1. obchodné jednanie (0 replies)
 2. Súkromné platby spoločníka na účet 355? (5 replies)
 3. Príjem z prenájmu a daňové priznanie (3 replies)
 4. Koniec roku a zostatky (0 replies)
 5. Dochodca a vratenie dane z urokov (14 replies)
 6. osobná asistencia a DP (10 replies)
 7. pausalna dan (2 replies)
 8. uplatnenie dph pri lízingu (2 replies)
 9. ako zaúčtovať ? (3 replies)
 10. Vyúčtovacie faktúry a náklady (3 replies)
 11. Hlásenie o vyúčtovaní dane - riadok 13 (8 replies)
 12. Dodanie tovaru do členského štátu EÚ (1 replies)
 13. opat SZCO (1 replies)
 14. daňový bonus (6 replies)
 15. člen združenia vs. daňová evidencia (0 replies)
 16. DP FO typ B (0 replies)
 17. RADA pri odpisaní pohladavok -pri ukočení živnosti (1 replies)
 18. účet 042 (1 replies)
 19. Tlaciaren a poplatok za medzibankovy prevod (3 replies)
 20. Faktúra zo Shell za mýtne a DPH (22 replies)
 21. Zrušenie a znovuzaloženie živnosti kompletka (1 replies)
 22. tlacivo vyhlásenie 2 % (5 replies)
 23. Prenájom garáže - SZČO (0 replies)
 24. DPFO typ A - postupovala som správne??? (0 replies)
 25. predaj bytu (6 replies)
 26. Nedokončené investícia a výkaz o majetku a záväzkoch (2 replies)
 27. SK NACE (7 replies)
 28. účasť v okrskovej volebnej komisii a zamestnanecká prémia (11 replies)
 29. Nemocenské dávky (3 replies)
 30. DP typ A - potvrdenie zo SR a aj ČR (0 replies)
 31. FO a predaj auta v majetku. (1 replies)
 32. Nebytové priestory a účtovanie príjmov (6 replies)
 33. Čo je to daňová strata (2 replies)
 34. tovar zakúpený v Rakúsku (0 replies)
 35. Dobropis na prelome rokov (8 replies)
 36. nemá príjem (9 replies)
 37. Dodatočne doručená faktúra a DPH (4 replies)
 38. Pomoooc - daňová strata (3 replies)
 39. Nadácia - kam poslať daňové výkazy? (2 replies)
 40. Danova kontrola - PHM (3 replies)
 41. Preddavky na daň a DP podané 31.5.2010 (6 replies)
 42. skončenie a obnovenie živnosti (0 replies)
 43. vyplnenie daň. priznania a tlač (2 replies)
 44. Odvody - záväzky (3 replies)
 45. typ A dôchodca (13 replies)
 46. nákup automobilu M1 (1 replies)
 47. Ako správne zaučtovať (8 replies)
 48. Rodinný príslušník a náklady na vreckové (3 replies)
 49. Opravná položka k pohľadávkam 2009 - odložená daňová pohľadávka? (1 replies)
 50. Zostatok z dotácie z ÚPSVaR r.2009 (7 replies)
 51. činnost sprostredkovateľov, následná živnosť + neúplné doklady (7 replies)
 52. Leasing na 60 mesiacov v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 53. spoločník a nárok na podporu v nezamestnanosti (9 replies)
 54. Finančné vysporiadanie za automobil (4 replies)
 55. Vyplnenie DP typu A_dôchodkyňa (6 replies)
 56. Daň z príjmu za zisk z predaja bytu (trochu inak) (4 replies)
 57. Cena za "malicke" uctovnictvo (210 replies)
 58. Refakturácia preprava do EU (1 replies)
 59. odpis záväzku (3 replies)
 60. dotácia (15 replies)
 61. DPFO (3 replies)
 62. zostavenie DP (4 replies)
 63. Predaj auta pred odpísaním (2 replies)
 64. materské a NČZD na manželku (1 replies)
