1. SZCO DP praca v zahranici (0 replies)
 2. životná poistka (13 replies)
 3. Faktúra doručená po odovzdaní priznania k DPH (10 replies)
 4. Bude vedieť niekto poradiť? (6 replies)
 5. rezervy (1 replies)
 6. Predaj tovaru pod nákupnú cenu (16 replies)
 7. Zamestnanecká prémia (6 replies)
 8. Aký kurz? (5 replies)
 9. Daňový pardón (4 replies)
 10. ako zlikvidovat ine zavazky - zaokruhl. rozdiely (3 replies)
 11. Daňové priznanie za r.09-zaokruhlovanie (5 replies)
 12. Príkazná zmluva (4 replies)
 13. Dávky v nezamestnanosti (1 replies)
 14. Pomoc-nájom!!!!! (6 replies)
 15. Osobná spotreba (2 replies)
 16. Odpisy pri prerušení živnosti v priebehu roka (4 replies)
 17. na každú cestu treba náhradu počítať zvlášť (2 replies)
 18. Učtovanie kontokorentu (1 replies)
 19. DPH versus tiežúčtovníci Porady (10 replies)
 20. Daňové odpisy = účtovným odpisom (20 replies)
 21. Neuznaný nadmerný odpočet - zaúčtovanie (5 replies)
 22. Zápočet v JU (20 replies)
 23. paušálne výdavky (22 replies)
 24. Diéty a SZČO (0 replies)
 25. Výkaz o Pav , MaZ (1 replies)
 26. Odvody (9 replies)
 27. daňové priznanie PO rok 2009 (3 replies)
 28. DP zamestnanec vs. vratena provizia za sprostredkovanie poistenia (14 replies)
 29. PHM (1 replies)
 30. postúpenie lízingu (2 replies)
 31. Nevrátený preplatok na 321 (16 replies)
 32. kurz PLN 2009 (1 replies)
 33. príspevok na dochádzku za prácou (1 replies)
 34. daňový bonus (1 replies)
 35. Preplatok z RZZP (2 replies)
 36. Nezdaniteľná čiastka základu dane u dôchodcu (21 replies)
 37. Opravna položka k odplatne nadobudnutému majetku (1 replies)
 38. nevystavená faktúra (9 replies)
 39. 341 preplatok na konci účtovného obdobia (7 replies)
 40. Účtovanie podnikateľa FO pri začatí podnikania (2 replies)
 41. Úprava odpočítanej dane z automobilu pri zmene účelu použitia (4 replies)
 42. Poradte s DPH surne (2 replies)
 43. Predčasné ukončenie leasingu- vyradenie NA (4 replies)
 44. Prechod z paušálu na jednoduché učtovn. (9 replies)
 45. odpisy na auto (2 replies)
 46. Škodová faktúra (6 replies)
 47. stavebne prace (3 replies)
 48. zdedený pozemok a daň (5 replies)
 49. čo si dá szčo do nákladov? (6 replies)
 50. Predaj nehnutelnosti (6 replies)
 51. ocenenie nehnuteľnosti pri predaji (5 replies)
 52. Odpočítateľná položka na manželku (podpora, aktivačné práce, živnosť) (1 replies)
 53. odpisy-obstar.cena-DPH (2 replies)
 54. Poskytnutie vozidla na sukr.ucel (2 replies)
 55. účtovanie leasingu budovy (0 replies)
 56. Sklad a eshop (0 replies)
 57. DP A DzP FO za 2009 riadok 33a (2 replies)
 58. List z daňového úradu (11 replies)
 59. prerušená živnosť (19 replies)
 60. Účtovný odpis (3 replies)
 61. Záväzky v JÚ (2 replies)
 62. miesto dodania služieb (4 replies)
 63. Nedoplatky ZP, SP (6 replies)
 64. strava (3 replies)
 65. Kupa auta na AutoKredit - zauctovanie (18 replies)
 66. Zmluva o diele ,alebo dohoda o práci (1 replies)
 67. typ B (4 replies)
 68. Náklady na elektriku a plyn (3 replies)
 69. Podateľňa - nepodateľňa na DÚ (9 replies)
 70. účtovanie čerpania SF (2 replies)
 71. kúpa novín (8 replies)
 72. Dochodkove poistenie na dan. priznani (8 replies)
 73. chybna ŠPZ (2 replies)
 74. JU a začiatočník (4 replies)
 75. daňové priznanie - pomoc (7 replies)
 76. TIPOS (0 replies)
 77. preplatok na ZP u SZČO (4 replies)
 78. Preplatok-závazky (0 replies)
 79. Príslušný daňový úrad (5 replies)
 80. Odpisy a strata u SZČO (3 replies)
 81. aktivácia na závodné stravovanie (2 replies)
 82. Google AdSense ako ostatné príjmy (1 replies)
 83. Čísla účtov daňových úradov (4 replies)
 84. SZCO, zamestnanec a študent zároveň. (1 replies)
 85. MRP-tržby z ERP v JU (14 replies)
 86. časove rozlíšenie (8 replies)
 87. má nárok polosirota na daňový bonus? (3 replies)
 88. DPH (2 replies)
