1. Nárok na odpočet (8 replies)
 2. daňové priznanie po prerušení živnosti (0 replies)
 3. Služobné vozidlo (3 replies)
 4. Nákup materiálu od nepodnikateľa (6 replies)
 5. hybrid DPH (2 replies)
 6. Znizenie zakladu dane FO v konkurze (2 replies)
 7. DPH (8 replies)
 8. Sukromný automobil na podnikanie (6 replies)
 9. nepeňažný vklad bez zvýšenia ZI (1 replies)
 10. Vrátený preplatok z odvodov (32 replies)
 11. výmena soc.zariadenia (2 replies)
 12. Je potrebná faktúra? (7 replies)
 13. nákup stravných lístkov (9 replies)
 14. fakturácia (2 replies)
 15. Platba sporožírový účet. (1 replies)
 16. DP z prenájmu nehnutelnosti, FO. (1 replies)
 17. Kúpa auto do s.r.o. - čo treba ďalej vybaviť (0 replies)
 18. účtovné opravné položky vs daňové opravné položky k pohľadávkam (1 replies)
 19. prisla platba na PU ktora nesuvisi s podnikanim (1 replies)
 20. Exekúcie ako so záväzkami potom? (1 replies)
 21. Čo s odpismi majetku, ktorý už fyzicky nie je vo firme? (17 replies)
 22. ako zaradiť ???? poraďte (7 replies)
 23. Služba prijatá z EÚ (10 replies)
 24. Najomne cez dve uctovne obdobia. (2 replies)
 25. Účtovanie vráteného daňového bonusu do PD (12 replies)
 26. darovanie/predaj bytu, sukromna osoba pravnickej (4 replies)
 27. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti do 5 rokov od nadobudnutia (9 replies)
 28. Omega - účtovanie v programe - začíname (2 replies)
 29. ako zaúčtovať bránu s el.pohonom (3 replies)
 30. výpis z daňového priznania do SP (3 replies)
 31. Účtovanie v Podniku bytového hospod. (0 replies)
 32. obstaranie tovaru za symbolickú cenu (1 replies)
 33. náhradné vozidlo a kniha jázd (11 replies)
 34. Došla faktúra za opakované plnenia (3 replies)
 35. maďarský Routex - IC DPH (1 replies)
 36. Zahraničná SC a prepočet kurzom (3 replies)
 37. refakturácia nákladov (6 replies)
 38. zápočet jednostranný alebo vzájomný? (7 replies)
 39. výpis pre SP (36 replies)
 40. Daň z predaja zdedeného bytu (1 replies)
 41. Materiál - ležiaky (3 replies)
 42. Sulík,odvodový bonus, okradnuté deti? (131 replies)
 43. Na čo mám právo? (15 replies)
 44. Poistná udalosť (4 replies)
 45. DDP a vykazy (8 replies)
 46. Faktura LKW Walter (1 replies)
 47. Nadobudnutie sluzby mimo EU (3 replies)
 48. odhlásiť auto môžeme kedy? (22 replies)
 49. Nepeňažný príjem zamestnanca účtovaný ako repre? (8 replies)
 50. SURNE:zaučtovanie zmluvy o dielo (0 replies)
 51. zaradenie do odpisovej skupiny (2 replies)
 52. ERP registračná pokladňa (0 replies)
 53. Cestovné na 366? (6 replies)
 54. dovoz ticheho vina mimo pozastavenia dane (11 replies)
 55. Postúpenie úveru (14 replies)
 56. vysoké odvody SZČO (9 replies)
 57. Nákup akcii pre firmu (4 replies)
 58. došlá faktúra a prílohy (4 replies)
 59. Hlasenie o zaplatenych preddavkoch PO (17 replies)
 60. preprava ticheho vina so zjednodusenymi sprievodnymi dokladmi (0 replies)
 61. dodanie služby zo zahraničia (3 replies)
 62. Nevidim rozdiel - resp. si chcem overiť (6 replies)
 63. zaúčtovanie-zmena úrokovej sadzby-banka (2 replies)
