1. SR prepravca fakturuje do ČR za prepravu. Ako postupovať?? (2 replies)
 2. Reprezentačné náklady (7 replies)
 3. DDP DPH v roku 2010 kvôli fa 6/2009 (5 replies)
 4. Zanik danovej povinnosti k DzMV (10 replies)
 5. praca v zahranici (0 replies)
 6. členské zamestnanca v komore - odpočitateľný výdavok? (9 replies)
 7. DP 2010 a Garancny fond (0 replies)
 8. odvolávka pri dodaní služby do EU - súrne (6 replies)
 9. leasing a zálohová faktúra (4 replies)
 10. DPH pri predaji osob.auta (1 replies)
 11. účtovanie_trávnaté koberce (4 replies)
 12. Nový platca DPH - neskoro nastavená ERP (4 replies)
 13. Zdanenie zisku z obchodovania na financnom trhu (derivaty) zo zahranicia (4 replies)
 14. osobný automobil z Maďarska a DPH (3 replies)
 15. Cigarety (1 replies)
 16. Kúpa nehnuteľnosti - DPH (2 replies)
 17. Refakturacia kurierskych sluzieb (0 replies)
 18. Nespravne zauctovane zalohy za energiu (3 replies)
 19. Neodratana polovica tel.poplatkov pre platcu DPH (22 replies)
 20. zmena majitela os.auta v TP (0 replies)
 21. Preprava reklamovaných výrobkov (3 replies)
 22. Farebný kov a DPH (0 replies)
 23. DPH a daňová kontrola (1 replies)
 24. Jednorázové vyrovnanie DDS (0 replies)
 25. predaj auta (2 replies)
 26. tovar z polska (2 replies)
 27. DPH zo zahraničia (0 replies)
 28. Prijatá záloha bez vyfaktúrovania? (0 replies)
 29. CMR- Ten Expres (0 replies)
 30. Samozdanenie - faktúra z Čiech (1 replies)
 31. Fakturacia do EU, tovar zostava v SR (7 replies)
 32. znizenie dane zaradenim vozidla (10 replies)
 33. Zahraničná pracovná cesta - let (7 replies)
 34. PHL platené zamestnancom (2 replies)
 35. Efect Slovakia, s. r. o. (15 replies)
 36. vratka DPH zo zahraničia (1 replies)
 37. Daň z príjmu-štvrť.preddavok.Ktorý stĺpec v peň.denníku (5 replies)
 38. Kupa nákladného auta v Nemecku a DPH (2 replies)
 39. Paušálna finančná náhrada z reklamácií (2 replies)
 40. Odpis auta v JÚ (4 replies)
 41. Kupa nákladného auta v Nemecku a DPH (1 replies)
 42. Neuznané pohladavky (2 replies)
 43. oprava účtovania nákl (3 replies)
 44. franchising a uctovnictvo (0 replies)
 45. kupa pohladavky a DPH (12 replies)
 46. Operatívna evidencia drobného majetku (26 replies)
 47. Majetok (3 replies)
 48. Zamestnanec (4 replies)
 49. Obstaranie ojazdeného vozidla zo zahraničia (1 replies)
 50. Dohoda o vykonani prace a poberanie zivotneho minima (10 replies)
 51. pozastavenie živnosti a skladové zásoby (2 replies)
 52. Správa cenných papierov DPH (1 replies)
 53. účtovanie PHL v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 54. Exekucia - zaplatena priamo z uctu firmy (1 replies)
 55. Predaj majetku do zahraničia a DPH priznanie (2 replies)
 56. nákup dialničnej nálepky v zahraničí (23 replies)
 57. chyba v priznaní DPH PROSIM O RADU!!!! (40 replies)
 58. Chyba v technickom preukaze (0 replies)
 59. minerálne vody (6 replies)
