1. Dobropis na prelome roku (5 replies)
 2. neplatca DPH a dovoz tovaru zo zahraničia (3 replies)
 3. Daň z príjmu FO zo zamestnania + ostatné vedľajšie príjmy (3 replies)
 4. Dz MV_predpokladana daň r. 40 (2 replies)
 5. Optimalizácia dane pri predaji časti podniku (0 replies)
 6. Predplacanie si Zoom = sluzba na videohovory(podobne ako skype) - ide podla zakona o DPH o elektronicky prijatu sluzbu? (0 replies)
 7. Príspevok na SZČO a jeho účtovanie.... (7 replies)
 8. Daň z MV za rok 2017 - zmeny oproti roku 2016? (1 replies)
 9. Daň z predaja nehnuteľnosti (8 replies)
 10. Zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu. Aký je to príjem? (5 replies)
 11. Ako učtovat dodatočnu dan z MV ? (4 replies)
 12. Faktura do ČR z 01/18 kde je uvedene kompenzacia za 12/17 (4 replies)
 13. Faktura z ČR s DIC SK30... (0 replies)
 14. Musí žena podať daňové priznanie ak prenajímala jeden mesiac nehnuteľnosť za 150 €? (0 replies)
 15. špedička a daňová povinnosť (1 replies)
 16. narok na danovy bonus (9 replies)
 17. faktúra z čr - zvláštny režim (7 replies)
 18. Knihy bez dokladu o kúpe môžem predať na IČO? (2 replies)
 19. nadspotreba u plachtovej dodávky (3 replies)
 20. Uhrada dane z prijmu (3 replies)
 21. Pripočitateľná položka (1 replies)
 22. ako mám vyradiť auto z majetku? (4 replies)
 23. Oprava chýb minulých období (3 replies)
 24. Prenájom lesného pozemku (0 replies)
 25. odmena zo sociálneho fondu (4 replies)
 26. Ako odpočítať DPH z auta kúpeného pred registráciu za platiteľa DPH pri finančnom leasingu (3 replies)
 27. Ryža a prenesenie daňovej poivnnosti (1 replies)
 28. Ak danove priznanie podat ak som pracoval a nasledne podnikal? (2 replies)
 29. Faktúra s nesprávnymi údajmi (4 replies)
 30. Nepeňažný príjem u lekárov za rok 2017 (5 replies)
 31. Dane v Nemecku (1 replies)
 32. nezdanit.časť na danovníka 2018 (1 replies)
 33. Koeficient DPH (5 replies)
 34. Dan MV za rok 2017 (6 replies)
 35. Tlačivo oznámenia (3 replies)
 36. Zánik daňovej povinnosti nákladného motorového vozidla (4 replies)
 37. Daň z MV a aplikácia e dane (1 replies)
 38. Faktúra s prenosom dań. povinnosti a KV DPH (2 replies)
 39. Pri podani DP DPH za december 2017 elektronicky mám použiť tlačivo platné od 1.1.2018? (3 replies)
 40. Môžem neplátca dph reg §7 samozdaniť prijaté služby z EU z augusta teraz v decembri? (3 replies)
 41. Odpočet DPH z parkovacieho státia (0 replies)
 42. Moze sa tovar s hodnotou nizsou ako 1700,- € zaradit do dlhodobeho majetku a byt financovany z kapitáloveho rozpoctu? (1 replies)
 43. Zánik daňovej povinnosti MV (2 replies)
 44. Prijatá služba z CZE - obaja neplatitelia DPH (5 replies)
 45. Ako účtovať faktúru z Metra - ryža, mak bez DPH - prenesenie daňovej povinnosti ? (1 replies)
 46. Vystavená faktúra, opravná a nová opravená faktúra - musia ísť všetky 3 do účtovníctva? (1 replies)
 47. zasielanie KV a DP DPH elektronicky (3 replies)
 48. Kde nájdem podrobný zoznam tovarov Spoločného colného sadzobníka? (3 replies)
 49. Nákup materiálu z ebay. Ako účtovať platbu kartou? (3 replies)
 50. DzMV – zánik daňovej povinnosti (3 replies)
 51. Ako opraviť faktúry s nesprávne uplatnenou DPH? (mal byť prenos daňovej povinnosti) (0 replies)
