PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

  1. Nezaplatené poistné ako náklad
  2. frankelov monetarny model
  3. Upozornenie pre používateľov autorizovaných elektronických služieb
  4. Inventarna karta Dhim
  5. účtovanie 80% PHL
  6. Preukázateľné výdavky
  7. Zníženie základu dane
  8. Účtovanie zálohy
  9. vyuctovat ale ako?
  10. Danove priznanie z prenajmu bytu
  11. Odpisy auta
  12. Mimoriadna odplata
  13. Výmena radiátorov
  14. hodnota majetku
  15. FA od manželky
  16. ročný prenájom a DPH
  17. problém so zaúčtovaním
  18. DPH a nadmerný odpočet.
  19. záloha za predaj pozemku a dane
  20. prenájom priestorov
  21. Odpočítanie dane pri registrácii §55
  22. Náklady do zaradenia objektu
  23. november alebo december?
  24. DPH a clo pri prevzati darceka
  25. Novela DPH a neplatca DPH (s.r.o.)
  26. dan z motorových vozidiel
  27. Registráciea pre daň z prenájmu
  28. Stravovanie
  29. prijmy v CR i SR
  30. Dodací list
  31. Stravovanie zamestnancov a soc.fond
  32. Nezdaniteľny základ
  33. dph
  34. zrušenie živnosti
  35. poistenie DPH ?
  36. Poštovné pri výmene tovaru
  37. Vianočný večierok a nárok na odpočet DPH
  38. Vzájomný zápočet
  39. daň z príjmu - predaj pozemku
  40. Príspevok na nové auto
  41. zdanovanie operatívne prenájmu
  42. správne účtovanie
  43. Zaradenie budovy - kedy?
  44. Rezervačný poplatok
  45. Náklady na vymáhanie a nárok na odpočet DPH?
  46. Zaradenie FA do účtovníctva
  47. neuznana faktura
  48. prefakturácia elektriny
  49. odpisovanie v roku2008
  50. JÚ a zaúčtovanie BV pred začatím podnikania...
  51. Pokuta od daňového úradu
  52. kotolňa-odpisovať samostatne?