 60. naskenovane faktury, elektronicke faktury a ine (8 replies)
 61. Ocenovanie majetku - nakladne vozidla (4 replies)
 62. Nafta červená - predaj (9 replies)
 63. Rozdiely z precenenia cenných papierov (0 replies)
 64. Povinnosť podať daňové priznanie (3 replies)
 65. Cestovný príkaz v sobotu a nedeľu (1 replies)
 66. datumy pri fakturacii prepravy (7 replies)
 67. Daň z príjmu dohodára (2 replies)
 68. Fakturácia za služby do ČR (3 replies)
 69. Fakturácia bez DIČ ? (1 replies)
 70. DPH a služby z EU (1 replies)
 71. vklad osobného majektu do podnikania (2 replies)
 72. Software-zaúčtovanie (8 replies)
 73. DPH registrácia za platcu v ČR (0 replies)
 74. Ako vydokladovať dar? (6 replies)
 75. doklady pre daňovú kontrolu (15 replies)
 76. Živnosť vo viacerých štátoch EÚ (0 replies)
 77. "Oriešky" - Zahraničná faktúra od neplatcu/ zahraničná faktúra s vyčíslenou dph (9 replies)
 78. zamestnanec a mot.vozidlo (1 replies)
 79. dlhodobý úver z VÚB banky - účtovanie (18 replies)
 80. ukončenie leasingu (1 replies)
 81. DPH z ČR (4 replies)
 82. Odpor voči uzneseniu o dedičstve. (0 replies)
 83. preddavok na dan (10 replies)
 84. Reťazové obchody a DPH (1 replies)
 85. Faktúra - služby - Rakúsko (4 replies)
 86. Reklamné služby pre Rakúsku spoločnosť (5 replies)
 87. Účtovná závierka a zverejnenie (4 replies)
 88. predaj nehnuteľnosti (3 replies)
 89. do 2 alebo 3 štvrťroku? (16 replies)
 90. Kam zaúčtovať, a či vôbec !? (1 replies)
 91. pomôcka - tabuľka ka DPH -hľadám (4 replies)
 92. dovoz tovaru z clenskej krajiny- zivnostnik neplatca DPH (22 replies)
 93. Zálohová a vyúčtovacia faktúry (0 replies)
 94. prechod na mesačného platcu DPH (1 replies)
 95. Uplatnenie DPH z nákladov na nebytové priestory (1 replies)
 96. založenie s.r.o. (4 replies)
 97. Podnikanie online v ramci EU (1 replies)
 98. Dovoz tovaru a JCD (1 replies)
 99. nájomné (20 replies)
 100. Licenčné poplatky ČR (3 replies)
 101. prívesný vozík z dotácie - ako postupovať? (10 replies)
 102. Kúpa penziónu -daňový výdavok? (3 replies)
 103. DPH v leasingu (6 replies)
 104. preučtovanie DPH (4 replies)
 105. škoda na majetku obch. partnera (0 replies)
 106. preprava osob pre Ceskeho zakaznika? (8 replies)
 107. dph a uplatnenie cestovných náhrad (5 replies)
 108. SZČO a dohoda o vykonaní práce (10 replies)
 109. socialna poistovna (17 replies)
 110. Odpočet DPH z akontácie pri leasingu (8 replies)
 111. poplatok za vystavenie dodatku k leasingovej zmluve (3 replies)
 112. držiteľ vozidla verzus vlastník vozidla (1 replies)
 113. uplatnenie DPH (4 replies)
 114. firemný nápis (1 replies)
 115. Prirucka JU (2 replies)
 116. Dohoda o používaní súkromného vozidla (0 replies)
 117. Platba súkr. platobnou kartou v zahraničí (5 replies)
 118. faktúry (15 replies)
 119. Poistenie nehnutelnosti do nákladov (5 replies)
 120. K bankovému výpisu (2 replies)
 121. Prechod na DPH v účtovníctve (4 replies)
