1. Účtovanie banky (10 replies)
 2. Job express - skúsenosti (6 replies)
 3. chybajuca VF v r.2008 v uctovnictve (7 replies)
 4. kurzové rozdiely (0 replies)
 5. odpisy (3 replies)
 6. VEDENIE EVIDENCIE PODľA § 6 ODS.14 (0 replies)
 7. Zamestnanecká prémia (3 replies)
 8. Autorský príjem (6 replies)
 9. preplatok dane - zaniknuty narok (4 replies)
 10. Skončenie podnikania a RZZP (7 replies)
 11. potvrdenie o zaplatení živ.poistky zo zahraničia (0 replies)
 12. Zmluva o poskytnutí reklamy (6 replies)
 13. Opravbá položka a daň z príjmu (2 replies)
 14. SZČO a dobrovoľne poistenie FO (2 replies)
 15. PRISPEVKY NA žIVOTNé POISTENIE (5 replies)
 16. Predčasné odkúpenie lizovaného nákl. MV (1 replies)
 17. Dá sa z toho dostať? (5 replies)
 18. Slovenská firma, platci DPH v čechách (3 replies)
 19. Mandátna zmluva (5 replies)
 20. Strata účtovných dokladov (0 replies)
 21. daňové priznanie typu B (2 replies)
 22. Odpisy z majetku nadobudnutého v reštitúcii (0 replies)
 23. Poradťe ktorý program na účtovníctvo pre začiatočníkov je najlepší?? aj cenovo. :D (7 replies)
 24. daňové obdobie dobropisu (30 replies)
 25. zostatok na ucte 314 (1 replies)
 26. Daň z príjmov PO -§ 17 odst.31 (1 replies)
 27. sponzorsky dar pre školku, príspevok na podlahové kúrenie pre deti (0 replies)
 28. Rada s DP (8 replies)
 29. Odpis auta (7 replies)
 30. Odpisy JU- auto (1 replies)
 31. Rodičovská dovolenka a DP (2 replies)
 32. Tovar pred koncom záruky. (3 replies)
 33. Opravné RZD (2 replies)
 34. odchodné policajta (2 replies)
 35. Príspevok za opatrovanie (1 replies)
 36. DPH ako nedaňový náklad (2 replies)
 37. Vyplacane honorare za umelecky vykon (1 replies)
 38. Daňové povinnosti cudzincov v SR (1 replies)
 39. DPH zo Slovinska (0 replies)
 40. odpočet na danovníka (9 replies)
 41. Stravné a cestovné z opatrovania v Rakúsku (0 replies)
 42. Prenájom priestorov. (0 replies)
 43. Odpis-poškodeného tovaru-JU (0 replies)
 44. Zálohová a vyúčtovacia faktúra (1 replies)
 45. DPH a spotrebný úver (2 replies)
 46. Príjem invalidného dôchodcu (6 replies)
 47. DPFO B (2 replies)
 48. Podané ročné zúčtovanie dane a dodatočné DP (5 replies)
 49. Aké tlačivo vyplniť príjem zo zmluvy o dielo (11 replies)
 50. sprostredkovateľ poistenia - vydavky na auto (0 replies)
 51. Výkaz o majetku a záväzkoch (38 replies)
 52. Poistna udalost (0 replies)
 53. kurz a 60% (2 replies)
 54. Ako zaúčtovať upomienku ? (9 replies)
 55. Odvody do poistovne (0 replies)
 56. leasing po 01.01.2010 (31 replies)
 57. Danove priznanie - prijem z CR, metoda vynatia (1 replies)
 58. Zamestnanecká prémia a študent (3 replies)
 59. pepočítací kurz CZK/EUR (1 replies)
 60. Daňový bonus - SZČO (21 replies)
 61. Hlásenie o vyúčtovaní dane (16 replies)
 62. vrátenie spotrebnej dane (2 replies)
 63. Prenajom parkovacieho miesto - oznamenie (7 replies)
 64. Zaratáva sa mi do príjmu aj materská dávka (4 replies)
 65. Daňové záväzky v súvahe (1 replies)
 66. Ako zistím moju výhru? A treba ju zdaniť? (3 replies)
 67. počiatočné stavy účtov 5xx a 6xx (4 replies)
 68. Kópia daňového priznania (8 replies)
 69. Daňové priznanie 2009 (5 replies)
 70. Návrh na konkurz (4 replies)
 71. Rezident SR + honorár zo Španielska (5 replies)
 72. strata (3 replies)
 73. dohoda so zamestnancami (1 replies)
 74. zaokrúhľovanie (10 replies)
 75. súdne poplatky (2 replies)
 76. predaj obchodného podielu za 1 EURO (4 replies)
 77. Výkazy - závierka 2009 (4 replies)
 78. DPH : ČR služba www.cz (1 replies)
 79. Nezamestnaný a SZČO v jednom roku (4 replies)
 80. Kurz.rozdiel preplatku/zahr.dodáv. (2 replies)
 81. Dovoz vina (16 replies)
 82. finančný vklad do občianskeho združenia (0 replies)
 83. Faktura z UK v librach (7 replies)
 84. aké riadky vyplniť v daňovom priznaní pri strate? (0 replies)
 85. fond nezamestnanosti (0 replies)
