1. Cestovné a stravné SZČO (5 replies)
 2. Zaplatenie fa inou firmou. (2 replies)
 3. Uschovavanie uctovnych dokladov-JU, neplatca DPH. (7 replies)
 4. Hladke zaregistrovanie dobrovolneho platcu DPH (0 replies)
 5. Vyplnenie cestovneho prikazu (0 replies)
 6. bankové poplatky (8 replies)
 7. Socialne davky (2 replies)
 8. Danová kontrola (16 replies)
 9. dan z prenájmu-max. príjem (3 replies)
 10. vypomáhanie rodinného príslušníka (13 replies)
 11. vrátená fa (6 replies)
 12. DPH žiadaná z Poľska (1 replies)
 13. Príspevok zamestnancovi zo SF (13 replies)
 14. Vystavovanie faktur (5 replies)
 15. Ročné zúčtovanie poistného- prosím poradte (17 replies)
 16. DPH a registrácia pri novej sro-čke, vstup pri majetku (2 replies)
 17. Zahraničná FA a DPH (2 replies)
 18. Vrátenie zrážkovej dane PO (1 replies)
 19. vystavenie faktúry (2 replies)
 20. Cenotvorba-trhová cena-rozdelenie povodnej zasielky (0 replies)
 21. Vyvedenie zničeného trezora (7 replies)
 22. Sponzorstvo (reklama) z pohladu DP a DPH (9 replies)
 23. Vytvorenie dcérskej spoločnosti. (1 replies)
 24. Zahraničný zamestnanec - daňové náklady (0 replies)
 25. paušálne výdavky 80% (0 replies)
 26. 6 fám a omylov o účtovníctve (14 replies)
 27. folia na autosklá (3 replies)
 28. faktura zo švajčiarska za tovar (4 replies)
 29. Ako začať účtovať pri s.r.o. ? (2 replies)
 30. SZCO zrusena a po 4 mesiacoch znova zalozena -a ako dan.priznanie (2 replies)
 31. fakturacia najmu neziskovke - surne (7 replies)
 32. Dobytie kreditu (1 replies)
 33. rezerva (16 replies)
 34. Zmena neplatcu DPH na platcu - fakturacia (7 replies)
 35. Kontrakty so zlavami (0 replies)
 36. vypocet cla z činy (5 replies)
 37. DPH (1 replies)
 38. Minimálna úroková sadzba (2 replies)
 39. Predaj prijatých gastro lístkov do ďalšej firmy (1 replies)
 40. SZČO a paušálne cestovné výdavky (3 replies)
 41. Pridaná hodnota (5 replies)
 42. Daňové priznanie za rok 2010 žiada súd doložiť (6 replies)
 43. Uhrada straty (1 replies)
 44. Ako správne zaučtovať (6 replies)
 45. Odpisy pri leasingu (42 replies)
 46. Sankcie DU,SP a pod. a kalendar povinnosti na august 2010 (0 replies)
 47. Zákon o ochrane osobných údajov. (2 replies)
 48. Zmena trvaleho bydliska a miesta podnikania SZCO - list od DU (8 replies)
 49. Predaj auta pouzivaneho na podnikanie (4 replies)
 50. DPH a dostavba, rekonštrukcia podnik.priestorov v prenájme (0 replies)
 51. daň z predaja zdedeného bytu (1 replies)
 52. Predcasne ukoncenie lizingu (1 replies)
 53. Prihláška platiteľa DzP zo závislej činnosti (15 replies)
 54. Tžby za osobnú dopravu pre fyzické osoby z tuzemska do zahraničia (0 replies)
 55. Búracie práce na predávanom pozemku (2 replies)
 56. Súkromná platobná karta (1 replies)
 57. Dodatočné daňové priznanie (7 replies)
 58. Cudzinec-motorove vozidlo (0 replies)
 59. Rezervný fond (3 replies)
 60. JKPOV kozm.stroja (1 replies)
 61. Služba od neplatcu z ČR (48 replies)
 62. smernica na tvorbu rezerv a opravných položiek (2 replies)
 63. rozzúčtovanie prijmu za služby (0 replies)
 64. TOVAR NAVIAC (5 replies)
 65. manko v hotovosti, ktorá nepatrí spoločnosti (4 replies)
 66. Registrácia DPH zahraničná osoba (9 replies)
 67. Prenajom nehnutelnosti, dan (4 replies)
 68. Odvodový bonus resp. koľko mi ostane (15 replies)
 69. Nárok na stravné, keď už bolo zaplatené v konf. poplatku (3 replies)
 70. Dodatočné DP DzP (1 replies)
 71. Zamedzenie dvojiteho zdanenia. (2 replies)
 72. verejná obchodná spoločnosť (2 replies)
 73. ešte raz bankové poplatky (2 replies)
 74. povinnosť odviesť dan ak máte stravenku vyplatenú v hotovosti (2 replies)
 75. Zalozenie s.r.o. a DPH (10 replies)
 76. Súťaž (1 replies)
 77. Príjem z Google (1 replies)
 78. Dodavka sluzieb do CZ (od szco neplatcu DPH) (14 replies)
 79. prechod z FO na s.r.o. (11 replies)
 80. Dan z nehnutelnosti (1 replies)
 81. odpočitanie DPH (1 replies)
 82. ukončenie živnosti (5 replies)
 83. DPH . faktura za sluzby a tovar do CR pre neplatcu DPH (5 replies)
 84. účtovanie zaplatenej zálohy (11 replies)
 85. Centové dorovnanie faktúry (8 replies)
 86. Cestovná náhrada u živnostníka (1 replies)
 87. Nakup PHM do tankovacej nadrze a rozuctovanie PHM do spotreby (7 replies)
 88. Dátum vzniku daňovej povinnosti - VFA od neplatcu. (2 replies)
 89. Oceniteľné práva (1 replies)
 90. Podnikanie v Rakúsku (1 replies)
 91. Odlozeny danovy zavazok (2 replies)
 92. Poraďte kvalitnú školiacu firmu (1 replies)
 93. ako zaúčtovať vrátenie dane z motorových vozidiel (2 replies)
 94. HDP a HPH (2 replies)
 95. neuplatnena dph (5 replies)
 96. Technicke zhodnotenie suboru hnutelnych veci (2 replies)
 97. čo s dph? (2 replies)
 98. zaúčtovanie vstupenky (5 replies)
 99. prebieha sud o vlastnictvo kto plati dan? (7 replies)
 100. zrusenie objednavky a fakturacia nakladov (2 replies)
 101. Účtovanie organizačnej zložky v ČR (3 replies)
 102. Nákup mot. vozidla N1 v Nemecku (1 replies)
 103. Doklad z RP a IČ DPH (2 replies)
 104. Služba do ČR pre PO so slovenským IČ DPH (5 replies)
 105. preddavky na daň z príjmov právnickej osoby (48 replies)
 106. obstaranie užitkového auta formou leasingu (2 replies)
 107. Ako získať odvedenú DPH od správcu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (1 replies)
 108. DPH z bločkov (2 replies)
 109. Tabuľka pre neplatcu DPH (17 replies)
 110. nahrada za nakladne auto (2 replies)
 111. Dohodár - úrazové poistenie (3 replies)
 112. Postupenie pohladavky-uctovanie u postupnika (15 replies)
 113. TROJZÁPOČET (6 replies)
 114. Regístrácia v zahraničí ohľadom DPH (1 replies)
 115. záloha na auto a DPH (25 replies)
 116. fakturovanie paliet (1 replies)
 117. PHM a nezisková organizácia (0 replies)
 118. Účtovné doklady (1 replies)
 119. Opakované platby a DPH (2 replies)
 120. DPH - nakup software (6 replies)
 121. SZCO zaradit odpis za rok 2009 pri danovej strate (9 replies)
 122. dan z urokov / preddavok na dan (2 replies)
 123. Zdanenie umelcov (2 replies)
 124. Predaj výrobkov vlastnej výroby - príjem za tovar? (2 replies)