 64. S. r. o. bez zamestnancov (8 replies)
 65. Kurz prepočtu zahraničných faktúr (3 replies)
 66. oprava stropu (2 replies)
 67. finančný dar postihnutým povodňami (4 replies)
 68. Špedičná firma a DPH (6 replies)
 69. registrácia žiadateľa o vrátenie DPH na DRSR (0 replies)
 70. platca podľa §7 a dodanie tovaru do EU občanovi (5 replies)
 71. Slovenský živnostník pracujúci v ČR (3 replies)
 72. Dań z príjmu FO pri predaji majetku (1 replies)
 73. Preddavky na DzP SZČO (6 replies)
 74. Kontrola z DÚ (67 replies)
 75. požičané auto z čiech na slovensku v sročke (0 replies)
 76. Knihy k DPH (1 replies)
 77. Cestovné náhrady pre budúceho zamestnanca (5 replies)
 78. nákup tovaru (8 replies)
 79. Školenie pre spoločníka (5 replies)
 80. Montáž LPG (7 replies)
 81. Opravné položky k dlhodobému majetku (9 replies)
 82. Vrátenie povinného zmluvného poistenia (1 replies)
 83. Ako zauctovat fakturu ...? (2 replies)
 84. Výhra v súťaži a neodpocitanie DPH (7 replies)
 85. vystevenie Fa z cudzej mene?, (4 replies)
 86. Dobropis a DPH (4 replies)
 87. Projekt na eurofondy (3 replies)
 88. pozemky (2 replies)
 89. Cestovné náhrady (1 replies)
 90. ne/platca dph (17 replies)
 91. Dar od s.r.o. pre jej konateľa? (2 replies)
 92. Odpocitatelna polozka na danovnika pre cudzinca. (7 replies)
 93. Zrusenie uctu v stredisku cennych papierov. (0 replies)
 94. mandátna zmluva a využivanie auta (4 replies)
 95. Vklad peňazí do banky. (14 replies)
 96. Otvorenie súvahového účtu. (9 replies)
 97. Zvýšenie ZI družstva - peňažné (0 replies)
 98. Technicke zhodnotenie majetku alebo jednorazovy naklad (15 replies)
 99. nakup v makro zlin (2 replies)
 100. Počiatočne stavy - ako zaučtovať? (13 replies)
 101. Interná smernica pre podvojné účtovníctvo (4 replies)
 102. Miesto zdaniteľného plnenia (52 replies)
 103. Odvodový bonus (580 replies)
 104. Prerušenie odpisovania (1 replies)
 105. strava poskytnutá príbuzným (0 replies)
 106. §8(3) (3 replies)
 107. navýšenie ZI (7 replies)
 108. DPH a predaj tovatu konečnému spotrebiteľovi (1 replies)
 109. aky kurz? (2 replies)
 110. dátum dodania služby (2 replies)
 111. paušálne faktúry (4 replies)
 112. Faktúra či registračná pokladňa (4 replies)
 113. Nákup služby z tretej krajiny (10 replies)
 114. kúpno-predajná zmluva alebo darovacia zmluva (5 replies)
 115. Elektronicke zasielanie dan.priznania DPH (2 replies)
 116. 80 % PHM v JÚ a DPH (5 replies)
 117. Súhrnný výkaz - štvrťročne (8 replies)
 118. stravné lístky a koniec pracovného pomeru (2 replies)
 119. DPH za služby poskytnuté v štáte EÚ (2 replies)
 120. Registracia pre DPH v Madarsku (5 replies)
 121. "bezhotovostná" pokladnica (1 replies)
 122. Nakup tovaru bez DPH a jeho nasledny predaj bez alebo s DPH? (2 replies)
 123. Neuhradené faktúry a DPH (4 replies)
 124. alkohol (5 replies)
 125. refakturácia nákladov z 2009 (13 replies)
 126. "Účel" vs. "Prijaté od" (4 replies)
 127. LEASING a havária ?! (1 replies)
 128. Môže sro sama sebe vystaviť faktúru a príj.doklad-zároveň dodávateľ i odberateľ? Ako? (1 replies)
