PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 [223] 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. motocykel do nákladov
 2. Učtovanie PHM
 3. Predaj majetku, resp. ako ho vyradit?
 4. pracovný úraz-úhrada liečebných nákladov
 5. daňové priznaniete Typu B
 6. Úrok z omeškania podľa Obch. zákonníka
 7. leasing v Pu
 8. Vypočítanie denného úroku
 9. Technické zhodnotenie????
 10. Vklad investícií do podnikania
 11. Určenie miesta dodania fotografických služieb.
 12. doplnenie činnosti - výpis z OR
 13. informácia
 14. Vystavená faktúra
 15. Prepadnutie peňažnej zábezpeky
 16. materiál na dobierku
 17. Obratkovost zasob
 18. Chyba pri zapisovaní účtovnej položky
 19. Odvolávka na faktúre
 20. Neplatné VAT number u odberateľa
 21. Omega - uhrada odoslanej a došlej Fa v hotovosti
 22. vyhlásnie o podaní
 23. deň účtovného prípadu - dátum zaúčtovania
 24. Zaúčtovanie výplat
 25. podnikanie
 26. Sponzorská zmluva - príspevok domovu dôchodcov
 27. Vysokozvižný vozík - kurz
 28. SZČO a dohoda, platby DPH
 29. služba za sprostredkovanie do EÚ - DPH
 30. obrat pre registráciu DPH
 31. Cestovné náhrady za konateľa s.r.o.
 32. Faktúra z ČR pre platcu s DPH z 30.12.2009
 33. Neschopna uctovnicka
 34. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti
 35. Súkromné auto a fakturácia nákladov
 36. pracujúci dochodca
 37. Schválenie účtovnej závierky a zaslanie do OR
 38. Faktura od byvaleho zamestnav. za pouzivanie auta, bez dohody ???
 39. Iná adresa na ŽL a iná pre DPH
 40. Kolko stoji vedenie uctovnictva - prieskum
 41. časové rozlíšenie výnosov a zmluva
 42. Vzdelávací kurz konaný v treťom štáte
 43. Nadobudnutie - §20
 44. Účtovanie účelovo viazaného úveru
 45. odškodnenie spoločnosti, SZČO
 46. Uplatnenie DPH ???
 47. Fakturacia
 48. poistné udalosti
 49. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti
 50. Umorenie straty
 51. umorenie straty oprava
 52. umorenie straty
 53. premlcanie danoveho nedoplatk
 54. daň z prenájmu-dvaja vlastníci
 55. Beztabakový tabak - herbálna zmes, CLO na ňho
 56. Preúčtovanie 431 pre RO - analytika
 57. Reklamné predmety
 58. Leasing - odpisovanie
 59. náklady s.r.o
 60. Zaplavené doklady
 61. Zdanovanie grantov
 62. Prosím o pomoc
 63. skladová evidencia JU/SZČO-predaj oblečenia
 64. dátum daňovej povinnosti-daň z nehnuteľnosti
 65. náhradné vozidlo
 66. DPH - FO - jednoduché účtovníctvo
 67. Nakup DHM z 3 krajin a uctovanie stojneho v Nemecku
 68. Podnikateľ FO a náklady súvisiace s motorovým vozidlom nezaradeným do účtovníctva
 69. Oznamenie o zapocitani zavazkov a pohladavok
 70. Registrácia DPH zahraničná osoba
 71. Predchadzanie podvodu s IC DPH
 72. Základné imanie pri zlúčení spoločností
 73. predčasné ukončenie lízingu a dohoda o urovnaní
 74. Zivnost student, dat na seba, alebo na mamu?
 75. Nárok na čerpanie dovolenky
 76. Faktúra z Čiech od živnostníka na služby
 77. nadmerny odpocet 2008
 78. preprava tovaru vrámci EU ale pre švajčiarku firmu
 79. Registrácia pre DPH v Nemecku a Rakúsku
 80. faktura za školenie dodavatel fy z USA
 81. Oprava automobilu v ČR
 82. Likvidácia a nadmerný odpočet
 83. IČ DPH SK40...
 84. Začiatok účtovania živnosti
 85. prevod zo podnikateľského účtu na súkromný a naopak
 86. daňové priznanie
 87. Odpočet DPH z leas.splátok OA r.2009
 88. sro zatiaľ bez IČ DPH
 89. živnosť - súrne prosííím
 90. Prijatá záloha za tovar z EU
 91. Auto prenajate v zahranici inou firmou na sukromne ucely
 92. refakturacia stravnych listkov este raz
 93. Fa za služby do ČR
 94. Rušenie prevádzky-čo ďalej
 95. Deň dodania služby
 96. fakturovanie ubytovania v De a DPH
 97. Stravný lístok za 2,70 € a ZD
 98. zdaňovanie dividend v SR
 99. FA za el. energiu za starý rok
 100. Nakup tovaru z DE s DPH (predajca a odberatel platcami DPH)?
 101. Paragon namiesto registracnej pokladne
 102. Zaúčtovanie poštovného v ALFE
 103. Ako dať o sebe vedieť ("nahnať" klientov")?
 104. majetok firmy
 105. pouzitie zadrzneho na odstranenie vad
 106. Nákup DHM zo zahraničia
 107. Kniha pokladnice
 108. Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO)
 109. Prerušenie živnosti počas materskej
 110. DPH ,súhrnný výkaz tovar+služba
 111. Prijatá pokuta - FO
 112. životná poistka zamestnancom
 113. Gutschrift
 114. školenie v Taliansku a DPH
 115. Deň daňovej povinnosti.
 116. Fa Čechy a služba
 117. Intrakomunitárne nadobudnutie?
 118. švajčiarsko
 119. Životné poistenie
 120. Úroky
 121. Odkupeny byt-nevyplatena dan predoslim majitelom
 122. Preddavky pri predĺžení lehoty na podanie DP
 123. Predaj auta z sro a jeho použitie v podnikaní FO
 124. účtovanie príspevku na začatie živ. podnikania v JÚ
 125. fakturácia prepravy
 126. Daňový bonus
 127. nevyplatenie ročného zúčtovania dane z príjmu FO
 128. Katalógový predaj a platenie dane
 129. DPH na neskorší nárok resp. vrátenie DPH
 130. ukončenie živnosti
 131. zaradenie ojazdeného vysokozdvižného vozíka
 132. daň.bonus
 133. Uplatniť DPH
 134. sprostredkovanie a § 47
 135. dodatočné daňové priznanie po kontrole
 136. Je predmetom dane nasledovne?SURNE
 137. Budova vo vlastnej réžii
 138. Účtovanie software
 139. výroba na zákazku prostredníctvom predajcu nábytku
 140. nezdanitelná čast
 141. DPH a leasing v zahraničí - získanie dane
 142. danova kontrola
 143. Záporné vlastné imanie
 144. vysledok hospodarenia
 145. DP 2009
 146. výber z účtu v s.r.o. ?
 147. SL
 148. Diplomovka - prosba o pomoc
 149. preplatok
 150. Prefakturácia nocľažného
 151. Vypisovanie pokladničných dokladov
 152. HIM-zostatkova cena
 153. poskytovanie služieb do rakúska
 154. Spotreba potravín na výrobu jedál
 155. Definícia menovitej hodnoty pohľadávky
 156. spoločník, konateľ a služobná cesta
 157. Predaj tovaru za nákupnú príp. pod nákupnú cenu
 158. nakupovanie bez DPH v MAKRE
 159. Aktívne náklady na vývoj
 160. zásoby remeselníka
 161. škoda
 162. Hlásenie platieb fyzických osôb
 163. FA
 164. Oslobodenie od DPH pri predaji stavby
 165. Kontrola leasingu
 166. Spracovanie tovaru z EU v Slovenskej republike
 167. Oprava minulych uct.obdobi
 168. Dan z vyhry bytu alebo domu
 169. Tranzit cigariet z USA na Ukrajinu cez uzemie SR
 170. ak som SZCO zvysi sa mi po roku suma?
 171. kupena-zaradena-predana budova (odpisy)
 172. Spotreba PHM v autodoprave
 173. Dotácia na obst. DHM
 174. Účtovanie čerpacej stanice
 175. stravné v tuzemsku bez cesťákov???
 176. úroky z omeškania a DPH
 177. dovolenka vodiča
 178. zrušenie devíz.účtu
 179. Slovenska firma platcom DPH v Madarsku
 180. Dovolenka pri skrátenom prac.pomere
 181. Povinosti konatelov s.r.o
 182. rozdiely v účtovaní v ČR a SR
 183. dan z vyhry auta - zivnostnik
 184. zápočet záväzok a dividendy
 185. Avizo pred odpojenim je to iste co faktura?
 186. Sociany fond
 187. Nadobudnutie tovaru z EÚ vs DPH
 188. Naklad - rezerva na nevyčerpanu dovolenku
 189. refakturácia pokuty
 190. Ako zauctovat?
 191. Faktúra od facebook
 192. podnikanie cez internet
 193. co je sluzobna cesta?
 194. Zrušenie živnosti a lízing
 195. sankcia - VOZD?
 196. Živnosť
 197. Odložená DzP
 198. samozdanenie
 199. Zaučtovanie refundácie z VÚC.
 200. živnost a roznos letákov v Rakusku
 201. musí prejsť na podvojné účtovníctvo?
 202. Písomné objednávky
 203. fa do Čiech za sprostredkovanie
 204. Tlačivá DPH
 205. zásoby získané bezplatne
 206. predaj živých zvierat
 207. refundácia mzdy z UP
 208. predaj auta
 209. Nákup HIM z ČR a DPH
 210. Výpočet cestovných náhrad
 211. Dobrovoľné poistenie - brožúra SP
 212. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI - nová brožúra zo SP
 213. otazka k inventarizacii
 214. poplatky za hrob
 215. suvaha v omege
 216. Oslobodenie od DPH pri vyvoze
 217. Zalohova fa do zahraničia
 218. Faktura s DPH a neplatca DPH
 219. Zálohová faktúra
 220. Mesačné zúčtovanie
 221. Ako zaúčtovať ?
 222. Prenájom majetku s.r.o - čky !!!
 223. Vyplatenie odstupného z nájmu
 224. Výkaz o príjmoch a výdajoch
 225. sprostredkovateľské služby
 226. Vrátenie DPH
 227. Tvorba SF zo zisku
 228. FDA faktúry kto účtuje???
 229. Cestovna kancelaria - vypocet marze s ohladom na kurz
 230. FDA faktúry kto účtuje?
 231. auto známeno + pracovníkove cesťáky
 232. DPH oneskorene
 233. FA z nemecka co s tym?
 234. praca s novym programom
 235. ziadne dane
 236. DPH - nákup tovaru z Ruska
 237. Faktúra z Čiech na služby bez DPH
 238. Neodúčtovanie skladu pri ročnej uzávierke.
 239. Dan pre FO
 240. dph a nadmerný odpočet
 241. Zahraničná DPH
 242. Vysporiadanie poistného plnenia.
 243. Nedanove naklady
 244. DPH mesačný
 245. Dodanie tovaru do EÚ, zákaznikovi z tretieho štátu.
 246. Lehota uloženia
 247. Opakované zdaniteľné plnenie
 248. Daň PO
 249. Nadmerný odpočet dph
 250. DPH a fakturovanie pomernej časti za užívanie spoločných priestorov