 65. Dlhodoba PN-ka,vysluhovy dochodok a danove priznanie (5 replies)
 66. zápočet (0 replies)
 67. Odvody (2 replies)
 68. predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 69. Nehnuteľnosť (1 replies)
 70. Ocenenie pohladávky (2 replies)
 71. PHM pri požičiavani auta (1 replies)
 72. zaplatenie časti faktúry poisťovňou (4 replies)
 73. Cesťáky kontra daňové rezidentstvo. (1 replies)
 74. DP v.o.s. a príjem z ČR (1 replies)
 75. Sociálny fond (8 replies)
 76. suvaha (11 replies)
 77. výkazy (7 replies)
 78. neplatca dph a nakup v zahranci (2 replies)
 79. nevystavená fa o prijatej zálohe (4 replies)
 80. Kontrola v jednoduchom účtovníctve (22 replies)
 81. Cestovné náhrady konateľovi a PHM (1 replies)
 82. Kupa noveho osobneho auta v Nemecku a odpocet dane na Slovensku (5 replies)
 83. Paušálne výdavky (7 replies)
 84. Hráčska zmluva (0 replies)
 85. DP SK+Irsko (1 replies)
 86. Neuplatnená DPH na vstupe (5 replies)
 87. nedoplatok z rzzp - typ S a zahrnutie do daňových výdavkov (4 replies)
 88. Vyplnenie dodatočného DP B za rok 2008 (8 replies)
 89. Hnuteľný a nehnuteľný majetok (1 replies)
 90. koeficient dph (0 replies)
 91. Reklamné predmety do 16,60 EUR (42 replies)
 92. Dôchodca a bankové poplatky (4 replies)
 93. Ukončenie živnosti a vysporiadanie leasingu-paušálne výdavky (1 replies)
 94. Danove priznanie a podnikanie v zahranici (3 replies)
 95. Uctovanie manka v stávkovej spoločnosti (20 replies)
 96. Danovy bonus a vlastny prijem manzelky (7 replies)
 97. Ročné zúčtovanie zdravotného (3 replies)
 98. Odpis pohľadávky (3 replies)
 99. Vypĺňanie daňových priznaní na stránke www.drsr.sk (10 replies)
 100. Výkaz majetku a závazkov pri ukonč. živnosti (7 replies)
 101. Najomne a DPH (2 replies)
 102. Preplatok nižší ako 3,31 eura (1 replies)
 103. Vyplnenie danoveho priznania (0 replies)
 104. Prestavba - zmena ucelu vyuzivania prenajateho majetku (12 replies)
 105. daňové priznanie typu A (0 replies)
 106. Predaj OM - platca DPH neplatcovi DPH (2 replies)
 107. prijem do 50% nezdanitelneho minima - §32 ZDP (1 replies)
 108. a.s. a OR (0 replies)
 109. Paušálne výdavky - zdravodné (10 replies)
 110. vypočet phm (0 replies)
 111. Zabudnute preddavky (9 replies)
 112. Starobný dôchodca a jeho príjem (8 replies)
 113. bankové poplatky, úroky a daň z úrokov a následne DP (5 replies)
 114. Oprava zaúčtovania pokračovania leasingu (2 replies)
 115. zamestnanecká prémia (1 replies)
 116. zniženie zakladu dane na manželku (24 replies)
 117. Školská jedáleň - odsúhlasenie zostatkov (2 replies)
 118. zaradiť do odpisovania? (12 replies)
 119. Poskytnutie služby "tretej krajine" -nehnuteľnosť (1 replies)
 120. 2% - môžem uplatniť aj dodatočne? (1 replies)
 121. lízing ako VNZD (3 replies)
 122. účtovanie akciového tovaru (3 replies)
 123. SZČO a súkromný účet (5 replies)
 124. náklady na zvyšovanie kvalifikácie (0 replies)
 125. duplictna platba na rozhrani rokov (0 replies)