 122. zúčtovanie DPH na konci štvrťroka (11 replies)
 123. Poštová poukážka (13 replies)
 124. neurčená DPH na zmluve (2 replies)
 125. kde uviest účet 353 v konsolidovanej súvahe (konsolidovaný výkaz finančnej situácie) (0 replies)
 126. zádržné a DPH (34 replies)
 127. užívanie poľovného revíru (21 replies)
 128. Obec a podnikateľská činnosť (0 replies)
 129. stravné platca dph (3 replies)
 130. Príjem z USA - Miami (3 replies)
 131. Poistné plnenie a leasingovka (1 replies)
 132. dan z prenajmu nehnutelnosti (8 replies)
 133. dobropis faktúry za osivo (4 replies)
 134. Neriesitelny problem pri podavani SV za 2. stvrtrok bez ZEP (4 replies)
 135. SZČO - zmena bydliska (2 replies)
 136. kód podľa SK NACE (1 replies)
 137. 365 alebo 333? (2 replies)
 138. Vrátená záloha -ako s DPH? (3 replies)
 139. daňová strata a právny nástupca (0 replies)
 140. Výklad § 20 v roku 2008 verzus v roku 2009 (28 replies)
 141. Faktúra za služby - stavebné práce v ČR, odberateľ plátca DPH v SR (3 replies)
 142. ekonomická klasifikácia (5 replies)
 143. Intrakomunitarne nadobudnutie_preprava (2 replies)
 144. opravné dan. priznanie u fyzickej osoby (7 replies)
 145. fa do čiech (1 replies)
 146. dodatočné daňové priznanie rok 2004 (14 replies)
 147. zaúčt.poplatku na veľtrhu (3 replies)
 148. uplatnenie odpisov (5 replies)
 149. Potvrdenie podania SV (6 replies)
 150. oznámenie o zmene DPH (2 replies)
 151. Zásoby? (9 replies)
 152. postih od DU (2 replies)
 153. osobohodiny (1 replies)
 154. marža (6 replies)
 155. Zrušenie licencie (3 replies)
 156. odvod dani z trzby nevyherneho hracieho automatu? (3 replies)
 157. Mzdy - účtovanie v JÚ (6 replies)
 158. Samozdanenie tovaru z ČR (27 replies)
 159. Faktúrovanie (11 replies)
 160. Odpis dph (35 replies)
 161. Odpis dph (2 replies)
 162. FO - Vydavky spojene s prenajmom nehnutelnosti (22 replies)
 163. pohonne hmoty na pracovny stroj (1 replies)
 164. projektové práce (4 replies)
 165. refakturacia - znalecky posudok (5 replies)
 166. zauč.platby za úkon u notára (1 replies)
 167. Je to DHM? (10 replies)
 168. SK NACE (2 replies)
 169. Náklady sro (10 replies)
 170. povinnost vystavit fakturu (15 replies)
 171. inventarizácia zásob (23 replies)
 172. uvádzanie DPH na faktúrach do ČR a MR (2 replies)
 173. refakturácia Shellfaktúr (11 replies)
 174. SZCO a pravidelne dochadzanie za pracou (9 replies)
 175. oznámenie o fakturovanej cene (3 replies)
 176. došlá faktúra a DPH (8 replies)
 177. Prijemky, Vydajky v Pohode (4 replies)
 178. Strata (4 replies)
 179. faktúra na zálohu (13 replies)
 180. Faktúra Amazon (0 replies)
 181. finančný príspevok zo SF (7 replies)
 182. Zaradenie auta do majetku - leasing (17 replies)
 183. Neplatič DPH nakupuje z Maďarska od platcu DPH (5 replies)
 184. Tlačivo DP DPH a §66 (11 replies)
 185. dodavatel nie je platca DPH, my sme. ako vypocitat fakt. sumu (4 replies)
