1. Dostali sme rakusky ATU, ako fakturovať, podavat DP? (9 replies)
 2. danovo uznany naklad (40 replies)
 3. rodičovská dovolenka a DP (7 replies)
 4. Zavazok z roku 2008 - co s nim. (0 replies)
 5. S.r.o. a jediný spoločník (6 replies)
 6. Kontokorent - úrok a poplatky (4 replies)
 7. Predaj po ukončení leasingu (0 replies)
 8. počiatočný stav devíz k 1.1.2009 (0 replies)
 9. diéty (19 replies)
 10. dotácia z ÚP a zdanenie (4 replies)
 11. Evidencia faktur v alfe (5 replies)
 12. majetok (0 replies)
 13. Vystavená FA v 2009, zaplatená v 2010 (3 replies)
 14. SK NACE (10 replies)
 15. RZZP u čiastoč. invalidného dôchodcu (23 replies)
 16. Preddavky na DP - s.r.o. (0 replies)
 17. Odpisy (3 replies)
 18. PO - straty v dvoch po sebe idúcich rokoch (0 replies)
 19. prerušenie živnosti - príjmy a výdavky v danovom priznaní (2 replies)
 20. úver na kúpu auta v JU (2 replies)
 21. Nezdanitelna ciastka na danovnika (5 replies)
 22. Ukoncenie zmluvy s bankou a odstupenie pohladavky (0 replies)
 23. Štvrťročný preddavok na dań z príjmu (28 replies)
 24. zamestnanecka premia (11 replies)
 25. DP a ZD org.složky (2 replies)
 26. peňažný denník (0 replies)
 27. účtovníctvo u exekútora (1 replies)
 28. Kurzové rozdiely z CP (0 replies)
 29. poznámky k lyžiarskemu klubu (7 replies)
 30. zahraničná platba bez dokladu (9 replies)
 31. účastnícky poplatok (7 replies)
 32. Softvér- rozšírenie z verzie 8 na v.9 - UPDATE? (8 replies)
 33. Založenie sro ktorej majiteľom je iná sro (6 replies)
 34. zDPFA a ZDFA a odpočet uhrady z BV (0 replies)
 35. Nedoplatok RZZP - ako si uplatnit znizenie zakladu dane (0 replies)
 36. Pozastavenie živnosti, paušál a neuhradená pohľadávka (1 replies)
 37. záporný obrat GT3 (0 replies)
 38. Ako postupovat? (4 replies)
 39. odpočet straty (6 replies)
 40. Registracia DPH alebo ako na to ? (2 replies)
 41. DP PO 2009 (0 replies)
 42. metóda zápočtu (2 replies)
 43. Diéty alebo gastrolístky? (3 replies)
 44. VOZD 894,60 € za upratovanie alebo stahovanie? (14 replies)
 45. Zdaňovanie renty prijatej z komerčnej poisťovne (2 replies)
 46. uplatnenie danoveho bonusu (2 replies)
 47. dph a poskytnutý dar (4 replies)
 48. riadok v DP PO (2 replies)
 49. Má nárok na daňový bonus (29 replies)
 50. odpočitateľná položka na danovníka (9 replies)
 51. Podanie dopytu na Dan. riaditelstvo cez drsr.sk (7 replies)
 52. kontokorentný úver (2 replies)
 53. Služby poskytnuté v zahraničí. (4 replies)
 54. účtovanie PHM pre súkromné vozidlo (4 replies)
 55. Vzor pre uplatnenie stravného ŠZČO v ČR (0 replies)
 56. Ako zúčtovať (1 replies)
 57. amotizácia vozidla za rok 2009 (2 replies)
 58. oprava auta po havarii - poistna udalosť (4 replies)
 59. Daňové priznanie typ A (8 replies)
 60. pohostinstvo a paušál (10 replies)
 61. Vratenie DPH (1 replies)
 62. Postúpenie pohľadávky (1 replies)
 63. DP a rôzne druhy príjmov (9 replies)
