1. falzifikát bankovky (5 replies)
 2. Fakturácia (6 replies)
 3. samozdanenie pri kupe - DPH pri predaji (2 replies)
 4. Zdanenie odmien zamestnanca pri pracov. a zivot. jubileach (10 replies)
 5. Zdedeny byt (13 replies)
 6. vrátenie tovaru bez dokladu (1 replies)
 7. zaradenie auta do podnikania_2010 (2 replies)
 8. zmluvné pokuty a úroky z omeškania (5 replies)
 9. registračná pokladnica (1 replies)
 10. predaná s.r.o (3 replies)
 11. zálohová faktura (9 replies)
 12. Účtovanie refundácie od VÚ ŠR (0 replies)
 13. Preplatok faktúry a DPH (2 replies)
 14. analytiky pri autách (2 replies)
 15. Ako účtovať kurzový rozdiel v Jú (18 replies)
 16. Neplatenie poistneho do ZP (8 replies)
 17. Neplatca DPH a vykon služby v SR pre odberateľa z EU (3 replies)
 18. Kniha pokladnice - začiatok účtovného obdobia (8 replies)
 19. Služobné cesty do zahraničia. (0 replies)
 20. fakturácia v auguste za jún (4 replies)
 21. Vypožička auta (0 replies)
 22. mínusová faktúra (2 replies)
 23. mesačná uzávierka (2 replies)
 24. Fakturacie do CR a neplatcovia DPH (123 replies)
 25. Povinnosť pracovať - návrh zmeny v Ústave SR (57 replies)
 26. zakon o ochrane nfajciarov (2 replies)
 27. Stravné lístky (1 replies)
 28. §66 - osobitna uprava (3 replies)
 29. Informácia DR SR k určeniu miesta dodania - upratovacie práce (0 replies)
 30. je lepšie uplatniť alebo neuplatniť nezdaniteľnu časť základu dane ak som brigadnik (3 replies)
 31. Vrátený preplatok SP a nemocenské (1 replies)
 32. Náklady na opravu prenajatého vozidla (2 replies)
 33. ročné zúčtovanie VSZP (12 replies)
 34. Dan z predaja pozemku (0 replies)
 35. Clo a preclenie z číny (0 replies)
 36. Veľmi kuriózny ale zato ťažko vyriešiteľný problém !! (33 replies)
 37. Založenie občianskeho združenia (2 replies)
 38. Podiel zo zisku (4 replies)
 39. pôžička (0 replies)
 40. Ako zaúčtovať nájom? (3 replies)
 41. Aká je premlčacia doba na povinné poistenie na auto (0 replies)
 42. štatistické údaje :) (1 replies)
 43. Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva do iného členskeho štátu. (0 replies)
 44. Daň z príjmu za odovzdaný kovový odpad. (3 replies)
 45. Dedické konanie (4 replies)
 46. Danove priznanie po zosnulom (1 replies)
 47. Kompenzácia zvýšených výdavkov. (1 replies)
 48. Služby podľa §15 a 16 (1 replies)
 49. Práca v zahraničí v roku 2009 na Islande (0 replies)
 50. Vyvoz liehu (2 replies)
 51. podanie danového priznania za rok 2009 (6 replies)
 52. Regále + montáž (2 replies)
 53. dobrovolne nemocensky poistená osoba (0 replies)
 54. Náležitosti faktúry (9 replies)
 55. Postúpenie predmetu fin. prenájmu (0 replies)
 56. kontokorent (9 replies)
 57. TZ leasingového auta (0 replies)
 58. Zaradenie auta a OC (12 replies)
 59. kontrola (10 replies)
 60. Zrušenie živnosti a znovu založenie (35 replies)
 61. Prehľad o poskytnutí minimálnej pomoci (3 replies)
 62. Sukromny ucet pre zivnostnika na podnikanie (10 replies)
 63. Dátum účtovania pri splátke nájomného uhradenej vopred (2 replies)
 64. Účtovanie úhrad za služby verejnosti (bývalé koncesionárske poplatky) (1 replies)