 86. Zmluva o dielo (0 replies)
 87. Zabezpečenie zákaziek (2 replies)
 88. Platba dane z príjmu FO (1 replies)
 89. Licencia z USA a povinnosti (1 replies)
 90. činnosť v živnostenskom liste (3 replies)
 91. Oneskorena faktura a DPH (6 replies)
 92. Dve živnosti: SR a ČR; aké odvody? (5 replies)
 93. DPH (8 replies)
 94. daň z predaja starých či nových vecí cez bazár či aukcie... (1 replies)
 95. szčo A NEZAMESTNANá (4 replies)
 96. Prijmy zo zahraničia (0 replies)
 97. Aké tlačivo (6 replies)
 98. suvisiaci priestor (17 replies)
 99. SZČO a paragraf/prekážka v práci/ (1 replies)
 100. PHM,kniha jázd, cestovný príkaz (9 replies)
 101. Pay Pall (0 replies)
 102. Aký daňový bonus si môže uplatniť ? (4 replies)
 103. zmluva o nájme nebytových priestorov (6 replies)
 104. Prosba o pomoc (0 replies)
 105. dodávateľ z ČR s registráciou DPH v SR (0 replies)
 106. Podávať daňové priznanie??? (5 replies)
 107. daňové priznanie A (6 replies)
 108. dodaci list = doklad o uhrade (2 replies)
 109. Povinná príloha k zrážkovej dani z úrokov pri dôchodcoch (2 replies)
 110. VPD A PPD (1 replies)
 111. Odpisy-link (1 replies)
 112. Príležitostný príjem (2 replies)
 113. DPPO 2009 (23 replies)
 114. Výpočet alikvótnej NČ (7 replies)
 115. Invalidný dôchodca a nezdaniteľná časť (8 replies)
 116. príjem z prenájmu - paušálne výdavky???? (32 replies)
 117. NČ - manželia 6.mesiacov, spoločná adresa 1.mesiac (5 replies)
 118. RZDP 2009 preplatok byvaleho zamestnanca (1 replies)
 119. sprostredkovanie prenájmu (0 replies)
 120. tlačivo DP typ A (4 replies)
 121. Faktúra slovenskému odberateľovi v cudzej mene (2 replies)
 122. Nájomná zmluva a doklady o zaplatení (4 replies)
 123. Daň a paušálne výdavky (5 replies)
 124. POHODA - hlásenie (5 replies)
 125. Licenčná zmluva do obratu DPH? (3 replies)
 126. Zamestnanecká prémia (20 replies)
 127. 20 % PHL (2 replies)
 128. Nárok na daňový bonus (17 replies)
 129. Prílohy k DP (4 replies)
 130. aka priloha k DP B ako zivnost opatrovatelka v Rakusku? (0 replies)
 131. Daňové priznanie FO typ: A pre študentov (6 replies)
 132. Danove priznanie SR+ČR (1 replies)
 133. Daňové prázdniny (11 replies)
 134. cestovné náhrady (1 replies)
 135. Daňové priznanie za rok 2009 (2 replies)
 136. Začiatočník (9 replies)
 137. odvody do fondov (7 replies)
 138. RZZP (Typ SA,SB) (4 replies)
 139. Zákonná poistka na odhlásené auto (3 replies)
 140. účtovníctvo zdarma = nepeňažný príjem? (20 replies)
 141. zdravotné odvody (2 replies)
 142. Zúčtovanie PHM (3 replies)
 143. praca na Slovensku aj v CR (7 replies)
 144. Daňové priznanie za 09 (5 replies)
 145. aky typ DP ako opatrovatelka zivnost a co mam pocitat? (1 replies)
 146. Zásoby v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 147. Nezdaniteľná časť na manželku (30 replies)
 148. zamestnanecká prémia a nezdaniteľná časť (9 replies)
 149. Daňové priznanie za rok 2009 (8 replies)
 150. Daň z príjmu - prenájom, predaj nehnuteľnosti a závislá činnosť (0 replies)
 151. DP B a zamestnanecka premia (12 replies)
 152. Konečné zostatky pri rušení OZ (3 replies)
 153. danove priznanie cudzej firmy (1 replies)
 154. dobropis ucet 326? (1 replies)
 155. výber hotovosti pre vlastné účely (8 replies)
 156. aky doklad do pokladne (3 replies)
 157. Auto v podnikaní (2 replies)
 158. dôchodca a Dan. priznanie (4 replies)
 159. leasing (5 replies)
 160. paušálne výdavky - úroky z vkladov (2 replies)
 161. Dôchodca-práca na dohodu - náležitosti (1 replies)
 162. Prílohy k DP (1 replies)
 163. Aké tlačivo použiť? (3 replies)
 164. obcianske zdruzenie (1 replies)
 165. Predaj OA podľa nového zákona -fi predáva ojazdené občanovi (1 replies)
 166. som platca ?? (4 replies)
 167. Daňové priznanie - živostnik pracujúci v ČR (1 replies)
 168. Čo robiť s nevyžiadaným príjmom? (0 replies)
 169. stav zásob (0 replies)
