1. Nevysporiadané záväzky a pohľadávky k 31.12. v daňovej evidencii. (2 replies)
 2. Zrusena zivnost 2017 so ziskom - doplatenie zdravotneho 2018 (2 replies)
 3. SZČO - adresa trvalého pobytu a adresa na živnostenskom liste je rozdielna - akú dať do DP? (3 replies)
 4. Výdavok na aktualizáciu Eset Smart Security a paragraf 17 odst. 19 (2 replies)
 5. Uplatnenie NČZD na manželku (1 replies)
 6. Odpisy nehnuteľnosti z roku 2003 (0 replies)
 7. Ako zaúčtovať sprostredkovateľskú zmluvu. Zmluva o prevode obchodného podielu. (0 replies)
 8. Zaplatené preddavky (0 replies)
 9. Odoslanie Priznania PO na FS (8 replies)
 10. Vyjadrenie sa k sieťam VO a DPH (0 replies)
 11. MRP K/S - výdajka zo skladu (§69 prenos daň. povinnosti) (1 replies)
 12. Chyby v uctovnej zavierke (1 replies)
 13. opravne danove priznanie - zníženie dane (3 replies)
 14. oznámenie o odložení DP-potvrdenka (5 replies)
 15. Zaregistrovať sa opäť na finančnú správu? (4 replies)
 16. nehnuteľnosť určená na predaj (0 replies)
 17. DP právnické osoby (2 replies)
 18. Bezodplatný prevod obchodného podielu v s.r.o. (0 replies)
 19. Odoslanie priznania PO (1 replies)
 20. faktúra za používanie terminálu (0 replies)
 21. Je 45% z ceny stravných lístkov nedaňový náklad? (7 replies)
 22. odkup pohľadávky (1 replies)
 23. Do ktorého riadku DP dám ako odpočitateľnú položku odpis premlčaného záväzku? (0 replies)
 24. poskytnutie stravy zamestnancovi dodávateľa pri inštalácii (4 replies)
 25. Má/môže rezident SR podať DP aj v ČR ak má príjem v čechách zo zamestnania? (6 replies)
 26. Z hrubých miezd presne za ktoré mesiace sa počíta sociálny fond? (1 replies)
 27. Oznámenie o odklade DP za rok 2017 - FO, PO - tlacivo (4 replies)
 28. prechod z preukázateľných výdavkov na výdavky % z príjmu (0 replies)
 29. Dodané stavebné práce v Holandsku, Nemecku (0 replies)
 30. prevod obchodného podielu sro (2 replies)
 31. Preddavkova dan a danovy bonus (7 replies)
 32. Obnovenie živnosti v strede mesiaca - ako uviesť zaplatené ZP v daňovom priznaní? (6 replies)
 33. Podať DPFO ked je pozastavená živnosť? (3 replies)
 34. ako odpisovat tovar po zaruke v stankoch v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 35. Vlastný príjem manželky (8 replies)
 36. Prijem podliehajuci zdaneniu v Rakusku. (3 replies)
 37. Odpisy majetku z vyradeného majetku :( (4 replies)
 38. účtovná závierka-ukončenie živnosti (0 replies)
 39. Nepeňažná výhra (7 replies)
 40. Blok z minulého roku (1 replies)
 41. Rocne zuctovanie dane z prijmov zo zavislej cinnosti (2 replies)
 42. Nulové DP a výdavky na poistné do ZP (8 replies)
 43. szčo evidencia obalov a nákup tovaru zo zahraničia ? (0 replies)
 44. elektron.komunikacia od 1.7.2018 (2 replies)
 45. nesedí mi účet 341 Daň z príjmov (3 replies)
 46. Ostatný príjem podľa § 8 v DP2017 FO (5 replies)
 47. Iné príjmy (6 replies)
 48. DP typ "B" (9 replies)
 49. Použitie peňazí z nadmerného odpočtu (10 replies)
 50. účtovná závierka chyba (9 replies)
 51. kúpa auta do sro od FO (5 replies)
 52. danovy bonus (4 replies)
 53. Ako zaplatiť daň (4 replies)
