1. K bankovému výpisu (2 replies)
 2. Prechod na DPH v účtovníctve (4 replies)
 3. zúčtovanie DPH na konci štvrťroka (11 replies)
 4. Poštová poukážka (13 replies)
 5. neurčená DPH na zmluve (2 replies)
 6. kde uviest účet 353 v konsolidovanej súvahe (konsolidovaný výkaz finančnej situácie) (0 replies)
 7. zádržné a DPH (34 replies)
 8. užívanie poľovného revíru (21 replies)
 9. Obec a podnikateľská činnosť (0 replies)
 10. stravné platca dph (3 replies)
 11. Príjem z USA - Miami (3 replies)
 12. Poistné plnenie a leasingovka (1 replies)
 13. dan z prenajmu nehnutelnosti (8 replies)
 14. dobropis faktúry za osivo (4 replies)
 15. Neriesitelny problem pri podavani SV za 2. stvrtrok bez ZEP (4 replies)
 16. SZČO - zmena bydliska (2 replies)
 17. kód podľa SK NACE (1 replies)
 18. 365 alebo 333? (2 replies)
 19. Vrátená záloha -ako s DPH? (3 replies)
 20. daňová strata a právny nástupca (0 replies)
 21. Výklad § 20 v roku 2008 verzus v roku 2009 (28 replies)
 22. Faktúra za služby - stavebné práce v ČR, odberateľ plátca DPH v SR (3 replies)
 23. ekonomická klasifikácia (5 replies)
 24. Intrakomunitarne nadobudnutie_preprava (2 replies)
 25. opravné dan. priznanie u fyzickej osoby (7 replies)
 26. fa do čiech (1 replies)
 27. dodatočné daňové priznanie rok 2004 (14 replies)
 28. zaúčt.poplatku na veľtrhu (3 replies)
 29. uplatnenie odpisov (5 replies)
 30. Potvrdenie podania SV (6 replies)
 31. oznámenie o zmene DPH (2 replies)
 32. Zásoby? (9 replies)
 33. postih od DU (2 replies)
 34. osobohodiny (1 replies)
 35. marža (6 replies)
 36. Zrušenie licencie (3 replies)
 37. odvod dani z trzby nevyherneho hracieho automatu? (3 replies)
 38. Mzdy - účtovanie v JÚ (6 replies)
 39. Samozdanenie tovaru z ČR (27 replies)
 40. Faktúrovanie (11 replies)
 41. Odpis dph (35 replies)
 42. Odpis dph (2 replies)
 43. FO - Vydavky spojene s prenajmom nehnutelnosti (22 replies)
 44. pohonne hmoty na pracovny stroj (1 replies)
 45. projektové práce (4 replies)
 46. refakturacia - znalecky posudok (5 replies)
 47. zauč.platby za úkon u notára (1 replies)
 48. Je to DHM? (10 replies)
 49. SK NACE (2 replies)
 50. Náklady sro (10 replies)
 51. povinnost vystavit fakturu (15 replies)
 52. inventarizácia zásob (23 replies)
 53. uvádzanie DPH na faktúrach do ČR a MR (2 replies)
 54. refakturácia Shellfaktúr (11 replies)
 55. SZCO a pravidelne dochadzanie za pracou (9 replies)
 56. oznámenie o fakturovanej cene (3 replies)
 57. došlá faktúra a DPH (8 replies)
 58. Prijemky, Vydajky v Pohode (4 replies)
 59. Strata (4 replies)
 60. faktúra na zálohu (13 replies)
 61. Faktúra Amazon (0 replies)
 62. finančný príspevok zo SF (7 replies)
 63. Zaradenie auta do majetku - leasing (17 replies)
 64. Neplatič DPH nakupuje z Maďarska od platcu DPH (5 replies)
 65. Tlačivo DP DPH a §66 (11 replies)
 66. dodavatel nie je platca DPH, my sme. ako vypocitat fakt. sumu (4 replies)
 67. Paušálne výdavky 60% v Čechách verzus 40 % na Slovensku (16 replies)
 68. devizovy ucet (3 replies)
 69. Vozidlo N1 ... Predaj (4 replies)
 70. dan z uroku - pú (2 replies)
 71. Účtovná osnova - zmena učtov tr. 5 a tr. 6 (1 replies)
 72. Prenájom nehnuteľností (3 replies)
 73. ZIvnostnik a podnikatelsky ucet (1 replies)
 74. Evidencia zálohovej faktury (2 replies)
 75. Podobne / pomylitelne cisla faktur (4 replies)
 76. DPH vs. Dotácie (6 replies)
 77. CZK - pokladnica, nedostatok CZK (3 replies)
 78. Obchodná marža (1 replies)
 79. Predaj nehnuteľností nadobudnutých dedením a daň (4 replies)
 80. Dovoz liehu z Mexika cez Nemecko II. (2 replies)
 81. Opakovane plnenie podla DPH (7 replies)
 82. Výpis (7 replies)
 83. mesačný platca DPH (3 replies)
 84. Predaj do ČR (3 replies)
 85. dovoz liehu z Mexika cez Nemecko (11 replies)
 86. Leasing-5rokov (3 replies)
