1. Darovanie odpisaneho auta synovi - plati sa dan? (42 replies)
 2. UID - Rakúsko (4 replies)
 3. Cena PÚ sro - lekárske zariadenie? (2 replies)
 4. Prenajatie bytu neplnoletym detom za ucelom komercneho prenajmu (8 replies)
 5. Nespotrebované gastro lístky - účtovanie (0 replies)
 6. Nájomná zmluva (3 replies)
 7. chránená dielňa a dotácia z UP (0 replies)
 8. Predaj a oprava automobilu - danovy prijem, danovy vydavok (7 replies)
 9. Automobil a danovy prijem a vydavok (7 replies)
 10. Je možné pokutovať predloženie prehľadu na starom tlačive? (13 replies)
 11. Predaj staveb.strojov do Poľska (3 replies)
 12. Tovar/materiál? (9 replies)
 13. nárok na stravné ak už dostal stavné lístky (6 replies)
 14. Spotrebná daň z plynu (0 replies)
 15. prerábanie kancelárie (7 replies)
 16. dobropis - pomoc - aký je presne postup? (0 replies)
 17. Prenájom čerpacej stanice a predaj PHM za províziu (0 replies)
 18. Daň z príjmov FO, typ A (5 replies)
 19. Náhrada škody a DPH (7 replies)
 20. Spedícia (1 replies)
 21. Trojstranný obchod - preprava (17 replies)
 22. DPH pri predaji auta (2 replies)
 23. Kedy začať odpisovať predmet leasingu (5 replies)
 24. Prevádzka (0 replies)
 25. Paušálne výdavky - výnos z prenájmu súkromnej osoby (8 replies)
 26. úhrada pohľadávky na EUR účet v CZK (3 replies)
 27. Vyčlenenie z pozemku (2 replies)
 28. Prenájom lešenia do EÚ (8 replies)
 29. Preprava tovaru a DPH (5 replies)
 30. Vyplacanie dividend (2 replies)
 31. ktoré tlačivo použiť pri prac.ceste (26 replies)
 32. Zaradenie faktúry vystavenej na FO do účtovníctva (2 replies)
 33. plnenie za protihodnotu-VAT (0 replies)
 34. zaradenie auta do majetku SZCO (21 replies)
 35. Ako zistit zivotnost majetku? (1 replies)
 36. Faktura - sluzba+material (2 replies)
 37. faktura vystavená (2 replies)
 38. Zmena IČ pre DPH (3 replies)
 39. Bezodplatný prevod obchodného podielu (1 replies)
 40. duplicitná úhrada (11 replies)
 41. Prenájom unimobunky v Košiciach a odberatel je v Nemecku,fakturovať s DPH? (2 replies)
 42. DPH pri poistnom plnení (3 replies)
 43. povinnost platby na dph (2 replies)
 44. Ide o pôžičku? (4 replies)
 45. Cestovný príkaz-vyplatenie do mzdy (7 replies)
 46. Produkt na fakture/dodacom liste bez textu, len ident.cislo? (11 replies)
 47. JCD pri vyvoze (1 replies)
 48. nevyplatene mzdy (3 replies)
 49. Danova kontrola za aktualny prebiehajuci rok (8 replies)
 50. Nove opatrenia vlady (122 replies)
 51. Faktúru stornovať alebo dobropisovať? (23 replies)
 52. Storno neuhradenej FA - neplatca DPH, JÚ (3 replies)
 53. Konateľ /zamestnanec/ a DMV na súkromné vozidlo (2 replies)
 54. Koncesionárne poplatky (2 replies)
 55. Predaj nehnuteľnosti. (1 replies)
 56. Záloha na podiel zo zisku (3 replies)
 57. DPH za služby (3 replies)
 58. Daňový bonus (2 replies)
 59. DPO (2 replies)
 60. Zdanenie dividend (71 replies)
 61. Príjmový pokl.doklad (3 replies)
 62. nákup tovaru - švédsko, fínsko a DPH (1 replies)
 63. školenie DPH (2 replies)
 64. Stravné lístky - živnosť a PP (2 replies)
