturacii prepravy (7 replies)
 185. Daň z príjmu dohodára (2 replies)
 186. Fakturácia za služby do ČR (3 replies)
 187. Fakturácia bez DIČ ? (1 replies)
 188. DPH a služby z EU (1 replies)
 189. vklad osobného majektu do podnikania (2 replies)
 190. Software-zaúčtovanie (8 replies)
 191. DPH registrácia za platcu v ČR (0 replies)
 192. Ako vydokladovať dar? (6 replies)
 193. doklady pre daňovú kontrolu (15 replies)
 194. Živnosť vo viacerých štátoch EÚ (0 replies)
 195. "Oriešky" - Zahraničná faktúra od neplatcu/ zahraničná faktúra s vyčíslenou dph (9 replies)
 196. zamestnanec a mot.vozidlo (1 replies)
 197. dlhodobý úver z VÚB banky - účtovanie (18 replies)
 198. ukončenie leasingu (1 replies)
 199. DPH z ČR (4 replies)
 200. Odpor voči uzneseniu o dedičstve. (0 replies)
 201. preddavok na dan (10 replies)
 202. Reťazové obchody a DPH (1 replies)
 203. Faktúra - služby - Rakúsko (4 replies)
 204. Reklamné služby pre Rakúsku spoločnosť (5 replies)
 205. Účtovná závierka a zverejnenie (4 replies)
 206. predaj nehnuteľnosti (3 replies)
 207. do 2 alebo 3 štvrťroku? (16 replies)
 208. Kam zaúčtovať, a či vôbec !? (1 replies)
 209. pomôcka - tabuľka ka DPH -hľadám (4 replies)
 210. dovoz tovaru z clenskej krajiny- zivnostnik neplatca DPH (22 replies)
 211. Zálohová a vyúčtovacia faktúry (0 replies)
 212. prechod na mesačného platcu DPH (1 replies)
 213. Uplatnenie DPH z nákladov na nebytové priestory (1 replies)
 214. založenie s.r.o. (4 replies)
 215. Podnikanie online v ramci EU (1 replies)
 216. Dovoz tovaru a JCD (1 replies)
 217. nájomné (20 replies)
 218. Licenčné poplatky ČR (3 replies)
 219. prívesný vozík z dotácie - ako postupovať? (10 replies)
 220. Kúpa penziónu -daňový výdavok? (3 replies)
 221. DPH v leasingu (6 replies)
 222. preučtovanie DPH (4 replies)
 223. škoda na majetku obch. partnera (0 replies)
 224. preprava osob pre Ceskeho zakaznika? (8 replies)
 225. dph a uplatnenie cestovných náhrad (5 replies)
 226. SZČO a dohoda o vykonaní práce (10 replies)
 227. socialna poistovna (17 replies)
 228. Odpočet DPH z akontácie pri leasingu (8 replies)
 229. poplatok za vystavenie dodatku k leasingovej zmluve (3 replies)
 230. držiteľ vozidla verzus vlastník vozidla (1 replies)
 231. uplatnenie DPH (4 replies)
 232. firemný nápis (1 replies)
 233. Prirucka JU (2 replies)
 234. Dohoda o používaní súkromného vozidla (0 replies)
 235. Platba súkr. platobnou kartou v zahraničí (5 replies)
 236. faktúry (15 replies)
 237. Poistenie nehnutelnosti do nákladov (5 replies)
 238. K bankovému výpisu (2 replies)
 239. Prechod na DPH v účtovníctve (4 replies)
 240. zúčtovanie DPH na konci štvrťroka (11 replies)
 241. Poštová poukážka (13 replies)
 242. neurčená DPH na zmluve (2 replies)
 243. kde uviest účet 353 v konsolidovanej súvahe (konsolidovaný výkaz finančnej situácie) (0 replies)
 244. zádržné a DPH (34 replies)
 245. užívanie poľovného revíru (21 replies)
 246. Obec a podnikateľská činnosť (0 replies)
 247. stravné platca dph (3 replies)
 248. Príjem z USA - Miami (3 replies)
 249. Poistné plnenie a leasingovka (1 replies)
 250. dan z prenajmu nehnutelnosti (8 replies)