 125. preddavky na dan (24 replies)
 126. Ako správen zaučtovať. (4 replies)
 127. Daň z príjmu pri predaji bytu, ak sa oslobodenie nevzťahuje na pozemok (7 replies)
 128. Reštrukturalizácia (1 replies)
 129. vrátenie neuplatneného nadmerného odpočtu (1 replies)
 130. expert na tlačivo typu B (1 replies)
 131. vratenie DPH z EU (0 replies)
 132. fa z Litvy (2 replies)
 133. predaj liehu v 1L-vých SB (1 replies)
 134. Odberateľská faktúra (0 replies)
 135. archivácia faktúr vyšlích z SAP-u (1 replies)
 136. Došlá faktúra z 12/2009 (3 replies)
 137. DPH zo zahr.FA (2 replies)
 138. Odpočet DPH pri postupeni leasingu (17 replies)
 139. Nedaňové náklady v ČR (0 replies)
 140. odvodový bonus pre SZČO (1 replies)
 141. obedy externých zamestnancov (11 replies)
 142. tlačivo do SP - treba či nie???? (2 replies)
 143. Daňová kontrola-účtovanie (22 replies)
 144. Kúpa auta na úver (12 replies)
 145. Stravé lístky (3 replies)
 146. Prefakturácia poštovného a DPH (5 replies)
 147. Použitie príspevku na podnikanie (+ aj zriaďovacie výdavky) (3 replies)
 148. Faktúra od platcu DPH zo SR pre neplatcu DPH v ČR (22 replies)
 149. Vyradenie auta na leasing z majetku (8 replies)
 150. Nákup stravných lístkov a DPH (1 replies)
 151. Danove priznanie (3 replies)
 152. Osobná spotreba - PROSÍM SÚRNE POMOC (31 replies)
 153. Sprostredkovanie predaja bytu (0 replies)
 154. úhrada faktúry v PLN (3 replies)
 155. Nárok na odpočet (8 replies)
 156. daňové priznanie po prerušení živnosti (0 replies)
 157. Služobné vozidlo (3 replies)
 158. Nákup materiálu od nepodnikateľa (6 replies)
 159. hybrid DPH (2 replies)
 160. Znizenie zakladu dane FO v konkurze (2 replies)
 161. DPH (8 replies)
 162. Sukromný automobil na podnikanie (6 replies)
 163. nepeňažný vklad bez zvýšenia ZI (1 replies)
 164. Vrátený preplatok z odvodov (32 replies)
 165. výmena soc.zariadenia (2 replies)
 166. Je potrebná faktúra? (7 replies)
 167. nákup stravných lístkov (9 replies)
 168. fakturácia (2 replies)
 169. Platba sporožírový účet. (1 replies)
 170. DP z prenájmu nehnutelnosti, FO. (1 replies)
 171. Kúpa auto do s.r.o. - čo treba ďalej vybaviť (0 replies)
 172. účtovné opravné položky vs daňové opravné položky k pohľadávkam (1 replies)
 173. prisla platba na PU ktora nesuvisi s podnikanim (1 replies)
 174. Exekúcie ako so záväzkami potom? (1 replies)
 175. Čo s odpismi majetku, ktorý už fyzicky nie je vo firme? (17 replies)
 176. ako zaradiť ???? poraďte (7 replies)
 177. Služba prijatá z EÚ (10 replies)
 178. Najomne cez dve uctovne obdobia. (2 replies)
 179. Účtovanie vráteného daňového bonusu do PD (12 replies)
 180. darovanie/predaj bytu, sukromna osoba pravnickej (4 replies)
 181. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti do 5 rokov od nadobudnutia (9 replies)
 182. Omega - účtovanie v programe - začíname (2 replies)
 183. ako zaúčtovať bránu s el.pohonom (3 replies)
 184. výpis z daňového priznania do SP (3 replies)
 185. Účtovanie v Podniku bytového hospod. (0 replies)
 186. obstaranie tovaru za symbolickú cenu (1 replies)
