1. Príjem z Anglicka - chýba jedna páska (5 replies)
 2. Fyzická inventúra zásob v daňovej evidencii u FO k 31,12, (0 replies)
 3. Danove priznanie v cr (0 replies)
 4. zmena úľav na odvodovom poistení (0 replies)
 5. odstupne a odvody (4 replies)
 6. Výška poistného v Daňovom priznaní FO B 2017 je skutočne v tom roku zaplatené alebo za ktorý rok je to zaplatené? (1 replies)
 7. Pracujem v Čechách a na Slovensku prenajímam byt - aký je postup pri daňovom priznaní (2 replies)
 8. Licencia za používanie softvéru (2 replies)
 9. Lesné spoločenstvo a daňová licencia (2 replies)
 10. Doklady k daňovému priznaniu (2 replies)
 11. Rekonštrukcia budovy v OM (0 replies)
 12. DP typu B, prijem zo zamestnania a dohody o dielo (0 replies)
 13. 0% DPH pri liečivých rastlinách - účtovanie vo WinLSS (0 replies)
 14. Refakturácia elektrickej energie (2 replies)
 15. ukončenie živnosti a DP (4 replies)
 16. Odpis pohľadávky a daňové hľadisko (0 replies)
 17. Elektronické podanie DP za 2017 pre s.r.o. bez zaručeného elektronického podpisu? (1 replies)
 18. DPPO tabuľka K-evidencia a zápočet daňovej licencie (2 replies)
 19. Pozicka konatela vlastnej sro (12 replies)
 20. Danove priznanie - živnosť + práca na dohodu (11 replies)
 21. Ako zaúčtovať príjem peňazí z iného bankového účtu? (0 replies)
 22. Zaúčtovanie platby bankomatovou kartou v peňažnom denníku.. (0 replies)
 23. Keď si zakladám BÚ ako OZ ako ho zaúčtovať v peňažnom denníku? (0 replies)
 24. Vrátenie dane z CR (5 replies)
 25. DP a prispevok z UPSVaR (1 replies)
 26. Ako správne zaúčtovať preddavky na daň na konci roka? (7 replies)
 27. Preddavky DPPO - účtovanie (3 replies)
 28. Nezaúčtované odpisy. (0 replies)
 29. POdavanie danoveho priznania (2 replies)
 30. Predaj osobneho vozidla N1 (bol odpocet DPH) autobazaru a DPH - ako vystavit fakturu? (1 replies)
 31. Predaj odpisovaného dlhodobého hmotného majetku (1 replies)
 32. Nekratenie stravneho (3 replies)
 33. posielanie DPPO cez čítačku OP (13 replies)
 34. Faktúra z roku 2017 prišla v marci 2018 - ako zaúčtovať? (0 replies)
 35. Spatne uplatnenie odpocitatelnej polozky (7 replies)
 36. Odpočet dan.straty - vyplnenie DPPO (2 replies)
 37. opravný výkaz do ZP (0 replies)
 38. Ako treba vypočítať kurzových rozdielov valutových pokladníc v MRP? (0 replies)
 39. SZČO a príjem 0 Eur (2 replies)
 40. Aký typ DP pri finančnom sprostredkovaní a PP? (6 replies)
 41. Daňový bonus szčo (4 replies)
 42. Navyše zaplatené poistné a zápočet (5 replies)
 43. poistné zo závislej činnosti do DFPO B (3 replies)
 44. PN, materské a DPFO A (3 replies)
 45. Vymeriavaci základ (12 replies)
 46. daň z prenájmu - správny výpočet? (3 replies)
 47. Vyrovnanie účtu 472 (0 replies)
 48. AirBnB platby z uctovneho hladiska - otazka (0 replies)
 49. Poznámky k účtovnej závierke - vzor (0 replies)
 50. Vreckové je danovo uznany naklad? (3 replies)
 51. Daň z MV na súkromné auto (2 replies)
 52. Zohľadňuje sa materská dávka u SZČO v daňovom prizaní za rok 2017 ? (2 replies)
 53. Nesprávne uplatnená nezdaniteľná čiastka DDS za rok 2016 (4 replies)
 54. Účtovanie UBER (4 replies)
 55. 132 ako správne účtovať tovar na sklade a jeho predaj (4 replies)
 56. DPPO prvý rok 2016 neplatenie DL-tab.K nevyplnená v r.2017? (5 replies)
 57. 326 zostatok k 31.12.2017 (2 replies)
 58. Darcovská sms - účtovanie (1 replies)
 59. Paušálne výdavky (5 replies)
 60. aký kurz použiť? (2 replies)
 61. Kríza spoločnosti a účtovanie pôžičky spoločníkov na vykrytie zlej finančnej situácie (0 replies)
 62. Ako zaúčtovať finančný bonus? (2 replies)
 63. Výdavky pri prenájme bytu (4 replies)
 64. Samostatne hospod. roľník a typ DP? (2 replies)
 65. Splátkový kalendár od 02 (6 replies)
