1. predaj ojazdeného osobného auta do ČR (2 replies)
 2. danove priznanie- SZČO + pracovny pomer (3 replies)
 3. mám použiť účet 326 alebo 383? (4 replies)
 4. prepočet valutovej pokladne (0 replies)
 5. predaj majetku a odpisy (32 replies)
 6. penále (4 replies)
 7. Vypocet odvodov do Soc. poistovne SZCO (2 replies)
 8. uplatnenie zivotneho poistenia (5 replies)
 9. Náklady budúcich období (5 replies)
 10. IČ DPH (4 replies)
 11. FA za nábytok do reštaurácie (3 replies)
 12. Zostatková cena (4 replies)
 13. ocenenie v dcérskej spoločnosti (0 replies)
 14. ešte raz DPPO (4 replies)
 15. DPH v daňovom priznaní za rok 2009 (17 replies)
 16. danove priznanie- obcianske zdruzenie (0 replies)
 17. Miesto dodania služby (1 replies)
 18. Nevyplatené mzdy a potvrdenia (4 replies)
 19. ??Prášok so výdavkov?? (8 replies)
 20. Pomoc- dohoda o spôsobe doručovania..(DPH) (12 replies)
 21. Akú odpočitateľnú položku použiť? (5 replies)
 22. Musim podat danove priznanie? (5 replies)
 23. Osobná spotreba SZČO (6 replies)
 24. Povinnosť podať daňové priznanie (6 replies)
 25. Daňové priznanie - práca v Nemecku (6 replies)
 26. Povinnosť podať daňové priznanie (1 replies)
 27. Nulové DP a zúčtovanie nedoplatku ZP (0 replies)
 28. DPH do penažného denníku? (6 replies)
 29. nevyfakturované dodávky (20 replies)
 30. Účtovné výkazy - kto ich v roku 2009 neodovzdáva ako prílohu k DP. (1 replies)
 31. české DP (24 replies)
 32. dan zo zarobku na Prikaznu zmluvu (0 replies)
 33. študent pracujúci v lete na brigáde (0 replies)
 34. účtovanie lízingu (0 replies)
 35. SZCO a prac.cesta (2 replies)
 36. dobropis (4 replies)
 37. Čo s tým? (0 replies)
 38. Autorska zmluva a DPH (1 replies)
 39. Daň z úrokov z vkladnej knižky (16 replies)
 40. cislo faktury (6 replies)
 41. nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 42. odmena za správu majetku (3 replies)
 43. účtovne vykazy (2 replies)
 44. auto v podnikaní (0 replies)
 45. VRATENIE DPH -poskytovanie sluzby v zahranici §7a (4 replies)
 46. paušalný náklad (13 replies)
 47. odklad DP FO (3 replies)
 48. Provízie za predaný tovar (1 replies)
 49. Daňové priznanie (14 replies)
 50. Analytika účtu 311 v MRP (5 replies)
 51. Odpisy (0 replies)
 52. Kaucia pri prenájme bytu (1 replies)
 53. danovy bonus+odpocitatelna polozka (1 replies)
 54. športovec -odvody do SP (0 replies)
 55. danove priznanie (14 replies)
 56. Invalidný dôchodca a daňové priznanie (3 replies)
 57. Daňové priznanie FO (5 replies)
 58. Zahranič.dodávateľ-2x úhr.fakt. (0 replies)
 59. Skladová predajka+PPD (1 replies)
 60. vyplnenie daň. priznania a tlač (3 replies)
 61. Preddavky na daň (8 replies)
 62. Naklady v danovom priznani (30 replies)
 63. tlačivá k DP (0 replies)
 64. Kurzový rozdiel v JU (5 replies)
 65. DP - Nemecko (2 replies)
 66. Upozornenie -Daň z úrokov . (19 replies)
 67. Zdanenie prijmu na zaklade zmluvy o dielo (1 replies)
 68. Úver -predaj firmy (0 replies)
 69. limit príjmov 3834,96 (1 replies)
 70. kryci list (1 replies)
 71. brigádnická činnosť (1 replies)
 72. Čítačka kariet (2 replies)
 73. Daňové priznanie (2 replies)
 74. Daňový bonus na deti (10 replies)
 75. Výdavky na PHM (8 replies)
 76. Kedy podať DP keď sme predali byt v roku 2009, ale kataster rozhodol v roku 2010 ? (4 replies)
 77. nezdaniteľná čiastka (2 replies)
 78. prenájom auta (0 replies)
 79. Povinnosť podať DP (0 replies)
 80. Nezdanitelna suma (5 replies)
 81. Vyúčtovanie cestovných náhrad v cudzej mene (3 replies)
 82. Rakúska živnosť a daňové priznanie v SR (7 replies)
 83. Dátum zdaniteľného plnenia (3 replies)
 84. Prosba (5 replies)
 85. Preddavková daň (6 replies)
 86. Poistná udalosť (3 replies)
 87. Účtovanie banky (10 replies)
