PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Predaj zdedeného domu (1/2 po rodicoch, 1/2 po bratovi) a daň z príjmu
 2. Prefakturácia neplatiteľa DPH platiteľovi
 3. DPH zo sudnych trov
 4. Odvody do SP pri skončení závislej činnosti
 5. Nadobudnutie tovaru u neplatcu DPH
 6. Faktúra z VSE - ako účtovať?
 7. Ako mám predať tovar po skončení živnosti?
 8. Ako zaúčtovať v OMEGE úhradu dvoch faktúr jednou sumou?
 9. Môže sa zmeniť uplatňovanie výdavkov majúcich charakter osobnej potreby zo 100% na 80%/20% aj v priebehu roka?
 10. účet 549 - z-nec spôsobil škodu
 11. Preprava tovaru
 12. Môžem si vyúčtovať cestovné vo výške lístka na autobus ak idem na služobnú cestu s kamarátom, ktorý v danom meste pracuje?
 13. Fakturacia do CR
 14. Odvod DPH až po zaplatení faktúry
 15. Mzdy v oberone... potvrdenie pre UPSVaR
 16. Ako môže občan podať návrh na vklad do katastra elektronicky?
 17. Stravné lístky za nadčas
 18. Vratenie pokuty
 19. Zníženie Daňovej licencie pri ZŤP konateľovi so zmluvou.
 20. Prečo sa nedá podpísať epodanie na živnostenský?
 21. Výpoveď
 22. Pohľadávka v cudzej mene a následne jej predaj - dopad na daň.priznanie
 23. Auto úver a doklady
 24. Kontrola veľkého počtu účtovných dokladov. Názory a skúsenosti.
 25. Príspevky zamestnávateľa na DDS a riadok DPPO
 26. Schvalenie uctovnej zavierky - Zbierka listin - Registrer UZ
 27. ako zaučtovat platbu v s.r.o., za fakturu zo sukr.uctu konatela ?
 28. Cash flow nepriama metóda
 29. Pohľadávky z obchodného styku
 30. Faktúra bez vyplneného odberateľa - kontrolný výkaz
 31. Ako zaučtovať VRATNU spoluucast na poistnom ?
 32. Poistenie zamestnancov a náklady zamestnávateľa
 33. postúpenie leasingu
 34. účtovanie úveru na auto v Omege
 35. Pracovný úraz - čo mám ako z-teľ robiť? aké mi vyplývajú povinnosti?
 36. Zákl.imanie a zlúčenie firiem
 37. Prijatý ako materiál, predaný ako tovar - je to správne?
 38. Omega - bankový výpis
 39. Nájom nehnuteľnosti
 40. Vyska dane pri predaji darovanych pozemkov
 41. ak podnikateľ FO v roku 2014 nesprávne zaradí majetok do odpisovej skupiny, ako postupovať pri oprave?
 42. dohoda o vykonaní práce od 01.04.2017
 43. Prepis auta z firmy na osobu
 44. ako vlozit do s.r.o. majetok spolocnika - tlaciaren ?
 45. Ako evidovať príjmy z vedľajšej činnost?
 46. Nerozdelený zisk minulých rokov - nesprávny zostatok
 47. Neuhradená zálohova faktúra čo s ňou?
 48. Prestup k inému operátorovi ako zaučtovať?
 49. účtovanie dražobnej spoločnosti
 50. Uctovanie §60 -prevadzkove naklady chraneneho pracoviska.
 51. Reklamácia - dobropis
 52. dobropis
 53. nevyplatená provízia
 54. DPH parkovné EU autobazár
 55. Zlava z ceny stravnych listkov.
 56. Poistenie finančnej straty - náklady?
 57. nedostatok penazi v pokladni
 58. Ak posielam elektronicky rozšírenie predmetu podnikania po prevode obchodného podielu, čo musí byť overené notárom?
 59. postup pohľadávky
 60. cestovna kancelaria ako uctuje nakup leteniek - v PU ?