 129. uverejnenie výročnej správy (5 replies)
 130. Zverejnenie účtovnej závierky (4 replies)
 131. poplatok a dph (1 replies)
 132. oprava alebo rekonštrukcia (5 replies)
 133. číselné označenie dokladov (3 replies)
 134. Samozdanenie tovaru z Čiech (13 replies)
 135. Kolieskové korčule (bicykel) do nákladov (33 replies)
 136. Mýto-zaúčtovanie (12 replies)
 137. Kde najdem zmluvu o ukonceni spoluprace_ (2 replies)
 138. Súkromný PC na pracovné účely (1 replies)
 139. motocykel do nákladov (2 replies)
 140. Učtovanie PHM (1 replies)
 141. Predaj majetku, resp. ako ho vyradit? (12 replies)
 142. pracovný úraz-úhrada liečebných nákladov (4 replies)
 143. daňové priznaniete Typu B (3 replies)
 144. Úrok z omeškania podľa Obch. zákonníka (10 replies)
 145. leasing v Pu (4 replies)
 146. Vypočítanie denného úroku (9 replies)
 147. Technické zhodnotenie???? (59 replies)
 148. Vklad investícií do podnikania (1 replies)
 149. Určenie miesta dodania fotografických služieb. (3 replies)
 150. doplnenie činnosti - výpis z OR (4 replies)
 151. informácia (1 replies)
 152. Vystavená faktúra (5 replies)
 153. Prepadnutie peňažnej zábezpeky (4 replies)
 154. materiál na dobierku (6 replies)
 155. Obratkovost zasob (2 replies)
 156. Chyba pri zapisovaní účtovnej položky (0 replies)
 157. Odvolávka na faktúre (2 replies)
 158. Neplatné VAT number u odberateľa (9 replies)
 159. Omega - uhrada odoslanej a došlej Fa v hotovosti (4 replies)
 160. vyhlásnie o podaní (2 replies)
 161. deň účtovného prípadu - dátum zaúčtovania (3 replies)
 162. Zaúčtovanie výplat (2 replies)
 163. podnikanie (2 replies)
 164. Sponzorská zmluva - príspevok domovu dôchodcov (1 replies)
 165. Vysokozvižný vozík - kurz (0 replies)
 166. SZČO a dohoda, platby DPH (15 replies)
 167. služba za sprostredkovanie do EÚ - DPH (1 replies)
 168. obrat pre registráciu DPH (21 replies)
 169. Cestovné náhrady za konateľa s.r.o. (26 replies)
 170. Faktúra z ČR pre platcu s DPH z 30.12.2009 (2 replies)
 171. Neschopna uctovnicka (7 replies)
 172. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti (2 replies)
 173. Súkromné auto a fakturácia nákladov (7 replies)
 174. pracujúci dochodca (4 replies)
 175. Schválenie účtovnej závierky a zaslanie do OR (22 replies)
 176. Faktura od byvaleho zamestnav. za pouzivanie auta, bez dohody ??? (38 replies)
 177. Iná adresa na ŽL a iná pre DPH (2 replies)
 178. Kolko stoji vedenie uctovnictva - prieskum (55 replies)
 179. časové rozlíšenie výnosov a zmluva (2 replies)
 180. Vzdelávací kurz konaný v treťom štáte (1 replies)
 181. Nadobudnutie - §20 (1 replies)
 182. Účtovanie účelovo viazaného úveru (2 replies)
 183. odškodnenie spoločnosti, SZČO (22 replies)
 184. Uplatnenie DPH ??? (12 replies)
 185. Fakturacia (3 replies)
 186. poistné udalosti (7 replies)
 187. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti (3 replies)
 188. Umorenie straty (10 replies)
 189. umorenie straty oprava (1 replies)
 190. umorenie straty (2 replies)
 191. premlcanie danoveho nedoplatk (5 replies)
 192. daň z prenájmu-dvaja vlastníci (19 replies)