 87. Opäť bonus a dph - Švajčiarsko (4 replies)
 88. Telefón na kartu (1 replies)
 89. účtovanie: satelitné snímky (6 replies)
 90. Ako zaradiť počítač do majetku. (1 replies)
 91. Prenájom autobusu (5 replies)
 92. doklad o ubytovaní (3 replies)
 93. Registracia na DPH - dobrovolna (2 replies)
 94. pasmovy poplatok (2 replies)
 95. poukazy pre zamestnancov na relax (5 replies)
 96. Likvidácia a závierka (62 replies)
 97. Konateľ spoločnosti (9 replies)
 98. Požičanie peňazí medzi s.r.o. a SZČO, SZČO a s.r.o. (1 replies)
 99. Ceniny-stravné lístky (15 replies)
 100. Zmena odberateľa (5 replies)
 101. Faktúra z Čínska (10 replies)
 102. Obsatarnie DHM (7 replies)
 103. JCD (0 replies)
 104. Obstaranie DHM (19 replies)
 105. Obstaranie DHM (1 replies)
 106. Refakturácia nákladov a DPH (0 replies)
 107. POISTENIE (0 replies)
 108. DPH a podiel na zisku (2 replies)
 109. preplatok na dani z motorových vozidiel za r. 2009 (4 replies)
 110. Kúpa skútra - zaradenie do majetku a uplatnenie DPH (1 replies)
 111. Kúpa skútra - zaradenie do majetku a uplatnenie DPH (1 replies)
 112. Exekúcia do nákladov? (24 replies)
 113. Poistenie zodpovednosti za skodu pri vedeni uctovnictva (2 replies)
 114. ŠJ v RO (1 replies)
 115. zivnost-predmet (2 replies)
 116. Preprava osôb u neplatiča DPH (0 replies)
 117. Likvidácia a závierka k dátumu? (2 replies)
 118. Nový platca DPH (11 replies)
 119. DPH - kultúrne podujatie (5 replies)
 120. Platca DPH,JU (9 replies)
 121. aký program, ak som na žiadnom neúčtovala? (4 replies)
 122. Poistné zaplatené pred zaradením auta do používania (35 replies)
 123. Elektronická komunikácia s DÚ (1 replies)
 124. Predplatné časopisu z Nemecka (7 replies)
 125. D z MV - skúter (1 replies)
 126. Zrušenie životného poistenia (16 replies)
 127. Uplatnenie DPH z bločkov v roku 2010 (1 replies)
 128. Nezdaniteľná čiastka na družku a bónus (2 replies)
 129. ako uctovat vysavac (5 replies)
 130. Likvidácia záväzku bez dokladu (12 replies)
 131. Pod akym uctom? (5 replies)
 132. jednorázový predaj - maloobchod (5 replies)
 133. rabat pri dodržaní doby splatnosti (3 replies)
 134. Záväzky vo výkaze (7 replies)
 135. Evidencia zálohovej faktury (0 replies)
 136. Neoprávnená fakturácia (14 replies)
 137. Daň z nehnuteľnosti (0 replies)
 138. oznamovacia povinnosť a preddavky na daň z MV (5 replies)
 139. DPH - NOR (2 replies)
 140. Valutová pokladňa-aký kurz (4 replies)
 141. Kúpa auta, leasing (0 replies)
 142. Zmluvy (1 replies)
 143. odpis pohladavky - prehraty sudny spor (3 replies)
 144. kupa nehnutelnosti urcenej na podnikanie - na zivnost ci s.r.o.? (0 replies)
 145. vyska obratu (2 replies)
 146. sluzba vykonana v CR, fa vystavena s danou (0 replies)
 147. vyvoj polskeho zloteho - invseticia (0 replies)
 148. sluzba a sklad (11 replies)
 149. tlačivo v cudzom jazyku (1 replies)
 150. Registrácia DPH (0 replies)
 151. Finančný sprostredkovateľ (3 replies)
 152. Preúčtovanie pokuty (2 replies)
 153. Refakturácia ubytovania do Maďarska (2 replies)
 154. prosim o radu (1 replies)
 155. sro a investovanie do zlata, ropy, akcii, na zmensenie danoveho zakladu? (2 replies)
 156. DPH v Jednoduchom účtovníctve (6 replies)
 157. Vrátenie DPH (0 replies)
 158. Registračná pokladňa (9 replies)
 159. faktura do irska (0 replies)
 160. Podpora z úradu práce (4 replies)
 161. predaj softwaru do zahranicia (1 replies)
 162. prenájom 1 bytu pre občana aj pre s.r.o. (15 replies)
 163. Práca ekonóma (21 replies)
 164. Účtovanie odpisov (8 replies)
 165. Dph pri dovoze automobilu z EU - špecifický prípad (1 replies)
 166. Kúpa od FO - nepodnikateľa (1 replies)
 167. "súrne" Aké SK NACE (8 replies)
 168. Daň z predaja bytu (2 replies)
 169. byt a DPH (5 replies)
 170. sukromne auto na sluzobne ucely (0 replies)