 61. Je povinnost analyticky clenit ucty PU ?
 62. Omega -učtovanie leasingu auta po novom
 63. Ako zaúčtovať faktúru za tovar a prepravné do ČR v OMEGE?
 64. Prijatý dobropis a opravné DP PO 2015
 65. Odvod zdravotneho poistenia z podielu na zisku
 66. Kde sledujete všetky zmeny v zákonnoch a vyhláškach?
 67. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN
 68. Daň z nehnuteľnosti v predpise nájomného.
 69. Aký predmet podnikania je predaj zľavovej karty?
 70. Prechod zo Szčo na SRO.
 71. vplyv prenosu daňovej povinnosti na daňové priznanie k dani z príjmu
 72. DPH pri dodaní tovaru s inštaláciou do iného členského štátu
 73. Daňová evidencia a rekonštrukcia
 74. Odpísanie DPH.
 75. Registrácia na DPH - platcu
 76. Údržba prenajímanej budovy v osobnom vlastníctve
 77. Prílohy k DP PO za rok 2016
 78. Preúčtovanie učtu 249 na 479, môžem/musím?
 79. Ako zauctujem nakup a predaj s prirazkou?
 80. Ako viest danovu evidenciu?
 81. Za akú hodnotu predať obchodný podiel druh družke, aby nebol problém?
 82. Predaj nehnuteľnosti
 83. Cestovna agentura - fakturovanie provizie
 84. Mozem do Kratk.majetku zaevidovat 1 sumou pocitac s prislusenstvom ?
 85. Odvody do SP+ZP k 31.12. živnostník
 86. Danove priznanie na SVK prijem zo zahranicia
 87. Vklad v hotovosti
 88. Zaúčtovanie brány vo vlastnej réžii
 89. Sponzorske pre mestsky sportovy klub je danovo uzanane?
 90. Valutová pokladňa
 91. Dar obchodnému partnerovi
 92. Môzem člensky poplatok na meno,a nie na firmu s.r.o. ,uctovat do nakladov?
 93. Daň. prizanie PO 2016 - pripočitat. položky? na aké riadky v DP?
 94. Predaj nepotrebného materiálu firmy
 95. Výsledovka = Výkaz ziskov a strát
 96. Kontroluje niekto intrastat?
 97. Prevod majetku z sro na fyzicku osobu a platba dph?
 98. Darčekové poukážky
 99. Predaný DHM do 1700€
 100. aký je kod do intrastatu - pre polystyrén
 101. Sklad - viac skladov a spôsob oceňovania
 102. Cestovné náhrady
 103. zmena názvu spoločnsoti
 104. Dodatočný kontrolný výkaz
 105. Parkovanie v EU - miesto dodania služby
 106. Tovar - infraštruktúra firmy - výdaj do majetku MONEY S3
 107. prihlásenie na finančnú správu
 108. Výdavky neovplyv.základ dane alebo osobná spotreba 2016
 109. Bankový účet k 31.12. v mínuse
 110. Zapatrošená došla fa
 111. Zostatok na bankovom účte
 112. Poistne plnenie a postup.
 113. DPH a prenos §69ods12 písm j
 114. zaučtovanie použitia nadmerneho odpočtu
 115. Nepravidelná doprava osôb do madarska
 116. Predaj motorového vozidla a DzMV
 117. Faktura za tovar zo Spanielska z 09/2016 dorucena 02/2017, tovar dodany 03/2017 a co teraz
 118. poplatok-poštovné z e poukazu
 119. vyfakturovanie opravy vo vlastnej réžii dodávateľovi a DPH
 120. Nevystavený dobropis
 121. Do ktorého daňového obdobia zaradiť náklad nedaňový v roku 2015?
 122. cestovné náhrady cez mzdu
 123. Došlá faktúra z roku 2016
 124. Dlhodobý majetok do 1700,00 €
 125. Príjem z postúpenej pohľadávky
 126. Strava a DPH
 127. Ako zaúčtovať v PÚ?
 128. Účt.závierka - aké doklady konateľovi
 129. može si dať živnostník PZP za auto do nákladov?