 65. Dan pri predaji auta (4 replies)
 66. rôzne výšky gastrolístkov (24 replies)
 67. Ako fakturovať hudobné vystúpenie (6 replies)
 68. Nájde sa skúsený audítor ovládajúci ACCA ??? (3 replies)
 69. Povinnost registracie na DU ako platitel DPH (35 replies)
 70. Vznik DP prívesný vozík (5 replies)
 71. Cestovné náhrady pri používaní súkromného motorového vozidla (7 replies)
 72. dph z 1.zvýšenej splátky pri ukončení leasingu (4 replies)
 73. výrobky ako výstavné predmety (0 replies)
 74. nákup pohárov (12 replies)
 75. DPH v CR (17 replies)
 76. vyclenie tovaru mimo EU (1 replies)
 77. Mám právo na obdržení faktury s DPH? (Zahranicni sidlo, registrovan k DPH v SK) (0 replies)
 78. Pozicka zamestnancovi a jej nasledne splatenie... (11 replies)
 79. Tovar s instalaciou a montazou - kedy v DPH? (1 replies)
 80. Úver pre FO (10 replies)
 81. Navýšenie ZI. (3 replies)
 82. Odpočet DPH (5 replies)
 83. práca v zahraničí (5 replies)
 84. súbeh výsluh. dôchodku a práce (20 replies)
 85. vstupná prehliadka (3 replies)
 86. Ktora odpisova skupina? (26 replies)
 87. rezervácia lístkov (1 replies)
 88. Právoplatnosť a vykonateľnosť ? (0 replies)
 89. čerpanie zo SF a následné zdanenie (8 replies)
 90. Dva pracovne pomery SK a UK (2 replies)
 91. materská dovolenka (18 replies)
 92. Platca DPH - vystavenie faktúr v prvý mesiac registrácie. (17 replies)
 93. Firemné auto aj na súkromné účely (2 replies)
 94. provízia a súhrnný výkaz (1 replies)
 95. Platenie daní podľa príjmu? (8 replies)
 96. Leasing alebo úver? (7 replies)
 97. Financovanie rozpočtovej organizácie - ZŠ s MŠ (9 replies)
 98. Záväzok minulých období do súčasného obdobia? (3 replies)
 99. Registračná pokladna (5 replies)
 100. Stupen narocnosti prace a Dohoda o vykonani prace (16 replies)
 101. preddavková faktúra vystavená (14 replies)
 102. dodávka tovaru z Anglicka a DPH (2 replies)
 103. inventarizacia uctov (2 replies)
 104. Vloženie majetku do sro-čky darovacou zmluvou (13 replies)
 105. falzifikát bankovky (5 replies)
 106. Fakturácia (6 replies)
 107. samozdanenie pri kupe - DPH pri predaji (2 replies)
 108. Zdanenie odmien zamestnanca pri pracov. a zivot. jubileach (10 replies)
 109. Zdedeny byt (13 replies)
 110. vrátenie tovaru bez dokladu (1 replies)
 111. zaradenie auta do podnikania_2010 (2 replies)
 112. zmluvné pokuty a úroky z omeškania (5 replies)
 113. registračná pokladnica (1 replies)
 114. predaná s.r.o (3 replies)
 115. zálohová faktura (9 replies)
 116. Účtovanie refundácie od VÚ ŠR (0 replies)
 117. Preplatok faktúry a DPH (2 replies)
 118. analytiky pri autách (2 replies)
 119. Ako účtovať kurzový rozdiel v Jú (18 replies)
 120. Neplatenie poistneho do ZP (8 replies)
 121. Neplatca DPH a vykon služby v SR pre odberateľa z EU (3 replies)
 122. Kniha pokladnice - začiatok účtovného obdobia (8 replies)
 123. Služobné cesty do zahraničia. (0 replies)
 124. fakturácia v auguste za jún (4 replies)
 125. Vypožička auta (0 replies)
 126. mínusová faktúra (2 replies)
