1. mal som podat danove priznanie (1 replies)
 2. Úrad práce a príkazná zmluva. (8 replies)
 3. dodanie tovaru z ČR a DPH (1 replies)
 4. pozastavenie živnosti = DPH (2 replies)
 5. Založenie družstva (0 replies)
 6. Preklapanie uctu - zauctovanie (1 replies)
 7. Preddavok na sluzobnu cestu - co treba dodrzat (7 replies)
 8. Notebook (1 replies)
 9. DPH a preprava v zahraničí (3 replies)
 10. Prijatá záloha vs. súhrnný výkaz (11 replies)
 11. Zahranicna fa + clo (0 replies)
 12. Obstaravacia cena tovaru (2 replies)
 13. Zmena sposobu uctovania zasob. (8 replies)
 14. zauctovanie stvrtrocneho DPH (1 replies)
 15. Zrážková daň v JU (0 replies)
 16. Úroky z pôžičky (4 replies)
 17. Pozastavenie živnosti (3 replies)
 18. Kontrola na DPPO (24 replies)
 19. Refakturácia prepravy do EU (2 replies)
 20. web registrácia v ČR - DPH (3 replies)
 21. Ukoncenie HPP pri zivnosti (2 replies)
 22. platenie v zahraniční a zúčtovanie (1 replies)
 23. Neuplatnená daň na vstupe - pripočitateľná položka k DP? (5 replies)
 24. Preradenie PC z osobného vlastníctva do SRO (10 replies)
 25. provizia a firma (9 replies)
 26. Dane (8 replies)
 27. pokladnica (6 replies)
 28. Dotazník a dobrovoľná registrácia k DPH (2 replies)
 29. vystavenie faktury (13 replies)
 30. Dph a dotacia (2 replies)
 31. EKONOMIKA a jej smerovanie (164 replies)
 32. Predmet podnikania-stavba penzionu (3 replies)
 33. používanie vozidla na podnikateľské účely, ktorého vlastníkom je iná osoba (27 replies)
 34. 1 osobova s.r.o. a dane (1 replies)
 35. Odpocet DPH z auta. (6 replies)
 36. Euro 200TX a skladová evidencia (1 replies)
 37. kúpa drevoobrábacieho stroja na splátky - ako účtovať? (2 replies)
 38. Začínam (13 replies)
 39. ubytovanie obchod.partnera (2 replies)
 40. Odpustenie dlhu veriteľa - úroky z omeškania-príjem §6 odst.5/dZákona o dani z príjmu (8 replies)
 41. splatky dane DzPPO (2 replies)
 42. Oprava stoja českou firmou vykonaná v SR - kam v DP? (1 replies)
 43. fakturovanie dopravy pri práci (2 replies)
 44. prenájom domény (4 replies)
 45. Výpisy z daňového priznania pre Sociálnu poisťovňu (1 replies)
 46. DPH pri dodaní služby pre tuzemskú osobu mimo EU (2 replies)
 47. Platba za tovar stravnými lístkami (22 replies)
 48. Elektronické podanie DPH (27 replies)
 49. FINANČNÝ DAR (2 replies)
 50. PN a materská (6 replies)
 51. Refakturácia ubytovania (10 replies)
 52. Zmena leasingových splátok (1 replies)
 53. dodací list (5 replies)
 54. opat refakturacia (0 replies)
 55. fa z Čiech s 2-4 mesačným oneskorením (13 replies)
 56. fa z min roka - teraz (1 replies)
 57. Zaúčtovanie nadmerného odpočtu DPH (3 replies)
 58. Zriaďovacie náklady (31 replies)
 59. Nakup v ČR - predaj SR konečnemu spotrebitelovi (6 replies)
 60. Interná smernica k prechodu na EURO (3 replies)
 61. Súhrnný výkaz DPH a podanie na DU (1 replies)
 62. Faktúra (5 replies)
 63. SF - životné poistenie (1 replies)
 64. MRP program (2 replies)
 65. Plátca DPH v SR, obchodovanie v ČR (3 replies)
 66. daňové priznanie - tlačivo 2002 (4 replies)
 67. Faktúra a DPH (4 replies)
 68. REGISTAČNÁ POKLADŇA po novej vyhláške (2 replies)
 69. Zaradenie WAPky (4 replies)
 70. sledovanie čerpania SF (1 replies)
 71. Odpisovanie. (31 replies)
 72. Preplatok dane po ročnom zúčtovaní a preddavky na daň (3 replies)
 73. odpis jednorazoveho vkladu do fonfu opráv domu (3 replies)
 74. Danové výdavky- SZCO(trener) (9 replies)
 75. Podnikateľský alebo bežný účet - živnostník? (26 replies)
 76. Zaúčtovanie príspevku z úradu práce na SZČO (34 replies)
 77. Okrádanie prostredníctvom zrážkovej dane z RZZP (12 replies)
 78. odpis auta (2 replies)
 79. Prosím, ako začať? (7 replies)
 80. Faktura pre českého dodávateľa stavebné práce (4 replies)
 81. Predaj spotrebitelského balenia liehu - výzva právnikom na zastupovanie proti štátu (9 replies)
 82. Ako členiť DPH (3 replies)
 83. Preclenie dovážaného tovaru v Rakúsku (0 replies)
 84. prava cesty (2 replies)
 85. Postúpenie lízingu (3 replies)
 86. daň z mv, náhrada PHM (11 replies)
 87. nájomné byty (0 replies)
 88. rodičovský príspevok + živnostník (15 replies)
 89. FA zo zahraničia pre neplatcu DPH (12 replies)
 90. Stravne listky SZCO (26 replies)
 91. pokuta za oneskorený prehlad (4 replies)
 92. subjekty JÚ (4 replies)
 93. Ubytovacie a stravovacie služby (1 replies)
 94. Zbierka listín (22 replies)
 95. práca na DIČ (9 replies)
 96. výber z účtu (6 replies)
 97. Prenajímam RODINNÝ DOM - daň z nehnutelnosti ako za podnikateľský objekt? (11 replies)
 98. Prestahovanie firmy do zahranicia (1 replies)
 99. Moze sa dat do nakladov najomne pre konatela mimo najomneho za adresu firmy? (5 replies)
 100. Odpisovanie Motoroveho Vozidla 4 roky (5 replies)
 101. Ako na pohľadávku z roku 2002 ak je nevymožiteľná? (1 replies)
 102. tovar do spotreby (1 replies)
 103. Konateľ a ZP (17 replies)
 104. konzlutacne sluzby -sucast investicnych vydavkov. (1 replies)
 105. Zabezpečovací derivát (0 replies)
 106. Dlžník a platba stravenkami (6 replies)
 107. Samozdanenie faktúry z EÚ (6 replies)
 108. leasing jazdeného osobného automobilu (5 replies)
 109. Postúpenie lízingu (0 replies)
 110. odpisovat - neodpisovat (6 replies)
 111. Odpisy majetku (10 replies)
 112. faktura zo zahranicia (4 replies)
 113. nadmerný odpočet (12 replies)
 114. Ako účtovať príspevok na SZČO? (8 replies)
 115. Daňovo uznateľné výdavky na dohodára (1 replies)
 116. Výška bezrizikovej sadzby, roky 2005 a 2006 (0 replies)
 117. zauct. osob. vkl. na Buc (1 replies)
 118. priznanie príjmu (3 replies)
 119. študent (1 replies)
 120. Mozem zahrnut jazykovy kurz do nakladov? (2 replies)
 121. OF do zahraničia -sadzba dph?? (10 replies)
 122. Úroky z pôžičky (11 replies)
 123. DzMV - pomerna ci cela rocna sadzba? (9 replies)
 124. organizačná zložka-výročná správa (0 replies)
 125. Firemné auto a bývalý konateľ (3 replies)
 126. Účtovanie o budúcom nákupe stravných lístkov (3 replies)
 127. živnostenský list Rakúsky (3 replies)
 128. kúpa staršieho nákladného vozidla (2 replies)