 130. Ako odviest dan za dieta?
 131. Môžem dať doklad bez IČA a IČ DPH do účtovníctva?
 132. Zmena ceny spatne od 01/01/2017 - dobropis
 133. Zábezpeka - prenájom budovy
 134. Verejné obstarávanie
 135. Svadobny salon a saty nad 1700 EUR zaradenie a uctovanie salonu
 136. vyplatenie dividend
 137. Dátum zaradenia automobilu do majetku
 138. uplatnenie nákladov z Telekom
 139. Ako mám fakturovať služby pre zahraničné firmy?
 140. DPH-samozdanenie tovaru
 141. Predaj pozemku a dedictvo
 142. Výťah - účtovanie na učet 022 stroje ?
 143. Účtovanie dohody o urovnaní
 144. S akým dátumom zaúčtujem faktúru z CZ za tovar?
 145. Ako učtovať "spravne poplatky" ?
 146. 40 % paušálne výdavky a daňová strata
 147. SZČO v ČR - a podanie DP na SK
 148. Prenos daňovej povinnosti betónovanie betón pumpou ako fakturovať betón a pumpu?
 149. Vrátenie položky - treba účtovať?
 150. Neplatená rodičovská dovolenka a ocr
 151. Dan z predaja nehnutelnosti po predoslom odkupeni podielu
 152. Zákon o účtovníctve v nemeckom jazyku
 153. Ako účtovať poštovné pri dodani sluzby ?
 154. ako účtujete "platbu mobilom"
 155. účtovanie
 156. Dvojkotúčová pokosová píla - odpisová skupina
 157. Dodatočné priznanie PO
 158. Podľa čoho sa určujú koeficienty diskriminačných funkcíí bankrotových modelov?
 159. Krátiť úroky zo spotrebného úveru na auto?
 160. 80% uplatnenie výdavkov pri automobile
 161. Veľká alebo malá účtovná jednotka......?
 162. Auto - 80%pri kupe, 100%z blockov?
 163. ALZA SK, CZ a dph
 164. mnozstevny bonus bez dph
 165. preprava v zahraničí a DPH
 166. Faktúra za železný šrot
 167. Mám nárok na odpočet dph z faktúry, kde je uvedená kúpa nehnuteľnosti spolu s pozemkom?
 168. ako uctovat vypracovanie Projektovej dokumentacie vynos ?
 169. Dodatočné priznanie PO Neziskovej organizácie
 170. Nárok na stravné pri PC do zahraničia
 171. Povinnosť obce-veľkokapacitný kontajner.
 172. Kde ziskat prazdnu ucetnu uzavierku?
 173. Odborná prax študentov - dohoda medzi školou a firmou
 174. Rozdelenie výšky vkladu sro z jedného spoločníka na dvoch
 175. Má niekto vzor žiadosti vrátenia poistného ZP pri spätnom priznaní ID?
 176. české kontrolné hlásenie DPH?
 177. Zahraničná pracovná cesta Nemecko
 178. Faktura do Ciech.
 179. mesacny platca DPH
 180. Účtovanie vzájomného zápočtu v MRP PU pomocou účtu 395?
 181. Účtovný odpis záporného goodwillu
 182. Ako správne zaúčtuje príkaznú zmluvu v jednoduchom účtovníctve SZČO, platenie dane a odvody.
 183. Práca absolventa po 01.05.2017
 184. Ukončenie živnosti a zostatok v banke - súkromný účet
 185. Faktúra z roku 2016
 186. Dobropis k dokladu k prijatej platbe s prenosom daň.povinnosti
 187. Zložená zábezpeka k palubnej jednotke (mýto)
 188. Priznanie invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať prácu o 50%.
 189. Problém s Dsinger-om
 190. faktúra za služby - Švajčiarsko
 191. Ako zaradiť do obchodného majetku stavbu s pozemkom, ak ocenenie v znaleckom posudku je vyššie než kúpna cena?
 192. Započítanie pôžičky spoločníka so stratou
 193. Pokuta a splátkový kalendár účtovanie
 194. Čo mám robiť s neplatičmi nájomného?
