PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Príspevok zo sociálneho fondu
 2. Automobil ako DHM, dá sa preúčtovať na tovar?
 3. Zaúčt.faktúry - dátumy
 4. Je mozna kombinacia foriem zavislosti personalneho a ekonomicke prepojenia v problematike transferoveho ocenovania?
 5. Aky je zaklad dane pri odpocte zalohy pri prenose danovej povinnosti?
 6. ma niektorá skúsenosť so software KTK CZ? potrebujem poradiť
 7. Cestovné náhrady - Reťazový subkontraktor na školení v zahraniči
 8. FA prijatá v zahr. mene uhradená platob. kartou - kurz áno/nie?
 9. E-shop a odpadové hospodárstvo
 10. DOBPŠ a forma štúdia
 11. DPH zaplatené do cudziny
 12. Predaj na splátky - ako zuctovat DPH ?
 13. Ako učtovať stravovacie poukažky v reštaurácii?
 14. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 15. SZČO učtujúci v jednoduchom účtovníctve a registrácia DPH
 16. Kedy vzniká daňová povinnosť pri prijatí preddavku, ak peniaze prišli na nesprávny účet?
 17. Zrážková daň z dividend
 18. Preddavky za rok 2016 na ZP vrátené v roku 2017
 19. Vklad konatela (jedineho spoločníka) do svojej s.r.o.
 20. Vzor dobropisu.
 21. Daňový zástupca pri dovoze
 22. ako účtovat storno faktúry?
 23. Ako zrusit dobropis
 24. Nový konateľ - vznik funkcie
 25. ukončenie živnosti
 26. Poplatok za prepis
 27. RZZP za r. 2015 - nevyplateny preplatok zamestnanca
 28. VŠZP mi vyrubilo nedoplatok za obdobie 1. 1. 2016 - 31. 7. 2016, ako sa voči tomu brániť?
 29. Výpočet dovolenky
 30. aké účtovníctvo ma viesť exekútor
 31. Ak predávate cez internet do celého sveta, sledujete hodnotu dodania pre každý štát?
 32. Aký je rozdiel medzi zásielkovým predajom a predajom cez eshop?
 33. Kotol, zaradenie a odpisovanie
 34. zaradenie oneskorených záväzkov do JÚ
 35. Príjem po ukončení živnosti
 36. nesprávny doklad k priznaniu DPH - dodatočné?
 37. Pomerná časť dovolenky
 38. Dodatočné daňové priznanie k dani z mot.vozidiel
 39. stavebné prác na nehnuteľnosti a dph
 40. SZČO a registrácia podľa §7a
 41. Uplatnenie nákladov na PHM u SZČO
 42. oznámenie o postúpenie pohľadávky - stačí to k preúčtovaniu závazku?
 43. Je stanovená hranica príjmu SZČO pre platenie zdravotných odvodov?
 44. Náklady na PHM pre SZČO
 45. Obc.zdruzenie uctovanie
 46. finstat - daňové nedoplatky?
 47. Záporná výsledná suma na faktúre
 48. 2x uplatnená DPH z došlej faktúry
 49. Je montáž reklamnej plachty stavebnou prácou podľa CPA?
 50. otvorenie predajne a 8 hodinový denný pracovný čas v predajni
 51. Zaúčtovanie preplatku
 52. Určenie miesta dodania v prípade inštalácie internetového pripojenia-antény na kontajneroch pre nemeckú firmu.
 53. Fa z Poľska a samozdanenie
 54. vyúčtovanie cestovného za starý mesiac
 55. Ako účtovať zálohovú FA podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia zákona č. 523/2004
 56. Záznam o úraze ?
 57. Vystavená faktúra za staveb.práce do Chorátska
 58. Ako ukončiť pracovný pomer s účtovníčkou??
 59. preddavky dane PO-zo štvrťročného platcu na mesačného
 60. Zahraničná dieta a PN
 61. Vrátenie zle vyrúbeného nedoplatku z RZZP
 62. Uctovne zasady pri odpisovani automobilu
 63. ako zaúčtovať neuplatnenú dph?