 52. Je to náklad ne repre alebo oprávnený náklad s odpočítaním DPH? (1 replies)
 53. Inventarizácia majetku (1 replies)
 54. Cestovný príkaz-ubytovanie u rodičov - ako uviesť v CP? (1 replies)
 55. Kontrolný výkaz - odbereteľa len s DIČ (2 replies)
 56. Refakturácia PHM (0 replies)
 57. Exekučný príkaz (0 replies)
 58. Poistne plnenie a danove priznanie (1 replies)
 59. Musím zaregistrovať firmu ako platiteľa dane zo ZČ , ak zamestnáva iba jednu osobu na DoBPŠ? (9 replies)
 60. reklam.kampaň - ako zaúčtovať (0 replies)
 61. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, kurz NBS alebo suma z dokladu (6 replies)
 62. Faktura FB - datum dodania do KV (3 replies)
 63. Tretie štáty - fakturácia (0 replies)
 64. Dovoz tovaru z EÚ (2 replies)
 65. Občianske združenie a registračná pokladňa (0 replies)
 66. omylom zaplatená platba z firemného účtu kartou (4 replies)
 67. Môžem účtovať v JU vo VOZD - napr. opravu kúpelní práca + materiál na budove, ktorú máme v prenájme ? (2 replies)
 68. účtovanie zabudnutých dokladov do pokladne v PÚ (8 replies)
 69. OP k pohladavke mozem v jednom roku vytvorit a hned aj odpisat? (4 replies)
 70. SZČO - predaj odevov - igelitové tašky, spoplatniť? registrovať na ministerstve ŽP? (2 replies)
 71. Daň z MV 2017 - cestovné náhrady (5 replies)
 72. nákup stravných lístkov szčo (5 replies)
 73. Vyuctovanie zalohovej faktury v program KTK - CZ (0 replies)
 74. potrebovala by som poradiť s účtovníctvom podvojným pre fyzickú os. ukrajinec, (2 replies)
 75. dan z motorvych vozidiel (2 replies)
 76. Zaradenie pozemku do majetku (1 replies)
 77. účtovanie občianske združenie (1 replies)
 78. Faktúra zo zahraničia s prechodom do roku 2018 (5 replies)
 79. iné zmluvné príjmy podľa par. 8 od r. 2018 - daň, ZP, SP ako? (1 replies)
 80. Servis výťahu a prenesenie DP (1 replies)
 81. Dph na základe prijatej platby (1 replies)
 82. Typy DPH v MRP (3 replies)
 83. "Divná" zahraničná faktúra a jej zaúčtovanie (1 replies)
 84. DP motorové vozidlá (1 replies)
 85. prepočet poistného pri zdanit.príjmov z čr (1 replies)
 86. Ako je to s daňovým priznaním u dohodárov? (7 replies)
 87. použitie súkromného auta na služobke - daň z MV ako? (0 replies)
 88. PPD za nákup tovaru z Čiech (5 replies)
 89. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a NČZD (1 replies)
 90. DPzMV daňovník podľa §3 (3 replies)
 91. príjem z rakúska+príjem z dohody na SK (13 replies)
 92. Ročné zúčtovanie dane (6 replies)
 93. Zmluva o budúcej zmluve - účtovanie (0 replies)
 94. Môže byť telka daňovým výdavkom? (2 replies)
 95. DPH nadmerný odpočet bol vyšší ako je vlastná daň.povinnosť (2 replies)
 96. Sociálny fond k 31.12. (5 replies)
 97. Výroba a montáž madla ucet 501 alebo 518? (1 replies)
 98. Ako účtovať poplatky RTVS (5 replies)
 99. uznateľnosť nákladov-kávovar pri opísanej situácii (6 replies)
 100. Ťahače a návesy riadok v TP (0 replies)
 101. danove priznanie z motorovych vozidiel (27 replies)
 102. Účtovanie daňového bonusu pri mesačnom uplatnení v JÚ - KROS (1 replies)
 103. Neskoro doručený dobropis (0 replies)
 104. Môže byť výdavkom? (1 replies)
 105. Ako zaúčtovať kúpu obchodného podielu v s.r.o. X a Y (0 replies)