 89. Platenie dane z príjmu za predaj dedičstva (0 replies)
 90. Výstavba ciest a chodníkov na pozemku obce (6 replies)
 91. predaj software do HU (2 replies)
 92. nakup tovaru z EU (0 replies)
 93. DP a zahraničný príjem z autorskej činnosti (1 replies)
 94. Daň.priznanie typu A - zvýšenie základu dane (0 replies)
 95. PREDDAVKY FO na rok 2010 (1 replies)
 96. prenajom bytu rok 2010 (3 replies)
 97. Vratenie dani-pracovna agentura (3 replies)
 98. prijata platba k neznamej fa (2 replies)
 99. dotácia z UP v danovom priznaní (2 replies)
 100. Tvorba zákonného rezervneho fondu (37 replies)
 101. Doplnkové dôchodkové sporenie- zrušenie (6 replies)
 102. Ako vypisat dodatocne DPH (5 replies)
 103. Dochodca a príjem zrazený podľa § 43 (4 replies)
 104. Neodpísané vozidlo a jeho predaj (9 replies)
 105. RZZP a zrážková daň (2 replies)
 106. Zníženie straty... (10 replies)
 107. zučt.-poistenie zodpovednosti za skodu (12 replies)
 108. projekt na poskytnutie dotácie (1 replies)
 109. Účtovné odpisy (5 replies)
 110. Paušálne výdavky a dotácia z UP (5 replies)
 111. Uplatňovanie stravného u FO (14 replies)
 112. Prenájom nebytových priestorov (1 replies)
 113. 2 x uhradená VFA (3 replies)
 114. zrušenie DDS-ky, potvrdenie o príjmoch r.09?? (3 replies)
 115. Čerpanie dotácie (2 replies)
 116. Priečelie v maloobchodnej predajni (2 replies)
 117. danove priznanie (22 replies)
 118. Daňové priznanie a materská (2 replies)
 119. Študent a prijem z dohody (2 replies)
 120. danove priznanie (4 replies)
 121. Čo všetko je potrebné ku koncoročnej uzávierke? (1 replies)
 122. DPH za služby EU - fa. neskoro (2 replies)
 123. závislá činnosť + živnosť (3 replies)
 124. zalozenie a vznik s.r.o. (2 replies)
 125. Preddavky na dan (0 replies)
 126. prenájom nehnuteľnosti - účtovanie (0 replies)
 127. prenájom nebytových priestorov (0 replies)
 128. DPH - služby zo SR fakturované členom EU (3 replies)
 129. Nárok na odpočítanie DPH v 1/2010 z faktúry za obdobie 6/09 (2 replies)
 130. Poistenie auta (3 replies)
 131. leasing auta (2 replies)
 132. Dobropis (1 replies)
 133. odpisy (9 replies)
 134. Kontrola DP typu A (5 replies)
 135. dobropis v daňovom priznaní DPH (9 replies)
 136. Daňová evidencia (2 replies)
 137. registrácia v zahraničí (0 replies)
 138. Vratenie daňoveho preplatku (8 replies)
 139. Príspevok za opatrovanie (0 replies)
 140. deň zdaniteľného plnenia dodávka z EU (3 replies)
 141. Opakované zdaniteľné plnenie (1 replies)
 142. Daňové priznanie SZČO a životné poistenie (3 replies)
 143. Predaj bytu - zdanenie (5 replies)
 144. TYP A dôchodca (1 replies)
 145. daň z úrokov na účte a daňové priznanie (5 replies)
 146. Úhrada faktúry kartou (2 replies)
 147. Výhra-Preteky gazdovských koní (1 replies)
 148. DP typu A (6 replies)
 149. Notebook od FO (4 replies)
 150. Formular W-8BEN (USA) (2 replies)
 151. Prerušenie živnosti a odpisy automobilu (0 replies)
 152. odpis na manželku dôchodkyňu (0 replies)
 153. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 154. NČ na manželku dôchodkyňu (13 replies)
 155. ročné zúčtovanie dane z príjmu (3 replies)
 156. automobil (8 replies)
 157. Ukončenie živnosti a predaj hnuteľných vecí (2 replies)
 158. Jednoduché účtovníctvo (22 replies)
 159. účtovanie leasingu (1 replies)
 160. danove priznanie pre zivnostnika, prosim pomoc (19 replies)
 161. Výkazy k DP pre občianske združenie (2 replies)
 162. NCZD (5 replies)
 163. JU-SZČO-odvody (17 replies)
 164. daň z finančného obratu v PÚ (9 replies)
 165. 80% paušál PHM (38 replies)
 166. Poraďte, prosím - zúčtovanie dane z príjmu FO (2 replies)
 167. Prenájom budovy, zdanitelné plnenie (2 replies)
 168. prenájom auta z českej republiky od fyzickej osoby (4 replies)
 169. Paušálne výdavky a DPH podľa par. 7a (1 replies)