 195. Tovar predaný do ČR - dph??
 196. Kúpa stánku rýchleho občerstvenia účtovanie
 197. odvody za firmu /odvody za platbu v hotovosti za gastrolístky/ - do nákladov alebo PP -
 198. Ako účtovať úroky z omeškania
 199. Vyúčtovacia faktúra od OVS
 200. Ako zaúčtovať faktúru za reklamné predmety..
 201. nákup tovaru z číny
 202. daň z príjmu szčo a danove priznanie z UK
 203. Rozúčtovanie faktúry za mesačné permanentky do fitness centra pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
 204. Dan z Nemcka
 205. Ako účtovať refundáciu mzdy z UPSVR v príspevkovej organizácii?
 206. Prefakturácia služby
 207. ako účtujete Fa - DECODOM?
 208. DPH služba z EU, ktorý riadok
 209. Likvidácia spoločnosti a podiel na úhrade výdavkov
 210. Jaká je forma zdanění prodeje akcií slovenskou společností?
 211. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 212. úhrada nedoplatkov po ukončení živnosti
 213. vyfakturovanie omylnej platby medzi firmami
 214. Nedoplatok z RTVS
 215. Faktura na 123dopyt.sk
 216. Je splátka úveru výdavkom ktorým sa zníži daň z prenájmu nehnuteľnosti?
 217. zrusena firma - neuhradenie dan. licencie
 218. postúpenie leasingu - platnosť
 219. Faktúra za podnájom priestorov - platené vopred
 220. Evidenčný list dôchodca starobný pracujúci na dohodu o vykonaní práce
 221. Na fakture je napisany - odpocet preddavku,ale prijmovy doklad je v rovnaky den. Ako to zauctovat ?
 222. Odpisy hmotného majetku -zaokrúhľovanie
 223. Účtovanie skladu v OMEGE
 224. samozdanenie
 225. účtovanie prepravy vstup a výstup
 226. Dohoda o pracovnej činnosti- práca 1 deň v týždni
 227. Ako je to s odvodmi pri dohode o pracovnej činnosti ?
 228. Má zmestnanec nárok na stravný lístok za NV?
 229. rozpis kilometrovného u szčo
 230. Ako zaúčtovať fa z Národnej diaľničnej na 0,- eur a následne fa od firmy, kde mám uzatvorenú zmluvu za mýto?
 231. Došlá platba SAMSUNG bonus zníženie uplatnenej DPH
 232. Daňové priznanie a uhradené zdravotné poistenie
 233. neplatca DPH a sluzby z tretich krajin §69 ods. 3
 234. osobna spotreba - vklad do pokladne
 235. Dodatočné DPFO A - nevyplatený bonus
 236. ČSOB - účtovanie povoleného prečerpania účtu
 237. platba pred dodaním faktúry
 238. dobropis
 239. Faktúra - základné školy
 240. Fa vystavená s DPH a nezahrnutá do výkazu DPH.
 241. zlúčenie firiem a záväzok jednej z nich voči druhej
 242. Zmluva o výkone funkcie konateľa v jednoosobovej sro.
 243. Faktura MS Office z Írska
 244. Vystavenie faktúry
 245. Oprava chyby z minulého účtovného obdobia bez účtovných dokladov
 246. KV a nedaň.výdavky na bločku
 247. DP na SK, ak bol 4 mesiace SZCO a od 5 na zmluvu v Rakusku
 248. Je ťažné zariadenie auta jeho technické zhodnotenie?
 249. Povinnosť odovzdať účtovníctvo v elektronickej forme ?
 250. Krátkodobá pôžička spoločníkovi