1. preplatok faktúry (0 replies)
 2. Diety počas pracovnej cesty (1 replies)
 3. Osobná spotreba - reštaurácia (4 replies)
 4. technické zhodnotenie u správcu majetku (0 replies)
 5. Dovoz tovaru z USA do SR a DPH (2 replies)
 6. vyhlasenie o podani priznania k DPH elektronicky (2 replies)
 7. Zaúčtovanie výhry (0 replies)
 8. Súvaha a Výkaz ziskov a strát (2 replies)
 9. Daňový bonus (17 replies)
 10. CK a faktúry za pobyty na prelome rokov v PU (1 replies)
 11. vysoká pokladňa (3 replies)
 12. Daňový náklad (1 replies)
 13. JU, platca DPH podla §7a a SW Pohoda (6 replies)
 14. Dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 15. rzzp (28 replies)
 16. FO - formulár B - základy (2 replies)
 17. Česky občan podnikajuci na Slovensku (1 replies)
 18. Ako normovať? (1 replies)
 19. DP 2009 a hlavne nezodpovedný zamestnávateľ (16 replies)
 20. Dôchodok z Rakúska (0 replies)
 21. Ročné zúčtovanie dane pre poberateľa dôchodku (5 replies)
 22. ukončenie živnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane (0 replies)
 23. 40 % pausalne naklady (2 replies)
 24. Vydokladovanie PN (5 replies)
 25. koncesionársky poplatok (2 replies)
 26. odpocitatelna polozka pri pnke (1 replies)
 27. aky typ DP mam podat, ak z prenajmu nemam prijem a mam 1 zamestnavatela? (5 replies)
 28. nezdanitelná časť na daňovníka (11 replies)
 29. DP a preplatok dane (6 replies)
 30. Kúpa stroja od důchodcu (6 replies)
 31. reštrukturalizacia (1 replies)
 32. stravné lístky kedy ich mám dostať ? (11 replies)
 33. podanie súhrnného výkazu od 01.01.2010 (1 replies)
 34. Auto a jeho odpisovanie (1 replies)
 35. bezplatný program* Daňové priznania 2009* (34 replies)
 36. bezplatnému programu Daňové priznania (1 replies)
 37. Rodičovský príspevok a príjmy (29 replies)
 38. Nákup náhradných dielov (6 replies)
 39. DPH z nákladov nezaradenej budovy (3 replies)
 40. DP v nezamestnanosti-surne (2 replies)
 41. časové rozlíšenie nákladov (4 replies)
 42. prevod zisku od dcéry k matke (2 replies)
 43. Objednavatel - sprostredkovatel - vyrobca...ako na to? (0 replies)
 44. Čierna mzda na ucet (78 replies)
 45. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2009 (0 replies)
 46. nezdanitelna cast zakladu dane u SZCO na MD (2 replies)
 47. Preddavkova faktura (1 replies)
 48. stravné (13 replies)
 49. Vyplnenie výkazov za rok 2009 (2 replies)
 50. Uctovanie auta na leasing, vratane blockov PHM (4 replies)
 51. Doklad z roku 2008 (5 replies)
 52. Železobetonárstvo- remeselná alebo voľná živnosť (7 replies)
 53. Kontrola tržieb v náväznosti na zostatok skladu (9 replies)
 54. Účtovanie - nechtový salón (4 replies)
 55. prevod auta v majetku SZCO do majetku s.r.o. (2 replies)
 56. PHM 80% a základná sadzba za km (1 replies)
 57. Odpočítanie DPH patriacej do roku 2010 v roku 2009 (13 replies)
 58. Dotácia z ÚP a ich účtovanie v PÚ (21 replies)
 59. Zálohová alebo predfaktúra? (5 replies)
 60. Auto na úver (1 replies)
 61. ERP a kniha (2 replies)
 62. odpočítateľná položka na manželku (180 replies)
 63. rovnaka faktura na dve firmy (8 replies)
 64. Rocne zuctovanie z Rakuska (2 replies)
 65. zrušenie poistky (2 replies)
 66. RZZP tlačivo S a daň z príjmu (0 replies)
 67. Úver zamestnancovi (0 replies)
 68. Predaj ojazdeneho vozidla z SR do Nemecka .. DPH ? (0 replies)
 69. zdaňovanie prídavkov na deti (0 replies)
 70. účtovanie úveru (1 replies)
 71. údaje pri vystavovaní faktúry (1 replies)
 72. Centové rozdiely z prechodu na euro (9 replies)
 73. Je narok na danovy bonus od 1.1. do 15.6.2009, potom sa dieta zamestna (0 replies)
 74. Navýšenie pokladnice (2 replies)
 75. Zálohy JÚ (6 replies)
 76. vypĺňanie DP (1 replies)
 77. prechod z JÚ na evidenciu paušálnych výdavkov (3 replies)
 78. Práca (31 replies)
 79. Precenenie skladových zásob (1 replies)
