1. LEASING a havária ?! (1 replies)
 2. Môže sro sama sebe vystaviť faktúru a príj.doklad-zároveň dodávateľ i odberateľ? Ako? (1 replies)
 3. uverejnenie výročnej správy (5 replies)
 4. Zverejnenie účtovnej závierky (4 replies)
 5. poplatok a dph (1 replies)
 6. oprava alebo rekonštrukcia (5 replies)
 7. číselné označenie dokladov (3 replies)
 8. Samozdanenie tovaru z Čiech (13 replies)
 9. Kolieskové korčule (bicykel) do nákladov (33 replies)
 10. Mýto-zaúčtovanie (12 replies)
 11. Kde najdem zmluvu o ukonceni spoluprace_ (2 replies)
 12. Súkromný PC na pracovné účely (1 replies)
 13. motocykel do nákladov (2 replies)
 14. Učtovanie PHM (1 replies)
 15. Predaj majetku, resp. ako ho vyradit? (12 replies)
 16. pracovný úraz-úhrada liečebných nákladov (4 replies)
 17. daňové priznaniete Typu B (3 replies)
 18. Úrok z omeškania podľa Obch. zákonníka (10 replies)
 19. leasing v Pu (4 replies)
 20. Vypočítanie denného úroku (9 replies)
 21. Technické zhodnotenie???? (59 replies)
 22. Vklad investícií do podnikania (1 replies)
 23. Určenie miesta dodania fotografických služieb. (3 replies)
 24. doplnenie činnosti - výpis z OR (4 replies)
 25. informácia (1 replies)
 26. Vystavená faktúra (5 replies)
 27. Prepadnutie peňažnej zábezpeky (4 replies)
 28. materiál na dobierku (6 replies)
 29. Obratkovost zasob (2 replies)
 30. Chyba pri zapisovaní účtovnej položky (0 replies)
 31. Odvolávka na faktúre (2 replies)
 32. Neplatné VAT number u odberateľa (9 replies)
 33. Omega - uhrada odoslanej a došlej Fa v hotovosti (4 replies)
 34. vyhlásnie o podaní (2 replies)
 35. deň účtovného prípadu - dátum zaúčtovania (3 replies)
 36. Zaúčtovanie výplat (2 replies)
 37. podnikanie (2 replies)
 38. Sponzorská zmluva - príspevok domovu dôchodcov (1 replies)
 39. Vysokozvižný vozík - kurz (0 replies)
 40. SZČO a dohoda, platby DPH (15 replies)
 41. služba za sprostredkovanie do EÚ - DPH (1 replies)
 42. obrat pre registráciu DPH (21 replies)
 43. Cestovné náhrady za konateľa s.r.o. (26 replies)
 44. Faktúra z ČR pre platcu s DPH z 30.12.2009 (2 replies)
 45. Neschopna uctovnicka (7 replies)
 46. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti (2 replies)
 47. Súkromné auto a fakturácia nákladov (7 replies)
 48. pracujúci dochodca (4 replies)
 49. Schválenie účtovnej závierky a zaslanie do OR (22 replies)
 50. Faktura od byvaleho zamestnav. za pouzivanie auta, bez dohody ??? (38 replies)
 51. Iná adresa na ŽL a iná pre DPH (2 replies)
 52. Kolko stoji vedenie uctovnictva - prieskum (55 replies)
 53. časové rozlíšenie výnosov a zmluva (2 replies)
 54. Vzdelávací kurz konaný v treťom štáte (1 replies)
 55. Nadobudnutie - §20 (1 replies)
 56. Účtovanie účelovo viazaného úveru (2 replies)
 57. odškodnenie spoločnosti, SZČO (22 replies)
 58. Uplatnenie DPH ??? (12 replies)
 59. Fakturacia (3 replies)
 60. poistné udalosti (7 replies)
 61. automobil v podnikaní a pozastavenie živnosti (3 replies)
 62. Umorenie straty (10 replies)
 63. umorenie straty oprava (1 replies)
 64. umorenie straty (2 replies)
 65. premlcanie danoveho nedoplatk (5 replies)
 66. daň z prenájmu-dvaja vlastníci (19 replies)
 67. Beztabakový tabak - herbálna zmes, CLO na ňho (1 replies)
 68. Preúčtovanie 431 pre RO - analytika (0 replies)
 69. Reklamné predmety (9 replies)
 70. Leasing - odpisovanie (2 replies)
 71. náklady s.r.o (1 replies)
 72. Zaplavené doklady (17 replies)
 73. Zdanovanie grantov (1 replies)
 74. Prosím o pomoc (3 replies)
 75. skladová evidencia JU/SZČO-predaj oblečenia (13 replies)
 76. dátum daňovej povinnosti-daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 77. náhradné vozidlo (11 replies)
 78. DPH - FO - jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 79. Nakup DHM z 3 krajin a uctovanie stojneho v Nemecku (4 replies)
 80. Podnikateľ FO a náklady súvisiace s motorovým vozidlom nezaradeným do účtovníctva (2 replies)
 81. Oznamenie o zapocitani zavazkov a pohladavok (3 replies)
