1. Ako zaúčtovať? (1 replies)
 2. evidencia spotreb.PHM (0 replies)
 3. Prepočet rezervy na dovolenku (0 replies)
 4. Zamestnanecká prémia a bonus (5 replies)
 5. Rezerva na nevyfakturované dodávky - nízka (2 replies)
 6. Súvaha a VZS (0 replies)
 7. Zrušenie projektu-zaúčtovanie výdavkov (4 replies)
 8. účtovanie vzdelávania (1 replies)
 9. Le cheque dejeuner a dph (2 replies)
 10. Náklady v DP-odlučné, diéty, telefón (0 replies)
 11. Daň z príjmu - ukončenie SZČO (0 replies)
 12. preddavky - daň z príjmu (2 replies)
 13. Zníženie základu dane na manzelku (materska) (6 replies)
 14. dańové priznanie a práca v Írsku (1 replies)
 15. Autožeriav na súčiastky (4 replies)
 16. ukončenie roka a ročný prevod (4 replies)
 17. príspevok na SZČO (2 replies)
 18. Prenájom bytu a uplatnenie nákladov (0 replies)
 19. Živnostník a cestovné (3 replies)
 20. Zaradenie bytu (pôžička od konateľa) (3 replies)
 21. Zaokrúhľovanie výkazov 2009 (3 replies)
 22. Prijatá náhrada škody (1 replies)
 23. O čo všetko môžem znížiť daň pri predaji bytu. (0 replies)
 24. Dodatočné DP k dani z motor. vozidiel (7 replies)
 25. nezdaniteľná čiastka (2 replies)
 26. Veľmi staré preddavky (18 replies)
 27. Storno vystavenej zalohovej faktury (15 replies)
 28. E shop a Alfa (0 replies)
 29. zamestnanecká prémia (2 replies)
 30. Účtovný doklad, účtovný záznam a podpisový záznam. (2 replies)
 31. hmotný vklad podnikateľa (1 replies)
 32. nakup PHM (21 replies)
 33. Dotácia a poistné (6 replies)
 34. daňové priznanie (34 replies)
 35. Kolaudácia a DPH (1 replies)
 36. Invetura v predajni a dan. (0 replies)
 37. Tlačivo vyúčtovanie pracovnej cesty SZČO (1 replies)
 38. súhrnný výkaz (2 replies)
 39. Auto v podnikaní a ukončenie živnosti (2 replies)
 40. Výdavky na telefón formou predplatenej karty (2 replies)
 41. Preddavky na DzPPO a posunutie dátumu podania DP (8 replies)
 42. poistenie (0 replies)
 43. OSLOBODENIE OD PLATENIE DANE ZA "KOMUNALNY ODPAD" (0 replies)
 44. centové zostatky na fakturach (1 replies)
 45. Mám nárok na daňový bonus? (2 replies)
 46. sumy v VPD (2 replies)
 47. neuplatnenie nakladov - JU (8 replies)
 48. dotacia z UP a pausalne naklady (11 replies)
 49. dotácia v JÚ (29 replies)
 50. odpocitatelna polozka (28 replies)
 51. stravné lístky zamestnancov (3 replies)
 52. peniaze za úraz (4 replies)
 53. Dotácia nižší nákup (10 replies)
 54. Daňové priznanie FO (3 replies)
 55. odpisy a DPH (0 replies)
 56. zaradenie PC (1 replies)
 57. zozstatková cena pri regenerácii (1 replies)
 58. Dobrovoľne poistený zamestnanec (5 replies)
 59. Daňová evidencia a dotácia z úradu práce (4 replies)
 60. Poistná udalost (5 replies)
 61. Predaj nehnuteľnosti a DPH (2 replies)
 62. doprava - ine datumy (0 replies)
 63. súvaha 2009 (3 replies)
 64. danové priznanie typ B provízie (3 replies)
 65. účtovanie soc. fondu - pitný režim (0 replies)
 66. najomna zmluva (2 replies)
 67. DP dôchodcu (8 replies)
 68. hasici (0 replies)
 69. Pohoda Start/demoverzia (0 replies)
 70. LEASING A ODPISY (3 replies)
 71. Predaj obchodného podielu v s.r.o. - účtovanie a daňové priznanie (36 replies)
 72. Ujasnenie 595/2003 paragraf 43 ods 3 pism j) (0 replies)
 73. zamest. prémia (10 replies)
 74. výkaz o majektu a záväzkoch-leasing (0 replies)
 75. nesprávne evidované záväzky (4 replies)
 76. Neoprávnene uplatnená nezdanitelna ciastka - AKO TO OPRAVIT ?! (3 replies)
 77. podozrenie z neplatenia dane z prenájmu (6 replies)
 78. odvody po zruseni (3 replies)
 79. zostatok stravných lístkov (1 replies)
 80. Hecer-Preplatok Zdrav. poistenie (0 replies)
 81. Dan z vyhry za sportove sutaze (1 replies)
 82. patobna/kreditna karta a platba cez internet prip. medzinarodny prevod (2 replies)
 83. Predaj chaty a dane (31 replies)
