PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Predcasne ukoncenie lizingu
 2. Prihláška platiteľa DzP zo závislej činnosti
 3. Tžby za osobnú dopravu pre fyzické osoby z tuzemska do zahraničia
 4. Búracie práce na predávanom pozemku
 5. Súkromná platobná karta
 6. Dodatočné daňové priznanie
 7. Cudzinec-motorove vozidlo
 8. Rezervný fond
 9. JKPOV kozm.stroja
 10. Služba od neplatcu z ČR
 11. smernica na tvorbu rezerv a opravných položiek
 12. rozzúčtovanie prijmu za služby
 13. TOVAR NAVIAC
 14. manko v hotovosti, ktorá nepatrí spoločnosti
 15. Registrácia DPH zahraničná osoba
 16. Prenajom nehnutelnosti, dan
 17. Odvodový bonus resp. koľko mi ostane
 18. Nárok na stravné, keď už bolo zaplatené v konf. poplatku
 19. Dodatočné DP DzP
 20. Zamedzenie dvojiteho zdanenia.
 21. verejná obchodná spoločnosť
 22. ešte raz bankové poplatky
 23. povinnosť odviesť dan ak máte stravenku vyplatenú v hotovosti
 24. Zalozenie s.r.o. a DPH
 25. Súťaž
 26. Príjem z Google
 27. Dodavka sluzieb do CZ (od szco neplatcu DPH)
 28. prechod z FO na s.r.o.
 29. Dan z nehnutelnosti
 30. odpočitanie DPH
 31. ukončenie živnosti
 32. DPH . faktura za sluzby a tovar do CR pre neplatcu DPH
 33. účtovanie zaplatenej zálohy
 34. Centové dorovnanie faktúry
 35. Cestovná náhrada u živnostníka
 36. Nakup PHM do tankovacej nadrze a rozuctovanie PHM do spotreby
 37. Dátum vzniku daňovej povinnosti - VFA od neplatcu.
 38. Oceniteľné práva
 39. Podnikanie v Rakúsku
 40. Odlozeny danovy zavazok
 41. Poraďte kvalitnú školiacu firmu
 42. ako zaúčtovať vrátenie dane z motorových vozidiel
 43. HDP a HPH
 44. neuplatnena dph
 45. Technicke zhodnotenie suboru hnutelnych veci
 46. čo s dph?
 47. zaúčtovanie vstupenky
 48. prebieha sud o vlastnictvo kto plati dan?
 49. zrusenie objednavky a fakturacia nakladov
 50. Účtovanie organizačnej zložky v ČR
 51. Nákup mot. vozidla N1 v Nemecku
 52. Doklad z RP a IČ DPH
 53. Služba do ČR pre PO so slovenským IČ DPH
 54. preddavky na daň z príjmov právnickej osoby
 55. obstaranie užitkového auta formou leasingu
 56. Ako získať odvedenú DPH od správcu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 57. DPH z bločkov
 58. Tabuľka pre neplatcu DPH
 59. nahrada za nakladne auto
 60. Dohodár - úrazové poistenie
 61. Postupenie pohladavky-uctovanie u postupnika
 62. TROJZÁPOČET
 63. Regístrácia v zahraničí ohľadom DPH
 64. záloha na auto a DPH
 65. fakturovanie paliet
 66. PHM a nezisková organizácia
 67. Účtovné doklady
 68. Opakované platby a DPH
 69. DPH - nakup software
 70. SZCO zaradit odpis za rok 2009 pri danovej strate
 71. dan z urokov / preddavok na dan
 72. Zdanenie umelcov
 73. Predaj výrobkov vlastnej výroby - príjem za tovar?
 74. preddavky na dan
 75. Ako správen zaučtovať.
 76. Daň z príjmu pri predaji bytu, ak sa oslobodenie nevzťahuje na pozemok
 77. Reštrukturalizácia
 78. vrátenie neuplatneného nadmerného odpočtu
 79. expert na tlačivo typu B
 80. vratenie DPH z EU
 81. fa z Litvy
 82. predaj liehu v 1L-vých SB
 83. Odberateľská faktúra
 84. archivácia faktúr vyšlích z SAP-u
 85. Došlá faktúra z 12/2009
 86. DPH zo zahr.FA
 87. Odpočet DPH pri postupeni leasingu
 88. Nedaňové náklady v ČR
 89. odvodový bonus pre SZČO
 90. obedy externých zamestnancov
 91. tlačivo do SP - treba či nie????
