PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 [233] 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. športovec -odvody do SP
 2. danove priznanie
 3. Invalidný dôchodca a daňové priznanie
 4. Daňové priznanie FO
 5. Zahranič.dodávateľ-2x úhr.fakt.
 6. Skladová predajka+PPD
 7. vyplnenie daň. priznania a tlač
 8. Preddavky na daň
 9. Naklady v danovom priznani
 10. tlačivá k DP
 11. Kurzový rozdiel v JU
 12. DP - Nemecko
 13. Upozornenie -Daň z úrokov .
 14. Zdanenie prijmu na zaklade zmluvy o dielo
 15. Úver -predaj firmy
 16. limit príjmov 3834,96
 17. kryci list
 18. brigádnická činnosť
 19. Čítačka kariet
 20. Daňové priznanie
 21. Daňový bonus na deti
 22. Výdavky na PHM
 23. Kedy podať DP keď sme predali byt v roku 2009, ale kataster rozhodol v roku 2010 ?
 24. nezdaniteľná čiastka
 25. prenájom auta
 26. Povinnosť podať DP
 27. Nezdanitelna suma
 28. Vyúčtovanie cestovných náhrad v cudzej mene
 29. Rakúska živnosť a daňové priznanie v SR
 30. Dátum zdaniteľného plnenia
 31. Prosba
 32. Preddavková daň
 33. Poistná udalosť
 34. Účtovanie banky
 35. Job express - skúsenosti
 36. chybajuca VF v r.2008 v uctovnictve
 37. kurzové rozdiely
 38. odpisy
 39. VEDENIE EVIDENCIE PODľA § 6 ODS.14
 40. Zamestnanecká prémia
 41. Autorský príjem
 42. preplatok dane - zaniknuty narok
 43. Skončenie podnikania a RZZP
 44. potvrdenie o zaplatení živ.poistky zo zahraničia
 45. Zmluva o poskytnutí reklamy
 46. Opravbá položka a daň z príjmu
 47. SZČO a dobrovoľne poistenie FO
 48. PRISPEVKY NA žIVOTNé POISTENIE
 49. Predčasné odkúpenie lizovaného nákl. MV
 50. Dá sa z toho dostať?
 51. Slovenská firma, platci DPH v čechách
 52. Mandátna zmluva
 53. Strata účtovných dokladov
 54. daňové priznanie typu B
 55. Odpisy z majetku nadobudnutého v reštitúcii
 56. Poradťe ktorý program na účtovníctvo pre začiatočníkov je najlepší?? aj cenovo. :D
 57. daňové obdobie dobropisu
 58. zostatok na ucte 314
 59. Daň z príjmov PO -§ 17 odst.31
 60. sponzorsky dar pre školku, príspevok na podlahové kúrenie pre deti
 61. Rada s DP
 62. Odpis auta
 63. Odpisy JU- auto
 64. Rodičovská dovolenka a DP
 65. Tovar pred koncom záruky.
 66. Opravné RZD
 67. odchodné policajta
 68. Príspevok za opatrovanie
 69. DPH ako nedaňový náklad
 70. Vyplacane honorare za umelecky vykon
 71. Daňové povinnosti cudzincov v SR
 72. DPH zo Slovinska
 73. odpočet na danovníka
 74. Stravné a cestovné z opatrovania v Rakúsku
 75. Prenájom priestorov.
 76. Odpis-poškodeného tovaru-JU
 77. Zálohová a vyúčtovacia faktúra
 78. DPH a spotrebný úver
 79. Príjem invalidného dôchodcu
 80. DPFO B
 81. Podané ročné zúčtovanie dane a dodatočné DP
 82. Aké tlačivo vyplniť príjem zo zmluvy o dielo
 83. sprostredkovateľ poistenia - vydavky na auto
 84. Výkaz o majetku a záväzkoch
 85. Poistna udalost
 86. kurz a 60%
 87. Ako zaúčtovať upomienku ?
 88. Odvody do poistovne
 89. leasing po 01.01.2010
 90. Danove priznanie - prijem z CR, metoda vynatia
 91. Zamestnanecká prémia a študent
 92. pepočítací kurz CZK/EUR
 93. Daňový bonus - SZČO
 94. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 95. vrátenie spotrebnej dane
 96. Prenajom parkovacieho miesto - oznamenie
 97. Zaratáva sa mi do príjmu aj materská dávka
 98. Daňové záväzky v súvahe
 99. Ako zistím moju výhru? A treba ju zdaniť?
 100. počiatočné stavy účtov 5xx a 6xx
 101. Kópia daňového priznania
 102. Daňové priznanie 2009
 103. Návrh na konkurz
 104. Rezident SR + honorár zo Španielska
 105. strata
 106. dohoda so zamestnancami
 107. zaokrúhľovanie
 108. súdne poplatky
 109. predaj obchodného podielu za 1 EURO
 110. Výkazy - závierka 2009
 111. DPH : ČR služba www.cz
 112. Nezamestnaný a SZČO v jednom roku
 113. Kurz.rozdiel preplatku/zahr.dodáv.
 114. Dovoz vina
 115. finančný vklad do občianskeho združenia
 116. Faktura z UK v librach
 117. aké riadky vyplniť v daňovom priznaní pri strate?
 118. fond nezamestnanosti
 119. Zmluva o dielo
 120. Zabezpečenie zákaziek
 121. Platba dane z príjmu FO
 122. Licencia z USA a povinnosti
 123. činnosť v živnostenskom liste
 124. Oneskorena faktura a DPH
 125. Dve živnosti: SR a ČR; aké odvody?
 126. DPH
 127. daň z predaja starých či nových vecí cez bazár či aukcie...