 106. Číslo faktúry z dokladu od Alza. (1 replies)
 107. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti (8 replies)
 108. Ako previesť auto z FO na s.r.o. (6 replies)
 109. Cestovný lístok na meno zamestnanca platený kartou spoločnosti (4 replies)
 110. Podanie priznania na daň z motorového vozidla (12 replies)
 111. Odvody do zdravotnej poisťovne (5 replies)
 112. faktúra s rôznymi rokmi (2 replies)
 113. DOVP je to pravidelný či nepravidelný ? (11 replies)
 114. Prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 115. Stavba domu na rekreačné účely (4 replies)
 116. Mínus v pokladni v s.r.o.-čke (5 replies)
 117. DP typ B paušálne výdavky + príjem zo zamestnania (6 replies)
 118. Dlhodobé ochorenie externého účtovníka (3 replies)
 119. Kedy sa vypláca DPH za 11/2017? (7 replies)
 120. Účtovanie poistného (1 replies)
 121. Neskoro vystavená faktúra za prenájom nebytových priestorov (4 replies)
 122. účtovanie Google a zdanovanie (0 replies)
 123. Obec a daňové priznanie z motorových vozidiel (1 replies)
 124. Môžem si ako živnostník popri zamestnaní uplatniť paušálne výdavky a viesť tak len evidenciu o prímoch, zásobách a pohľadávkach? (2 replies)
 125. Účtovanie pri vymáhaní pohľadávky (3 replies)
 126. Odvody SZČO (2 replies)
 127. Ukončenie živnosti a vysporiadanie DPH pri neodpísanom majetku (5 replies)
 128. Príjem do 500,-€ (7 replies)
 129. daň z nehnuteľnosti - spoluvlastníctvo (5 replies)
 130. Opravná položka k pohľ. (§20 ods. 14 Zákona o DZP) - tvorba len v 3. roku. (3 replies)
 131. účtovanie výroby alebo služby - účtovanie systémových, sklenených priečok, oceľovej konštrukcie (2 replies)
 132. Uprava rocnej sadzby dane (1 replies)
 133. klinická štúdia lekárov a DPH (0 replies)
 134. Naklady na prelome rokov (1 replies)
 135. odvody 2018, danove priznanie za 2017, paušalne vydavky (9 replies)
 136. preprava tovaru z CZ do Nórska (3 replies)
 137. Je nejaká lehota na ukončenie drobnej stavby? (3 replies)
 138. účtovanie kúpnej zmluvy PÚ (0 replies)
 139. vyúčtovacie faktúry za plyn (1 replies)
 140. Víno ako reklamný predmet (2 replies)
 141. DPH z Fa na prelome rokov (1 replies)
 142. O koľko percent znížiť ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel v tomtom prípade? (2 replies)
 143. Došlý dobropis ročný bonus za odber (1 replies)
 144. Storno prijatej faktury v MRP (3 replies)
 145. kedy ma dochodca nárok na odpocitatelnu polozku? (4 replies)
 146. Dan z nehnutelnosti pri vysporiadani spoluvlastnickeho podielu (3 replies)
 147. Odkiaľ sa berie číslo na výplatnej páske ? VYRIEŠENÉ (20 replies)
 148. náklad na reprezentáciu v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 149. Faktúra v CZK, platena kartou (0 replies)
 150. zaradenie do odpisovej skupiny nakladač (0 replies)
 151. neskoro podané DP z MV za rok 2017 (7 replies)
 152. Nahlásenie zriadenie kancelárie neskôr aj prevádzkárne daňovému a živnostenskému úradu (0 replies)
 153. Zdaňovanie provízie za predaj kozmetiky (10 replies)
 154. Aké doklady potrebujem pre daňový úrad ak mi vydavateľ nezaplatil honorár? (0 replies)
 155. Bankový účet SZČO - osobný účet (4 replies)
 156. Sprostredkovanie poistenia - účtovanie sankcie v PÚ (3 replies)
 157. Ak mám došlé faktúry od google adwords ale bez DPH, môžem ich samozdaniť? (0 replies)
 158. DzMV riadok 01 -dátum prvej evidencie (2 replies)
 159. Výdavky % z príjmov a prijaté dobropisy (4 replies)
 160. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 161. príjem podľa §6 a príjem z prenájmu hnuteľnosti (1 replies)
 162. Odsúhlasenie / Inventarizácia pohľadávok v angličtine (2 replies)
 163. Ročné zúčtovanie počas PN v ochrannej lehote (2 replies)
 164. ako zaúčtovať vrátené poistného zo SP a zápočet penále v JU (2 replies)
 165. zaregistr.som sa na elekt.komunikaciu kvôli súhr.vykazom musím všetko už posielať elektronicky? (4 replies)
 166. Ako zauctovat fakturu? (3 replies)
 167. Réžia kúpená vo vlastnej predajni (4 replies)
 168. SZČO pracujúci v Nemecku pre Českú firmu (0 replies)
 169. Prenajom nehnutelnosti - co si mozem dat do nakladov? (7 replies)
 170. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie (3 replies)
 171. Ukončenie a prerušenie živnosti a DzMV (1 replies)
 172. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie (4 replies)
 173. DzMV - nechce mi ho načítať (1 replies)
 174. DzMV - nechce mi ho načítať do daňového (9 replies)
 175. Poistná udalosť - účtovanie v JU (9 replies)
 176. Kedy zaradiť auto do majetku firmy? (4 replies)
 177. DPH pri opakovanej platbe. (1 replies)
 178. prenos daňovej povinnosti (6 replies)
 179. DFA z ktorej SRO nemá nárok na odpočítanie dane - musí sa uviesť do kontrolného výkazu? (4 replies)
 180. Z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch je ktorý riadok čistý príjem? (13 replies)
 181. Môžem použiť 2 rozne kurzy vo vyuctovaní pracovnej cesty? (0 replies)
 182. Prenos daňovej povinnosti a jeho vplyv na koeficient DPH (2 replies)
 183. Daňové priznanie invalida s príjmom zo ZČ (5 replies)
 184. Prenos daňovej povinnosti pri dopr. výkone - stavebné práce (1 replies)
 185. Dodanie tovaru s montážou (1 replies)
 186. DPFO kde zaradiť prijaté odmeny? (6 replies)
 187. zaradenie a odpisovanie nového vozidla v PÚ (8 replies)
 188. Vozidlo na podnikanie evidované v ČR a dan (5 replies)
 189. Fakturácia za elektriku (1 replies)
 190. Motor auta - náhradný diel (1 replies)
 191. daň z motorových vozidiel (0 replies)
 192. Dan z predaja darovaneho bytu (3 replies)
 193. Výpočet VZ na platenie odvodov do ZP, ak živnosť nebola celý rok (10 replies)
 194. nezdaniteľná časľ zákl.dane (1 replies)
 195. Zmena držiteľa vozidla a DzMV (1 replies)
 196. Príspevok z úradu práce a paušálne výdavky (2 replies)
 197. Obchodníci ojazdenými autami (1 replies)
 198. dovoz alkoholu z členského štátu EU (0 replies)
 199. účtovanie zrážkovej dane z dividend zo zisku za 2017 (3 replies)
 200. Odpočet DPH z fakúry DATART (1 replies)
 201. Bloček z Rumunska (3 replies)
 202. Pri výdavkoch % z príjmov sa nedoplatok z RZZP za rok 2016 a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO, uhradené v roku 2017, rátajú do odvodov? (2 replies)
 203. Opravná položka k pohľadávke - zlúčenie firiem (0 replies)
 204. Na aký účet zaúčtujem množstevný rabat za rok 2017? (6 replies)
 205. Prenesenie daňovej povinnosti - nákup tovaru a jeho následný predaj platiteľovi DPH. (1 replies)
