1. S. r. o. bez zamestnancov (8 replies)
 2. Kurz prepočtu zahraničných faktúr (3 replies)
 3. oprava stropu (2 replies)
 4. finančný dar postihnutým povodňami (4 replies)
 5. Špedičná firma a DPH (6 replies)
 6. registrácia žiadateľa o vrátenie DPH na DRSR (0 replies)
 7. platca podľa §7 a dodanie tovaru do EU občanovi (5 replies)
 8. Slovenský živnostník pracujúci v ČR (3 replies)
 9. Dań z príjmu FO pri predaji majetku (1 replies)
 10. Preddavky na DzP SZČO (6 replies)
 11. Kontrola z DÚ (67 replies)
 12. požičané auto z čiech na slovensku v sročke (0 replies)
 13. Knihy k DPH (1 replies)
 14. Cestovné náhrady pre budúceho zamestnanca (5 replies)
 15. nákup tovaru (8 replies)
 16. Školenie pre spoločníka (5 replies)
 17. Montáž LPG (7 replies)
 18. Opravné položky k dlhodobému majetku (9 replies)
 19. Vrátenie povinného zmluvného poistenia (1 replies)
 20. Ako zauctovat fakturu ...? (2 replies)
 21. Výhra v súťaži a neodpocitanie DPH (7 replies)
 22. vystevenie Fa z cudzej mene?, (4 replies)
 23. Dobropis a DPH (4 replies)
 24. Projekt na eurofondy (3 replies)
 25. pozemky (2 replies)
 26. Cestovné náhrady (1 replies)
 27. ne/platca dph (17 replies)
 28. Dar od s.r.o. pre jej konateľa? (2 replies)
 29. Odpocitatelna polozka na danovnika pre cudzinca. (7 replies)
 30. Zrusenie uctu v stredisku cennych papierov. (0 replies)
 31. mandátna zmluva a využivanie auta (4 replies)
 32. Vklad peňazí do banky. (14 replies)
 33. Otvorenie súvahového účtu. (9 replies)
 34. Zvýšenie ZI družstva - peňažné (0 replies)
 35. Technicke zhodnotenie majetku alebo jednorazovy naklad (15 replies)
 36. nakup v makro zlin (2 replies)
 37. Počiatočne stavy - ako zaučtovať? (13 replies)
 38. Interná smernica pre podvojné účtovníctvo (4 replies)
 39. Miesto zdaniteľného plnenia (52 replies)
 40. Odvodový bonus (580 replies)
 41. Prerušenie odpisovania (1 replies)
 42. strava poskytnutá príbuzným (0 replies)
 43. §8(3) (3 replies)
 44. navýšenie ZI (7 replies)
 45. DPH a predaj tovatu konečnému spotrebiteľovi (1 replies)
 46. aky kurz? (2 replies)
 47. dátum dodania služby (2 replies)
 48. paušálne faktúry (4 replies)
 49. Faktúra či registračná pokladňa (4 replies)
 50. Nákup služby z tretej krajiny (10 replies)
 51. kúpno-predajná zmluva alebo darovacia zmluva (5 replies)
 52. Elektronicke zasielanie dan.priznania DPH (2 replies)
 53. 80 % PHM v JÚ a DPH (5 replies)
 54. Súhrnný výkaz - štvrťročne (8 replies)
 55. stravné lístky a koniec pracovného pomeru (2 replies)
 56. DPH za služby poskytnuté v štáte EÚ (2 replies)
 57. Registracia pre DPH v Madarsku (5 replies)
 58. "bezhotovostná" pokladnica (1 replies)
 59. Nakup tovaru bez DPH a jeho nasledny predaj bez alebo s DPH? (2 replies)
 60. Neuhradené faktúry a DPH (4 replies)
 61. alkohol (5 replies)
 62. refakturácia nákladov z 2009 (13 replies)
 63. "Účel" vs. "Prijaté od" (4 replies)
 64. LEASING a havária ?! (1 replies)
 65. Môže sro sama sebe vystaviť faktúru a príj.doklad-zároveň dodávateľ i odberateľ? Ako? (1 replies)