 80. DPH v českej faktúre za seminár (7 replies)
 81. účtovanie opravy významných chýb roku 2008 (1 replies)
 82. Daňové priznanie 2009 (19 replies)
 83. Ukončenie živnosti a vyučtovanie za MT dalsi mesiac? (0 replies)
 84. čiastočný inv.dôchodca (3 replies)
 85. Inventúra majetku (8 replies)
 86. prevod majetku (1 replies)
 87. RZZP dochodca (0 replies)
 88. Nesprávne odvedená daň od r.2006 - odpoč.položka (1 replies)
 89. RZZP (0 replies)
 90. Ziadost o RZ 2009 (0 replies)
 91. prechod z PU na JU u neziskovky (1 replies)
 92. dobropis - zdanitelne plnenie (1 replies)
 93. zamestnanecká prémia (0 replies)
 94. ochranne pracovne pomocky (1 replies)
 95. nárok na odpočet dph pri cestovnom lístku (12 replies)
 96. Daňové priznanie B (0 replies)
 97. Daňové priznanie za 2009 (142 replies)
 98. Likvidácia firmy - koniec roka (1 replies)
 99. fakturacia v eshope (1 replies)
 100. Registrácia zahraničnej firmy (0 replies)
 101. Pokuta do roku 2009 alebo 2010??? (2 replies)
 102. Služby-treba registrácia? (2 replies)
 103. SHR a dotácia z PPA (24 replies)
 104. Internetový obchod (1 replies)
 105. Reklamácia a jej zaradenie v jedn.účtovníctve (17 replies)
 106. Zdaniteľné príjmy (2 replies)
 107. CLO (4 replies)
 108. daňové náklady (3 replies)
 109. Študentský účet (1 replies)
 110. účtovanie vratky leasingovej splátky (0 replies)
 111. Tlačivo vyplnenie (4 replies)
 112. oznámenie DU (1 replies)
 113. január 2010 alebo december (1 replies)
 114. daňový bonus (25 replies)
 115. Odpis dobropisu (7 replies)
 116. preplatok RZZP (0 replies)
 117. dane a rodičovský príspevok (5 replies)
 118. Strata nežiadúca (11 replies)
 119. ZP a SP nad rámec? (7 replies)
 120. Rozdiely zo zaokrúhľovania EUR (6 replies)
 121. Dotácia z ÚP (0 replies)
 122. Súhrnný výkaz (16 replies)
 123. účtovanie (1 replies)
 124. Príjem z ČR a SR DP B (3 replies)
 125. DP-právnické osoby - vyplnenie na internete (3 replies)
 126. Pomôcka k daňovému priznaniu FO a PO (2 replies)
 127. zamestnanecký bonus (7 replies)
 128. Práca v Anglicku (0 replies)
 129. Daň.priznanie A - prosím o kontrolu (6 replies)
 130. dotácia na poistné (3 replies)
 131. Prosím pomoc - uvádzam konkrétnu situáciu (6 replies)
 132. Daňový bonus na dieťa (3 replies)
 133. Suma základnej náhrady r.2009 - osobné autá. (2 replies)
 134. Len zamestnanec a zrážková daň (3 replies)
 135. Nárok na daň.bonus (2 replies)
 136. zmeny KP (0 replies)
 137. tlacivo RZZP typ XC (7 replies)
 138. Príjmy podľa par.8 (1 replies)
 139. Daň z predaja chaty (0 replies)
 140. Daň z predaja chaty (2 replies)
 141. OSOBNA ASISTENCIA a DP (5 replies)
 142. Zrážková daň z príjmu z RZZP za r. 2008 (1 replies)
 143. datum vyhotovenia FA (7 replies)
 144. Vystavenie Potvrdenie o príjmoch FO....... (8 replies)
 145. Uhrada FA kde je DPH vyssie ako 3950 EUR (1 replies)
 146. peňažnýndenník sa musí rovnať !? (17 replies)
 147. Kreditné úroky a zrážková daň z nich (10 replies)
 148. údržba (3 replies)
 149. Preddavky na daň z príjmu z príjmov dosiahnutých z § 6 a § 8 . (4 replies)
 150. Nevyfakturované výnosy (2 replies)
 151. Nulová DPH pri zahraničných odoslaných faktúrach (3 replies)
 152. vratka sumy zo sociálnej poisťovne (26 replies)
 153. vrátená daň (2 replies)
 154. Nehmotný majetok (2 replies)
 155. Nedoplatok RZZP a oneskorené platby do odvodov (1 replies)
 156. Zaúčtovanie faktúry (2 replies)
 157. Zľava a DPH (2 replies)
 158. RZZP 2009 (0 replies)
 159. Vypĺňanie DP na stránke DRSR (2 replies)
 160. Zmluva v ČR - práca v SR : ako a kde s Daňovým priznaním (18 replies)
 161. Výkazy v JU (4 replies)
 162. Odoslaný dobropis (0 replies)
 163. Stravné a preddavkova faktura (11 replies)
 164. Zníženie daňového základu za účelové sporenie (2 replies)
 165. odpisy majetku pri zrušení živnosti (7 replies)