 88. Job express - skúsenosti (6 replies)
 89. chybajuca VF v r.2008 v uctovnictve (7 replies)
 90. kurzové rozdiely (0 replies)
 91. odpisy (3 replies)
 92. VEDENIE EVIDENCIE PODľA § 6 ODS.14 (0 replies)
 93. Zamestnanecká prémia (3 replies)
 94. Autorský príjem (6 replies)
 95. preplatok dane - zaniknuty narok (4 replies)
 96. Skončenie podnikania a RZZP (7 replies)
 97. potvrdenie o zaplatení živ.poistky zo zahraničia (0 replies)
 98. Zmluva o poskytnutí reklamy (6 replies)
 99. Opravbá položka a daň z príjmu (2 replies)
 100. SZČO a dobrovoľne poistenie FO (2 replies)
 101. PRISPEVKY NA žIVOTNé POISTENIE (5 replies)
 102. Predčasné odkúpenie lizovaného nákl. MV (1 replies)
 103. Dá sa z toho dostať? (5 replies)
 104. Slovenská firma, platci DPH v čechách (3 replies)
 105. Mandátna zmluva (5 replies)
 106. Strata účtovných dokladov (0 replies)
 107. daňové priznanie typu B (2 replies)
 108. Odpisy z majetku nadobudnutého v reštitúcii (0 replies)
 109. Poradťe ktorý program na účtovníctvo pre začiatočníkov je najlepší?? aj cenovo. :D (7 replies)
 110. daňové obdobie dobropisu (30 replies)
 111. zostatok na ucte 314 (1 replies)
 112. Daň z príjmov PO -§ 17 odst.31 (1 replies)
 113. sponzorsky dar pre školku, príspevok na podlahové kúrenie pre deti (0 replies)
 114. Rada s DP (8 replies)
 115. Odpis auta (7 replies)
 116. Odpisy JU- auto (1 replies)
 117. Rodičovská dovolenka a DP (2 replies)
 118. Tovar pred koncom záruky. (3 replies)
 119. Opravné RZD (2 replies)
 120. odchodné policajta (2 replies)
 121. Príspevok za opatrovanie (1 replies)
 122. DPH ako nedaňový náklad (2 replies)
 123. Vyplacane honorare za umelecky vykon (1 replies)
 124. Daňové povinnosti cudzincov v SR (1 replies)
 125. DPH zo Slovinska (0 replies)
 126. odpočet na danovníka (9 replies)
 127. Stravné a cestovné z opatrovania v Rakúsku (0 replies)
 128. Prenájom priestorov. (0 replies)
 129. Odpis-poškodeného tovaru-JU (0 replies)
 130. Zálohová a vyúčtovacia faktúra (1 replies)
 131. DPH a spotrebný úver (2 replies)
 132. Príjem invalidného dôchodcu (6 replies)
 133. DPFO B (2 replies)
 134. Podané ročné zúčtovanie dane a dodatočné DP (5 replies)
 135. Aké tlačivo vyplniť príjem zo zmluvy o dielo (11 replies)
 136. sprostredkovateľ poistenia - vydavky na auto (0 replies)
 137. Výkaz o majetku a záväzkoch (38 replies)
 138. Poistna udalost (0 replies)
 139. kurz a 60% (2 replies)
 140. Ako zaúčtovať upomienku ? (9 replies)
 141. Odvody do poistovne (0 replies)
 142. leasing po 01.01.2010 (31 replies)
 143. Danove priznanie - prijem z CR, metoda vynatia (1 replies)
 144. Zamestnanecká prémia a študent (3 replies)
 145. pepočítací kurz CZK/EUR (1 replies)
 146. Daňový bonus - SZČO (21 replies)
 147. Hlásenie o vyúčtovaní dane (16 replies)
 148. vrátenie spotrebnej dane (2 replies)
 149. Prenajom parkovacieho miesto - oznamenie (7 replies)
 150. Zaratáva sa mi do príjmu aj materská dávka (4 replies)
 151. Daňové záväzky v súvahe (1 replies)
 152. Ako zistím moju výhru? A treba ju zdaniť? (3 replies)
 153. počiatočné stavy účtov 5xx a 6xx (4 replies)
 154. Kópia daňového priznania (8 replies)
 155. Daňové priznanie 2009 (5 replies)
 156. Návrh na konkurz (4 replies)
 157. Rezident SR + honorár zo Španielska (5 replies)
 158. strata (3 replies)
 159. dohoda so zamestnancami (1 replies)
 160. zaokrúhľovanie (10 replies)
 161. súdne poplatky (2 replies)
 162. predaj obchodného podielu za 1 EURO (4 replies)
 163. Výkazy - závierka 2009 (4 replies)
 164. DPH : ČR služba www.cz (1 replies)
 165. Nezamestnaný a SZČO v jednom roku (4 replies)
 166. Kurz.rozdiel preplatku/zahr.dodáv. (2 replies)
 167. Dovoz vina (16 replies)
 168. finančný vklad do občianskeho združenia (0 replies)
 169. Faktura z UK v librach (7 replies)