 66. uverejnenie výročnej správy (5 replies)
 67. Zverejnenie účtovnej závierky (4 replies)
 68. poplatok a dph (1 replies)
 69. oprava alebo rekonštrukcia (5 replies)
 70. číselné označenie dokladov (3 replies)
 71. Samozdanenie tovaru z Čiech (13 replies)
 72. Kolieskové korčule (bicykel) do nákladov (33 replies)
 73. Mýto-zaúčtovanie (12 replies)
 74. Kde najdem zmluvu o ukonceni spoluprace_ (2 replies)
 75. Súkromný PC na pracovné účely (1 replies)
 76. motocykel do nákladov (2 replies)
 77. Učtovanie PHM (1 replies)
 78. Predaj majetku, resp. ako ho vyradit? (12 replies)
 79. pracovný úraz-úhrada liečebných nákladov (4 replies)
 80. daňové priznaniete Typu B (3 replies)
 81. Úrok z omeškania podľa Obch. zákonníka (10 replies)
 82. leasing v Pu (4 replies)
 83. Vypočítanie denného úroku (9 replies)
 84. Technické zhodnotenie???? (59 replies)
 85. Vklad investícií do podnikania (1 replies)
 86. Určenie miesta dodania fotografických služieb. (3 replies)
 87. doplnenie činnosti - výpis z OR (4 replies)
 88. informácia (1 replies)
 89. Vystavená faktúra (5 replies)
 90. Prepadnutie peňažnej zábezpeky (4 replies)
 91. materiál na dobierku (6 replies)
 92. Obratkovost zasob (2 replies)
 93. Chyba pri zapisovaní účtovnej položky (0 replies)
 94. Odvolávka na faktúre (2 replies)
 95. Neplatné VAT number u odberateľa (9 replies)
 96. Omega - uhrada odoslanej a došlej Fa v hotovosti (4 replies)
 97. vyhlásnie o podaní (2 replies)
 98. deň účtovného prípadu - dátum zaúčtovania (3 replies)
 99. Zaúčtovanie výplat (2 replies)
 100. podnikanie (2 replies)
 101. Sponzorská zmluva - príspevok domovu dôchodcov (1 replies)
 102. Vysokozvižný vozík - kurz (0 replies)
 103. SZČO a dohoda, platby DPH (15 replies)
 104. služba za sprostredkovanie do EÚ - DPH (1 replies)
 105. obrat pre registráciu DPH (21 replies)
 106. Cestovné náhrady za konateľa s.r.o. (26 replies)
 107. Faktúra z ČR pre platcu s DPH z 30.12.2009 (2 replies)
 108. Neschopna uctovnicka (7 replies)
 109. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti (2 replies)
 110. Súkromné auto a fakturácia nákladov (7 replies)
 111. pracujúci dochodca (4 replies)
 112. Schválenie účtovnej závierky a zaslanie do OR (22 replies)
 113. Faktura od byvaleho zamestnav. za pouzivanie auta, bez dohody ??? (38 replies)
 114. Iná adresa na ŽL a iná pre DPH (2 replies)
 115. Kolko stoji vedenie uctovnictva - prieskum (55 replies)
 116. časové rozlíšenie výnosov a zmluva (2 replies)
 117. Vzdelávací kurz konaný v treťom štáte (1 replies)
 118. Nadobudnutie - §20 (1 replies)
 119. Účtovanie účelovo viazaného úveru (2 replies)
 120. odškodnenie spoločnosti, SZČO (22 replies)
 121. Uplatnenie DPH ??? (12 replies)
 122. Fakturacia (3 replies)
 123. poistné udalosti (7 replies)
 124. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti (3 replies)
 125. Umorenie straty (10 replies)
 126. umorenie straty oprava (1 replies)
 127. umorenie straty (2 replies)
 128. premlcanie danoveho nedoplatk (5 replies)