 92. Daňová kontrola-účtovanie
 93. Kúpa auta na úver
 94. Stravé lístky
 95. Prefakturácia poštovného a DPH
 96. Použitie príspevku na podnikanie (+ aj zriaďovacie výdavky)
 97. Faktúra od platcu DPH zo SR pre neplatcu DPH v ČR
 98. Vyradenie auta na leasing z majetku
 99. Nákup stravných lístkov a DPH
 100. Danove priznanie
 101. Osobná spotreba - PROSÍM SÚRNE POMOC
 102. Sprostredkovanie predaja bytu
 103. úhrada faktúry v PLN
 104. Nárok na odpočet
 105. daňové priznanie po prerušení živnosti
 106. Služobné vozidlo
 107. Nákup materiálu od nepodnikateľa
 108. hybrid DPH
 109. Znizenie zakladu dane FO v konkurze
 110. DPH
 111. Sukromný automobil na podnikanie
 112. nepeňažný vklad bez zvýšenia ZI
 113. Vrátený preplatok z odvodov
 114. výmena soc.zariadenia
 115. Je potrebná faktúra?
 116. nákup stravných lístkov
 117. fakturácia
 118. Platba sporožírový účet.
 119. DP z prenájmu nehnutelnosti, FO.
 120. Kúpa auto do s.r.o. - čo treba ďalej vybaviť
 121. účtovné opravné položky vs daňové opravné položky k pohľadávkam
 122. prisla platba na PU ktora nesuvisi s podnikanim
 123. Exekúcie ako so záväzkami potom?
 124. Čo s odpismi majetku, ktorý už fyzicky nie je vo firme?
 125. ako zaradiť ???? poraďte
 126. Služba prijatá z EÚ
 127. Najomne cez dve uctovne obdobia.
 128. Účtovanie vráteného daňového bonusu do PD
 129. darovanie/predaj bytu, sukromna osoba pravnickej
 130. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti do 5 rokov od nadobudnutia
 131. Omega - účtovanie v programe - začíname
 132. ako zaúčtovať bránu s el.pohonom
 133. výpis z daňového priznania do SP
 134. Účtovanie v Podniku bytového hospod.
 135. obstaranie tovaru za symbolickú cenu
 136. náhradné vozidlo a kniha jázd
 137. Došla faktúra za opakované plnenia
 138. maďarský Routex - IC DPH
 139. Zahraničná SC a prepočet kurzom
 140. refakturácia nákladov
 141. zápočet jednostranný alebo vzájomný?
 142. výpis pre SP
 143. Daň z predaja zdedeného bytu
 144. Materiál - ležiaky
 145. Sulík,odvodový bonus, okradnuté deti?
 146. Na čo mám právo?
 147. Poistná udalosť
 148. DDP a vykazy
 149. Faktura LKW Walter
 150. Nadobudnutie sluzby mimo EU
 151. odhlásiť auto môžeme kedy?