 82. Registrácia DPH zahraničná osoba (3 replies)
 83. Predchadzanie podvodu s IC DPH (3 replies)
 84. Základné imanie pri zlúčení spoločností (6 replies)
 85. predčasné ukončenie lízingu a dohoda o urovnaní (0 replies)
 86. Zivnost student, dat na seba, alebo na mamu? (5 replies)
 87. Nárok na čerpanie dovolenky (11 replies)
 88. Faktúra z Čiech od živnostníka na služby (9 replies)
 89. nadmerny odpocet 2008 (2 replies)
 90. preprava tovaru vrámci EU ale pre švajčiarku firmu (0 replies)
 91. Registrácia pre DPH v Nemecku a Rakúsku (27 replies)
 92. faktura za školenie dodavatel fy z USA (3 replies)
 93. Oprava automobilu v ČR (2 replies)
 94. Likvidácia a nadmerný odpočet (3 replies)
 95. IČ DPH SK40... (1 replies)
 96. Začiatok účtovania živnosti (13 replies)
 97. prevod zo podnikateľského účtu na súkromný a naopak (7 replies)
 98. daňové priznanie (4 replies)
 99. Odpočet DPH z leas.splátok OA r.2009 (7 replies)
 100. sro zatiaľ bez IČ DPH (12 replies)
 101. živnosť - súrne prosííím (2 replies)
 102. Prijatá záloha za tovar z EU (19 replies)
 103. Auto prenajate v zahranici inou firmou na sukromne ucely (19 replies)
 104. refakturacia stravnych listkov este raz (5 replies)
 105. Fa za služby do ČR (6 replies)
 106. Rušenie prevádzky-čo ďalej (1 replies)
 107. Deň dodania služby (10 replies)
 108. fakturovanie ubytovania v De a DPH (3 replies)
 109. Stravný lístok za 2,70 € a ZD (30 replies)
 110. zdaňovanie dividend v SR (9 replies)
 111. FA za el. energiu za starý rok (4 replies)
 112. Nakup tovaru z DE s DPH (predajca a odberatel platcami DPH)? (2 replies)
 113. Paragon namiesto registracnej pokladne (1 replies)
 114. Zaúčtovanie poštovného v ALFE (6 replies)
 115. Ako dať o sebe vedieť ("nahnať" klientov")? (2 replies)
 116. majetok firmy (9 replies)
 117. pouzitie zadrzneho na odstranenie vad (1 replies)
 118. Nákup DHM zo zahraničia (5 replies)
 119. Kniha pokladnice (3 replies)
 120. Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO) (6 replies)
 121. Prerušenie živnosti počas materskej (2 replies)
 122. DPH ,súhrnný výkaz tovar+služba (1 replies)
 123. Prijatá pokuta - FO (6 replies)
 124. životná poistka zamestnancom (9 replies)
 125. Gutschrift (20 replies)
 126. školenie v Taliansku a DPH (9 replies)
 127. Deň daňovej povinnosti. (2 replies)
 128. Fa Čechy a služba (3 replies)
 129. Intrakomunitárne nadobudnutie? (6 replies)
 130. švajčiarsko (1 replies)
 131. Životné poistenie (4 replies)
 132. Úroky (5 replies)
 133. Odkupeny byt-nevyplatena dan predoslim majitelom (3 replies)
 134. Preddavky pri predĺžení lehoty na podanie DP (7 replies)
 135. Predaj auta z sro a jeho použitie v podnikaní FO (5 replies)
 136. účtovanie príspevku na začatie živ. podnikania v JÚ (3 replies)
 137. fakturácia prepravy (2 replies)
 138. Daňový bonus (3 replies)
 139. nevyplatenie ročného zúčtovania dane z príjmu FO (9 replies)
 140. Katalógový predaj a platenie dane (6 replies)
 141. DPH na neskorší nárok resp. vrátenie DPH (3 replies)
 142. ukončenie živnosti (2 replies)
 143. zaradenie ojazdeného vysokozdvižného vozíka (2 replies)
 144. daň.bonus (2 replies)
 145. Uplatniť DPH (13 replies)
 146. sprostredkovanie a § 47 (0 replies)
 147. dodatočné daňové priznanie po kontrole (13 replies)
 148. Je predmetom dane nasledovne?SURNE (1 replies)
 149. Budova vo vlastnej réžii (7 replies)
 150. Účtovanie software (2 replies)
 151. výroba na zákazku prostredníctvom predajcu nábytku (3 replies)
 152. nezdanitelná čast (4 replies)
 153. DPH a leasing v zahraničí - získanie dane (0 replies)
 154. danova kontrola (25 replies)
 155. Záporné vlastné imanie (29 replies)
 156. vysledok hospodarenia (0 replies)
 157. DP 2009 (2 replies)
 158. výber z účtu v s.r.o. ? (3 replies)
 159. SL (2 replies)
 160. Diplomovka - prosba o pomoc (1 replies)
 161. preplatok (5 replies)
 162. Prefakturácia nocľažného (0 replies)
 163. Vypisovanie pokladničných dokladov (18 replies)