 129. daň z prenájmu-dvaja vlastníci (19 replies)
 130. Beztabakový tabak - herbálna zmes, CLO na ňho (1 replies)
 131. Preúčtovanie 431 pre RO - analytika (0 replies)
 132. Reklamné predmety (9 replies)
 133. Leasing - odpisovanie (2 replies)
 134. náklady s.r.o (1 replies)
 135. Zaplavené doklady (17 replies)
 136. Zdanovanie grantov (1 replies)
 137. Prosím o pomoc (3 replies)
 138. skladová evidencia JU/SZČO-predaj oblečenia (13 replies)
 139. dátum daňovej povinnosti-daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 140. náhradné vozidlo (11 replies)
 141. DPH - FO - jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 142. Nakup DHM z 3 krajin a uctovanie stojneho v Nemecku (4 replies)
 143. Podnikateľ FO a náklady súvisiace s motorovým vozidlom nezaradeným do účtovníctva (2 replies)
 144. Oznamenie o zapocitani zavazkov a pohladavok (3 replies)
 145. Registrácia DPH zahraničná osoba (3 replies)
 146. Predchadzanie podvodu s IC DPH (3 replies)
 147. Základné imanie pri zlúčení spoločností (6 replies)
 148. predčasné ukončenie lízingu a dohoda o urovnaní (0 replies)
 149. Zivnost student, dat na seba, alebo na mamu? (5 replies)
 150. Nárok na čerpanie dovolenky (11 replies)
 151. Faktúra z Čiech od živnostníka na služby (9 replies)
 152. nadmerny odpocet 2008 (2 replies)
 153. preprava tovaru vrámci EU ale pre švajčiarku firmu (0 replies)
 154. Registrácia pre DPH v Nemecku a Rakúsku (27 replies)
 155. faktura za školenie dodavatel fy z USA (3 replies)
 156. Oprava automobilu v ČR (2 replies)
 157. Likvidácia a nadmerný odpočet (3 replies)
 158. IČ DPH SK40... (1 replies)
 159. Začiatok účtovania živnosti (13 replies)
 160. prevod zo podnikateľského účtu na súkromný a naopak (7 replies)
 161. daňové priznanie (4 replies)
 162. Odpočet DPH z leas.splátok OA r.2009 (7 replies)
 163. sro zatiaľ bez IČ DPH (12 replies)
 164. živnosť - súrne prosííím (2 replies)
 165. Prijatá záloha za tovar z EU (19 replies)
 166. Auto prenajate v zahranici inou firmou na sukromne ucely (19 replies)
 167. refakturacia stravnych listkov este raz (5 replies)
 168. Fa za služby do ČR (6 replies)
 169. Rušenie prevádzky-čo ďalej (1 replies)
 170. Deň dodania služby (10 replies)
 171. fakturovanie ubytovania v De a DPH (3 replies)
 172. Stravný lístok za 2,70 € a ZD (30 replies)
 173. zdaňovanie dividend v SR (9 replies)
 174. FA za el. energiu za starý rok (4 replies)
 175. Nakup tovaru z DE s DPH (predajca a odberatel platcami DPH)? (2 replies)
 176. Paragon namiesto registracnej pokladne (1 replies)
 177. Zaúčtovanie poštovného v ALFE (6 replies)
 178. Ako dať o sebe vedieť ("nahnať" klientov")? (2 replies)
 179. majetok firmy (9 replies)
 180. pouzitie zadrzneho na odstranenie vad (1 replies)
 181. Nákup DHM zo zahraničia (5 replies)
 182. Kniha pokladnice (3 replies)
 183. Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO) (6 replies)
 184. Prerušenie živnosti počas materskej (2 replies)
 185. DPH ,súhrnný výkaz tovar+služba (1 replies)
