1. daňové priznanie a príjem v ČR (10 replies)
 2. Triky ako znížiť daňový základ (4 replies)
 3. prijem z Irska (0 replies)
 4. Zrušenie životnej poistky a daň (2 replies)
 5. Daňový bonus JEDEN, ALEBO OBIDVAJA ? (8 replies)
 6. prechod na paušal (3 replies)
 7. Kam zaradit prijem? (0 replies)
 8. milionárska daň (6 replies)
 9. dobropis k neexistujúcej faktúre (3 replies)
 10. Nezdaniteľná časť na daňovníka s českým občianstvom (2 replies)
 11. príjmy zo závislej činnosti a §8a (1 replies)
 12. Exekučné poplatky (1 replies)
 13. Pozastavenie činnosti a úprava základu dane (15 replies)
 14. základná úroková sadzba od 1.1.2009 (0 replies)
 15. Ako daňovo vysporiadať príjem z DDP (8 replies)
 16. DPH zle zaučtovanie (4 replies)
 17. Poznámky a prechod na euro (3 replies)
 18. SŽČO a príjem z HPP a odpočítateľná položka (2 replies)
 19. uplatnenie daňovej straty (11 replies)
 20. Mraziaky-odpisy (2 replies)
 21. Care Pack-ako zaúčtovať? (1 replies)
 22. Nájomne na základe zmluvy (3 replies)
 23. Neuhradené poistné - zanik poistky (4 replies)
 24. Stravné SZČO (0 replies)
 25. nesulad obratova predvaha a otvorene zavazky a pohladavky (1 replies)
 26. DP a zaokrúhlovanie!!! (3 replies)
 27. účtovanie u nadobúdateľa akcií (1 replies)
 28. Uroky na beznom ucte - kam zapisat do DP ? (7 replies)
 29. Cestovný príkaz - ČR (0 replies)
 30. Kaucia ako daňový výdavok? (10 replies)
 31. Vstup spoločnosti do likvidácie (0 replies)
 32. Majetok do 1700 € (35 replies)
 33. SZČO stravné (1 replies)
 34. uzavretie novozalozenej s.r.o. (1 replies)
 35. Registračná pokladňa (0 replies)
 36. ES Pohoda - likvidácia bez väzby (3 replies)
 37. Zauctovanie zahr.platby z bank.uctu (0 replies)
 38. Faktúra v USD- kurz.rozdiel v JU (2 replies)
 39. Registrácia pre DPH v Taliansku (1 replies)
 40. Príjem v zahraničí (1 replies)
 41. splácanie škody ako výdavok? (1 replies)
 42. základné imanie v pokladni (9 replies)
 43. Komunálny odpad (5 replies)
 44. SZCO, invalidny dochodok (2 replies)
 45. ako dať do nákladov ukradnuté lízované auto (0 replies)
 46. Výkaz ziskov a strát 2009(2008) (12 replies)
 47. Daňové priznanie JU (3 replies)
 48. Oznamovacia povinnosť DzMV (1 replies)
 49. úhrada faktúry - súrne (8 replies)
 50. DP za dôchodcu (4 replies)
 51. tlacivo Dan z prijmu (5 replies)
 52. zaratat do danoveho vynosy? (0 replies)
 53. Kam zaúčtovať? (3 replies)
 54. Zamestnanecká prémia (1 replies)
 55. Výdavky na reklamu (0 replies)
 56. nezdaniteľná časť (13 replies)
 57. Paušál alebo SN-prenájom. (1 replies)
 58. problem s "pocitajucim" formularom (0 replies)
 59. ukončenie živnosti a majetok (1 replies)
 60. Mám povinnosť podať si daň. priznanie? (1 replies)
 61. OC- správny poplatok (3 replies)
 62. Do kedy je možné dodatočne odpočítať DPH? (7 replies)
 63. SZČO+PP (2 replies)
 64. Zákúpená počítačová zostava (2 replies)
 65. Hlásenie za rok 2009 (5 replies)
 66. co tlacit k uct.zavierke (4 replies)
 67. Kompenzácia nedoplatku DPH NO DPH (1 replies)
 68. Strata tovaru z ČR (2 replies)
 69. nezdanitelná čiastka a nezamestnaný (12 replies)
 70. taxislužba a vozidlo v prenájme (2 replies)
 71. Opravná položka k pohľadávke (1 replies)
 72. Registracia k dani z mot.vozidiel (7 replies)
 73. Daň z príjmu občianskych združení (2 replies)
 74. Obrat - registrácia DPH (11 replies)
 75. Leasing (1 replies)
 76. DzP - odpočítateľna položka (2 replies)
 77. Záporný rozdiel na Výkaze príjmov a výdavkov (7 replies)
 78. reklamácia výrobku-PÚ (2 replies)
 79. účtovanie leasingu v JÚ (1 replies)
 80. RIADOK 54 DANOVEHO PRIZNANIA (10 replies)
 81. daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti (2 replies)
 82. Daňové priznanie a eurocenty (2 replies)
 83. Kto je zodpovedný za podanie DP pri zmene konateľa? (0 replies)