 126. Rocne zuctovanie (1 replies)
 127. Zvýšenie základu dane - životné poistenie (5 replies)
 128. uvádzanie 0 (núl) v českom DP (0 replies)
 129. Výkaz o majetku a záväzkoch-r.2008 prepočet na EUR (2 replies)
 130. Prekurzovanie účtov 384,324.381 a 314 (2 replies)
 131. DP - ako zauctovat preddavky (0 replies)
 132. príjem z anglicka - skratky (3 replies)
 133. Ukoncenie "PLATCA DPH" (2 replies)
 134. sociálny fond (0 replies)
 135. Zdanovanie zisku z podiel.fondov - dochodca (4 replies)
 136. Daňové priznanie "A" (25 replies)
 137. Záväzok (2 replies)
 138. Materiál na sklade účet 112 (20 replies)
 139. Žiadny príjem a DP FO (1 replies)
 140. Daňové priznanie a zdravotné poistenie (4 replies)
 141. zamestnanecká prémia (1 replies)
 142. Odvody v paušálnych výdavkoch a pozastavená živnosť (2 replies)
 143. prispevok z uradu prace a odvody (5 replies)
 144. daň z predaja bytu (4 replies)
 145. Vratenie a zauctovanie rozdielu z nespravne zaplatenej FA (0 replies)
 146. paušálne výdavky pri ohlasovacej živnosti (3 replies)
 147. preplatok z roč.zúčt.zdrav.poistenia (0 replies)
 148. 40% alebo 60% paušál??? (3 replies)
 149. prijem od vsetkych zamestnavatelov (2 replies)
 150. paušálne výdavky (23 replies)
 151. zdravotneho poistenie ako samoplatitel - je to danovy vydavok? (5 replies)
 152. Invalidný dôchodca a daňové priznanie. (0 replies)
 153. prepravné služby (3 replies)
 154. Editovateľné tlačivo DPPO rok 2009 v SJ, AJ (10 replies)
 155. účtovanie inventarizačných rozdielov (0 replies)
 156. dan.priznanie typu A a dávka v nezamestnanosti (14 replies)
 157. Uzávierkové operácie (2 replies)
 158. SZČO v JU (7 replies)
 159. Povinnosť platiť preddavky (2 replies)
 160. Opatrovateľky - súhrn + vyplnené SK daňové priznanie (7 replies)
 161. Ako znížiť základ dane (22 replies)
 162. Zamestnávateľ v ČR (0 replies)
 163. prechod z JÚ na paušálne výdavky - rada pre laika (5 replies)
 164. Zapocitanie danoveho bonusu a preplatku (6 replies)
 165. Prispevok na DDP : ktoru sumu si vybrat? (6 replies)
 166. RZZP-študentka a umelecká činnosť (0 replies)
 167. Daňové priznanie FO typ A, inv. dochodca, DoVP (2 replies)
 168. Nezdanitelne minimum (5 replies)
 169. vrátenie daní (1 replies)
 170. SZČO a poistné za spôsobenú škodu (0 replies)
 171. daňové priznanie (0 replies)
 172. Pozastavená živnosť a faktúry v cudzej mene (8 replies)
 173. Súvaha a Výkaz predchádzajúce uč. obdobie (2 replies)
 174. RZZP typ X (6 replies)
 175. Zaučtovanie výdavkov po prerušení živnosti (0 replies)
 176. Dedistvo a nasledny odpredaj (2 replies)
 177. DPH pri predaji motorového vozidla (1 replies)
 178. zrušenie DDP a daň s príjmu (2 replies)
 179. Vkladná knižka rodičov - dôchodcov, majitelia dvaja: manžel a manželka (9 replies)
 180. Spotreba podľa technického preukazu (0 replies)
 181. Zaúčtovanie dotácie - DHIM (3 replies)
 182. Zohľadnenie nedoplatku RZZP v daňovom priznaní (9 replies)
 183. Odpisy v JU (11 replies)
 184. Preradenie tovaru do majetku (2 replies)