 186. Prijatá pokuta - FO (6 replies)
 187. životná poistka zamestnancom (9 replies)
 188. Gutschrift (20 replies)
 189. školenie v Taliansku a DPH (9 replies)
 190. Deň daňovej povinnosti. (2 replies)
 191. Fa Čechy a služba (3 replies)
 192. Intrakomunitárne nadobudnutie? (6 replies)
 193. švajčiarsko (1 replies)
 194. Životné poistenie (4 replies)
 195. Úroky (5 replies)
 196. Odkupeny byt-nevyplatena dan predoslim majitelom (3 replies)
 197. Preddavky pri predĺžení lehoty na podanie DP (7 replies)
 198. Predaj auta z sro a jeho použitie v podnikaní FO (5 replies)
 199. účtovanie príspevku na začatie živ. podnikania v JÚ (3 replies)
 200. fakturácia prepravy (2 replies)
 201. Daňový bonus (3 replies)
 202. nevyplatenie ročného zúčtovania dane z príjmu FO (9 replies)
 203. Katalógový predaj a platenie dane (6 replies)
 204. DPH na neskorší nárok resp. vrátenie DPH (3 replies)
 205. ukončenie živnosti (2 replies)
 206. zaradenie ojazdeného vysokozdvižného vozíka (2 replies)
 207. daň.bonus (2 replies)
 208. Uplatniť DPH (13 replies)
 209. sprostredkovanie a § 47 (0 replies)
 210. dodatočné daňové priznanie po kontrole (13 replies)
 211. Je predmetom dane nasledovne?SURNE (1 replies)
 212. Budova vo vlastnej réžii (7 replies)
 213. Účtovanie software (2 replies)
 214. výroba na zákazku prostredníctvom predajcu nábytku (3 replies)
 215. nezdanitelná čast (4 replies)
 216. DPH a leasing v zahraničí - získanie dane (0 replies)
 217. danova kontrola (25 replies)
 218. Záporné vlastné imanie (29 replies)
 219. vysledok hospodarenia (0 replies)
 220. DP 2009 (2 replies)
 221. výber z účtu v s.r.o. ? (3 replies)
 222. SL (2 replies)
 223. Diplomovka - prosba o pomoc (1 replies)
 224. preplatok (5 replies)
 225. Prefakturácia nocľažného (0 replies)
 226. Vypisovanie pokladničných dokladov (18 replies)
 227. HIM-zostatkova cena (4 replies)
 228. poskytovanie služieb do rakúska (20 replies)
 229. Spotreba potravín na výrobu jedál (1 replies)
 230. Definícia menovitej hodnoty pohľadávky (4 replies)
 231. spoločník, konateľ a služobná cesta (20 replies)
 232. Predaj tovaru za nákupnú príp. pod nákupnú cenu (5 replies)
 233. nakupovanie bez DPH v MAKRE (2 replies)
 234. Aktívne náklady na vývoj (1 replies)
 235. zásoby remeselníka (0 replies)
 236. škoda (5 replies)
 237. Hlásenie platieb fyzických osôb (193 replies)
 238. FA (6 replies)
 239. Oslobodenie od DPH pri predaji stavby (19 replies)
 240. Kontrola leasingu (4 replies)
 241. Spracovanie tovaru z EU v Slovenskej republike (3 replies)
 242. Oprava minulych uct.obdobi (13 replies)
 243. Dan z vyhry bytu alebo domu (5 replies)
 244. Tranzit cigariet z USA na Ukrajinu cez uzemie SR (5 replies)
 245. ak som SZCO zvysi sa mi po roku suma? (32 replies)
 246. kupena-zaradena-predana budova (odpisy) (6 replies)
 247. Spotreba PHM v autodoprave (3 replies)
 248. Dotácia na obst. DHM (1 replies)
 249. Účtovanie čerpacej stanice (0 replies)
 250. stravné v tuzemsku bez cesťákov??? (2 replies)