 171. odpadový materiál (3 replies)
 172. práce v čechách (13 replies)
 173. Musí sa z prvého zisku kryť neuhradená strata minulých rokov? (1 replies)
 174. 429 - 701 (1 replies)
 175. Faktura z CR (12 replies)
 176. Pozemok (2 replies)
 177. Podielove dane (5 replies)
 178. správa bytov a nebytových priestorov vykonavana s.r.o. (2 replies)
 179. škoda spôsobná zamest. a refakturácia (8 replies)
 180. Neplatca DPH - prijatá záloha 2 mesiace pred dodaním služby (6 replies)
 181. Nákup prívesného vozíka (3 replies)
 182. Fakturácia-pomoc (8 replies)
 183. odpisovanie tlačiarne (2 replies)
 184. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. (1 replies)
 185. môže sa vyplácť podiel na zisku ak.... (9 replies)
 186. riadok 11,12 DPH (6 replies)
 187. Účtovanie krčmy (0 replies)
 188. lehoty danoveho uradu (20 replies)
 189. DPH a neplatca DPH (6 replies)
 190. obchodná marža (1 replies)
 191. Zaradit majetok? (4 replies)
 192. živnostník aj zamestnanec v zahraničí (0 replies)
 193. Prenájom nehnuteľnosti (2 replies)
 194. autorský honorár (1 replies)
 195. Datum ukoncenia zivnosti (4 replies)
 196. Faktúra-zdaniteľné plnenie (3 replies)
 197. RP dodatocna tlac mesacnej spravy (1 replies)
 198. Kedy si uplatniť DPH? (4 replies)
 199. mimoskolska vyucba fyzickou osobou-nepodnikatelom (3 replies)
 200. Ostatné príjmy par.8 (12 replies)
 201. preprava z ČR do HR (0 replies)
 202. dodávateľská faktúra za opravu auta (5 replies)
 203. Výdavok SZČO - knižnica (1 replies)
 204. Cestovné a stravné SZČO (5 replies)
 205. Zaplatenie fa inou firmou. (2 replies)
 206. Uschovavanie uctovnych dokladov-JU, neplatca DPH. (7 replies)
 207. Hladke zaregistrovanie dobrovolneho platcu DPH (0 replies)
 208. Vyplnenie cestovneho prikazu (0 replies)
 209. bankové poplatky (8 replies)
 210. Socialne davky (2 replies)
 211. Danová kontrola (16 replies)
 212. dan z prenájmu-max. príjem (3 replies)
 213. vypomáhanie rodinného príslušníka (13 replies)
 214. vrátená fa (6 replies)
 215. DPH žiadaná z Poľska (1 replies)
 216. Príspevok zamestnancovi zo SF (13 replies)
 217. Vystavovanie faktur (5 replies)
 218. Ročné zúčtovanie poistného- prosím poradte (17 replies)
 219. DPH a registrácia pri novej sro-čke, vstup pri majetku (2 replies)
 220. Zahraničná FA a DPH (2 replies)
 221. Vrátenie zrážkovej dane PO (1 replies)
 222. vystavenie faktúry (2 replies)
 223. Cenotvorba-trhová cena-rozdelenie povodnej zasielky (0 replies)
 224. Vyvedenie zničeného trezora (7 replies)
 225. Sponzorstvo (reklama) z pohladu DP a DPH (9 replies)
 226. Vytvorenie dcérskej spoločnosti. (1 replies)
 227. Zahraničný zamestnanec - daňové náklady (0 replies)
 228. paušálne výdavky 80% (0 replies)
 229. 6 fám a omylov o účtovníctve (14 replies)
 230. folia na autosklá (3 replies)
 231. faktura zo švajčiarska za tovar (4 replies)
 232. Ako začať účtovať pri s.r.o. ? (2 replies)
 233. SZCO zrusena a po 4 mesiacoch znova zalozena -a ako dan.priznanie (2 replies)
 234. fakturacia najmu neziskovke - surne (7 replies)
 235. Dobytie kreditu (1 replies)
 236. rezerva (16 replies)
 237. Zmena neplatcu DPH na platcu - fakturacia (7 replies)
 238. Kontrakty so zlavami (0 replies)
 239. vypocet cla z činy (5 replies)
 240. DPH (1 replies)
 241. Minimálna úroková sadzba (2 replies)
 242. Predaj prijatých gastro lístkov do ďalšej firmy (1 replies)
 243. SZČO a paušálne cestovné výdavky (3 replies)
 244. Pridaná hodnota (5 replies)
 245. Daňové priznanie za rok 2010 žiada súd doložiť (6 replies)
 246. Uhrada straty (1 replies)
 247. Ako správne zaučtovať (6 replies)
 248. Odpisy pri leasingu (42 replies)
 249. Sankcie DU,SP a pod. a kalendar povinnosti na august 2010 (0 replies)
 250. Zákon o ochrane osobných údajov. (2 replies)