 185. Daň z predaja bytu +dań z príjmu (0 replies)
 186. daňová evidencia (86 replies)
 187. DPH -vratka -smola! (1 replies)
 188. prirodzený úbytok tovaru (3 replies)
 189. správne účtovanie dotácie ???? (51 replies)
 190. Výška príjmu pre daňový bonus (11 replies)
 191. DP a riadok 70 (3 replies)
 192. Rzzp 2009 S (1 replies)
 193. študent brigádnik daňové priznanie a príjmy z kap.majetku (5 replies)
 194. zaokrúhľovanie vo výkazoch P a V a M a Záväzkoch (8 replies)
 195. daňové priznanie (4 replies)
 196. Poplatok za nezamestnanie ZP (2 replies)
 197. služby v Rakúsku (2 replies)
 198. dan z prenájmu bytu (25 replies)
 199. odpisy zvierat (2 replies)
 200. Dochodca-vyplatenie poistky (4 replies)
 201. Príspevok z ÚPSVR (6 replies)
 202. náklady spojené so správou nehnuteľnosti (1 replies)
 203. oslobodenie od dane (2 replies)
 204. účtovné odpisy JU a prerušenie živnosti (5 replies)
 205. Herbalife - viesť sklad??? (2 replies)
 206. výška odpočítaleľnej položky od základu dane (7 replies)
 207. Dávka z garančného poistenia - daňové priznanie (1 replies)
 208. Poradit pri vypocte (1 replies)
 209. zmluva o reklame (0 replies)
 210. tlačivo DP a daňová strata (0 replies)
 211. Chýbajúci doklad (18 replies)
 212. Invalidný dôchodca a živnostník (2 replies)
 213. Náklad min.obdobia (5 replies)
 214. Daňový bonus (5 replies)
 215. typ "B" a príspevok v hmotnej núdzi (2 replies)
 216. Živnostník a použitie manželkinej karty (3 replies)
 217. daňový bonus (3 replies)
 218. poistenie s 381 (11 replies)
 219. Dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 220. Zriaďovacie výdavky - 12 mesiacov (0 replies)
 221. Náklady na prevádzku kancelárie (7 replies)
 222. MOŽEM UČTOVAŤ -????? (13 replies)
 223. centove rozdiely pri fakturach (7 replies)
 224. 341 (19 replies)
 225. Príjem z provízie (0 replies)
 226. spracovanie JU (7 replies)
 227. Zásoby po záruke z pohľadu dane z príjmov (1 replies)
 228. Paušálne výdavky a oprava daň. priznania (5 replies)
 229. Výška hotovosti prijatá na PPD (5 replies)
 230. registraciu platcu dph - spatny odpis dph (3 replies)
 231. dobropis a neúčtované faktúry (2 replies)
 232. Dovoz ojazdeného auta N1 z CR (0 replies)
 233. Paušálna daň (3 replies)
 234. zaradenie kryokomory (0 replies)
 235. danove priznanie na SR - podat ci nepodat? (6 replies)
 236. Aký je to príjem? (2 replies)
 237. Postupeny leasing - 3 splatky (4 replies)
 238. zaporna suma na PF (12 replies)
 239. DP FO Slovensko+Irsko (1 replies)
 240. ušlý zisk - zaúčtovanie a daň z príjmu? (1 replies)
 241. začiatočná súvaha ? (1 replies)
 242. Auto z Nemecka na živnosť..! (2 replies)
 243. SZČO, výplata na manželkin účet (7 replies)
 244. Dotácia z UP (3 replies)
 245. Dan.priznanie typ B (12 replies)
 246. opatrovanie v Rakusku (1 replies)
 247. Výkaz PaV, MaZ v JÚ (18 replies)
 248. Daňové priznanie FO typ A (10 replies)
 249. Kávovar (2 replies)
 250. Prechod na paušálne výdavky (2 replies)