 129. Výpočet odvodov, samoplatca, práca na dohodu (2 replies)
 130. Uff...nutne potrebujem radu (5 replies)
 131. zaradenie domu na podnikanie (1 replies)
 132. fakturácia služieb do zahraničia a DPH (0 replies)
 133. JU učtovanie (1 replies)
 134. Splatnosť zrážkovej dane zo mzdy (16 replies)
 135. sponzoring, alebo reklamné služby? (1 replies)
 136. úhrada zahraničnej faktúry (15 replies)
 137. Zákon o dani z príjmu, § 52g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009 (1 replies)
 138. Fakturácia služby do zahraničia (1 replies)
 139. Uctovnictvo - stomatolog (3 replies)
 140. Ako zaúčtovať DPH (0 replies)
 141. Účtovné odpisy (1 replies)
 142. vystavenie faktúry (3 replies)
 143. SZČO - aký obrat musí byť pre registráciu ako platca DPH? (4 replies)
 144. firemna kreditna karta (2 replies)
 145. Platca DPH podľa § 7a - podvojné účtovníctvo (1 replies)
 146. zabudnutý koeficient (4 replies)
 147. Pokyn k účtovaniu organizačných zložiek zahraničných firiem bez právnej subjektivity (0 replies)
 148. Predaj dlhopisu fyzickou osobou (4 replies)
 149. Notebook z Mountfield (1 replies)
 150. podať priznanie k DPH mesačne? (2 replies)
 151. úhrada dobropisu v hotovosti (2 replies)
 152. Vyradenie budovy - DPH (20 replies)
 153. Skladová evidencia (6 replies)
 154. Vypoveď dana zamestnávateľom (19 replies)
 155. neplatiteľ dph a prijatá služba z EU (8 replies)
 156. Neplatca DPH a nákup služby z tretej krajiny (5 replies)
 157. Daňový bonus na dieťa (2 replies)
 158. prechodné položky-DPH-zahraničie (5 replies)
 159. Predaj prenajímaného auta (1 replies)
 160. Daň z prenájmu verejného priestranstva, pochybenie (0 replies)
 161. Stravné lístky namiesto cestovných náhrad (6 replies)
 162. Dobropis od dodávateľa (1 replies)
 163. Zníženie ZD na manželku (1 replies)
 164. Tovar z USA preclený v Rakúsku (5 replies)
 165. vykradnuté auto (3 replies)
 166. europska istota (0 replies)
 167. zmena zodpovedný zástupca (11 replies)
 168. Registrácia DPH podľa §7 alebo §7a? (5 replies)
 169. Leasing od 1.1.2010 (1 replies)
 170. Sprostredkovanie do zahraničia (3 replies)
 171. trovy konania (3 replies)
 172. Vedenie skladu v JU (60 replies)
 173. Vinotéka - výdavok do nákladov alebo nie? (1 replies)
 174. Prefakturacia spoluučasti na poist.udalosti (6 replies)
 175. Náklady minulých účt.období (4 replies)
 176. Náklady na notárske služby pred založením s.r.o. (2 replies)
 177. povinnosti zahraničného živnostníka, ktorý predáva na trhoch na slovensku (0 replies)
 178. Ručne zadávanie počiatočných stavov (0 replies)
 179. Paušálne výdavky (4 replies)
 180. Samozdanenie - neskoro doručená FA a dobropis (2 replies)
 181. Učtovanie zariadenia pred založením živnosti (0 replies)
 182. faktúra (19 replies)
 183. SZČO -poberateľ invalidného dôchodku (10 replies)
 184. VRATIA MI DAN???..... Poradte mi (47 replies)
 185. Odpocitanie DPH spatne (6 replies)
 186. Fakturačná adresa / adresa miesta podnikania (14 replies)
 187. Vrátenie DPH zo zahraničia (2 replies)
 188. neplátca DPH a materiál (15 replies)