 66. Dividendy z podielových listov (1 replies)
 67. Dátum dodania/nadobudnutia: 2 príklady (1 replies)
 68. Danove priznanie A alebo B (2 replies)
 69. Príjmy z Nórska (0 replies)
 70. Zmluva o spolupráci podľa Obchodného zákonníka (1 replies)
 71. Pozastavenie zivnosti od 1.1. a odvody uhradene za december minuleho roka_Ako to vykazat v DP FO typB? (5 replies)
 72. Úhrada dobropisu (0 replies)
 73. ako zaúčtujete - preučtovanie neuplatnenej dph na uplatnenú dph? (4 replies)
 74. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam (5 replies)
 75. Ako zahrnut do danoveho priznania obcasny prijem prostrednictvom stranky AIRBNB? (3 replies)
 76. DPPO pri strate uvádzanie núl do riadkov (4 replies)
 77. Predpis cestnej dane v zlej výške (0 replies)
 78. Tankovací automat odpisovanie (0 replies)
 79. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 80. poľnohospodárske plodiny na sklade (0 replies)
 81. Vklad na účet v s.r.o. - od konateľovej manželky (1 replies)
 82. Daňové priznanie v predĺženej lehote (9 replies)
 83. Spotreba PHL (3 replies)
 84. preplatok zo SP - uviesť do daňového priznania? (2 replies)
 85. Ako postupovať pri neodpisanom-nepojazdnom aute v JU-platca DPH? (3 replies)
 86. Daňové priznanie 2017 typ B (4 replies)
 87. danove priznanie oddiel XII. (7 replies)
 88. Invalidný dôchodca a DP FOA (6 replies)
 89. zápočet pohľadávky so stratou z min. obdobia (5 replies)
 90. Danova povinnost - sluzba (0 replies)
 91. Čo s nadspotrebou PHL pri paušále 80%? (2 replies)
 92. Zabudnutie odpocitania danovej straty (2 replies)
 93. Postupne dedenie - dan z prijmu (13 replies)
 94. DP a odmena anketára (13 replies)
 95. Inventúrny rozdiel (0 replies)
 96. Ako zaúčtovať došlé platby od Bistro.sk? (7 replies)
 97. Krátenie dovolenky z dôvodu PN a výpovedná lehota (2 replies)
 98. Zrazené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (2 replies)
 99. Odpočet dph na základe dodatočného DP DPH (5 replies)
 100. Uplatnenie NČZD na manželku (4 replies)
 101. Fa neuhradené do konca roka (2 replies)
 102. V jedn. účtovníctve - časť nájomného zaplatená v januári 2018, ale prislúchajúca ešte k roku 2017, je zdaniteľným príjmom roka 2017 alebo 2018? (0 replies)
 103. Oprava účtu 321 (3 replies)
 104. Učtovné/Danové odpisy (4 replies)
 105. Náklady na cestovné náhrady - výkon práce spoločníka je v zahraničí. (0 replies)
 106. Karta majetku v Omege Kros? (2 replies)
 107. zaúčtovanie straty (21 replies)
 108. DP typ B a preddavky do ZP (2 replies)
 109. prefakturovanie dialničnej známky firme sídliacej v ČR (0 replies)
 110. Účtovanie príspevku na stravu dôchodcom v obci - kód zdroja (0 replies)
 111. Danove priznanie typu A: Uplatnujem si danovu ulavu na manzelku, rata sa aj mesiac v ktorom sme sa zosobasili? (32 replies)
 112. Kapitalizácia záväzku (0 replies)
 113. Prepočet zahraničnej pracovnej cesty (0 replies)
 114. Súdne poplatky a faktúra od právnika - je to náklad ? (2 replies)
 115. dohoda o elektron.komunik.kvôli súhrnným výkazom-musí danové podať elektronicky? (1 replies)
 116. DP v Rakusku - odpocitanie odvodov (1 replies)
 117. Daňové priznanie typu A-ako správne vyplniť riadok 32(oddiel V)? (1 replies)
 118. Zrušenie živnosti - paušálne výdavky a záväzky do poisťovní (3 replies)
 119. prerusenie zivnosti, zamestnanec a praca na dohodu (2 replies)
 120. Na DP FO typ B po zruseni zivnosti mám uviesť DIČ alebo rodné číslo? (1 replies)
 121. Prepočet a vyúčtovanie stravného -zahraničná pracovná cesta SZČO (0 replies)
 122. Szco vyuctovanie sluz.cesty (4 replies)
 123. Daňová licencia (2 replies)
 124. Danovy bonus v Rakusku (0 replies)
 125. Zrušenie prevádzky v s.r.o. (0 replies)
 126. SZCO pausalne vydavky (14 replies)