 186. Paušálne výdavky 60% v Čechách verzus 40 % na Slovensku (16 replies)
 187. devizovy ucet (3 replies)
 188. Vozidlo N1 ... Predaj (4 replies)
 189. dan z uroku - pú (2 replies)
 190. Účtovná osnova - zmena učtov tr. 5 a tr. 6 (1 replies)
 191. Prenájom nehnuteľností (3 replies)
 192. ZIvnostnik a podnikatelsky ucet (1 replies)
 193. Evidencia zálohovej faktury (2 replies)
 194. Podobne / pomylitelne cisla faktur (4 replies)
 195. DPH vs. Dotácie (6 replies)
 196. CZK - pokladnica, nedostatok CZK (3 replies)
 197. Obchodná marža (1 replies)
 198. Predaj nehnuteľností nadobudnutých dedením a daň (4 replies)
 199. Dovoz liehu z Mexika cez Nemecko II. (2 replies)
 200. Opakovane plnenie podla DPH (7 replies)
 201. Výpis (7 replies)
 202. mesačný platca DPH (3 replies)
 203. Predaj do ČR (3 replies)
 204. dovoz liehu z Mexika cez Nemecko (11 replies)
 205. Leasing-5rokov (3 replies)
 206. Opäť bonus a dph - Švajčiarsko (4 replies)
 207. Telefón na kartu (1 replies)
 208. účtovanie: satelitné snímky (6 replies)
 209. Ako zaradiť počítač do majetku. (1 replies)
 210. Prenájom autobusu (5 replies)
 211. doklad o ubytovaní (3 replies)
 212. Registracia na DPH - dobrovolna (2 replies)
 213. pasmovy poplatok (2 replies)
 214. poukazy pre zamestnancov na relax (5 replies)
 215. Likvidácia a závierka (62 replies)
 216. Konateľ spoločnosti (9 replies)
 217. Požičanie peňazí medzi s.r.o. a SZČO, SZČO a s.r.o. (1 replies)
 218. Ceniny-stravné lístky (15 replies)
 219. Zmena odberateľa (5 replies)
 220. Faktúra z Čínska (10 replies)
 221. Obsatarnie DHM (7 replies)
 222. JCD (0 replies)
 223. Obstaranie DHM (19 replies)
 224. Obstaranie DHM (1 replies)
 225. Refakturácia nákladov a DPH (0 replies)
 226. POISTENIE (0 replies)
 227. DPH a podiel na zisku (2 replies)
 228. preplatok na dani z motorových vozidiel za r. 2009 (4 replies)
 229. Kúpa skútra - zaradenie do majetku a uplatnenie DPH (1 replies)
 230. Kúpa skútra - zaradenie do majetku a uplatnenie DPH (1 replies)
 231. Exekúcia do nákladov? (24 replies)
 232. Poistenie zodpovednosti za skodu pri vedeni uctovnictva (2 replies)
 233. ŠJ v RO (1 replies)
 234. zivnost-predmet (2 replies)
 235. Preprava osôb u neplatiča DPH (0 replies)
 236. Likvidácia a závierka k dátumu? (2 replies)
 237. Nový platca DPH (11 replies)
 238. DPH - kultúrne podujatie (5 replies)
 239. Platca DPH,JU (9 replies)
 240. aký program, ak som na žiadnom neúčtovala? (4 replies)
 241. Poistné zaplatené pred zaradením auta do používania (35 replies)
 242. Elektronická komunikácia s DÚ (1 replies)
 243. Predplatné časopisu z Nemecka (7 replies)
 244. D z MV - skúter (1 replies)
 245. Zrušenie životného poistenia (16 replies)
 246. Uplatnenie DPH z bločkov v roku 2010 (1 replies)
 247. Nezdaniteľná čiastka na družku a bónus (2 replies)
 248. ako uctovat vysavac (5 replies)
 249. Likvidácia záväzku bez dokladu (12 replies)
 250. Pod akym uctom? (5 replies)