 166. zabudnutý odpis (3 replies)
 167. Tvorba OP /pohľadávka vrátane dph/ (1 replies)
 168. zas sociálny fond (0 replies)
 169. Dovoz ojazdeneho mot.vozidla z EU (2 replies)
 170. DSS (1 replies)
 171. Danove priznanie Poradte (12 replies)
 172. dodanie služby do členského štátu (0 replies)
 173. daň z príjmov a zrážková daň (0 replies)
 174. Slobodné povolanie (0 replies)
 175. prelom roka (1 replies)
 176. suhrnny vykaz (0 replies)
 177. Preplatok zdravotného (1 replies)
 178. dodanie služby do EU nezdan. osobe (3 replies)
 179. Zmluva medzi živnostníkmi... (11 replies)
 180. Kurzové rozdiely (24 replies)
 181. Novovzniknutá sro (4 replies)
 182. DPH za vyreklamovanú tlačiareň po podani danoveho priznania. (3 replies)
 183. Nový zákon 563/2009 o správe daní (0 replies)
 184. Dlhodoba PN (2 replies)
 185. FA za nájom od nepodnikateľa z ČR (3 replies)
 186. Učtovanie v JU (0 replies)
 187. odpis auta v JU (1 replies)
 188. Uplatnenie DPH pri dovoze auta podľa nového znenia zákona (19 replies)
 189. Náhrada príjmu a DP (4 replies)
 190. PHM 80% (4 replies)
 191. Odpisy majetku pri zabezpečovacovom prevode práva (0 replies)
 192. Daň z príjmov PO (3 replies)
 193. Rozdiely vo faktúrach - ako zlikvidovať? (3 replies)
 194. náklady (2 replies)
 195. faktura z 12/2009 dodana vo 2/2010 (4 replies)
 196. daňovy bonus - moznost prevedenia na manzelku? (7 replies)
 197. RZZP typ B (0 replies)
 198. Výnosy budúcich období (6 replies)
 199. Potvrdenie zamestnávateľa (1 replies)
 200. Miesto dodania sluzby? (20 replies)
 201. Dodanie tovaru s montážou do EU a nový SV (12 replies)
 202. Daňove priznanie 2009 (1 replies)
 203. Problém pri daňovom priznaní (1 replies)
 204. PN a daň (7 replies)
 205. prosim o radu uctovanie v bare zasob a spotreby (2 replies)
 206. doklad zo ZP (0 replies)
 207. účet 701 (2 replies)
 208. prenajom bytu na podnikanie (16 replies)
 209. soc. fond (0 replies)
 210. DzP a uctovnictvo v PZ (1 replies)
 211. Nepodpisane Vyhlasenie na zdanenie prijmov (4 replies)
 212. koeficient DPH (1 replies)
 213. príjmy (10 replies)
 214. Pomoc:Stratená faktúra-účtovanie (2 replies)
 215. Podnikateľ - ako má účtovať po skončení členstva v združení? (52 replies)
 216. Refakturácia leteniek (2 replies)
 217. ukončenie živnosti - chaos a stres (90 replies)
 218. účtovanie 20% paušálnych výdavkov z nákupu PHL (1 replies)
 219. Slovenska s.r.o. so zamestnancami v Cechach (0 replies)
 220. Cestna dan - privesny vozik (10 replies)
 221. Výkaz ziskov a strát (1 replies)
 222. softvér účtovanie (5 replies)
 223. zamestnanecka premia (2 replies)
 224. daňové priznanie lyžiarskeho klubu (2 replies)
 225. Komisionálny predaj a výnosy (5 replies)
 226. Evidencia liehu (10 replies)
 227. Stravné (5 replies)
 228. Účtovníctvo lekára (1 replies)
 229. Vyplnenie DP (10 replies)
 230. Daňové priznanie (1 replies)
 231. mozem vyuzit odpocitatelnu polozku aj na seba? (2 replies)
 232. Náklady po pozastavení živnosti (1 replies)
 233. 413 ost.kap.fondy použitie (9 replies)
 234. Zaporne imanie (1 replies)
 235. DP A- kontrola (4 replies)
 236. kupa ojazdeneho uzitkoveho auta z autobazaru (1 replies)
 237. účtovná uzávierka (10 replies)
 238. Nákup tovaru a materiálu (9 replies)
 239. sluzby ci prevadzkova rezia - clenenie vydavkov v penaznom denniku (5 replies)
 240. účtovanie 45% ceny obedov (2 replies)
 241. Chránená dielňa (0 replies)
 242. SK NACE do tlačív DzP (72 replies)
 243. Dodanie služby z ČR od 1.1.2010 (44 replies)
 244. DP typ A riadok 54! (35 replies)
 245. DPFO - subeh zivnosti a TPP (3 replies)
 246. Nehnutelnost nadobudnutá darovaním (3 replies)
 247. Sukromne auto na podnikatelske ucely a cestovny prikaz (2 replies)
 248. Mám nárok na vrátenie dane (4 replies)
 249. Účtovanie prístavby hotela (0 replies)
 250. Pohostinstvo (3 replies)