 64. odvody do ZP a SP (2 replies)
 65. Pozastavenie činnosti s.r.o. (4 replies)
 66. letenka pre konatela (3 replies)
 67. preddavok na DZP - ako zauctovat v JU? (4 replies)
 68. Vymaľovanie fasády - oprava? (5 replies)
 69. Vyradenie PC a účet 413 (3 replies)
 70. Výmena starých okien za nové + nové žalúzie, sieťky (2 replies)
 71. RZZP (1 replies)
 72. DPH z Poľska (1 replies)
 73. Centrálny vysávač - modernizácia majetku? (1 replies)
 74. DP riadok 54 (7 replies)
 75. RZZP - szčo a PN (2 replies)
 76. ako zdaniť honorár (1 replies)
 77. vratenie dph za tovar kupeny v CR (4 replies)
 78. potvrdenie rezervácie ako daňový doklad (3 replies)
 79. Danove priznanie FO bez podkladov od zamestnavatela? (3 replies)
 80. klimatizacie, kabel (0 replies)
 81. 511 opravy a údržba (5 replies)
 82. Je nutné císlo účtu na faktúre? (8 replies)
 83. Odpočitateľná položka - výsluhový dôchodca (15 replies)
 84. SZČO a preplatok zo SP (1 replies)
 85. Neuplatním si odpisy - môžem? (35 replies)
 86. Daňové priznanie- podať či nepodať! (6 replies)
 87. paušálové výdavky-strata ? (3 replies)
 88. Dp za 2009 - student (17 replies)
 89. Odložená a splatná daň (3 replies)
 90. diety (1 replies)
 91. Pokladna, auto a km. (3 replies)
 92. dodatočné DP za rok 2007 (4 replies)
 93. Zmluva o modelingu.Prosím (0 replies)
 94. Registrácia DU (1 replies)
 95. krádež auta na leasing (0 replies)
 96. Danove priznanie postou ??? (10 replies)
 97. Dvojité zdanenie FO typ A (5 replies)
 98. Porucha registračnej pokladne (0 replies)
 99. príjem v Czk a prevod do pokladne v Eur (3 replies)
 100. DP DPH - kúpa osobného auta z Nemecka (0 replies)
 101. Karta VISA od TATRABANKY (0 replies)
 102. Poskytnutá záloha a priebežné položky (1 replies)
 103. Daňové priznanie právnických osôb v ČR (0 replies)
 104. Cestovné-VMV (1 replies)
 105. Dôchodok (2 replies)
 106. Prerušenie živnosti - vyplnenie DP (5 replies)
 107. Prosím o pomoc a kontrolu: daň. priznanie dôchodcu (4 replies)
 108. daňový preplatok za rok 2009 (7 replies)
 109. výdavky na školné (2 replies)
 110. PPP a ERP (4 replies)
 111. DPH (2 replies)
 112. Riadky 99 a 103 v DP "B" (3 replies)
 113. prevod JU z roku 2008 do roku 2009 v MRP (0 replies)
 114. Exekúcia - JU (5 replies)
 115. danové priznanie (1 replies)
 116. FO-preddavky (5 replies)
 117. Bločky PHM? (3 replies)
 118. Obstaranie služby zo zahraničia (2 replies)
 119. dotácia z UP na SZČO (2 replies)
 120. Daň z úroku na účte sociálneho fondu (2 replies)
 121. Omylom zaslana platba (2 replies)
 122. Holandsko - praca (0 replies)
 123. Vystavenie fa do zahraničia DPH súrne (5 replies)
 124. zásoby a pozastavenie živnosti (2 replies)
 125. Doplatok k minimálnej mzde (3 replies)
 126. Ako zauctovat vklad vlastnych penazi na ucet. (55 replies)
 127. DPH súrne (1 replies)
 128. 2 % z honorárov umelcov (1 replies)
 129. Remeselna alebo volna zivnost? (0 replies)
 130. Paušálne výdavky 2. (17 replies)
 131. M1 zo zahraničia, krádež a DPH-Prosim pomoc (3 replies)
 132. administratívny poplatok pri skončení leasingu (0 replies)
 133. tvorba web stranky v DNM ? (1 replies)
 134. Príjem zo zahraničných podielových fondov (0 replies)
 135. "Konečná" ??? faktúra (2 replies)
 136. Daňové priznanie v Čechách. (0 replies)
 137. Súhrnný výkaz elektronicky, príspevok nad zlato (1 replies)
 138. vyučtovanie el.energie a DPH (2 replies)
 139. Cestovne nahrady (0 replies)
 140. Techn. zhodnotenie a odpisy (2 replies)
 141. Výpis zo živnosti treba podať? (1 replies)
 142. Nadmerný odpočet DPH (0 replies)
 143. UPC - faktura (4 replies)
 144. Poštovné za faktúry posielané zo zahraničia (2 replies)
 145. predčasné ukončenie lizingu (2 replies)
 146. ake tlacivo na danove priznanie (5 replies)
 147. Krádež auta (0 replies)
 148. vyrubenie dane (6 replies)
 149. Súvaha riadok 113 (13 replies)
 150. dan z majetku - osoba nad 80 rokov (1 replies)
 151. Pozastavenie a ukončenie živnosti (0 replies)
 152. Predaj motorovej pily (2 replies)
 153. SD a ročné zúčtovanie (7 replies)
 154. Dotacia z UP (1 replies)
 155. Spracovanie učtovnej agendy (2 replies)
 156. preplatok na odvodoch do soc.poisťovni (6 replies)
 157. Odvody do fondov či mzdy (2 replies)
 158. záloha na prenájom priestorov a DPH (3 replies)
 159. Osobná spotreba alebo mylná platba? (4 replies)
 160. Daň z výhry - vyplatená zrážkou? (3 replies)
 161. Odpis DHM (2 replies)
 162. zamestanecké akcie zdarma, ich predaj a daň (3 replies)
 163. Príloha k daňovému priznaniu (1 replies)
 164. DP vyplnenie časti B (1 replies)
 165. JCD a DPH prefakturácia (10 replies)
 166. suvaha (4 replies)
 167. danove priznanie - vratia mi nieco? (5 replies)
 168. počitanie phm (8 replies)
 169. 052-PREDDAVKY V CUDZEJ MENE (4 replies)
 170. stravné lístky (12 replies)
 171. Zrážková daň§43ods.3 písm.j) a l) a zamestnanecká prémia (3 replies)
 172. výkazy v JU-helena (0 replies)
 173. Opakované dodanie-nájom priestorov (1 replies)
 174. Kúpa osobného automobilu porovnanie lízing -úver (5 replies)
 175. vrátenie DPH z ČR za nákup ojazdeného nákl. auta (0 replies)
 176. Predaj nehnuteľnosti, ktorá je v ZI sro (8 replies)
 177. DP typ B - účasť vo volebnej komisii (3 replies)
 178. Zníženie ceny z tovaru - dobropis? (7 replies)
 179. Aké tlačivo daňového priznania? (4 replies)
 180. preddavky PO v roku 2010 (4 replies)
 181. Časové rozlíšenie výnosov (1 replies)
 182. príjem podľa zmluvy o dielo (1 replies)
 183. Editovatelne vykazy pre FO (3 replies)
 184. Bankove poplatky a DPH (10 replies)
 185. Daňové priznanie FO typ A a zam. prémia (3 replies)
 186. účtovná uzávierka v programe Alfa (5 replies)
 187. Provízie z ******* (5 replies)
 188. Prosba o kontrolu (2 replies)
 189. Posúdenie príjmu (0 replies)
 190. daň z úrokov (5 replies)