 84. DPH-osobné auto (4 replies)
 85. vyuctovanie (6 replies)
 86. refundácia cestovnej náhrady (6 replies)
 87. účtovanie zrazenej dane (12 replies)
 88. Daňové priznanie Fo typ A (2 replies)
 89. mýto (0 replies)
 90. Fakturácia (3 replies)
 91. Atualizacia bezplatnej verzie ALFY (2 replies)
 92. daň za byt- výdavky (2 replies)
 93. Čo s DPH? (0 replies)
 94. Opravy záväzkov v schválenej uzávierke (1 replies)
 95. Registrácia dodávky služby do čl. štátu (3 replies)
 96. Dôchodca SZČO a nezdaniteľná časť (6 replies)
 97. Minimále odvody a paušál (9 replies)
 98. Rezervný fond - prepočet,zaokrúhlenie (0 replies)
 99. Vyplatenie faktúry v eurách (1 replies)
 100. združenie FO a uzávierka (7 replies)
 101. Dovoz z EU a registracia ako platca DPH podla § 7 (10 replies)
 102. doklad za ubytovanie zamestnanca (1 replies)
 103. Danove priznanie a Urad prace (4 replies)
 104. Zaučtovanie PHL pri cest. náhradách (7 replies)
 105. odvod do zdravotky cez zrusenu zivnost (1 replies)
 106. prispevok od statu a danove priznanie (11 replies)
 107. odpis fotak+objektiv, prosim pomozte (1 replies)
 108. prepis auta (1 replies)
 109. Autokredit a DPH (12 replies)
 110. Daňové priznanie - zrušená živnosť (0 replies)
 111. Daň. priznanie B dôchodca úroky (7 replies)
 112. SIm karta zahraničná (7 replies)
 113. Dan z dividendov (1 replies)
 114. danový bonus (8 replies)
 115. Ako mam viest PRIJMY zo sprostredkovania......?? (1 replies)
 116. študentka a SZČO -odvody (7 replies)
 117. Úprava základu dane pri prerušení živnosti (4 replies)
 118. Zamestannecká prémia (2 replies)
 119. Zaúčtovanie predaného zariadenia (1 replies)
 120. Zamestannecká prémia (1 replies)
 121. daň MV (1 replies)
 122. Je to podvod? (3 replies)
 123. Zmena účtovníčky v priebehu roka v s.r.o. (7 replies)
 124. zaoruhlenie pri prechode na Euro - vyrovnanie salda (0 replies)
 125. daňové priznanie (1 replies)
 126. Časové rozlíšenie pri stavebných prácach (0 replies)
 127. PHM - paušálne výdavky (8 replies)
 128. haccp (0 replies)
 129. strata v podnikani (15 replies)
 130. Paušálne výdavky a faktúry (5 replies)
 131. Technické zhodnotenie predajne v obch.centre (2 replies)
 132. Zamestnanecká prémia a dohoda (1 replies)
 133. Sprostredkovanie leasingu (2 replies)
 134. Nemecko - vyňatie príjmov (4 replies)
 135. slobodne povolanie (0 replies)
 136. SZCO DP praca v zahranici (0 replies)
 137. životná poistka (13 replies)
 138. Faktúra doručená po odovzdaní priznania k DPH (10 replies)
 139. Bude vedieť niekto poradiť? (6 replies)
 140. rezervy (1 replies)
 141. Predaj tovaru pod nákupnú cenu (16 replies)
 142. Zamestnanecká prémia (6 replies)
 143. Aký kurz? (5 replies)
 144. Daňový pardón (4 replies)
 145. ako zlikvidovat ine zavazky - zaokruhl. rozdiely (3 replies)
 146. Daňové priznanie za r.09-zaokruhlovanie (5 replies)
 147. Príkazná zmluva (4 replies)
 148. Dávky v nezamestnanosti (1 replies)
 149. Pomoc-nájom!!!!! (6 replies)
 150. Osobná spotreba (2 replies)
 151. Odpisy pri prerušení živnosti v priebehu roka (4 replies)
 152. na každú cestu treba náhradu počítať zvlášť (2 replies)
 153. Učtovanie kontokorentu (1 replies)
 154. DPH versus tiežúčtovníci Porady (10 replies)
 155. Daňové odpisy = účtovným odpisom (20 replies)
 156. Neuznaný nadmerný odpočet - zaúčtovanie (5 replies)
 157. Zápočet v JU (20 replies)
 158. paušálne výdavky (22 replies)
 159. Diéty a SZČO (0 replies)
 160. Výkaz o Pav , MaZ (1 replies)
 161. Odvody (9 replies)
 162. daňové priznanie PO rok 2009 (3 replies)
 163. DP zamestnanec vs. vratena provizia za sprostredkovanie poistenia (14 replies)
 164. PHM (1 replies)
 165. postúpenie lízingu (2 replies)
 166. Nevrátený preplatok na 321 (16 replies)
 167. kurz PLN 2009 (1 replies)
 168. príspevok na dochádzku za prácou (1 replies)