 84. Výkazy - Alfa (10 replies)
 85. Odkedy DPH? (13 replies)
 86. DP typ B (3 replies)
 87. DP typ B (5 replies)
 88. Odpisovanie zvierata (0 replies)
 89. fakturovanie - vedenie účtovníctva (6 replies)
 90. Predaj akcií (0 replies)
 91. Ako zvládnuť daňové priznanie sama (8 replies)
 92. Nulove danove priznanie ako na to?pls help (4 replies)
 93. Daň - daňový bonus - preplatok (8 replies)
 94. RZZP riadok 28 (4 replies)
 95. Oplati sa? (2 replies)
 96. szčo a rzzp (11 replies)
 97. česká a Slovenská živnosť (0 replies)
 98. zivnostnik a dotacia z EF (3 replies)
 99. Dotácia od štátu (12 replies)
 100. DPFO typ B- navýšenie ZD (2 replies)
 101. Zaokrúhľovanie v DP a výkazoch (4 replies)
 102. DP typ B - dôchodok a NČZD (5 replies)
 103. Paušálne výdavky 40 alebo 60 percent (3 replies)
 104. Rakúske daňové príznania (8 replies)
 105. znova material alebo rezia (3 replies)
 106. Ako zaúčtovať v JÚ dane miestnemu úradu? (5 replies)
 107. služby-súhrnný výkaz (1 replies)
 108. Náklady na priestory (0 replies)
 109. Nepodanie DP za 2008 (1 replies)
 110. zdravotne poistenie samoplatitela v danovom priznani (1 replies)
 111. prijmy bud. obd a DPH (0 replies)
 112. odpočitatelne položky (3 replies)
 113. Ako na DP ? (9 replies)
 114. daňové odpisy (6 replies)
 115. AUTO Z CR - DPH (1 replies)
 116. Daňový ponus (4 replies)
 117. Príspevok z UPSVaR - ako účtovať (9 replies)
 118. likvidacia sro a DP DPH (2 replies)
 119. MD a dovolenka (2 replies)
 120. vypisanie tlaciva vykaz prijmov a vydavkov (2 replies)
 121. nevymožiteľná pohľadávka (7 replies)
 122. Prenájom auta na podnikateľské účely (0 replies)
 123. Doplatky poistného za staré roky - kam s nimi (4 replies)
 124. DP nulové pre SZCO (2 replies)
 125. prijem z prenajmu nehnutelnosti (6 replies)
 126. Sukromne vozidlo - PHM (7 replies)
 127. suvaha a vykaz ziskov (9 replies)
 128. Neponížená DPH na faktúre o DPH zo zálohy (3 replies)
 129. zivnost, preplatok a nedoplatok z RZ, chyba VsZP (1 replies)
 130. Daňové priznanie (10 replies)
 131. DZP FO - A (4 replies)
 132. účet 595 (2 replies)
 133. Alfa, bank. uroky, dan z urokov (1 replies)
 134. Potrebujem pomoc (2 replies)
 135. Základ dane-odvody (2 replies)
 136. chybajuce kusy v dodavke (2 replies)
 137. Daňové priznanie - predaj pozemkov nepodnikateľa (0 replies)
 138. Pokračovanie v paušálnych výdavkoch (3 replies)
 139. vznik sročky 12/09 - daňové priznanie? (14 replies)
 140. Rezident alebo nerezident? (0 replies)
 141. Zrušenie živnosti a odpisy HIM (5 replies)
 142. Záväzky vo výkaze (2 replies)
 143. Praca na zivnost v zahranici a DP (3 replies)
 144. daňová evidencia (0 replies)
 145. Účtovanie dotácie z UPSVaR v JU (40 replies)
 146. vyplnenie tlaciva Dan z prijmu PO (2 replies)
 147. Aké tlačivo? (6 replies)
 148. 2 danove priznania alebo jedno? (3 replies)
 149. Vystavená faktúra do Talianska (služby) (1 replies)
 150. prechod z vedenia uctovnictva na pausalne vydavky (3 replies)
 151. Vratenie dani z Ceska (0 replies)
 152. 2xodpočítateľná položka (4 replies)
 153. Kolektívna zmluva a zdanenie služby zamestnancom (0 replies)
 154. DPH a manželia (2 replies)
 155. prílohy daňového priznania (9 replies)
 156. opravy prenajatého domu (2 replies)
 157. zápočet pohľadávok a záväzkov (8 replies)
 158. musim podavat dan. priznanie? (1 replies)
 159. ako zaúčtovať výdavky na telefon ak nie je vedený na IČO?? (2 replies)
 160. Zaplatenie dane (5 replies)
 161. zohľadniť stratu aj v DP ak bola uhradená z nerozdeleného zisku? (14 replies)
 162. Prenájom priestorov a majetku PO (1 replies)
 163. Výkaz o majetku a záväzkoch (6 replies)
 164. Pôžička a platca DPH (4 replies)
 165. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (9 replies)