 128. szčo A NEZAMESTNANá
 129. Prijmy zo zahraničia
 130. Aké tlačivo
 131. suvisiaci priestor
 132. SZČO a paragraf/prekážka v práci/
 133. PHM,kniha jázd, cestovný príkaz
 134. Pay Pall
 135. Aký daňový bonus si môže uplatniť ?
 136. zmluva o nájme nebytových priestorov
 137. Prosba o pomoc
 138. dodávateľ z ČR s registráciou DPH v SR
 139. Podávať daňové priznanie???
 140. daňové priznanie A
 141. dodaci list = doklad o uhrade
 142. Povinná príloha k zrážkovej dani z úrokov pri dôchodcoch
 143. VPD A PPD
 144. Odpisy-link
 145. Príležitostný príjem
 146. DPPO 2009
 147. Výpočet alikvótnej NČ
 148. Invalidný dôchodca a nezdaniteľná časť
 149. príjem z prenájmu - paušálne výdavky????
 150. NČ - manželia 6.mesiacov, spoločná adresa 1.mesiac
 151. RZDP 2009 preplatok byvaleho zamestnanca
 152. sprostredkovanie prenájmu
 153. tlačivo DP typ A
 154. Faktúra slovenskému odberateľovi v cudzej mene
 155. Nájomná zmluva a doklady o zaplatení
 156. Daň a paušálne výdavky
 157. POHODA - hlásenie
 158. Licenčná zmluva do obratu DPH?
 159. Zamestnanecká prémia
 160. 20 % PHL
 161. Nárok na daňový bonus
 162. Prílohy k DP
 163. aka priloha k DP B ako zivnost opatrovatelka v Rakusku?
 164. Daňové priznanie FO typ: A pre študentov
 165. Danove priznanie SR+ČR
 166. Daňové prázdniny
 167. cestovné náhrady
 168. Daňové priznanie za rok 2009
 169. Začiatočník
 170. odvody do fondov
 171. RZZP (Typ SA,SB)
 172. Zákonná poistka na odhlásené auto
 173. účtovníctvo zdarma = nepeňažný príjem?
 174. zdravotné odvody
 175. Zúčtovanie PHM
 176. praca na Slovensku aj v CR
 177. Daňové priznanie za 09
 178. aky typ DP ako opatrovatelka zivnost a co mam pocitat?
 179. Zásoby v jednoduchom účtovníctve
 180. Nezdaniteľná časť na manželku
 181. zamestnanecká prémia a nezdaniteľná časť
 182. Daňové priznanie za rok 2009
 183. Daň z príjmu - prenájom, predaj nehnuteľnosti a závislá činnosť
 184. DP B a zamestnanecka premia
 185. Konečné zostatky pri rušení OZ
 186. danove priznanie cudzej firmy
 187. dobropis ucet 326?
 188. výber hotovosti pre vlastné účely
 189. aky doklad do pokladne
 190. Auto v podnikaní
 191. dôchodca a Dan. priznanie
 192. leasing
 193. paušálne výdavky - úroky z vkladov
 194. Dôchodca-práca na dohodu - náležitosti
 195. Prílohy k DP
 196. Aké tlačivo použiť?
 197. obcianske zdruzenie
 198. Predaj OA podľa nového zákona -fi predáva ojazdené občanovi
 199. som platca ??
 200. Daňové priznanie - živostnik pracujúci v ČR
 201. Čo robiť s nevyžiadaným príjmom?
 202. stav zásob
 203. zahraničná zákazka pre slovenskú sro
 204. poistná udalosť
 205. ako začať?
 206. dobropis
 207. technické zhodnotenie vozidiel
 208. DPPO - uctovanie o nevratnom preplatku na dani
 209. Preplatok faktúry v jednoduchom účtovníctve
 210. danove priznanie pre poistných maklerov
 211. Nadmerný odpočet
 212. Stravné lístky za r.2009 do nákladov u SZČO
 213. faktury
 214. RZZP za rok 2008
 215. Aké paušálne výdavky v tomto prípade?
 216. Novozisteny DHM - osob.auto - ako zaradit do majetku
 217. Ktorý riadok DP ?
 218. prosim o pomoc pri DDS v DP A
 219. Nespravna predkontacia v minulom roku
 220. Prechod z JÚ na paušál
 221. Nezdaniteľná časť na manželku
 222. DzP FO zo závislej činnosti - konštantný symbol.
 223. nakup PC
 224. uskutočnenie zdaniteľného plnenia...
 225. Odpis zhoreného auta
 226. Neuhradené záväzky
 227. elektronická faktúra
 228. NOVY ZELAND zapocitanie alebo vynatie?
 229. Ako znizit DPH
 230. Škoda na majetku spôsobená živelnou pohromou
 231. Zbraň ako nákladová položka
 232. zamestnanecka premia
 233. Danove priznanie typu B pomoc
 234. SZČO-náhrady za kilometre
 235. danove priznanie A - garancny fond
 236. Daňové priznanie FO 2009
 237. Pozastavenie živnosti a účtovanie v j.ú.
 238. Zaradenie a odpisovanie garazovych stati
 239. Bločky zo zahr. a kurz prerátania
 240. Daňové priznanie Fo typ A a daňový bonus
 241. Rezerva, naklady suvisiace s r.2009
 242. Netvorený sociálny fond
 243. Daňové priznanie absolventa a nezamestnaného
 244. Daňové priznanie typu A
 245. dan z urokov
 246. ZDAŇOVAŤ...alebo NEZDAŇOVAŤ?
 247. Nedoplatok alebo preplatok ?
 248. denna trzba
 249. Rodinné prídavky v JÚ
 250. Daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti