1. vysledok hospodarenia (0 replies)
 2. DP 2009 (2 replies)
 3. výber z účtu v s.r.o. ? (3 replies)
 4. SL (2 replies)
 5. Diplomovka - prosba o pomoc (1 replies)
 6. preplatok (5 replies)
 7. Prefakturácia nocľažného (0 replies)
 8. Vypisovanie pokladničných dokladov (18 replies)
 9. HIM-zostatkova cena (4 replies)
 10. poskytovanie služieb do rakúska (20 replies)
 11. Spotreba potravín na výrobu jedál (1 replies)
 12. Definícia menovitej hodnoty pohľadávky (4 replies)
 13. spoločník, konateľ a služobná cesta (20 replies)
 14. Predaj tovaru za nákupnú príp. pod nákupnú cenu (5 replies)
 15. nakupovanie bez DPH v MAKRE (2 replies)
 16. Aktívne náklady na vývoj (1 replies)
 17. zásoby remeselníka (0 replies)
 18. škoda (5 replies)
 19. Hlásenie platieb fyzických osôb (193 replies)
 20. FA (6 replies)
 21. Oslobodenie od DPH pri predaji stavby (19 replies)
 22. Kontrola leasingu (4 replies)
 23. Spracovanie tovaru z EU v Slovenskej republike (3 replies)
 24. Oprava minulych uct.obdobi (13 replies)
 25. Dan z vyhry bytu alebo domu (5 replies)
 26. Tranzit cigariet z USA na Ukrajinu cez uzemie SR (5 replies)
 27. ak som SZCO zvysi sa mi po roku suma? (32 replies)
 28. kupena-zaradena-predana budova (odpisy) (6 replies)
 29. Spotreba PHM v autodoprave (3 replies)
 30. Dotácia na obst. DHM (1 replies)
 31. Účtovanie čerpacej stanice (0 replies)
 32. stravné v tuzemsku bez cesťákov??? (2 replies)
 33. úroky z omeškania a DPH (1 replies)
 34. dovolenka vodiča (4 replies)
 35. zrušenie devíz.účtu (1 replies)
 36. Slovenska firma platcom DPH v Madarsku (2 replies)
 37. Dovolenka pri skrátenom prac.pomere (4 replies)
 38. Povinosti konatelov s.r.o (13 replies)
 39. rozdiely v účtovaní v ČR a SR (2 replies)
 40. dan z vyhry auta - zivnostnik (5 replies)
 41. zápočet záväzok a dividendy (0 replies)
 42. Avizo pred odpojenim je to iste co faktura? (9 replies)
 43. Sociany fond (3 replies)
 44. Nadobudnutie tovaru z EÚ vs DPH (2 replies)
 45. Naklad - rezerva na nevyčerpanu dovolenku (1 replies)
 46. refakturácia pokuty (8 replies)
 47. Ako zauctovat? (11 replies)
 48. Faktúra od facebook (26 replies)
 49. podnikanie cez internet (2 replies)
 50. co je sluzobna cesta? (14 replies)
 51. Zrušenie živnosti a lízing (7 replies)
 52. sankcia - VOZD? (3 replies)
 53. Živnosť (2 replies)
 54. Odložená DzP (0 replies)
 55. samozdanenie (2 replies)
 56. Zaučtovanie refundácie z VÚC. (1 replies)
 57. živnost a roznos letákov v Rakusku (0 replies)
 58. musí prejsť na podvojné účtovníctvo? (2 replies)
 59. Písomné objednávky (21 replies)
 60. fa do Čiech za sprostredkovanie (8 replies)
 61. Tlačivá DPH (3 replies)
 62. zásoby získané bezplatne (0 replies)
 63. predaj živých zvierat (0 replies)
 64. refundácia mzdy z UP (5 replies)
 65. predaj auta (6 replies)
 66. Nákup HIM z ČR a DPH (4 replies)
 67. Výpočet cestovných náhrad (2 replies)
 68. Dobrovoľné poistenie - brožúra SP (0 replies)
 69. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI - nová brožúra zo SP (0 replies)
 70. otazka k inventarizacii (3 replies)
 71. poplatky za hrob (1 replies)
 72. suvaha v omege (5 replies)
 73. Oslobodenie od DPH pri vyvoze (1 replies)
 74. Zalohova fa do zahraničia (0 replies)
 75. Faktura s DPH a neplatca DPH (1 replies)
 76. Zálohová faktúra (4 replies)
 77. Mesačné zúčtovanie (5 replies)
 78. Ako zaúčtovať ? (4 replies)
 79. Prenájom majetku s.r.o - čky !!! (6 replies)
 80. Vyplatenie odstupného z nájmu (2 replies)
 81. Výkaz o príjmoch a výdajoch (10 replies)
 82. sprostredkovateľské služby (0 replies)
 83. Vrátenie DPH (1 replies)
 84. Tvorba SF zo zisku (18 replies)
 85. FDA faktúry kto účtuje??? (1 replies)
 86. Cestovna kancelaria - vypocet marze s ohladom na kurz (0 replies)
 87. FDA faktúry kto účtuje? (0 replies)
 88. auto známeno + pracovníkove cesťáky (1 replies)
 89. DPH oneskorene (1 replies)
 90. FA z nemecka co s tym? (0 replies)
 91. praca s novym programom (20 replies)
 92. ziadne dane (6 replies)
 93. DPH - nákup tovaru z Ruska (0 replies)
 94. Faktúra z Čiech na služby bez DPH (7 replies)
 95. Neodúčtovanie skladu pri ročnej uzávierke. (2 replies)
 96. Dan pre FO (26 replies)
 97. dph a nadmerný odpočet (30 replies)
 98. Zahraničná DPH (4 replies)
 99. Vysporiadanie poistného plnenia. (1 replies)
 100. Nedanove naklady (45 replies)
 101. DPH mesačný (4 replies)
 102. Dodanie tovaru do EÚ, zákaznikovi z tretieho štátu. (2 replies)
 103. Lehota uloženia (2 replies)
 104. Opakované zdaniteľné plnenie (2 replies)
 105. Daň PO (0 replies)
 106. Nadmerný odpočet dph (3 replies)
 107. DPH a fakturovanie pomernej časti za užívanie spoločných priestorov (4 replies)
 108. prenájom auta za koľko (2 replies)
 109. účtovný predpis- osvedčenie pravosti podpisu (10 replies)
 110. Nájom - prerušenie (0 replies)
 111. Predaj majetku (6 replies)
 112. Prevod z firemneho uctu na sukromny. (4 replies)
 113. dodanie tovaru s inštaláciou (4 replies)
 114. Financna Kriza - ukazovatele (pomoc na statnice) (0 replies)
 115. Vlastné stavebné práce (5 replies)
 116. Bankový výpis (2 replies)
 117. Turecko - software (2 replies)
 118. Daňový systém v Švajčiarsku (1 replies)
 119. Dan zo mzdy (22 replies)
 120. dph a nakup v eur doklad v pl (25 replies)
 121. dan s predaja (4 replies)
 122. odvod DPH z nájmu (3 replies)
 123. Účtovanie zahraničnej došlej faktúry (11 replies)
 124. Pôžičky medzi závislými osobami (16 replies)
 125. dph z osobného automobilu (5 replies)
 126. Dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (2 replies)
 127. Faktúra k zálohovej platbe (3 replies)
 128. Účet 591 (9 replies)
 129. Dátum dodania a faktúra z EU (1 replies)
 130. Vydavkove a prijmove pokladnicne doklady za "ciastocne neuhrady FA" (2 replies)
 131. Rezervny fond - povinnost vytvorit? (10 replies)
 132. Preplatky (1 replies)
 133. Združenie SZČO a stravné (3 replies)
 134. služba od neplátcu -tretie krajiny (8 replies)
 135. Kupa tovaru + dovoz - neplatca DPH? (1 replies)
 136. danový náklad (10 replies)
 137. Faktúra neplatcovi DPH do ČR (3 replies)
 138. nadmerný odpočet (4 replies)
 139. mzdové ohodnotenie (0 replies)
 140. záloha na vývoz do chorvátska (1 replies)
 141. GPS - daňový výdavok? (1 replies)
 142. Blocky a bankovy ucet (1 replies)
 143. ostatne príjmy (3 replies)
 144. Uctovat priamo 211 alebo 365? (2 replies)
 145. Rezervný fond - pokladňa alebo b. účet? (4 replies)
 146. Doklad bez udajov predajcu (5 replies)
 147. novovzniknutá s.r.o. a dph (1 replies)
 148. prevod obchodného podielu (6 replies)
 149. Ako zaúčtovať verifikáciu bank. účtu v Google Adsense? (0 replies)
 150. motorka na leasing? (0 replies)
 151. ZÁLOHOVÁ faktúra (8 replies)
 152. Suma na účet prijatá menšia ako na faktúre (3 replies)
 153. premiestnenie materiálu (1 replies)
 154. Doklad o ukončení PN (3 replies)
 155. Motorové vozidlo (8 replies)
 156. vratenie dani (5 replies)
 157. Sprostredkovanie služby v svojom mene pre inú osobu (2 replies)
 158. Podiel na zisku (1 replies)
 159. refakturácie škody (1 replies)
 160. zákaz predaja tovaru SOI (2 replies)
 161. dar a DPH (3 replies)
 162. CUS certifikacia usta obhajoba (0 replies)
 163. Zaučtovanie miezd v OMEGE (10 replies)
 164. Kúpa auta, DPH a prihlásenie auta na DÚ (1 replies)
 165. slovom € (8 replies)
 166. soc. poisťovňa- dobrovoľný platca (2 replies)
 167. Vratena platba (3 replies)
 168. Poukazky na zlavu - su to ceniny? (3 replies)
 169. Kúpa a nasledný predaj budovy (4 replies)
 170. ERP počas PN (1 replies)
 171. Zmena konateľa - účtovná závierka (5 replies)
 172. Fotovista - IČ DPH SR aj FR (3 replies)
 173. Dodanie služby a riadok výkazu (4 replies)
 174. Autorský honorár za príspevok do časopisu (4 replies)
 175. Nákup a predaj tovaru v štáte EU (0 replies)
 176. Poplatkova politika bank (3 replies)
 177. Úhrada pohľadávky (4 replies)
 178. Lacna licencia priamo do nakladov (6 replies)
 179. Zásoby (5 replies)
 180. cestná daň- záväzok (5 replies)
 181. Pausalizovanie cestovneho prikazu - priemer za urcite casove obdobie (2 replies)
 182. Vysoky zostatok v pokladni (22 replies)
 183. stavba (2 replies)
 184. Bankový výpis (3 replies)
 185. DPH (13 replies)
 186. dovoz z číny a clo (4 replies)
 187. Prevzatie záväzkov (8 replies)
 188. Reprezentačné účely (7 replies)
 189. autoservis- zmluva (2 replies)
 190. zaúčtovanie drobného majetku (10 replies)
 191. DPH-zahraničie (8 replies)
 192. Rozšírenie remeselnej živnosti (12 replies)
 193. HIM zaúčtovaný do medzispotreby (3 replies)
 194. Dar a DPH (7 replies)
 195. Príspevok za prenájom reklamnej plochy (1 replies)
 196. Uctovanie DPH v RP pri neplatcovi DPH (1 replies)
 197. Predaj vyrobkov - nezamestnani (23 replies)
 198. prenajom zdan. obdobie 2010-2011 (0 replies)
 199. vlastná zmenka (0 replies)
 200. dan s predaja poľ.pôdy. (0 replies)
 201. Reklamacia sluzieb - dobropis (15 replies)
 202. daňové priznanie (2 replies)
 203. splatná poistná suma (2 replies)
 204. zaporna suma v suhrnnom vykaze (8 replies)
 205. Zaradenie dojacieho zariadenia-mlieko (1 replies)
 206. vratka dph - poplatok za madarského hranice (3 replies)
 207. KP 283094 (0 replies)
 208. vyúčtovanie plynu - preplatok (22 replies)
 209. oprava - dodanie tovaru? (0 replies)
 210. Privatbanka (7 replies)
 211. penále z omeškania pri lízingu (11 replies)
 212. Ušlý zisk (2 replies)
 213. Registračná povinosť zdaniteľnej osoby - neplatca DPH od 01.01.2010 (5 replies)
 214. Colný úrad a dlh DPH, splatené treťou osobou (3 replies)
 215. Ešte raz bezodplatné postúpenie leasingu a DPH (1 replies)
 216. Refakturácia prepravy (1 replies)
 217. Prihlásenie nákladného vozidla na DU (3 replies)
 218. Štatistická klasifikácia produktov (3 replies)
 219. Vynos z kupenej pohladavky a DPH (4 replies)
 220. skladová evidencia (3 replies)
 221. Vystavená faktúra do Čiech a prijatá zálohová faktúra z Čiech. (6 replies)
 222. Zásielkový obchod z ČR a DPH (1 replies)
 223. Modelová sit.: zmena stavu vnútroorganizačných zásob (2 replies)
 224. DPH pri predaji MV (1 replies)
 225. prenos z r. 2009 (10 replies)
 226. kniha záväzkov (7 replies)
 227. likvidácia firmy (0 replies)
 228. Dovoz z USA/CINA/MEXIKO na SK cez Rakusko (0 replies)
 229. školenie a DPH (2 replies)
 230. likvidácia firmy a DPH (8 replies)
 231. MRP - nevyuzite cisla zapisov v denniku (6 replies)
 232. cenné papiere v cudzej mene - účtovanie (0 replies)
 233. Priebežné položky (2 replies)
 234. zásielkový obchod a DPH (15 replies)
 235. predaj majetku (3 replies)
 236. MRP program (8 replies)
 237. skladová karta (1 replies)
 238. Zaúčtovanie kreditného úroku (1 replies)
 239. záväzky - dlhodobé , krátkodobé ? (13 replies)
 240. príspevok u úradu práce na zamestnancov (4 replies)
 241. Rozdiel medzi uctovanim zasob spôsobom A a B (1 replies)
 242. Prenajom s nulovym ziskom (10 replies)
 243. Daňove naklady a sopka (2 replies)
 244. Stanovenie OC tovaru (2 replies)
 245. mal som podat danove priznanie (1 replies)
 246. Úrad práce a príkazná zmluva. (8 replies)
 247. dodanie tovaru z ČR a DPH (1 replies)
 248. pozastavenie živnosti = DPH (2 replies)
 249. Založenie družstva (0 replies)
 250. Preklapanie uctu - zauctovanie (1 replies)