 193. Beztabakový tabak - herbálna zmes, CLO na ňho (1 replies)
 194. Preúčtovanie 431 pre RO - analytika (0 replies)
 195. Reklamné predmety (9 replies)
 196. Leasing - odpisovanie (2 replies)
 197. náklady s.r.o (1 replies)
 198. Zaplavené doklady (17 replies)
 199. Zdanovanie grantov (1 replies)
 200. Prosím o pomoc (3 replies)
 201. skladová evidencia JU/SZČO-predaj oblečenia (13 replies)
 202. dátum daňovej povinnosti-daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 203. náhradné vozidlo (11 replies)
 204. DPH - FO - jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 205. Nakup DHM z 3 krajin a uctovanie stojneho v Nemecku (4 replies)
 206. Podnikateľ FO a náklady súvisiace s motorovým vozidlom nezaradeným do účtovníctva (2 replies)
 207. Oznamenie o zapocitani zavazkov a pohladavok (3 replies)
 208. Registrácia DPH zahraničná osoba (3 replies)
 209. Predchadzanie podvodu s IC DPH (3 replies)
 210. Základné imanie pri zlúčení spoločností (6 replies)
 211. predčasné ukončenie lízingu a dohoda o urovnaní (0 replies)
 212. Zivnost student, dat na seba, alebo na mamu? (5 replies)
 213. Nárok na čerpanie dovolenky (11 replies)
 214. Faktúra z Čiech od živnostníka na služby (9 replies)
 215. nadmerny odpocet 2008 (2 replies)
 216. preprava tovaru vrámci EU ale pre švajčiarku firmu (0 replies)
 217. Registrácia pre DPH v Nemecku a Rakúsku (27 replies)
 218. faktura za školenie dodavatel fy z USA (3 replies)
 219. Oprava automobilu v ČR (2 replies)
 220. Likvidácia a nadmerný odpočet (3 replies)
 221. IČ DPH SK40... (1 replies)
 222. Začiatok účtovania živnosti (13 replies)
 223. prevod zo podnikateľského účtu na súkromný a naopak (7 replies)
 224. daňové priznanie (4 replies)
 225. Odpočet DPH z leas.splátok OA r.2009 (7 replies)
 226. sro zatiaľ bez IČ DPH (12 replies)
 227. živnosť - súrne prosííím (2 replies)
 228. Prijatá záloha za tovar z EU (19 replies)
 229. Auto prenajate v zahranici inou firmou na sukromne ucely (19 replies)
 230. refakturacia stravnych listkov este raz (5 replies)
 231. Fa za služby do ČR (6 replies)
 232. Rušenie prevádzky-čo ďalej (1 replies)
 233. Deň dodania služby (10 replies)
 234. fakturovanie ubytovania v De a DPH (3 replies)
 235. Stravný lístok za 2,70 € a ZD (30 replies)
 236. zdaňovanie dividend v SR (9 replies)
 237. FA za el. energiu za starý rok (4 replies)
 238. Nakup tovaru z DE s DPH (predajca a odberatel platcami DPH)? (2 replies)
 239. Paragon namiesto registracnej pokladne (1 replies)
 240. Zaúčtovanie poštovného v ALFE (6 replies)
 241. Ako dať o sebe vedieť ("nahnať" klientov")? (2 replies)
 242. majetok firmy (9 replies)
 243. pouzitie zadrzneho na odstranenie vad (1 replies)
 244. Nákup DHM zo zahraničia (5 replies)
 245. Kniha pokladnice (3 replies)
 246. Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO) (6 replies)
 247. Prerušenie živnosti počas materskej (2 replies)
 248. DPH ,súhrnný výkaz tovar+služba (1 replies)
 249. Prijatá pokuta - FO (6 replies)
 250. životná poistka zamestnancom (9 replies)