 189. dan z motorových vozidiel, ohlásenie a preddavky (1 replies)
 190. nadobudnutie tovaru s inštaláciu a poskyt.záloha (1 replies)
 191. Zdravotné poistenie (8 replies)
 192. Reklamácia pneumatiky (3 replies)
 193. odchodné (2 replies)
 194. Účtovanie leazingu / s.r.o./ (1 replies)
 195. Príspevok zo SF na stravu zamestnancom. (7 replies)
 196. Kúpa vozidla z Českej republiky (2 replies)
 197. výmena dielov na tovare (4 replies)
 198. Vyplatenie preddavku na daň (49 replies)
 199. Colny dlh pri nakupe z USA? (4 replies)
 200. Priemerná spotreba Citroen Jumper a Iveco (6 replies)
 201. Môžem si uplatniť vrátenie DPH z nákupov za apríl, keď sa stanem platcom až v máji? (5 replies)
 202. Kupa ojazdeneho auta rv 2006 za hotove alebo na leasing. Co je lepsie? (0 replies)
 203. povinnosti sro voči obchodnému registru (1 replies)
 204. MRP problemy (1 replies)
 205. absolvovat kurz uctovnictva??? (13 replies)
 206. Dodanie sluzby do ineho clenskeho statu EU odberatelovi registrovanemu pre DPH na SK (4 replies)
 207. Nájom MV z Nemecka a odpočet DPH? (1 replies)
 208. SLUŽBA ZAHRANIČNÁ OSLOBODENÁ (2 replies)
 209. trvalý príkaz (7 replies)
 210. Polovičný úväzok,nárok zamestnanca na stravné (2 replies)
 211. Doklady od predchádzajúcej účtovníčky (23 replies)
 212. povinnosť platiť DPH (1 replies)
 213. PPD a VPP ako vypísať ? (6 replies)
 214. Predaj časti podniku (1 replies)
 215. Sociálny fond (6 replies)
 216. Neplatca DPH a predaj do EÚ (2 replies)
 217. rozdiel medzi opravným a dodatočným danovým priznaním (6 replies)
 218. DPH a príjem z mimo EÚ (0 replies)
 219. úroky z omeškania (26 replies)
 220. Dodatocne danove priznanie za rok 2008 (0 replies)
 221. dovolenka učiteľka (4 replies)
 222. Oceňovací rozdiel z podielov (5 replies)
 223. Faktúra z Poľska (1 replies)
 224. Dan z prijmu u platitela DPH (8 replies)
 225. začínajúca účtovníčka (2 replies)
 226. faktúra - neskoro doručená (4 replies)
 227. Potvrdenie o príjme z Talianska (2 replies)
 228. HIM za 1580 EUR kúpený 15.1.2009 (1 replies)
 229. Strata karticky platcu DPH (5 replies)
 230. Tovar - spôsob A alebo B (2 replies)
 231. Predaj darovaneho bytu - ako je to dnes? (2 replies)
 232. účtovanie typu B (2 replies)
 233. Ako účtovať advokátske služby (6 replies)
 234. rekreačný poplatok (6 replies)
 235. prosba o preloženie abstaktu (2 replies)
 236. Dátum dodania služby (4 replies)
 237. registrácia DPH podla §7a (4 replies)
 238. predaj pohonných hmôt (3 replies)
 239. Odpisovanie pred kolaudáciou (7 replies)
 240. reklamné predmety (2 replies)
 241. dodatočné dan. priznanie (8 replies)
 242. PP na dobu určitú po 1.3.2010 (5 replies)
 243. Dan pri predaji zdedenej nehnutelnosti (20 replies)
 244. Dodacie listy (2 replies)
 245. preprava tovaru (9 replies)
 246. Vyúčtovacia faktúra za plyn (1 replies)
 247. prechod z JU do PU (1 replies)
 248. Cestovná kancelária a registrácia (0 replies)
 249. riadok DPH od 1.1.2010 (8 replies)
 250. Nepoznám DIČ pre účely DPH príjemcu služby (1 replies)