 127. mesačná uzávierka (2 replies)
 128. Fakturacie do CR a neplatcovia DPH (123 replies)
 129. Povinnosť pracovať - návrh zmeny v Ústave SR (57 replies)
 130. zakon o ochrane nfajciarov (2 replies)
 131. Stravné lístky (1 replies)
 132. §66 - osobitna uprava (3 replies)
 133. Informácia DR SR k určeniu miesta dodania - upratovacie práce (0 replies)
 134. je lepšie uplatniť alebo neuplatniť nezdaniteľnu časť základu dane ak som brigadnik (3 replies)
 135. Vrátený preplatok SP a nemocenské (1 replies)
 136. Náklady na opravu prenajatého vozidla (2 replies)
 137. ročné zúčtovanie VSZP (12 replies)
 138. Dan z predaja pozemku (0 replies)
 139. Clo a preclenie z číny (0 replies)
 140. Veľmi kuriózny ale zato ťažko vyriešiteľný problém !! (33 replies)
 141. Založenie občianskeho združenia (2 replies)
 142. Podiel zo zisku (4 replies)
 143. pôžička (0 replies)
 144. Ako zaúčtovať nájom? (3 replies)
 145. Aká je premlčacia doba na povinné poistenie na auto (0 replies)
 146. štatistické údaje :) (1 replies)
 147. Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva do iného členskeho štátu. (0 replies)
 148. Daň z príjmu za odovzdaný kovový odpad. (3 replies)
 149. Dedické konanie (4 replies)
 150. Danove priznanie po zosnulom (1 replies)
 151. Kompenzácia zvýšených výdavkov. (1 replies)
 152. Služby podľa §15 a 16 (1 replies)
 153. Práca v zahraničí v roku 2009 na Islande (0 replies)
 154. Vyvoz liehu (2 replies)
 155. podanie danového priznania za rok 2009 (6 replies)
 156. Regále + montáž (2 replies)
 157. dobrovolne nemocensky poistená osoba (0 replies)
 158. Náležitosti faktúry (9 replies)
 159. Postúpenie predmetu fin. prenájmu (0 replies)
 160. kontokorent (9 replies)
 161. TZ leasingového auta (0 replies)
 162. Zaradenie auta a OC (12 replies)
 163. kontrola (10 replies)
 164. Zrušenie živnosti a znovu založenie (35 replies)
 165. Prehľad o poskytnutí minimálnej pomoci (3 replies)
 166. Sukromny ucet pre zivnostnika na podnikanie (10 replies)
 167. Dátum účtovania pri splátke nájomného uhradenej vopred (2 replies)
 168. Účtovanie úhrad za služby verejnosti (bývalé koncesionárske poplatky) (1 replies)
 169. Autorské právo (0 replies)
 170. Ako to urobiť? (1 replies)
 171. Byt (16 replies)
 172. DPH z MýtaCZ ??? (7 replies)
 173. DPH, drobný majetok, zásoby (1 replies)
 174. začiatok učtovania (7 replies)
 175. bazarový tovar (4 replies)
 176. Sprostredkovateľ predaja tovaru v ČR (0 replies)
 177. predaj a kúpa podniku § 17a zákona o dani z príjmu (0 replies)
 178. Kúpa auta na úver (0 replies)
 179. DPH a český odberateľ (4 replies)
 180. Nevyfaktúrované ubytovanie (1 replies)
 181. povinnosti drsr - neplnenie? (1 replies)
 182. žeriavnicke práce-súhrnný výkaz (7 replies)
 183. Ako účtovať zásoby v reštaurácii. (0 replies)
 184. DPH registr. podľa § 7a a daň.priznanie (5 replies)
 185. štátne výkazy - Súvaha a Výkaz ziskov a strát (39 replies)
 186. Môžeme urobiť jednostranný zápočet ? (11 replies)
 187. neplatca DPH, príjem šumivého vína /vrámci EU/ (1 replies)