 206. stravné lístky-zľava (3 replies)
 207. Mozem vystavit fakturu s datumom dodania skorsim ako ma predchadzajuca vystavena faktura? (1 replies)
 208. Zdanenie vedľajšieho príjmu (5 replies)
 209. Elektronicky danové priznanie k dani z motorových vozidiel ? (0 replies)
 210. Povinnosť priznať príjem od bývalého zamestnávateľa ktorý je v reštruktúre a spláca dlh na základe splátkového kalendára. (18 replies)
 211. Pohľadávka z min.roku v tohtoročnom DP (4 replies)
 212. Garáž a odpisy (0 replies)
 213. Nadmerný odpočet dve zdaňovacie obdobia po sebe. (1 replies)
 214. Ako účtovať v podvojnom účtovníctve kontokorent, ak transakcie prebiehajú cez bežný účet? (2 replies)
 215. Rozúčtovanie FA z ALZy. (0 replies)
 216. Vyúčtovanie EE - dobropis - účet 326 (4 replies)
 217. Fakturácia dovozu do tretích krajín (0 replies)
 218. zánik daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel (1 replies)
 219. Zamestnanie konateľa vo vlastnej s.r.o. (2 replies)
 220. Oneskorená došla faktúra-oprava DPH (1 replies)
 221. MRP - zmena čísla interného dokladu (0 replies)
 222. Prevod obchodneho podielu (0 replies)
 223. Bankový účet v cudzej mene a pokladňa (1 replies)
 224. Kedy si môže odberateľ uplatniť odpočet DPH pri neuhradenej faktúre? (2 replies)
 225. Fakturacia zlomkov zlata platitelom dph neplatitelovi dph (2 replies)
 226. Povinná elektronická komunikácia OZ (1 replies)
 227. Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti k DzMV za rok 2017. (2 replies)
 228. Poníženie účtu 472 (5 replies)
 229. založenie sro (0 replies)
 230. Inventarizácia účtov - posúdenie reálnosti napr. pri 336, 341,342, 365, 381 (2 replies)
 231. Ukončenie PP na dobu určitú počas MD - Preplatenie dovolenky (15 replies)
 232. Oneskorená registrácia k DPH (0 replies)
 233. daň z nehnuteľnosti - zánik (3 replies)
 234. Daň z motorových vozidiel 2017 (1 replies)
 235. Občianske združenie a nákup tovaru,služieb z EÚ (0 replies)
 236. Rozhodnutie o zmarenej investícii - ako má vyzerať (1 replies)
 237. Musí sa samozdaniť každá prijatá služba od google adwords bez ohľadu na sumu? (0 replies)
 238. Ktora odpisova skupina? (1 replies)
 239. centové vyrovnanie v texte dodávateľskej fa-účtovanie (4 replies)
 240. Ako uctovat platbu kartou zo sukromneho uctu? (2 replies)
 241. dodatočný kontrolný výkaz (1 replies)
 242. Môžem si dať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane aj faktúru za dobitie kreditu z na heureke aj ked som neplatca DPH a heureka je platca DPH? (1 replies)
 243. Stav tachometra (1 replies)
 244. Ako zaúčtovať dlhodobú pôžičku sročke od tretieho subjektu, ak plnenie je úhrada iného záväzku, nie že prídu peniaze na účet? (0 replies)
 245. Môžem dať skrátený uväzok HPP na 1 hod denne 5 dní v týždni . (4 replies)
 246. Daň z motorových vozidiel. (5 replies)
 247. Pozastavená živnosť a odpočitateľná položka. (5 replies)
 248. Oznamuje zamestnávateľ zmenu sídla spoločnosti svojim zamestanncom, ak prevádzka zostáva nezmenená? (1 replies)
 249. Zaúčtovanie administratívneho poplatku pri prevode vlastníctva. (1 replies)
 250. stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a sociálny fond (1 replies)