 64. vystavená faktúra za opravu mot. vozidla do čiech
 65. služba vzťahujúca sa na nákup ocele pri prenesení daňovej povinnosti a DPH
 66. Osobná asistencia - výzva zo sociálnej poistovne
 67. Zdvojený dodatočný kontrolný výkaz DPH
 68. fakturácia v 07/2017 za predošlé obdobia - správne?
 69. DPH-slovenský dodávateľ a českým IČ DPH
 70. Ako účtovať rôzne registračné poplatky?
 71. Rozsirenie vodicskeho opravnenia a faktura na firmu
 72. Faktura za prenajom auta zo zahranicia
 73. Stravné pre DHZ
 74. úhrada bez DPH
 75. Zrušenie živnosti platcu DPH
 76. Prenos daňovej povinnosti
 77. Nakladove uroky
 78. Dan z nehnutelnosti 2017
 79. zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 80. Zostavenie UZ ku dnu ukoncenia likvidacie
 81. Ktorý riadok v DP k dph?
 82. Kontrolný výkaz
 83. Odpisová skupina
 84. Ako uctuje SRO platca DPH zahranicne FA, ktoré su vratane zah.DPH? Samozdanuje nieco z toho a uvadza do DP a KV?
 85. Kam do kontrolného výkazu dať faktúru-dobropis, mínusové hodnoty
 86. živnosť a opatrovateľský príspevok
 87. Drobný nedoplatok prijatej faktúry
 88. alza a vykupny doklad
 89. Ako je to s daňami pri študentskej brigade?
 90. §7a
 91. uznateľnosť výdavku
 92. Je daňovým výdavkom faktúra za spracovanie "RZD za rok 2016" v roku 2017?
 93. príjazdová cesta k výrobnej hale
 94. faktura za sprostredkovanie - moze byt platena v hotovosti ?