 170. zahraničná zákazka pre slovenskú sro (3 replies)
 171. poistná udalosť (0 replies)
 172. ako začať? (1 replies)
 173. dobropis (0 replies)
 174. technické zhodnotenie vozidiel (4 replies)
 175. DPPO - uctovanie o nevratnom preplatku na dani (1 replies)
 176. Preplatok faktúry v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 177. danove priznanie pre poistných maklerov (1 replies)
 178. Nadmerný odpočet (1 replies)
 179. Stravné lístky za r.2009 do nákladov u SZČO (9 replies)
 180. faktury (4 replies)
 181. RZZP za rok 2008 (2 replies)
 182. Aké paušálne výdavky v tomto prípade? (3 replies)
 183. Novozisteny DHM - osob.auto - ako zaradit do majetku (11 replies)
 184. Ktorý riadok DP ? (2 replies)
 185. prosim o pomoc pri DDS v DP A (6 replies)
 186. Nespravna predkontacia v minulom roku (2 replies)
 187. Prechod z JÚ na paušál (1 replies)
 188. Nezdaniteľná časť na manželku (6 replies)
 189. DzP FO zo závislej činnosti - konštantný symbol. (3 replies)
 190. nakup PC (0 replies)
 191. uskutočnenie zdaniteľného plnenia... (1 replies)
 192. Odpis zhoreného auta (0 replies)
 193. Neuhradené záväzky (1 replies)
 194. elektronická faktúra (2 replies)
 195. NOVY ZELAND zapocitanie alebo vynatie? (1 replies)
 196. Ako znizit DPH (0 replies)
 197. Škoda na majetku spôsobená živelnou pohromou (1 replies)
 198. Zbraň ako nákladová položka (10 replies)
 199. zamestnanecka premia (4 replies)
 200. Danove priznanie typu B pomoc (7 replies)
 201. SZČO-náhrady za kilometre (15 replies)
 202. danove priznanie A - garancny fond (3 replies)
 203. Daňové priznanie FO 2009 (7 replies)
 204. Pozastavenie živnosti a účtovanie v j.ú. (1 replies)
 205. Zaradenie a odpisovanie garazovych stati (0 replies)
 206. Bločky zo zahr. a kurz prerátania (3 replies)
 207. Daňové priznanie Fo typ A a daňový bonus (23 replies)
 208. Rezerva, naklady suvisiace s r.2009 (7 replies)
 209. Netvorený sociálny fond (23 replies)
 210. Daňové priznanie absolventa a nezamestnaného (10 replies)
 211. Daňové priznanie typu A (1 replies)
 212. dan z urokov (1 replies)
 213. ZDAŇOVAŤ...alebo NEZDAŇOVAŤ? (0 replies)
 214. Nedoplatok alebo preplatok ? (6 replies)
 215. denna trzba (11 replies)
 216. Rodinné prídavky v JÚ (1 replies)
 217. Daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (0 replies)
 218. Daň z úrokov (4 replies)
 219. Podanie DP ak som doktorand a robím popri tom vo firme. (0 replies)
 220. Zamestnanecká prémia (3 replies)
 221. DP typ B riadok 42, 43 (3 replies)
 222. Ako spraviť evidenciu jázd v JÚ? (1 replies)
 223. Vyplnenie r. 67 v daňovom prizn. FO typ B (0 replies)
 224. Fa+umelecka zmluva zo zahranicia (3 replies)
 225. sociálny fond-znova (1 replies)
 226. členské (1 replies)
 227. Účtovanie PHM súkromného mot. vozidla (2 replies)
 228. Daňová strata (15 replies)
 229. výnosy budúcich období z roku 2004 (0 replies)
 230. Daňové priznanie FO typ B (1 replies)
 231. Účtovný zisk a umorenie straty (10 replies)
 232. A alebo B? (5 replies)
 233. Podnikatelska pozicka-splatky VOZD (6 replies)
 234. Registracia DPH a zalohova faktura (4 replies)
 235. súkromný účet (2 replies)
 236. odpočítateľná položka na manžela (0 replies)
 237. Odstupné a DP (4 replies)
 238. Daň z prenájmu bytu - chaos so skutočnými výdavkami. (1 replies)
 239. Spracovanie dokladov vo FSk (0 replies)
 240. výkaz o majetku - tovar (2 replies)
 241. Prijem manzelky (7 replies)
 242. dan z urokov (9 replies)
 243. zaokruhlovanie v DP a RZZP (9 replies)
 244. športovec - daň z príjmu (4 replies)
 245. MRP (3 replies)
 246. Dotácia z úradu práce, rekonštrukcia budovy (1 replies)
 247. Bločky PHM - dokladuje sa len cena, alebo aj množstvo PHM? (9 replies)
 248. Odpočet straty za minulý rok (9 replies)
 249. DP typ B a RZZP, Prosím poraďte (5 replies)
 250. nárok na zamestnaneckú prémiu (9 replies)