 191. Zle vyplnené daňové priznanie k dani z MV (5 replies)
 192. Techniká rekultivácia - ako zaúčtovať? (1 replies)
 193. Preddavky na daň PO (0 replies)
 194. Ako vyradiť majetok predčasne (vyhodený z účta) (11 replies)
 195. dan z prenajmu a trvaly pobyt mimo SR (0 replies)
 196. Osobné auto (0 replies)
 197. Pohladavka z roku 1999 (8 replies)
 198. Prílohy k daňovému priznaniu (0 replies)
 199. odvody v s. r. o. (1 replies)
 200. Najlepsi uctovny program (0 replies)
 201. vrátenie dane - študent (0 replies)
 202. Učiteľ a vedľajší príjem (0 replies)
 203. reklamacia autorska zmluva, nevyplatena mzda (0 replies)
 204. Zrážková daň a 2 % (2 replies)
 205. Skonto (3 replies)
 206. premlčané pohľadávky (0 replies)
 207. Material alebo tovar (4 replies)
 208. szco a bankovy vypis (4 replies)
 209. PRERUŠENIE ODPISOV PRI VOZIDLE a PREDAJ VOZIDLA (3 replies)
 210. konkrétny dátum na predĺženie lehoty DP (12 replies)
 211. úprava DPH pri predaji majetku (1 replies)
 212. Ešte raz k platbe kartou... (4 replies)
 213. Odpočet na manželku a bonus na dieťa (2 replies)
 214. Daňové priznanie za 2009 - B (10 replies)
 215. príjmy z poľnohospodárstva aj z činnosti ktoré nie sú živnosťou (0 replies)
 216. príjem z prenájmu a starobný dôchodca (3 replies)
 217. daň z kapitálového výnosu (0 replies)
 218. danove priznanie prosim poradte (1 replies)
 219. Pozastavená živnosť predaj tovaru (10 replies)
 220. skonto v JU (2 replies)
 221. 321 a 311 z roku 2009 (4 replies)
 222. Poskytnuté preddavky (8 replies)
 223. Zauctovanie pokuty z pred 7 rokov (4 replies)
 224. Nahlasenie platby hotovostou od akej sumy ? (4 replies)
 225. Daň (2 replies)
 226. manželkin príjem (4 replies)
 227. daňové odpisy pre majetok do 1700 EUR (12 replies)
 228. RZZP 2009 (0 replies)
 229. daňový bonus ako nezdanitelná časť (2 replies)
 230. dve autá v majetku szčo (0 replies)
 231. doplatok poistného (10 replies)
 232. Daňovo uznaný náklad? (4 replies)
 233. Pomoc pri určení odpisovej skupiny (0 replies)
 234. zmluva o dielo (2 replies)
 235. české "Potvrzení o zdanitelných příjmech" (0 replies)
 236. Nákup v ČŠ EU z hľadiska DPH (5 replies)
 237. DPH pri nakupe tovaru v Madarsku (0 replies)
 238. Ukončenie SZČO a vytvorenie SRO - leasing (0 replies)
 239. aké danové priznanie vyplniť? mozem podať A aj B? (2 replies)
 240. FO može účtovať služby za vedenie účtovníctva SRO (8 replies)
 241. Auto z nemecka a prefakturovanie (4 replies)
 242. dopad na DPH pri poskytnuti auta zamestnancovi (6 replies)
 243. Vrátenie DPH z ČŠ (17 replies)
 244. lizing v PU - nakl. auto (1 replies)
 245. Budúce obdobia pri VF (2 replies)
 246. Výška daňových odpisov (7 replies)
 247. vyradenie majetku predajom a daňový náklad (5 replies)
 248. Daňové priznanie FO typ B - príjem z OVB (2 replies)
 249. účtovanie leasingu v JÚ -neplatiteľ DPH (29 replies)
 250. Nezdaniteľná časť ZD -životné poistenie (2 replies)