 54. Môže sro prijať bezúročnú pôžičku so splatnosťou do jedného roka od cudzej (nespriaznenej) FO-nepodnikatela v hotovosti do 5000€? (0 replies)
 55. Obratový bonus na prelome rokov (0 replies)
 56. Odchod na materskú so živnosťou alebo bez nej? (0 replies)
 57. Odpis motorového vozidla na mesiace? (6 replies)
 58. Bloky tankovanie PHM (2 replies)
 59. DP (0 replies)
 60. operatívny leasing - faktúra za servisnú prehliadku (2 replies)
 61. Zmena obchodného mena (0 replies)
 62. Daňové priznanie - profesionálny športovec (8 replies)
 63. Bankový úver SZČO - daňová evidencia 2017 (1 replies)
 64. daňová evidencia a odpis pohľadávky (1 replies)
 65. špedičná spoločnosť a preprava do Švajčiarska (0 replies)
 66. Ako počítať daňové odpisy za rok 2017 budovy po TZ v 05/17 v 10. roku rovnomerného odpisovania? (0 replies)
 67. Osobná asistencia - odvody do zdr.p. //DP (3 replies)
 68. Nákup z Kauflandu - časť v hotovosti a časť platobnou kartou (3 replies)
 69. čo znamenajú všetky položky vo výplatnej páske v Rakúsku (1 replies)
 70. Platiteľ DPH a paušálne výdavky (11 replies)
 71. bonus na dieťa ak dieta je zverené prastarým rodičom (2 replies)
 72. Príjem z predaja podielu pozemku a danove priznanie (1 replies)
 73. Fakturovať s DPH alebo bez? (4 replies)
 74. Občianske združenie ak má príjmy len z členského nemusí podať daňové priznanie? (1 replies)
 75. Tržby v reštaurácii,stravovanie zamestnancov (1 replies)
 76. potvrdenie o zdanitel.príjmoch riadok 09-príspekv dds (2 replies)
 77. Spolocenstvo vlastnikov bytov - do prijmu za rok 2017 sa zapocitavaju aj zostatky z roku 2016 (pokladna+bank.ucty)? (5 replies)
 78. odpisy (6 replies)
 79. stravné lístky (6 replies)
 80. Majetok - opravky (0 replies)
 81. Môže si živnostník uplatniť nárok na danovy bonus/ma male deti/, ak mu vyšla nulová daň? (1 replies)
 82. Dávka v hmotnej núdzi (12 replies)
 83. Akú výšku výdavkov uviesť v DP B na r. 10 na strane výdavkov v tabulke č. 1? (4 replies)
 84. Penale zo Soc.poist. rátam do sumy zaplateného poistného v DP? (1 replies)
 85. Strata priznanie Typ B (1 replies)
 86. Ako zauctovat kupu pneumatik v sro, ak sro nema auto? (3 replies)
 87. mám 0 NČZD v ročnom zúčtovaní daní (7 replies)
 88. Odosielali ste uz uctovnu zavierku za mikro UJ ?nechce mi prejst:/ (0 replies)
 89. Evidencia DL (0 replies)
 90. Do ktoreho riadnu dan. priznania PO pisete ekonomicke sluzby nedanove? (1 replies)
 91. Kontrolný výkaz a vratné obaly (0 replies)
 92. škoda spôsobená zamestnancom (2 replies)
 93. Aké zdaňovacie obdobie uviesť ? (2 replies)
 94. Prenesenie danovej povinnosti v stavebninach (9 replies)
 95. oslobodenie príjmu FO do 500 eur pri súbehu príjmov? (1 replies)
 96. Dodatočné DPH - vyplnenie , nadm.odpočet (2 replies)
 97. Overenie správnosti vyplnenia DP typ B (3 replies)
 98. Pohľadávky v reštruktúre (0 replies)
 99. Faktúra z Činy v jednoduchom účtovníctve - plátcovia DPH (5 replies)
 100. Je prefakturácia pre niekoho nevýhodná? (0 replies)
 101. Finančna sprava- elektronicke podanie. NEPRIJATE A POTVRDENE. NEPLATNA AUTORIZACIA? (25 replies)