 170. aké riadky vyplniť v daňovom priznaní pri strate? (0 replies)
 171. fond nezamestnanosti (0 replies)
 172. Zmluva o dielo (0 replies)
 173. Zabezpečenie zákaziek (2 replies)
 174. Platba dane z príjmu FO (1 replies)
 175. Licencia z USA a povinnosti (1 replies)
 176. činnosť v živnostenskom liste (3 replies)
 177. Oneskorena faktura a DPH (6 replies)
 178. Dve živnosti: SR a ČR; aké odvody? (5 replies)
 179. DPH (8 replies)
 180. daň z predaja starých či nových vecí cez bazár či aukcie... (1 replies)
 181. szčo A NEZAMESTNANá (4 replies)
 182. Prijmy zo zahraničia (0 replies)
 183. Aké tlačivo (6 replies)
 184. suvisiaci priestor (17 replies)
 185. SZČO a paragraf/prekážka v práci/ (1 replies)
 186. PHM,kniha jázd, cestovný príkaz (9 replies)
 187. Pay Pall (0 replies)
 188. Aký daňový bonus si môže uplatniť ? (4 replies)
 189. zmluva o nájme nebytových priestorov (6 replies)
 190. Prosba o pomoc (0 replies)
 191. dodávateľ z ČR s registráciou DPH v SR (0 replies)
 192. Podávať daňové priznanie??? (5 replies)
 193. daňové priznanie A (6 replies)
 194. dodaci list = doklad o uhrade (2 replies)
 195. Povinná príloha k zrážkovej dani z úrokov pri dôchodcoch (2 replies)
 196. VPD A PPD (1 replies)
 197. Odpisy-link (1 replies)
 198. Príležitostný príjem (2 replies)
 199. DPPO 2009 (23 replies)
 200. Výpočet alikvótnej NČ (7 replies)
 201. Invalidný dôchodca a nezdaniteľná časť (8 replies)
 202. príjem z prenájmu - paušálne výdavky???? (32 replies)
 203. NČ - manželia 6.mesiacov, spoločná adresa 1.mesiac (5 replies)
 204. RZDP 2009 preplatok byvaleho zamestnanca (1 replies)
 205. sprostredkovanie prenájmu (0 replies)
 206. tlačivo DP typ A (4 replies)
 207. Faktúra slovenskému odberateľovi v cudzej mene (2 replies)
 208. Nájomná zmluva a doklady o zaplatení (4 replies)
 209. Daň a paušálne výdavky (5 replies)
 210. POHODA - hlásenie (5 replies)
 211. Licenčná zmluva do obratu DPH? (3 replies)
 212. Zamestnanecká prémia (20 replies)
 213. 20 % PHL (2 replies)
 214. Nárok na daňový bonus (17 replies)
 215. Prílohy k DP (4 replies)
 216. aka priloha k DP B ako zivnost opatrovatelka v Rakusku? (0 replies)
 217. Daňové priznanie FO typ: A pre študentov (6 replies)
 218. Danove priznanie SR+ČR (1 replies)
 219. Daňové prázdniny (11 replies)
 220. cestovné náhrady (1 replies)
 221. Daňové priznanie za rok 2009 (2 replies)
 222. Začiatočník (9 replies)
 223. odvody do fondov (7 replies)
 224. RZZP (Typ SA,SB) (4 replies)
 225. Zákonná poistka na odhlásené auto (3 replies)
 226. účtovníctvo zdarma = nepeňažný príjem? (20 replies)
 227. zdravotné odvody (2 replies)
 228. Zúčtovanie PHM (3 replies)
 229. praca na Slovensku aj v CR (7 replies)
 230. Daňové priznanie za 09 (5 replies)
 231. aky typ DP ako opatrovatelka zivnost a co mam pocitat? (1 replies)
 232. Zásoby v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 233. Nezdaniteľná časť na manželku (30 replies)
 234. zamestnanecká prémia a nezdaniteľná časť (9 replies)
 235. Daňové priznanie za rok 2009 (8 replies)
 236. Daň z príjmu - prenájom, predaj nehnuteľnosti a závislá činnosť (0 replies)
 237. DP B a zamestnanecka premia (12 replies)
 238. Konečné zostatky pri rušení OZ (3 replies)
 239. danove priznanie cudzej firmy (1 replies)
 240. dobropis ucet 326? (1 replies)
 241. výber hotovosti pre vlastné účely (8 replies)
 242. aky doklad do pokladne (3 replies)
 243. Auto v podnikaní (2 replies)
 244. dôchodca a Dan. priznanie (4 replies)
 245. leasing (5 replies)
 246. paušálne výdavky - úroky z vkladov (2 replies)
 247. Dôchodca-práca na dohodu - náležitosti (1 replies)
 248. Prílohy k DP (1 replies)
 249. Aké tlačivo použiť? (3 replies)
 250. obcianske zdruzenie (1 replies)