 169. daňový bonus (1 replies)
 170. Preplatok z RZZP (2 replies)
 171. Nezdaniteľná čiastka základu dane u dôchodcu (21 replies)
 172. Opravna položka k odplatne nadobudnutému majetku (1 replies)
 173. nevystavená faktúra (9 replies)
 174. 341 preplatok na konci účtovného obdobia (7 replies)
 175. Účtovanie podnikateľa FO pri začatí podnikania (2 replies)
 176. Úprava odpočítanej dane z automobilu pri zmene účelu použitia (4 replies)
 177. Poradte s DPH surne (2 replies)
 178. Predčasné ukončenie leasingu- vyradenie NA (4 replies)
 179. Prechod z paušálu na jednoduché učtovn. (9 replies)
 180. odpisy na auto (2 replies)
 181. Škodová faktúra (6 replies)
 182. stavebne prace (3 replies)
 183. zdedený pozemok a daň (5 replies)
 184. čo si dá szčo do nákladov? (6 replies)
 185. Predaj nehnutelnosti (6 replies)
 186. ocenenie nehnuteľnosti pri predaji (5 replies)
 187. Odpočítateľná položka na manželku (podpora, aktivačné práce, živnosť) (1 replies)
 188. odpisy-obstar.cena-DPH (2 replies)
 189. Poskytnutie vozidla na sukr.ucel (2 replies)
 190. účtovanie leasingu budovy (0 replies)
 191. Sklad a eshop (0 replies)
 192. DP A DzP FO za 2009 riadok 33a (2 replies)
 193. List z daňového úradu (11 replies)
 194. prerušená živnosť (19 replies)
 195. Účtovný odpis (3 replies)
 196. Záväzky v JÚ (2 replies)
 197. miesto dodania služieb (4 replies)
 198. Nedoplatky ZP, SP (6 replies)
 199. strava (3 replies)
 200. Kupa auta na AutoKredit - zauctovanie (18 replies)
 201. Zmluva o diele ,alebo dohoda o práci (1 replies)
 202. typ B (4 replies)
 203. Náklady na elektriku a plyn (3 replies)
 204. Podateľňa - nepodateľňa na DÚ (9 replies)
 205. účtovanie čerpania SF (2 replies)
 206. kúpa novín (8 replies)
 207. Dochodkove poistenie na dan. priznani (8 replies)
 208. chybna ŠPZ (2 replies)
 209. JU a začiatočník (4 replies)
 210. daňové priznanie - pomoc (7 replies)
 211. TIPOS (0 replies)
 212. preplatok na ZP u SZČO (4 replies)
 213. Preplatok-závazky (0 replies)
 214. Príslušný daňový úrad (5 replies)
 215. Odpisy a strata u SZČO (3 replies)
 216. aktivácia na závodné stravovanie (2 replies)
 217. Google AdSense ako ostatné príjmy (1 replies)
 218. Čísla účtov daňových úradov (4 replies)
 219. SZCO, zamestnanec a študent zároveň. (1 replies)
 220. MRP-tržby z ERP v JU (14 replies)
 221. časove rozlíšenie (8 replies)
 222. má nárok polosirota na daňový bonus? (3 replies)
 223. DPH (2 replies)
 224. Platenie dane z príjmu za predaj dedičstva (0 replies)
 225. Výstavba ciest a chodníkov na pozemku obce (6 replies)
 226. predaj software do HU (2 replies)
 227. nakup tovaru z EU (0 replies)
 228. DP a zahraničný príjem z autorskej činnosti (1 replies)
 229. Daň.priznanie typu A - zvýšenie základu dane (0 replies)
 230. PREDDAVKY FO na rok 2010 (1 replies)
 231. prenajom bytu rok 2010 (3 replies)
 232. Vratenie dani-pracovna agentura (3 replies)
 233. prijata platba k neznamej fa (2 replies)
 234. dotácia z UP v danovom priznaní (2 replies)
 235. Tvorba zákonného rezervneho fondu (37 replies)
 236. Doplnkové dôchodkové sporenie- zrušenie (6 replies)
 237. Ako vypisat dodatocne DPH (5 replies)
 238. Dochodca a príjem zrazený podľa § 43 (4 replies)
 239. Neodpísané vozidlo a jeho predaj (9 replies)
 240. RZZP a zrážková daň (2 replies)
 241. Zníženie straty... (10 replies)
 242. zučt.-poistenie zodpovednosti za skodu (12 replies)
 243. projekt na poskytnutie dotácie (1 replies)
 244. Účtovné odpisy (5 replies)
 245. Paušálne výdavky a dotácia z UP (5 replies)
 246. Uplatňovanie stravného u FO (14 replies)
 247. Prenájom nebytových priestorov (1 replies)
 248. 2 x uhradená VFA (3 replies)
 249. zrušenie DDS-ky, potvrdenie o príjmoch r.09?? (3 replies)
 250. Čerpanie dotácie (2 replies)