 102. nezaplatené nájmy (2 replies)
 103. Kód z colného sadzobníka v kontrolnom výkaze. (0 replies)
 104. Ako zaúčtujem omylom neuplatnenú čiastku DPH za 2/2018? (2 replies)
 105. 2 % z potvrdení o príjme (2 replies)
 106. Patrí ZP uhradené ako samoplatiteľ počas pozastavenia živnosti do kolonky "Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona"? (2 replies)
 107. diaľničná známka a krátenie DPH (7 replies)
 108. Danove priznanie (3 replies)
 109. DP pri 6 mesiacoch pozastavenej živnosti a nulových príjmoch za celý rok + zamestnanie (3 replies)
 110. pokuta v splátka Inšpektorát práce (3 replies)
 111. Je fyzická osoba, ktorá robí účtovníctvo pre firmu, kde jeden zo spoločníkov jej manžel závislou osobou? (2 replies)
 112. previedli sme peniaze z účtu v cudzej mene na účet v inej cudzej mene, ako účtovať - kurzový rozdiel? (0 replies)
 113. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve (17 replies)
 114. Odpisy majetku (1 replies)
 115. elektronický podpis a ZED (5 replies)
 116. Dodatočné DP - zle zaradený príjem (2 replies)
 117. DP a daňový bonus nevyplatený zamestnávateľom (6 replies)
 118. Opravné DP po vykonanom RZD (7 replies)
 119. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 120. Ročné zúčtovanie + daňové priznanie (16 replies)
 121. Zaevidovanie faktúr z predchádzajúceho roka v Pohode (2 replies)
 122. Zauctovanie doslej faktury v MRP, ktora obsahuje položky s prenesenim daň.povinnosti aj bez prenesenia daň.povinnosti (2 replies)
 123. Pojmy danové a účtovné straty (1 replies)
 124. Spätný úver na auto (0 replies)
 125. Ako založiť účtovníctvo v Money S3, laik (8 replies)
 126. Ako vytlacit odklad o DP? (1 replies)
 127. Daňové priznanie príjem zmluva ČR a dohoda SR (8 replies)
 128. Platba DF kartou ale nie je doklad o úhrade iba úhrada v banke (2 replies)
 129. Ako vyplním prílohu č. 3 daňového priznania typu B? (2 replies)
 130. Úhrada faktúry zo súkromného účtu v PÚ (7 replies)
 131. Daňový bonus (5 replies)
 132. Do ktoreho riadku dan.priznania PO pisete odpocit.polozku - zaplatene ekonomicke sluzby? (1 replies)
 133. Príspevok na dochádzku do zamestnania (1 replies)
 134. Keď sa rezervný fond použil na úhradu straty, je potrebné ho naďalej vytvárať pri ďalšom zisku? (3 replies)
 135. poistné v cene vozidla (0 replies)
 136. Koľko si vypýtať za vedenie daňovej evidencie (0 replies)
 137. Uplatnenie DPH v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (7 replies)
 138. Môže si manžel v svojom DP uplatniť časť manželkinej nezdaniteľnej čiastky z (3840 EUR), keď si ona uplatnila len vo výške cca 1400 EUR ?ak si ona neuplatnila celú čiastku ? (9 replies)
 139. Aký typ DP použiť (2 replies)
 140. vyýpocet mzdy a odvodov na ciastocny uvazok (12 replies)
 141. DL a odklad DPPO (2 replies)
 142. zriadene predajne na prenájom (0 replies)
 143. daňová licencia (1 replies)
 144. technické zhodnotenie majetku v roku predaja (0 replies)
 145. Výpočet pokuty za dodatočné DPPO (0 replies)
 146. Oceňovanie záväzkov ku dňu zost. UZ - v MRP - JÚ- ako to urobiť? (0 replies)