  53. Báger a UNC
  54. Vklad časti podniku
  55. Faktúra za prepravu
  56. Autorské odmeny a DPH
  57. Dobropisy
  58. odpis pohladavky v JU
  59. Dodanie služby z EU
  60. Vyradenie majetku zo ZC
  61. Vrátenie DPH
  62. DPH zo služieb z EU
  63. tvorba rezervy na rekultiváciu skládky
  64. rozdiely v účtoch na začiatku roka
  65. Faktúra s nulovou hodnotou
  66. vklad majetku
  67. Diaľničná nálepka na rok 2010
  68. Platenie poistného podla VZ v roku 2010
  69. PC zostavy a ich zaradenie
  70. Dan z vyhry. Kedy sa odvadza dan?
  71. Daňové správy 2009
  72. Vklad penazí na účet z predaja
  73. DPH u SZČO
  74. Musím zaúčtovať odpisy???
  75. cestovne
  76. Daňové priznanie FO "B" - prílohy + osobitné záznamy
  77. Babo, raď!
  78. fa služieb a DPH
  79. odpisy
  80. DPH vs M1
  81. Odňatie predmetu leasingu z pohľadu prenajímateľa
  82. Záväzok z ČR
  83. pouzivanie vozidla ineho podnikatela
  84. Rozne strediská-účtovanie
  85. miesto zdanitelneho plnenia-akcie
  86. Účtovanie dovozu tovaru
  87. Prevod prijatej zálohy a DPH
  88. PPP projekty
  89. Daň z MV - zrušenie
  90. Doklady
  91. Prepočet predchádzajúceho obdobia na EUR
  92. Poistné plnenie pri motorovom vozidle
  93. Vyhra v online kasine
  94. faktura do ČR
  95. Predaj tovaru na prezentácii
  96. Zrušenie registrácie DPH
  97. Účtovníctvo v krčme
  98. Soft.licencie
  99. Predlzena materska a danove priznanie
  100. Nadobudnutie z EU a záloha
  101. Soft, ČR, zrážková daň
  102. Nadstavbové štúdium.
  103. opakované prerušenie živnosti
  104. Prenájom bytu
  105. Pripočítateľné a odpočítateľné položky
  106. Registračná pokladňa
  107. DPH pri krádeži daňová ?
  108. Predaj - škoda
  109. Inventarizačná, vyraďovacia komisia
  110. §69 faktúra z Čiech
  111. Podiely na zisku
  112. zmluva so zse
  113. Platenie mýta
  114. prefakturacia
  115. účtovanie na podsúvahových účtoch
  116. Peniaze na ceste
  117. Zárobok dôchodcu 2009
  118. Upozornenie pre daňové subjekty - tlačivá DP DRSR
  119. stavebne prace v CZ
  120. FA 2007
  121. stravné lístky 2008
  122. Nákup tovaru vo Švajčiarsku - IČ DPH nemecké
  123. Nedoplatok z SPP
  124. predčasné ukončenie lízingu-krádež stroja
  125. Cestovné príkazy - kontrola
  126. založenie sro - výdavky
  127. Dátum na fakture
  128. PHM v zahraničí a DPH
  129. Registracia DPH v Rakusku
  130. prechod zo stvrtrocneho platcu na mesacneho platcu DPH
  131. Zamestnanci a stravovanie
  132. Školenie DPH v TN,PN
  133. Rôzne druhy príjmov počas roka
  134. náklady na večierok
  135. Paušálne
  136. účtovanie stravných lístkov
  137. Predaj pozemku a dan
  138. výpomoc a úrad práce
  139. Zrážková daň - licenčný poplatok
  140. Odstúpenie zo združenia a prepísanie podielov
  141. Prenajom vozidla a uplatnenie DPH
  142. management fee
  143. bianko zmenka
  144. Alfa program
  145. Práca počas rodičovskej dovolenky v roku 2010
  146. Náklady na vymáhanie v zmluvných podmienkach
  147. Vratenie DPH z EU
  148. Dobropis bez DPH?
  149. Dovoz autobusu
  150. Vedenie účtovníctva baru
  151. konatel a nevlastne auto
  152. Nájomné platene FO občanovi EU - registracia
  153. účtovanie vrátenia prepravného na bankový účet
  154. cenne papiere
  155. postupenie zavazku
  156. Technické zhodnotenie
  157. Predaj auta vlastnej s.r.o.
  158. spotrebna dan z PHM
  159. blocky zo zahranicia
  160. Dohoda o vykonaní práce a daňové priznanie
  161. Súhrnný výkaz r. 2010
  162. náhrada škody - navýšenie bodového hodnotenia bolestného
  163. Dohoda o vysporiadaní záväzku
  164. dovoz motorky a štvorkolky z EU a DPH
  165. Minimálny príspevok zamestnanca za stravný lístok
  166. zmluva o poskytnutí služby
  167. DPH pri predaji nákl. auta
  168. Pokyn DR SR k určeniu miestnej príslušnosti pri DMV - 12/2009
  169. pevna linka
  170. Upozornenie drsr
  171. Prikazna zmluva - student
  172. Vydanie knihy vlastným nákladom
  173. elektronické mýto - účtovanie
  174. zalohova faktura
  175. účtovanie nenávratného fin. príspevku
  176. Zmena miesta podnikania!
  177. tovar použitý na opravu budovy
  178. Preúčtovanie platieb z roku 2008
  179. Prijaté faktúry
  180. Práca počas Vianočných sviatkov
  181. doprava v SR pre firmu v ČR
  182. Vklady a ZI z SKK na Eur.
  183. Zomrelý dochodca - SZČO
  184. nájomné
  185. vystavenie faktúry
  186. Obrat pre DPH a jednoduché účtovníctvo
  187. jednorázové odpísanie majetku
  188. Reklamacia faktury.
  189. Stále PHM
  190. Optimalizacia odvodov a dani pre konatelov
  191. Zaradenie majetku do skupiny
  192. Dobropis
  193. DPH-zaúčtovanie
  194. Rada zacinajucemu zivnostnikovy
  195. Reštaurácia
  196. Stravné v zahraničí
  197. dan z prijmu od 1.1.2010
  198. DPH-koeficient
  199. DPH a odpisy
  200. "milionárska dan" konatela
  201. Zrušenie nemeckej živnosti.
  202. Inventarizácia 2009
  203. presun finančných prostriedkov
  204. preradenie osobného auta
  205. odpisy
  206. nove auto
  207. Odpocet DPH na osobne auta.
  208. problem s fakturou a prijatou platbou
  209. vypis zo zbierky listin
  210. Vznik s.r.o.
  211. založenie sro
  212. náklady na auto
  213. faktúra za nájom
  214. dan a odpisy v omege
  215. Prenájom PC (server) a DPH
  216. Zacinajuci zivnostnik a najvyhodnejsie vedenie uctovnictva
  217. Novovzniknuta sro a uhrada dodavatelskych faktur z osobneho uctu konatela
  218. zamestnanec vyslany zo zahranicia a dan
  219. SZCO a evidencia jázd- výdavky?
  220. POSTUPY ÚČTOVANIA
  221. Odpisovanie nehnuteľnosti ktora nie je majetkom firmy
  222. HIM
  223. Preradenie auta do osobného vlastníctva
  224. DPH auta a odpisy
  225. prenájom garáže
  226. Ukončený súdny spor
  227. Účtovanie úhrady straty dcérskej spoločnosti
  228. prechod Sk na EUR-základné imanie
  229. kúpa pozemku
  230. DPH pri postúpení pohľadávky
  231. ZI
  232. Obrátená fakturáciá
  233. Platca DPH
  234. Ako zaúčtovať úroky podľa splátkového kalendára
  235. Vrátenie DPH z ČR
  236. Doprava z Číny
  237. daň z motorových štvorkolka a motocykel
  238. neuplatnenie DPH
  239. ČZD § 6 a § 8 a umorenie straty FO
  240. penažny dennik
  241. Stravné lístky na rok 2010
  242. Faktúra z EU od neplatcu DPH
  243. Vyska oslobodenia prijmu dochodcu pri Zmluve o dielo
  244. č. 311/2001 Z.z.
  245. zaciatocnik
  246. zmarená investícia a odvod DPH
  247. faktúra z Českej republiky
  248. zásoby
  249. kontokorentný úver
  250. cestovné náhrady a phm