 127. daň z motorových vozidiel - oznamovacia povinnost pri vzniku.... (2 replies)
 128. Nezdaniteľna čiastka na manželku - pocet mesiacov splnenia podmienok (2 replies)
 129. Je povinnosť zaregistrovať sa ako platca DPH? (0 replies)
 130. určenie výšky úroku z pôžičky spoločníka vlastnej s.r.o. (11 replies)
 131. DP a poisťovníctvo (7 replies)
 132. Aký máte názor na účtovný software Microsoft Dynamics NAV _ (4 replies)
 133. Zostatok DL na zápočet (0 replies)
 134. Danovy nerezident SR - Nezdanitelna cast zakladu dane - cela alebo iba cast? (1 replies)
 135. Leasing - faktúra na prvú zvýšenú splátku (4 replies)
 136. Poistenie zamestnancov (5 replies)
 137. nesedí 343 k 31.12.2017 (1 replies)
 138. Mam povinnost analyticky clenit DPH na vstupe,a DPH na vystupe ? (2 replies)
 139. Nezdaniteľná časť na manželku so živnosťou (6 replies)
 140. Nizky prijem a pausalne vydavky, DP B (3 replies)
 141. JU minusovy zostatok na riadku 11 DP (3 replies)
 142. Môžeme vysporiadat stravne listky so zamestnancom čiastočne v hotovosti,aj ked je mu vyplata zasielana na bank.ucet? (1 replies)
 143. Ako zaúčtovať v Alfe nezdanený preplatok RZZP SZČO? (1 replies)
 144. Uplatnenie NČZD na manželku (2 replies)
 145. Uroky z pozicky -vynosy (0 replies)
 146. nezdaniteľná časť základu dane na manželku - manželka až od 11/17 (4 replies)
 147. Účtovanie skladu - spôsob B (8 replies)
 148. Príjmy z Islandu a daňové priznanie (2 replies)
 149. Dan z dividend v roku 2018 (3 replies)
 150. Zvláštna výplatná páska (20 replies)
 151. Aký dátum odpočtu a povinnosti DPH pri nadobudnutí tovaru z EU (6 replies)
 152. Prijaté preddavky v hotovosti za stavebné práce (0 replies)
 153. Firma, ktorá vznikla v roku 2016, neplatila daňovú licenciu. Za rok 2017 už bude platiť daň.licenciu? (0 replies)
 154. Ide do nákladov 100% kúpna cena automobilu? (2 replies)
 155. Opatrovateľka v Rakúsku (6 replies)
 156. % na pouzivanie auta (24 replies)
 157. Poznámky k účovnej závierke (0 replies)
 158. Ako správne vyplniť DP k DPH? (4 replies)
 159. účtovanie stravných lístkov pre SZČO v Alfe+ (2 replies)
 160. mzda (6 replies)
 161. ma povinnost podat dan.priznanie SZČO bez prijmu - ked len platila odvody ? (2 replies)
 162. Kde sa dá stiahnuť program DP FO za 2017? (5 replies)
 163. DB ,kratený o dan (6 replies)
 164. Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (2 replies)
 165. Odpocitatelna položka (5 replies)
 166. Daňové priznanie -Rakusko (0 replies)
 167. szčo si zaplatil poplatok firmdata-v registracii obchodu a živnosti (2 replies)
 168. ako mam zauctovat danovu licenciu ak mam dan 2800€ a preddavny na dan 2600€ aku dan v skutocnosti zaplatim (2 replies)
 169. živnosť súbežne s TPP - nulový príjem zo živnosti - daňové priznanie (4 replies)
 170. Materské v prípade ukončenia PP na dobu určitú. Nutnosť registrácie na Úrade práce? (2 replies)
 171. definícia "rizikovej pohľadávky" (5 replies)
 172. Prepočet stravného pri zahraničnej PC u SZČO (0 replies)
 173. Ako zaúčtovať (1 replies)
 174. Nezdanený príjem z ČR (16 replies)
 175. Som študentka, mám v daňovom priznaní zaškrtnúť "daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou"? (8 replies)
 176. predaj darovaného bytu (1 replies)
 177. príjem podľa §5 z Dánska (0 replies)
 178. Nezdaniteľná časť daňovníka (3 replies)
 179. Daňová evidencia - výdavkové doklady (2 replies)
 180. Bločky z maďarska (0 replies)
 181. Daňové priznanie pri PNke (2 replies)
 182. Nezdanitelne minimum pri ID (2 replies)
 183. Odpočítateľná položka na daňovníka celá suma alebo len pomerná časť? (10 replies)
 184. Paušálne výdavky a uver (10 replies)
 185. Výpomoc rodinného príslušníka - s nárokom na odmenu (2 replies)
 186. nesedí 331 k 31.12.2017 (5 replies)