 147. Ako uviesť počet vedúcich zamestnancov v poznámkach MUJ? (2 replies)
 148. Neplatca vs. paragraf 4 vs. paragraf 7 (2 replies)
 149. Aký dátum uviesť na oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP? (2 replies)
 150. Zaradenie do majetku (0 replies)
 151. Neplatca DPH verzus platca DPH (4 replies)
 152. Odpočet DPH pri vozidle zo zahraničia (0 replies)
 153. autorský honorár (0 replies)
 154. Denná tržba z ERP - mínusová (1 replies)
 155. Nezdaniteľná položka (6 replies)
 156. Daňový bonus (7 replies)
 157. Odvody do ZP a SP (4 replies)
 158. Výdavky, uplatnovane percentom z prijmu sa môžu počítať len z príjmu ziskaneho počas zivnosti, nie aj z prijmu z dohody, ak (1 replies)
 159. Súhrnný výkaz-neplatca DPH (1 replies)
 160. Ako zaúčtovať výber z bankomatu 30.12.2017 ale na bankovom výpise je až 2.1.2018? (2 replies)
 161. Musím podať účtovné výkazy, (1 replies)
 162. Zle vyplatený danový bonus? (2 replies)
 163. Tuzemské samozdanenie - opravný doklad (2 replies)
 164. Danové priznanie DPH (3 replies)
 165. Daň z motorovych vozidiel (2 replies)
 166. Zavazky a pohladavky v DP pri výdavkoch paušálom (4 replies)
 167. Stravné na zahr.služobnej ceste. (7 replies)
 168. Robím daňovú evidenciu a chcem prejsť na paušál (2 replies)
 169. Účtovanie kurzových rozdielov (0 replies)
 170. nákup plastových okien (1 replies)
 171. Aké sú podmienky pri starostlivosti o blízku 80-ročnú osobu? (8 replies)
 172. Fakturácia k prijatej platbe (4 replies)
 173. Starobný-vdovský dôchodok a dohoda (4 replies)
 174. Dobrovoľné platenie poistného do sociálnej poisťovne (7 replies)
 175. Záväzok v evidencii (3 replies)
 176. Prepravné služby z UA na SK (1 replies)
 177. Dátum na Potvrdení 2% (1 replies)
 178. Ako vyplniť r.08 v opravnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch? (0 replies)
 179. Zlá suma dane z MV (5 replies)
 180. Hospodársky výsledok po zdanení je strata (2 replies)
 181. Rakúska živnosť + príjem ako slobodne povolanie na SK (0 replies)
 182. Kontrola zo Všeob.zdr.poisť.v r. 2017 za rok 2015 - preplatok + nedoplatok (0 replies)
 183. Typ DPH pre fyzickú osobu (5 replies)
 184. zostatok stravných lístkov. (2 replies)
 185. Nákup PHL - auto v obchodnom majetku firmy (0 replies)
 186. Fakturácia zahraničnej firme uplatniť DPH? (0 replies)
 187. Opravné daňové priznanie DPPO 2017 a schválená závierka (1 replies)
 188. DPFO B prílohy (5 replies)
 189. Ako zaúčtovať Príspevok na Podnikanie v súvislosti s odvodmi ZP a daňovým priznaním? (0 replies)
 190. Potvrdenie o prijme zo Svajciarska (0 replies)
 191. z akého dňa kurzový lístok zohľadniť pri DF (2 replies)
 192. účtovanie vrátky z Nemecka (0 replies)
 193. Odočitateľná položka (1 replies)
 194. DP typ A na základe potvrdenia (8 replies)
 195. vyplatenie nahrady príjmu počas PN z komerčnej poisťovne (3 replies)
 196. Účtovanie u notára uznesenia z Okr. súdu (0 replies)
 197. Môže si SZČO uplatniť náklad na stroj, ktorý používa na svoju podnikateľskú činnosť, ale zaobstaral ho cca 5 mesiacov pred založením živnosti? uplatňuje daňovú evidenciu. (6 replies)