 164. HIM-zostatkova cena (4 replies)
 165. poskytovanie služieb do rakúska (20 replies)
 166. Spotreba potravín na výrobu jedál (1 replies)
 167. Definícia menovitej hodnoty pohľadávky (4 replies)
 168. spoločník, konateľ a služobná cesta (20 replies)
 169. Predaj tovaru za nákupnú príp. pod nákupnú cenu (5 replies)
 170. nakupovanie bez DPH v MAKRE (2 replies)
 171. Aktívne náklady na vývoj (1 replies)
 172. zásoby remeselníka (0 replies)
 173. škoda (5 replies)
 174. Hlásenie platieb fyzických osôb (193 replies)
 175. FA (6 replies)
 176. Oslobodenie od DPH pri predaji stavby (19 replies)
 177. Kontrola leasingu (4 replies)
 178. Spracovanie tovaru z EU v Slovenskej republike (3 replies)
 179. Oprava minulych uct.obdobi (13 replies)
 180. Dan z vyhry bytu alebo domu (5 replies)
 181. Tranzit cigariet z USA na Ukrajinu cez uzemie SR (5 replies)
 182. ak som SZCO zvysi sa mi po roku suma? (32 replies)
 183. kupena-zaradena-predana budova (odpisy) (6 replies)
 184. Spotreba PHM v autodoprave (3 replies)
 185. Dotácia na obst. DHM (1 replies)
 186. Účtovanie čerpacej stanice (0 replies)
 187. stravné v tuzemsku bez cesťákov??? (2 replies)
 188. úroky z omeškania a DPH (1 replies)
 189. dovolenka vodiča (4 replies)
 190. zrušenie devíz.účtu (1 replies)
 191. Slovenska firma platcom DPH v Madarsku (2 replies)
 192. Dovolenka pri skrátenom prac.pomere (4 replies)
 193. Povinosti konatelov s.r.o (13 replies)
 194. rozdiely v účtovaní v ČR a SR (2 replies)
 195. dan z vyhry auta - zivnostnik (5 replies)
 196. zápočet záväzok a dividendy (0 replies)
 197. Avizo pred odpojenim je to iste co faktura? (9 replies)
 198. Sociany fond (3 replies)
 199. Nadobudnutie tovaru z EÚ vs DPH (2 replies)
 200. Naklad - rezerva na nevyčerpanu dovolenku (1 replies)
 201. refakturácia pokuty (8 replies)
 202. Ako zauctovat? (11 replies)
 203. Faktúra od facebook (26 replies)
 204. podnikanie cez internet (2 replies)
 205. co je sluzobna cesta? (14 replies)
 206. Zrušenie živnosti a lízing (7 replies)
 207. sankcia - VOZD? (3 replies)
 208. Živnosť (2 replies)
 209. Odložená DzP (0 replies)
 210. samozdanenie (2 replies)
 211. Zaučtovanie refundácie z VÚC. (1 replies)
 212. živnost a roznos letákov v Rakusku (0 replies)
 213. musí prejsť na podvojné účtovníctvo? (2 replies)
 214. Písomné objednávky (21 replies)
 215. fa do Čiech za sprostredkovanie (8 replies)
 216. Tlačivá DPH (3 replies)
 217. zásoby získané bezplatne (0 replies)
 218. predaj živých zvierat (0 replies)
 219. refundácia mzdy z UP (5 replies)
 220. predaj auta (6 replies)
 221. Nákup HIM z ČR a DPH (4 replies)
 222. Výpočet cestovných náhrad (2 replies)
 223. Dobrovoľné poistenie - brožúra SP (0 replies)
 224. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI - nová brožúra zo SP (0 replies)
 225. otazka k inventarizacii (3 replies)
 226. poplatky za hrob (1 replies)
 227. suvaha v omege (5 replies)
 228. Oslobodenie od DPH pri vyvoze (1 replies)
 229. Zalohova fa do zahraničia (0 replies)
 230. Faktura s DPH a neplatca DPH (1 replies)
 231. Zálohová faktúra (4 replies)
 232. Mesačné zúčtovanie (5 replies)
 233. Ako zaúčtovať ? (4 replies)
 234. Prenájom majetku s.r.o - čky !!! (6 replies)
 235. Vyplatenie odstupného z nájmu (2 replies)
 236. Výkaz o príjmoch a výdajoch (10 replies)
 237. sprostredkovateľské služby (0 replies)
 238. Vrátenie DPH (1 replies)
 239. Tvorba SF zo zisku (18 replies)
 240. FDA faktúry kto účtuje??? (1 replies)
 241. Cestovna kancelaria - vypocet marze s ohladom na kurz (0 replies)
 242. FDA faktúry kto účtuje? (0 replies)
 243. auto známeno + pracovníkove cesťáky (1 replies)
 244. DPH oneskorene (1 replies)
 245. FA z nemecka co s tym? (0 replies)
 246. praca s novym programom (20 replies)
 247. ziadne dane (6 replies)
 248. DPH - nákup tovaru z Ruska (0 replies)
 249. Faktúra z Čiech na služby bez DPH (7 replies)
 250. Neodúčtovanie skladu pri ročnej uzávierke. (2 replies)