 187. náhradné vozidlo a kniha jázd (11 replies)
 188. Došla faktúra za opakované plnenia (3 replies)
 189. maďarský Routex - IC DPH (1 replies)
 190. Zahraničná SC a prepočet kurzom (3 replies)
 191. refakturácia nákladov (6 replies)
 192. zápočet jednostranný alebo vzájomný? (7 replies)
 193. výpis pre SP (36 replies)
 194. Daň z predaja zdedeného bytu (1 replies)
 195. Materiál - ležiaky (3 replies)
 196. Sulík,odvodový bonus, okradnuté deti? (131 replies)
 197. Na čo mám právo? (15 replies)
 198. Poistná udalosť (4 replies)
 199. DDP a vykazy (8 replies)
 200. Faktura LKW Walter (1 replies)
 201. Nadobudnutie sluzby mimo EU (3 replies)
 202. odhlásiť auto môžeme kedy? (22 replies)
 203. Nepeňažný príjem zamestnanca účtovaný ako repre? (8 replies)
 204. SURNE:zaučtovanie zmluvy o dielo (0 replies)
 205. zaradenie do odpisovej skupiny (2 replies)
 206. ERP registračná pokladňa (0 replies)
 207. Cestovné na 366? (6 replies)
 208. dovoz ticheho vina mimo pozastavenia dane (11 replies)
 209. Postúpenie úveru (14 replies)
 210. vysoké odvody SZČO (9 replies)
 211. Nákup akcii pre firmu (4 replies)
 212. došlá faktúra a prílohy (4 replies)
 213. Hlasenie o zaplatenych preddavkoch PO (17 replies)
 214. preprava ticheho vina so zjednodusenymi sprievodnymi dokladmi (0 replies)
 215. dodanie služby zo zahraničia (3 replies)
 216. Nevidim rozdiel - resp. si chcem overiť (6 replies)
 217. zaúčtovanie-zmena úrokovej sadzby-banka (2 replies)
 218. S. r. o. bez zamestnancov (8 replies)
 219. Kurz prepočtu zahraničných faktúr (3 replies)
 220. oprava stropu (2 replies)
 221. finančný dar postihnutým povodňami (4 replies)
 222. Špedičná firma a DPH (6 replies)
 223. registrácia žiadateľa o vrátenie DPH na DRSR (0 replies)
 224. platca podľa §7 a dodanie tovaru do EU občanovi (5 replies)
 225. Slovenský živnostník pracujúci v ČR (3 replies)
 226. Dań z príjmu FO pri predaji majetku (1 replies)
 227. Preddavky na DzP SZČO (6 replies)
 228. Kontrola z DÚ (67 replies)
 229. požičané auto z čiech na slovensku v sročke (0 replies)
 230. Knihy k DPH (1 replies)
 231. Cestovné náhrady pre budúceho zamestnanca (5 replies)
 232. nákup tovaru (8 replies)
 233. Školenie pre spoločníka (5 replies)
 234. Montáž LPG (7 replies)
 235. Opravné položky k dlhodobému majetku (9 replies)
 236. Vrátenie povinného zmluvného poistenia (1 replies)
 237. Ako zauctovat fakturu ...? (2 replies)
 238. Výhra v súťaži a neodpocitanie DPH (7 replies)
 239. vystevenie Fa z cudzej mene?, (4 replies)
 240. Dobropis a DPH (4 replies)
 241. Projekt na eurofondy (3 replies)
 242. pozemky (2 replies)
 243. Cestovné náhrady (1 replies)
 244. ne/platca dph (17 replies)
 245. Dar od s.r.o. pre jej konateľa? (2 replies)
 246. Odpocitatelna polozka na danovnika pre cudzinca. (7 replies)
 247. Zrusenie uctu v stredisku cennych papierov. (0 replies)
 248. mandátna zmluva a využivanie auta (4 replies)
 249. Vklad peňazí do banky. (14 replies)
 250. Otvorenie súvahového účtu. (9 replies)