 198. Čo uvádzate pri JÚ do kolónky DPDPH meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie DP (2 replies)
 199. Účtovanie zásob - spôsob B (5 replies)
 200. výber hotovosti z ATM v JÚ a príjem do pokladne (4 replies)
 201. danove priznanie a vdovsky dochodok (8 replies)
 202. honorár česká republika (6 replies)
 203. účtovná závierka PU (1 replies)
 204. DPH a nákup osív po 1.1.2018 (0 replies)
 205. prenos daňovej povinnosti §69 ods.12 písm. g.) (4 replies)
 206. DPFO B a zápočet dane z ČR a riadok 85 DP (8 replies)
 207. Platba v hotovosti za fakturu (4 replies)
 208. S.R.O. povinnosť podať daňové priznanie (1 replies)
 209. Úroky a ich neuplatnenie do výdavkov (2 replies)
 210. Ako zaúčtovať zahraničnú faktúru? (1 replies)
 211. príspevok na szč podľa § 49 ods.6 zák.č. 5/2004 z.z. o službach zamestn. kedz ide do zdanit.príjmu (2 replies)
 212. Dan z prenajmu nehnutelnosti - DIC (18 replies)
 213. Nčzd na manželku (7 replies)
 214. Akú sumu vyplniť v DP PO na riadku 1110 - výška preddavkov na rok 2018? (1 replies)
 215. Prenos daňovej povinnosti §69 odst.12 písm. g (0 replies)
 216. MRP nové kody DPH v tlačive k DPH (6 replies)
 217. Neuhradené odvody a pozastavenie živnosti (2 replies)
 218. Výmena podlahy v prenajatých priestoroch (0 replies)
 219. ako účtovať ERP,TERMINAL,úhradu vyšlých faktúr cez ERP? (0 replies)
 220. 2% dane (5 replies)
 221. Zrážky zo mzdy za súkromné jazdy firemným vozidlom (1 replies)
 222. Ročná bilančná suma (0 replies)
 223. Priebezna UZ (0 replies)
 224. Ako u SZČO zdaniť preplatok RZZP ktorý poisťovňa nezdanila? (0 replies)
 225. Archivácia účtovných dokladov (2 replies)
 226. z jednej budovy dve-ako pokračovať v odpisovaní (5 replies)
 227. Danove zvyhodnenie v CR - manzel, danovy bonus v SR - manzelka (2 replies)
 228. dp a (5 replies)
 229. Dividendy z Luxemburska - daňové priznanie FO za rok 2017 (0 replies)
 230. účtovanie obchodu s textilom (3 replies)
 231. Prenájom zariadení a sklad - podvojné učto (0 replies)
 232. RZ dane za rok 2017 - nedoplatok 0,04 € (3 replies)
 233. Mám nárok na preplatenie PN 10 kalendárnych dní vrátane víkendov? (2 replies)
 234. zahraničná faktúra bez IČO, DIČ odberateľa a dodávateľa (2 replies)
 235. DPH - oslobodenie podľa §38 ods.1 a prijatý preddavok (0 replies)
 236. DP opatrovateľky v Rakúsku (0 replies)
 237. Musí sa pri rozvoze z eshopu používať evidencia na ERP? (1 replies)
 238. Daňová licencia z roku 2016 (9 replies)
 239. DP szčo (2 replies)
 240. DP SZČO (1 replies)
 241. Ako a koľko uplatniť z nezdaniteľného základu u dôchodcu živnostníka (13 replies)
 242. socialne a zdravotne poistenie (0 replies)
 243. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku (1 replies)
 244. Prenajom bytu - odpocitatelna polozka (1 replies)
 245. Registracia DPH v Nemecku cez amazon predaj (0 replies)
 246. Ako podam danove priznanie (6 replies)
 247. ako počitať - Nevyfakturovane vynosy,pri stavbe nehnutelnosti ? (0 replies)
 248. Ako opraviť nezaúčtovanú daň z motorových vozidiel? (1 replies)
 249. Kniha jázd (0 replies)
 250. Nájomné nezaplatené do konca roka 2017 (1 replies)