 166. minimálny preplatok ? (3 replies)
 167. Vykazy k DP B - zrusenie zivnosti (15 replies)
 168. Dovoz tovaru z obchodných retazcov v CR (1 replies)
 169. Preplatok DPH z colného výmeru (1 replies)
 170. A znova leasing (1 replies)
 171. Dobropis na materiál (3 replies)
 172. Dan z urokov a invalidny dochodca (24 replies)
 173. Zdanitelny prijem a danovy vydavok (6 replies)
 174. predvolanie (1 replies)
 175. DP dôchodcu... (6 replies)
 176. Preplatok u dodávateľa (2 replies)
 177. Vykazy k DP typ B (1 replies)
 178. Daňový bonus (3 replies)
 179. bonus a výška príjmu (2 replies)
 180. JU a nepodnikateľský účet (7 replies)
 181. odstupne (1 replies)
 182. podnikatelsky ucet (2 replies)
 183. Rakúšak má slovenskú živnosť...... (0 replies)
 184. DP typ B - kontrola (3 replies)
 185. Odložené daňové priznanie PO a 2% z dane (4 replies)
 186. nakup tovaru zo zahraničia(EU) a DPH (39 replies)
 187. Nepeňažný vklad do SRO (8 replies)
 188. referencie na skolenie IFRS (2 replies)
 189. príjem z USA, môžem použiť metódu vyňatia príjmov? (3 replies)
 190. Daňové priznanie A (3 replies)
 191. zaradenie automobilu do majetku (0 replies)
 192. refakturácia kartonov (2 replies)
 193. Exekúcia zamestnanca (2 replies)
 194. Záväzok 2009? (0 replies)
 195. Prijatý preplatok nájomného (4 replies)
 196. nárok na stravné (5 replies)
 197. uctovanie dane z prijmu PO, ktora sa neplati (1 replies)
 198. dotácia od úradu práce v DPFO (1 replies)
 199. ucet 395 (1 replies)
 200. faktura (1 replies)
 201. VZV predaj (4 replies)
 202. Preddavky na daň v DP (2 replies)
 203. Príjmy z EÚ a daňové priznanie (0 replies)
 204. zmena priezviska a adresy (1 replies)
 205. Diskriminácia v ekonomickom prostredí (0 replies)
 206. Tvorba SF (0 replies)
 207. SF výkaz o majetku a záväzkoch (0 replies)
 208. Zápočet záväzku a dobropisu (1 replies)
 209. rakuske daňové priznanie (4 replies)
 210. Úver (1 replies)
 211. DPH a totálna škoda (0 replies)
 212. živnosť a nedobytna pohladavka (0 replies)
 213. Odpis 80% PHL pri používaní os. vozidla na živnosť (9 replies)
 214. SK NACE -sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (7 replies)
 215. Daňové priznanie Szčo (4 replies)
 216. Spatna oprava prijateho tovaru na sklad (1 replies)
 217. Dokladovanie Stravného SZČO (0 replies)
 218. Daňový bónus (4 replies)
 219. Pozastavená živnosť -faktúra (0 replies)
 220. DP - združenie (0 replies)
 221. Danove priznanie dochodca + praca na zivnost (19 replies)
 222. DPH a adminsitratívny poplatok za zmluvu pri odkúpení predmetu leasingu (1 replies)
 223. dodatočné DPH (3 replies)
 224. odpisy majetku (0 replies)
 225. Prenájom bytu - daňové priznanie (4 replies)
 226. DP 2009 (16 replies)
 227. DPH a nákup pneumatík pre os. auto M1 v r. 2009 (6 replies)
 228. Samozdanienie zahraničných faktúr (1 replies)
 229. DP typ A (6 replies)
 230. odpisy (2 replies)
 231. predlzenie lehoty podania DP a 2% (12 replies)
 232. samozdanenie (1 replies)
 233. Dovoz tovaru cez Hamburg (0 replies)
 234. Refundácia DPH z francúzska (1 replies)
 235. Odpocitatelna polozka (3 replies)
 236. Umiestnenie reklamy (0 replies)
 237. VOZD (3 replies)
 238. 591/341 (2 replies)
 239. Vydavky - auto (1 replies)
 240. paušál (2 replies)
 241. Má nárok na stravné (0 replies)
 242. Keď sa neuvedie v daňovom priznaní... (1 replies)
 243. Paušálne výdavky a dotácia z úradu práce (2 replies)
 244. daňové priznanie typu A (5 replies)
 245. Zjednotenie účtovných a daňových odpisov (1 replies)
 246. Predaj ochodného podielu (0 replies)
 247. Daňové priznanie a dotácia. (25 replies)
 248. Zjednodusena dan. evidencia a vykazy (8 replies)
 249. DP- NČ na manželku a nahrada príjmu počas PN (21 replies)
 250. Daňové priznanie živnostníka, ktorý ukončil činnosť (7 replies)