 65. Autorské právo (0 replies)
 66. Ako to urobiť? (1 replies)
 67. Byt (16 replies)
 68. DPH z MýtaCZ ??? (7 replies)
 69. DPH, drobný majetok, zásoby (1 replies)
 70. začiatok učtovania (7 replies)
 71. bazarový tovar (4 replies)
 72. Sprostredkovateľ predaja tovaru v ČR (0 replies)
 73. predaj a kúpa podniku § 17a zákona o dani z príjmu (0 replies)
 74. Kúpa auta na úver (0 replies)
 75. DPH a český odberateľ (4 replies)
 76. Nevyfaktúrované ubytovanie (1 replies)
 77. povinnosti drsr - neplnenie? (1 replies)
 78. žeriavnicke práce-súhrnný výkaz (7 replies)
 79. Ako účtovať zásoby v reštaurácii. (0 replies)
 80. DPH registr. podľa § 7a a daň.priznanie (5 replies)
 81. štátne výkazy - Súvaha a Výkaz ziskov a strát (39 replies)
 82. Môžeme urobiť jednostranný zápočet ? (11 replies)
 83. neplatca DPH, príjem šumivého vína /vrámci EU/ (1 replies)
 84. Kupa nehnutelnosti firmou (1 replies)
 85. Ako zaúčtovť kúpu zásob od FO? (4 replies)
 86. opakovane plnenie 5 rokov (0 replies)
 87. avidencia liehu v mrp programe (2 replies)
 88. Vzájomná dohoda o započítaní pohľadávok (0 replies)
 89. Kúpa auta (2 replies)
 90. Technické zhodnotenie majetku (9 replies)
 91. zle nastavená registračka (2 replies)
 92. Závislé osoby a prenájom nehnuteľnosti (7 replies)
 93. Do ktorého daňvého obdobia zaradiť dobropis z februára, ktorý som dostala v auguste? (9 replies)
 94. EÚ a tretie krajiny (1 replies)
 95. Skrátený pracovný pomer a dohoda (4 replies)
 96. čo všetko treba mať na prevádzke v prípade kontroly (3 replies)
 97. cestovný príkaz vs. (2 replies)
 98. Software vytvoreny vlastnou cinnostoupre interne pouzitie (0 replies)
 99. Správa daní a poplatkov (0 replies)
 100. Správa daní a poplatkov (0 replies)
 101. jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 102. Odpisy - ako? (23 replies)
 103. Iná SZČ (7 replies)
 104. Účtovanie "výroby" (2 replies)
 105. Faktura z Čiech v € (8 replies)
 106. Účtovná závierka (6 replies)
 107. Správne zaradenie do majetku (0 replies)
 108. Prechod z Prima na paušál (1 replies)
 109. DPH a riadok 11 a 12 daňového priznania (3 replies)
 110. výpočet sankcie (20 replies)
 111. od koľkých % treba uvádzať alkohol? (3 replies)
 112. DPH bez zaručeného podpisu (1 replies)
 113. Účtovanie kapitálových fondov 413 (33 replies)
 114. Jedno auto v dvoch firmách. (10 replies)
 115. Prihlasenie vozidla do podnikania (1 replies)
 116. Iventár a hodnota firmy? (10 replies)
 117. najom bytu (0 replies)
 118. Vzťahuje sa zmluva o zapožičaní aj na nehnuteľnosti? (1 replies)
 119. faktúra-dobropis (2 replies)
 120. PDOK -už ste to počuli? (3 replies)
 121. Prevod Dph (5 replies)
 122. Radosť pracovať v účtovníckej kancelárií (2 replies)
 123. Zálohová faktúra a DPH (2 replies)
 124. Prijem provizii od zahranicnej firmy a dane. (0 replies)
 125. Pozastavenie živnosti (7 replies)
 126. Zrážková daň (2 replies)
 127. Dan z vyhry (14 replies)
 128. Platobné karty AMEX (4 replies)
 129. výmena eur (0 replies)
 130. Čiastkové odrátanie vyúčovanej zálohy (1 replies)
 131. Fakturácia prepravy osôb bez / s DPH ??? (2 replies)
 132. Odpisová skupina Fiat Ducato - skriňová dodávková (6 replies)
 133. Predaj os. auta (1 replies)
 134. Povolenie na pobyt - kolky ako danovy vydavok? (0 replies)
 135. Pokuta za suhrnny vykaz DPH (1 replies)
 136. živnosť v SR + živnosť v Rakúsku (0 replies)
 137. Licencne poplatky z CZ (1 replies)
 138. pokladna (8 replies)
 139. Ako by ste zaučtovali predaj obchodneho mena , odvádza sa z toho aj DPH?? Dakujem (1 replies)
 140. pokladnica (9 replies)
 141. vystavit dobropis? (11 replies)
 142. Daň z predaja darovaného domu (4 replies)
 143. poskytnutie sluzby - datumy (1 replies)
 144. Faktúra so zálohovou faktúrou KAO NA TO?? (3 replies)
 145. Odpočet DPH a vrátenie tovaru po reklamácii (1 replies)
 146. Daňová povinnosť (3 replies)
 147. Učtovanie stavby (28 replies)
 148. Budem platiť daň z predaja zdedeného bytu? (3 replies)
 149. Pracovanie nadčasov (7 replies)
 150. Dan z prijmu z predaja bytu v bezpodielovom vlastnictve (3 replies)
 151. software vytvoreny vlastnou cinnostou pre interne pouzitie (1 replies)
 152. Dan z predaja nehnutelnosti (6 replies)
 153. Prevod leasingu (2 replies)
 154. Oceňovanie tovaru nadobudnutého pred začatím podnikania (3 replies)
 155. Uctovanie podla IAS (0 replies)
 156. pitný režim na pracovisku /stavba/ (0 replies)
 157. podanie suhrnneho vykazu, otazka (45 replies)
 158. Nápady, myšlienky, keďže sa všetko točí okolo daní a odvodov (2 replies)
 159. Prosím o radu ohľadne DDS a MD (2 replies)
 160. Osobný automobil nie lízing, ale úverová zmluva (1 replies)
 161. opravná položka (2 replies)
 162. Odvody do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 163. Navrh novych odvodov od 2011 od p. Mihala. (724 replies)
 164. MRP a doklad za PHM z Čiech (1 replies)
 165. problém na úrade práce (7 replies)
 166. firemný mobil na súkromné účely (3 replies)
 167. Potvrdenie o zaplatení - kúpa auta (1 replies)
 168. Dan za sidlo sro (4 replies)
 169. najom bytu alebo hotel pri častých služobných cestách (8 replies)
 170. vratenie tovaru do 7 dni a faktury s DPH (1 replies)
 171. Uctovanie podla IFRS (2 replies)
 172. Prihlaska k registracii FO na danovy urad /cudzinec/ (6 replies)
 173. Odpis postupených pohľadávok u postupníka (5 replies)
 174. Podavanie suhrnnych vykazov DPH (7 replies)
 175. Fa do 3. krajiny, tovar do EÚ (4 replies)
 176. archeologické nálezisko (3 replies)
 177. faktura s DPH (16 replies)
 178. Prosím, ak sa vie niekto vyjadriť k niektorej otázke: (1 replies)
 179. Ako zaučtovať prevod na ING konto? (2 replies)
 180. Kompenzacia NO DPH s povinnnostou DPH - ako zauctovat? (2 replies)
 181. potrebujem poradiť ohladom zmeny v OR (3 replies)
 182. Odmena správcu konk.podstaty (0 replies)
 183. uplatnenie nákladov za technické a organizačné zabezpečenie Heineken Music Promo (1 replies)
 184. Preddavok maďarsk. dodávateľovi (5 replies)
 185. Stravná jednotka pre zamestnanca v hoteli (0 replies)
 186. služobný byt (4 replies)
 187. Dan z predaja nehnutelnosti. (12 replies)
 188. Student s DIC a platba odvodov (0 replies)
 189. Zaradenie os.automobilu do majetku firmy (3 replies)
 190. Jazykovy kurz ako naklad (3 replies)
 191. daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 192. Fakturacia postovneho (2 replies)
 193. Dodanie tovaru alebo poskytnutie služby ? (1 replies)
 194. Dobrý deň, prosím o radu, ako previesť hnuteľný majetok živnostíka na s.r.o.. (2 replies)
 195. zasoby (5 replies)
 196. zlava z ceny FA za skoru platbu (7 replies)
 197. Môže kúpiť s. r. o. od fo - konateľa tej s. r. o. mobil? (0 replies)
 198. uctovnictvo pobocky a centrala (0 replies)
 199. Ako zaradiť úpravovňu vody ? (0 replies)
 200. Otvaram kaviaren (1 replies)
 201. DPH - faktrurácia do Nemecka (1 replies)
 202. Nárok na odpočet DPH pri kupe auta zo zahraničia (7 replies)
 203. dvakrát zaplatená pohľadávka v RO (4 replies)
 204. SZČO a licenčná zmluva na použitie hudobných diel (2 replies)
 205. Aký kurz ? (1 replies)
 206. dodatok k zmluve (2 replies)
 207. Externý študen (nezamestnany) zdravotné poistenie??? (5 replies)
 208. Vydané poukážky (1 replies)
 209. Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam (7 replies)
 210. Vystavenie dobropisu a sadzba DPH (4 replies)
 211. správne účtovanie (1 replies)
 212. DPH zo starých bločkov (13 replies)
 213. Mobilné oplotenie a program (1 replies)
 214. Zmena spôsobu ocenovania zasob: (3 replies)
 215. interné doklady (1 replies)
 216. Úhrada nákupu "multiticket" lístkami konateľa (2 replies)
 217. Pilčícke práce vykonávané v EU (12 replies)
 218. penále a DPH (2 replies)
 219. PRáCA PRE ČR (11 replies)
 220. Zrážková daň zahraničie (1 replies)
 221. automobil neodpísaný a jeho vyradenie (7 replies)
 222. Upomienka a % z omeškania (7 replies)
 223. Mzda zamestnanca na Slovensku zasielaná v CZK (0 replies)
 224. Najom a dane (1 replies)
 225. Náklady nezaúčtované v roku 2009 (5 replies)
 226. Ake velke clo budem platit ak...? (25 replies)
 227. preplatenie lekárskej prehliadky zamestnancovi (12 replies)
 228. Čo znamená "viesť otvorené mzdové účtovníctvo"? (0 replies)
 229. Fakturácia na organnizácie OSN (3 replies)
 230. Technické zhodnotenie automobilu na leasing (2 replies)
 231. Daň z predaného auta- občan Otázka??? (14 replies)
 232. prepočet (3 replies)
 233. ojazdeny osobny automobil (1 replies)
 234. Ako začať robiť účtovníctvo na živnosť (53 replies)
 235. Výška sankčného úroku podľa § 35b zákona 511/1992 ?! (11 replies)
 236. školenie vykonané v čr (8 replies)
 237. odpisy (7 replies)
 238. Odkaz pre Vladku81 (4 replies)
 239. Potvrdenka k faktúre (3 replies)
 240. učtovanie - parkovaci automat (6 replies)
 241. Sociálne dávky a dedičstvo (2 replies)
 242. uplatnenie nároku na daň (1 replies)
 243. dátum dodania (2 replies)
 244. Pohonne hmoty nakupene do kanistra - náklad? (2 replies)
 245. možem faktúrovat? (3 replies)
 246. predaj domu (10 replies)
 247. čo s takým obchodným partnerom? (79 replies)
 248. Popolník do základu dane (13 replies)
 249. preukázanie dokladov o preprave tovaru v rámci EÚ (4 replies)
 250. reg. ako §7 nadobúdateľ tovaru - odpočet dph, daň. priznanie (1 replies)