 152. Nepeňažný príjem zamestnanca účtovaný ako repre?
 153. SURNE:zaučtovanie zmluvy o dielo
 154. zaradenie do odpisovej skupiny
 155. ERP registračná pokladňa
 156. Cestovné na 366?
 157. dovoz ticheho vina mimo pozastavenia dane
 158. Postúpenie úveru
 159. vysoké odvody SZČO
 160. Nákup akcii pre firmu
 161. došlá faktúra a prílohy
 162. Hlasenie o zaplatenych preddavkoch PO
 163. preprava ticheho vina so zjednodusenymi sprievodnymi dokladmi
 164. dodanie služby zo zahraničia
 165. Nevidim rozdiel - resp. si chcem overiť
 166. zaúčtovanie-zmena úrokovej sadzby-banka
 167. S. r. o. bez zamestnancov
 168. Kurz prepočtu zahraničných faktúr
 169. oprava stropu
 170. finančný dar postihnutým povodňami
 171. Špedičná firma a DPH
 172. registrácia žiadateľa o vrátenie DPH na DRSR
 173. platca podľa §7 a dodanie tovaru do EU občanovi
 174. Slovenský živnostník pracujúci v ČR
 175. Dań z príjmu FO pri predaji majetku
 176. Preddavky na DzP SZČO
 177. Kontrola z DÚ
 178. požičané auto z čiech na slovensku v sročke
 179. Knihy k DPH
 180. Cestovné náhrady pre budúceho zamestnanca
 181. nákup tovaru
 182. Školenie pre spoločníka
 183. Montáž LPG
 184. Opravné položky k dlhodobému majetku
 185. Vrátenie povinného zmluvného poistenia
 186. Ako zauctovat fakturu ...?
 187. Výhra v súťaži a neodpocitanie DPH
 188. vystevenie Fa z cudzej mene?,
 189. Dobropis a DPH
 190. Projekt na eurofondy
 191. pozemky
 192. Cestovné náhrady
 193. ne/platca dph
 194. Dar od s.r.o. pre jej konateľa?
 195. Odpocitatelna polozka na danovnika pre cudzinca.
 196. Zrusenie uctu v stredisku cennych papierov.
 197. mandátna zmluva a využivanie auta
 198. Vklad peňazí do banky.
 199. Otvorenie súvahového účtu.
 200. Zvýšenie ZI družstva - peňažné
 201. Technicke zhodnotenie majetku alebo jednorazovy naklad
 202. nakup v makro zlin
 203. Počiatočne stavy - ako zaučtovať?
 204. Interná smernica pre podvojné účtovníctvo
 205. Miesto zdaniteľného plnenia
 206. Odvodový bonus
 207. Prerušenie odpisovania
 208. strava poskytnutá príbuzným
 209. §8(3)
 210. navýšenie ZI
 211. DPH a predaj tovatu konečnému spotrebiteľovi
 212. aky kurz?
 213. dátum dodania služby
 214. paušálne faktúry
 215. Faktúra či registračná pokladňa
 216. Nákup služby z tretej krajiny
 217. kúpno-predajná zmluva alebo darovacia zmluva
 218. Elektronicke zasielanie dan.priznania DPH
 219. 80 % PHM v JÚ a DPH
 220. Súhrnný výkaz - štvrťročne
 221. stravné lístky a koniec pracovného pomeru
 222. DPH za služby poskytnuté v štáte EÚ
 223. Registracia pre DPH v Madarsku
 224. "bezhotovostná" pokladnica
 225. Nakup tovaru bez DPH a jeho nasledny predaj bez alebo s DPH?
 226. Neuhradené faktúry a DPH
 227. alkohol
 228. refakturácia nákladov z 2009
 229. "Účel" vs. "Prijaté od"
 230. LEASING a havária ?!
 231. Môže sro sama sebe vystaviť faktúru a príj.doklad-zároveň dodávateľ i odberateľ? Ako?
 232. uverejnenie výročnej správy
 233. Zverejnenie účtovnej závierky
 234. poplatok a dph
 235. oprava alebo rekonštrukcia
 236. číselné označenie dokladov
 237. Samozdanenie tovaru z Čiech
 238. Kolieskové korčule (bicykel) do nákladov
 239. Mýto-zaúčtovanie
 240. Kde najdem zmluvu o ukonceni spoluprace_
 241. Súkromný PC na pracovné účely
 242. motocykel do nákladov
 243. Učtovanie PHM
 244. Predaj majetku, resp. ako ho vyradit?
 245. pracovný úraz-úhrada liečebných nákladov
 246. daňové priznaniete Typu B
 247. Úrok z omeškania podľa Obch. zákonníka
 248. leasing v Pu
 249. Vypočítanie denného úroku
 250. Technické zhodnotenie????