 188. Kupa nehnutelnosti firmou (1 replies)
 189. Ako zaúčtovť kúpu zásob od FO? (4 replies)
 190. opakovane plnenie 5 rokov (0 replies)
 191. avidencia liehu v mrp programe (2 replies)
 192. Vzájomná dohoda o započítaní pohľadávok (0 replies)
 193. Kúpa auta (2 replies)
 194. Technické zhodnotenie majetku (9 replies)
 195. zle nastavená registračka (2 replies)
 196. Závislé osoby a prenájom nehnuteľnosti (7 replies)
 197. Do ktorého daňvého obdobia zaradiť dobropis z februára, ktorý som dostala v auguste? (9 replies)
 198. EÚ a tretie krajiny (1 replies)
 199. Skrátený pracovný pomer a dohoda (4 replies)
 200. čo všetko treba mať na prevádzke v prípade kontroly (3 replies)
 201. cestovný príkaz vs. (2 replies)
 202. Software vytvoreny vlastnou cinnostoupre interne pouzitie (0 replies)
 203. Správa daní a poplatkov (0 replies)
 204. Správa daní a poplatkov (0 replies)
 205. jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 206. Odpisy - ako? (23 replies)
 207. Iná SZČ (7 replies)
 208. Účtovanie "výroby" (2 replies)
 209. Faktura z Čiech v € (8 replies)
 210. Účtovná závierka (6 replies)
 211. Správne zaradenie do majetku (0 replies)
 212. Prechod z Prima na paušál (1 replies)
 213. DPH a riadok 11 a 12 daňového priznania (3 replies)
 214. výpočet sankcie (20 replies)
 215. od koľkých % treba uvádzať alkohol? (3 replies)
 216. DPH bez zaručeného podpisu (1 replies)
 217. Účtovanie kapitálových fondov 413 (33 replies)
 218. Jedno auto v dvoch firmách. (10 replies)
 219. Prihlasenie vozidla do podnikania (1 replies)
 220. Iventár a hodnota firmy? (10 replies)
 221. najom bytu (0 replies)
 222. Vzťahuje sa zmluva o zapožičaní aj na nehnuteľnosti? (1 replies)
 223. faktúra-dobropis (2 replies)
 224. PDOK -už ste to počuli? (3 replies)
 225. Prevod Dph (5 replies)
 226. Radosť pracovať v účtovníckej kancelárií (2 replies)
 227. Zálohová faktúra a DPH (2 replies)
 228. Prijem provizii od zahranicnej firmy a dane. (0 replies)
 229. Pozastavenie živnosti (7 replies)
 230. Zrážková daň (2 replies)
 231. Dan z vyhry (14 replies)
 232. Platobné karty AMEX (4 replies)
 233. výmena eur (0 replies)
 234. Čiastkové odrátanie vyúčovanej zálohy (1 replies)
 235. Fakturácia prepravy osôb bez / s DPH ??? (2 replies)
 236. Odpisová skupina Fiat Ducato - skriňová dodávková (6 replies)
 237. Predaj os. auta (1 replies)
 238. Povolenie na pobyt - kolky ako danovy vydavok? (0 replies)
 239. Pokuta za suhrnny vykaz DPH (1 replies)
 240. živnosť v SR + živnosť v Rakúsku (0 replies)
 241. Licencne poplatky z CZ (1 replies)
 242. pokladna (8 replies)
 243. Ako by ste zaučtovali predaj obchodneho mena , odvádza sa z toho aj DPH?? Dakujem (1 replies)
 244. pokladnica (9 replies)
 245. vystavit dobropis? (11 replies)
 246. Daň z predaja darovaného domu (4 replies)
 247. poskytnutie sluzby - datumy (1 replies)
 248. Faktúra so zálohovou faktúrou KAO NA TO?? (3 replies)
 249. Odpočet DPH a vrátenie tovaru po reklamácii (1 replies)
 250. Daňová povinnosť (3 replies)