 170. Nakup tovaru v obchode z ineho statu EU (2 replies)
 171. sociálne odvody (48 replies)
 172. Kúpa auta na podnikanie (7 replies)
 173. Daňové priznanie živnostníka - ak nemal žiadne príjmy za celý rok, len výdavky (0 replies)
 174. DP - poberatel ciastocneho invalidneho dochodku (12 replies)
 175. Faktúra? (10 replies)
 176. Bilančná hodnota - čo to je ? (11 replies)
 177. mzda konateľa (1 replies)
 178. Podanie DP-s.r.o. (2 replies)
 179. Uhrada PHM fakturov (0 replies)
 180. rodné číslo v českom DP (0 replies)
 181. České DP, r.11 (číslo PASU) (0 replies)
 182. DP podané aj na Slovensku, aj v Čechách (1 replies)
 183. vystavenie fa do čiech pre neplatcu dph (12 replies)
 184. daňový bonus - spätne uznaná invalidita (0 replies)
 185. SZČO PN+Príjem (28 replies)
 186. Záloha na materiál v JU (3 replies)
 187. OC malotraktor (2 replies)
 188. ročné zúčtovanie dane zo ZČ 2009 (1 replies)
 189. Oznamovacia povinnosť o prenajímaní (4 replies)
 190. Preplatok RZZP2008 v daňovom priznaní za r.2009 (10 replies)
 191. Zľava za diaľničné známky (2 replies)
 192. Záloha - platobná karta, 314 - 261 ? (0 replies)
 193. zrusenie,zalozenie zivnosti, naklady v obdobi nezivnosti (0 replies)
 194. živnostník - stravné lístky (4 replies)
 195. Začiatky podnikania s účtovníckymi službami (5 replies)
 196. Predaj auta z majetku (5 replies)
 197. Danove priznanie za rok 2009 (3 replies)
 198. Komis (3 replies)
 199. Tlaciva k uct.zavierke PO (38 replies)
 200. účtovanie DPH (5 replies)
 201. Ukazovatele podniku (2 replies)
 202. Vrátený preplatok (0 replies)
 203. Príjem vo Fínsku a daňové priznanie u nás (0 replies)
 204. poplatok za komunalny odpad pozadu (0 replies)
 205. Študenti a daňové priznanie (4 replies)
 206. cestovné náhrady - živnostník (10 replies)
 207. Služby z 3.krajín (1 replies)
 208. daňová povinnosť pri opakovaných dodaniach (1 replies)
 209. Stravné lístky SZČO JÚ hečer-hela (16 replies)
 210. DAňové priznanie - predčasný dôchodca - mám uvádzať dôchodok na DP? (7 replies)
 211. účet 326 a stravné lístky (2 replies)
 212. Španielsko - vyňatie alebo zápočet (4 replies)
 213. Dan z prijmu pri predaji nehnutelnosti (0 replies)
 214. Daňový bonus (2 replies)
 215. príjem ČR (4 replies)
 216. oprava uveru (3 replies)
 217. úhrada došlého dobropisu (5 replies)
 218. opakované dodanie služby (1 replies)
 219. Zamestnanecká opäť (12 replies)
 220. riadok 810 (5 replies)
 221. sprostredkovateľ úverov-provízia (0 replies)
 222. odpis na manželku dôchodkyňu (4 replies)
 223. Staré pohľadávky v JÚ (3 replies)
 224. Vratene odvody zo SP v JU (1 replies)
 225. Reprodukcna obstaravacia cena - zdokladovanie (1 replies)
 226. Kedy podávať DP a nezdanitená suma (0 replies)
 227. SZČO a daňový bonus (2 replies)
 228. daňové priznanie zamestnanec + SZČO - nezdaniteľná časť (5 replies)
 229. kaderníčka (10 replies)
 230. Neplatca DPH - doklad k prijatej platbe? (6 replies)
 231. Faktúra (0 replies)
 232. surne (0 replies)
 233. Socialna poisťona (2 replies)
 234. odpis automobilu na lízing (0 replies)
 235. vznik daňovej povinnosti (2 replies)
 236. predaj nehnutelnosti a dan s primu (4 replies)
 237. daň z príjmu FO - DP typ A (1 replies)
 238. Finančný dar (0 replies)
 239. Daňové priznanie k DPH (6 replies)
 240. Odpisovanie auta (3 replies)
 241. kúpa nehnuteľnosti (4 replies)
 242. prenajom unimobunky (3 replies)
 243. DPFO B (zamestnanec+szčo) (22 replies)
 244. prenájom časti nehnuteľnosti (6 replies)
 245. Ako podať žiadosť o výpočet daní z príjmov? (4 replies)
 246. Prijatý dobropis v Pohode (2 replies)
 247. Dobropisy, bonusy, skontá, rabaty a ostatné Opravy základu dane vo vzťahu k dph a iné (0 replies)
 248. Danové priznanie (3 replies)
 249. Daň z príimu pri následnom predaji daru (2 replies)
 250. vratenie dane (5 replies)