 95. Mínusová tržba v ERP
 96. Drobný nákup
 97. V Microsoft Dynamics NAV nejde vytvorit Vykaz DPH
 98. pneuservis - pracie prostriedky
 99. prenos DP v stavebníctve a konkrétna činnosť
 100. Ubytovanie zamestnancov v súkromí
 101. oneskorená registácia §7a
 102. Zdanění likvidačního zůstatku - likvidace spoločnosti
 103. Musim sa evidovat na urad prace?
 104. doplatok poistného na auto
 105. Stavebná firma s.r.o. účtovanie
 106. Pečiatka na tlačive daňového priznania pre DPH?
 107. vráteni platby naviac - jednoduché účtovníctvo, plátca DPH
 108. datum odpočtu
 109. Ako zistím sk nace?
 110. zdravotné poistenie v zahraničí
 111. Z ktorého vymeriavacieho základu sa počíta nemocenská dávka počas PN?
 112. Ukradnute auto zakaznika zo servisu a odskodnenie ako je to spravne?
 113. Ako zaúčtovať preteky?
 114. Kontrolný výkaz DPH
 115. Nezaradený majetok
 116. dodatočný KV DPH - doklad z ERP
 117. Smernica na odbornú knižnicu spoločnosti
 118. Nákup tovaru z USA - JCD
 119. Záloha prijatá od občana odvod DPH
 120. práca počas sviatkov v predajni živnostníka
 121. Faktúry od Worldline - terminál
 122. Likvidacia stareho tovaru, odpredaj do zbernych surovin
 123. Daňovo uznateľné výdavky
 124. Premlčaná faktúra-paušálne výdavky
 125. účtovanie platby faktúry firemnou platobnou kartou
 126. Účtovanie autodopravy - faktúry do EÚ a tretie štáty - riadky DPH
 127. stornovanie dokladu vo vrp
 128. Nakup v hotovosti - preddavok 2000, doplatok 5000 je OK?
 129. vody pre zamestnancov - účtovanie, DPH, daň. výdavok
 130. Uctovanie nakladov pred spustenim prevadzky
 131. Kúpa bytu do stav.firmy
 132. Súhrnný výkaz - prechod zo štvrťročného na mesačné podávanie a vyrubená pokuta
 133. Faktúra za energie-vyúčtovanie zo dňa 13.62017 za obdobie 1.1.2016-31.12.2016
 134. trovy exekúcie - daňové či nedaňové
 135. DPH na clo
 136. živnosť vs. trvalý prac. pomer vs. dohoda
 137. Nadmerný odpočet DPH a zmena zdaňovacieho obdobia
 138. penažný dar obci
 139. Platby SVB za drobné opravy v rámci spoločenstva
 140. praca na dohodu a dochodok
 141. kupna zmluva z O2
 142. Prerušenie živnosti , preddavky, odvody
 143. Ako zaradiť detekčnú bránu (RFID) ?
 144. zaúčtovanie recyklácie odpadu
 145. FA za tuzemskú prepravu tovaru pre objednávateľa z Nemecka - bez DPH?
 146. Povolenie platenia dane v splátkach
 147. Tovar a jeho opracovanie v EU
 148. môžem rodičovi zaplatiť kupele počas PN
 149. Daňový bonus
 150. oslobodenie od dane z komunálneho odpadu a nehnutelnosti.
 151. ako učtujeme mesacne faktury elektriny od ZSE ?
 152. Dan z predaja bytu ziskaneho zamenou
 153. Fakturácia služieb sprievodcu CR zahraničnej CK so zvláštnym režimom DPH (DPH len z prirážky)
 154. Dohoda o brig.práci študenta - štatút študenta
 155. Platba faktúry so skontom a dph.
 156. Predaj neodpisovaného majetku
 157. Prenesenie danovej povinnosti §69 ods12 pís.f a dobropis k faktúre
 158. prijata sluzba z EU a DPH
 159. Účtovanie pausalnych vydavkov na auto cez financny lizing
 160. Nedoplatok ZP
 161. Súbežný PP a ZP
 162. Sro - spoločník-synovec, fakturácia živnosť vs sro
 163. Dan pri predaji nehnutelnosti ziskanej dedenim a darovanim
 164. Pokuta za nepodanie daňového priznania (pri odklade podania daňového priznania)?
 165. Mozem uplanit danovy bonus na dieta ak pracujem v CR?
 166. Refakturácia letenky a DPH
 167. Prechod zo živnosti na autorský zákon - zdravotné a socialne poistenie
 168. Daň z predaja darovaneho bytu
 169. Nákup Hasiaceho prístroja do MV
 170. mozem u platcu DPH - za viacero mesiacov,zauctovat hotovostne platby 1 sumou?