 187. Nárok na doplatenie daňového bonusu v RZD (1 replies)
 188. ako účtovať zákazková výrobu, resp. výstavbu nehnuteľnosti na našom pozemku ? (0 replies)
 189. Predaj tovaru a DPH (3 replies)
 190. darovanie 2 % vypísanie kolonky-nekontaktoval vás DU? (3 replies)
 191. Preddavky na daň z príjmu PO (3 replies)
 192. Daňové priznanie ČR a uplatnenie "slevy na dítě a úroky z úveru" (4 replies)
 193. storno faktúry (2 replies)
 194. daňové priznanie k dani z príjmov typ B (2 replies)
 195. odpis - opr.položka v JU (2 replies)
 196. Účet v banke (7 replies)
 197. odklad podania danoveho priznania (3 replies)
 198. Daňové priznanie FOA a príjem z Česka (9 replies)
 199. Totálna škoda - vyradenie? Zostatková hodnota daňová a účtovná (2 replies)
 200. Preradenie auta do osobného užívania (PO-FO) (1 replies)
 201. Môže cestovná kancelária predlzit lehotu na Danove priznanie az o 6 mesiacov ? (2 replies)
 202. Skladové karty a fakturácia (0 replies)
 203. RZD a 3.pilier (3 replies)
 204. vyhotovila som správne cesťák? (1 replies)
 205. DP FO B za r.2017 a vyplnenie prílohy č.3 (9 replies)
 206. 343 zostatok k 31.12.2017 (2 replies)
 207. Čo s poskytnutým preddavkom bez vyúčtovania? (0 replies)
 208. kto mi poradí, ako správne zaúčtovať FAO živnostníkovi za pracovné oblečenie (3 replies)
 209. Uplatnenie NČZD na manželku v DP (4 replies)
 210. Prenos daňovej povinnosti §69 odst.12 písm.f a g zákona o DPH (10 replies)
 211. Vydanie knihy cez OZ na jeho podporu (0 replies)
 212. Príležitostný príjem od 1.1.2018 (3 replies)
 213. RZ dane zamestnanca za rok 2017 (5 replies)
 214. neplatiteľ DPH - ku dňu podania DPPO už je platiteľ DPH (1 replies)
 215. prvý zamestnanec - nezdanitelná časť základu dane (10 replies)
 216. benefity pre zamestnancov - ako daňový výdavok? (1 replies)
 217. Praca v zahranici (2 replies)
 218. dvakrát dohoda vo februári ako poslať ELDP (5 replies)
 219. uctovanie ms office (0 replies)
 220. Predaj domu získaného darovaním (1 replies)
 221. Ako má byť zaplatený mesiac v ktorom pripadá sviatok na pracovný deň ? (4 replies)
 222. Zvýšenie základu dane (0 replies)
 223. Môžem použiť paušálne výdavky a ísť do mínusu? (11 replies)
 224. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 225. poplatok za prepis auta po ukončení leasingu (0 replies)
 226. Nárok na daňový bonus pri rocnom prijme 2610,02 EUR (2 replies)
 227. Obstaranie osobného motorového vozidla (2 replies)
 228. Úhrada faktúry v hotovosti (2 replies)
 229. Cestovné náhrady na prelome rokov (4 replies)
 230. Môže si daňovník FO uplatniť stratu minulých období keď v roku 2017 použije paušálne výdavky 60% ? (14 replies)
 231. účet 384 a 346 upsvar platby (0 replies)
 232. Kalkulácia nákladov pre účtovníčku-dotácia z UP (4 replies)
 233. Nevyfakturovaný preddavok - čo s ním? (0 replies)
 234. Výplatná páska Írsko a Taliansko (1 replies)
 235. Zníženie hodnoty tovaru (1 replies)
 236. Zrušenie živnosti a auto (0 replies)
 237. Zaráta sa aj depozit pri nájomnom, keď sa posudzuje obmedzenie platieb v hotovosti do 5000 eur? (0 replies)
 238. Oprava chyby min.roka (8 replies)
 239. Zaklad dane - odpisy (19 replies)
 240. Majetkove priznanie funkcionarov (2 replies)
 241. Vysporiadanie prijmu domoveho dovernika (1 replies)
 242. Zmluva o dielo s FO a vysporiadane dane z príjmu (3 replies)
 243. Prikazna zmluva a zdanenie príjmu (1 replies)
 244. danove priznanie (5 replies)
 245. daňový bonus (13 replies)
 246. platba v hotovosti (4 replies)
 247. Vrátené poistné zo SP riadok DP+ tabuľka č.1b DP B (2 replies)
 248. Vyplatená odmena konateľa (2 replies)
 249. Zdravotné poistenie (SZČO, PP) (2 replies)
 250. Živnostník - zahrnúť do DP aj preddavky zaplatené počas PN? (7 replies)