 171. Dodanie tovaru mimo EU
 172. Akú činnosť musíme mať zapísanú v OR pri prerábke kúpeľne pre ťažko zdravotne postihnutú osobu?
 173. Výzva na opravu výkazov, storno prihlášok
 174. DPH a refaktutácia
 175. DPH a refaktutácia
 176. Týka sa nás zrážková daň?
 177. Súkromné auto konateľa a PHM
 178. Daň z vyplatenej poistky pri dožití
 179. upozornenie na podvodnú stránku
 180. Vystavovanie faktúr za predaj kovového šrotu neplatcovi dph.
 181. Kontrolný výkaz a prijatá faktúra z čiech
 182. Zabudnutá faktúra s prenosom daňovej povinnosti
 183. Môžem vystaviť faktúru za prenájom auta už pri objednávke, t.j.aj 2-3 týždne vopred?
 184. Je potrebná transférová dokumentácia?
 185. Byt na sro a elektrika na fyzickú osobu
 186. Otec na materskej a dovolenka
 187. CP a miesto výkonu práce
 188. úhrada cez platobnú kartu zamestnancom
 189. mesačná minimalna mzda a 40 hod.týždenný prac.čas
 190. Ked platim dod.fakturu plat.kartou,mozem uctovat cez 321 ?
 191. Názov dodávateľa na faktúre
 192. Jasle ako sociálna služba
 193. predaj vozidla obstaraného na autoúver
 194. príspevok na stravovanie
 195. Kúpa bytu - časť priestoru kupi sro, zvyšok FO
 196. Daň z nehnuteľnosti patriacej spoločníkovi môže ísť do nákladov sročky?
 197. faktúra za služby z EU - nesprávne vystavená? DPH, kedy do nákladov
 198. Jednostranný zápočet
 199. Vystavená faktúra za likvidáciu papierovej lepenky s DPH či bez?
 200. nedoplatok dane zo ZC a variabilny symbol
 201. prepočet bločkov v cudzej mene
 202. preplatky a nedoplatky dane
 203. Musím robiť daňové doklady na prijaté zálohy aj keď sa jedná o občana?
 204. Vystavená faktúra
 205. dph a finančný bonus
 206. Úhrada faktúry za službu v hotovosti - môže byť ručne vystavený PPD ?
 207. Je potrebné ku každému syntetickému účtu vytvoriť analytický účet?
 208. Účtovanie nájomných bytov v obci
 209. Kúpa bytu do s.r.o.
 210. Nákup stravných lístkov z DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. - len na Príjmový PD
 211. prihlásenie szčo do ZP
 212. zdaňovanie dividiend 2017
 213. Oznámenie o daňovej kontrole na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 214. zahraničná faktúra za tovar
 215. Faktúra - zrušenie
 216. Kedy sa moze rozdelit zisk? Straty min rokov su 500 tis eur a zisky min rokov su 300 tis eur?
 217. ako sa uctuje stvrtrocna odmena konatela na zakl. Zml. o vykone funkcie?
 218. Chcem kupit tovar z USA - budem platit clo a DPH?
 219. Musi sa s.r.o. registrovat k DPH, ak obrat prekroci, ale je z prijmov oslobodenych od DPH?
 220. Podvojne uctovnictvo - realitna kancelaria
 221. Fakturácia stavebných prác v zahraničí pre slovenského objednávateľa
 222. Nespravne udaje na titulnej strane v schvalenej uctovnej zavierke 2016
 223. szčo a pn
 224. Registrácia na FS
 225. Poplatok za prihlásenie luxusného vozidla
 226. Vrátenie DPH za ubytovanie z Čiech
 227. Ako by ste zauctovali nakup klimatizacie ?
 228. POHODA - Par.7 DPH ,samozdanenie a ucet 399
 229. Stravovanie - peňažný príspevok
 230. Nákup tovaru-materiálu plateľa dph z EU od neplatiteľa dph a následná fakturácia materiálu spolu so službou platiteľom dph pre iných odberateľov
 231. Nákup tovaru/materiálu/služby súkromnou kartou
 232. Daňový výdavok - ubytovanie
 233. Dátum vystavenia
 234. Môže uhradiť v hotovosti mimo ERP sumu 3500€ za auto?
 235. Cestovné náhrady Chorvátsko
 236. Náklady na telefón - mesačné poplatky v občianskom združení
 237. Smrť zamestnanca
 238. Spätný leasing
 239. odvody do soc. poisťovne z DP za rok 2016
 240. Je potrebné dať DPFO a uzávierku za rok nahrať do nejakého registra okrem zaslania na Daňový úrad ?
 241. Príjemky / výdajky v Omege
 242. Účtovanie nepeňažného plnenia
 243. Poklad. doklady - číslovanie
 244. Zmenené prijaté faktúry z Google
 245. vystavená faktúra - úhrada kuriérom
 246. Spoločný bankový účet v dvoch sro-čkach
 247. Preplatok na faktúre
 248. dosiahnutý obrat a DPH
 249. Preplacanie blockov neplatca DPH
 250. zahranicna dph a neplatca dph