1. spotreba PHM u podnikateľa (2 replies)
 2. Vratenie dane z urokov u manzelov (6 replies)
 3. Havarovaná Avia (4 replies)
 4. Sprepitné platené kartou a DPH (12 replies)
 5. Smrť SZČO a odpočítateľná položka (13 replies)
 6. predaj domu a DPH (9 replies)
 7. DPMV a ohlasovacia povinnosť (7 replies)
 8. zaúčtovanie vysporiadanie dane (4 replies)
 9. Ohlasovacia povinnost (10 replies)
 10. Daň z MV u špeciálnych vozidiel (0 replies)
 11. nezaplatená daň z MV od r.2005 za prívesný vozík (0 replies)
 12. Daň z predaja bytu v bezpodielovom vlastníctve (6 replies)
 13. Predčasné ukončenie leasingu (1 replies)
 14. Som platca DPH a co dalej? :( (2 replies)
 15. Daňové priznanie na rodicovskej dovolenke (11 replies)
 16. výpočet dane z príjmu 2009 (14 replies)
 17. účtovanie vratných obalov v PÚ sposob B (1 replies)
 18. zamestnanecká prémia (4 replies)
 19. Fa za opravu autá a poisťovňa (2 replies)
 20. poisťovňa (0 replies)
 21. Kurzy školenia - jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 22. dlhodobý hmotný majetok -vyradiť ??? (2 replies)
 23. DzMV určenie miestnej príslušnosti. (0 replies)
 24. uctovne obdobie otvorenie (10 replies)
 25. Termin na zaplatenie dane (2 replies)
 26. Prenajom a oznamovacia povinnost (2 replies)
 27. DPH na dovoz z Ciech (krajin EU) (12 replies)
 28. Treba podať DPzMV (2 replies)
 29. Omega - inventarizacia pokladne (0 replies)
 30. opakované dodania - vznik daňovej povinnosti od 1.1.2010 (0 replies)
 31. Koeficient a prevažne oslobodené činnosti (0 replies)
 32. Budova - predaj, zostatková cena... (1 replies)
 33. co mam napisat ako odvolavku v FA? (1 replies)
 34. poistenie motorového vozidla (2 replies)
 35. daňové priznanie (2 replies)
 36. Rozdiel zo zaokrúhlovania pri prechode na € (2 replies)
 37. Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti (6 replies)
 38. nedobytné pohľadávky, priamy odpis atd (0 replies)
 39. pohľadávky neodbytné...priamy odpis atd (5 replies)
 40. Názor skúsených účtovníkov (2 replies)
 41. opravná položka, účet 062 (1 replies)
 42. ktore odvody platit? (2 replies)
 43. nevyfakturovaný predaj (4 replies)
 44. Platba sukromnou kartou za tovar - ako uctovat? (8 replies)
 45. Odpis premlčaných pohľadávok do nákladov (3 replies)
 46. pausalne vydavky-faktura (4 replies)
 47. odpocet odvodov (8 replies)
 48. Daň z mot. vozidiel 2009 ťahač a náves (0 replies)
 49. sprostredkovanie poistenia PO a FO (0 replies)
 50. Odvody zaplatene dopredu - danovy naklad? (18 replies)
 51. RZZP (40 replies)
 52. danove priznanie z pozemkov (8 replies)
 53. Lízing- predpokladané ukončenie a daň z MV (5 replies)
 54. Dan z prijmu pri predaji nehnutelnosti (3 replies)
 55. paušalne výdavky (3 replies)
 56. Základné imanie-v EUR (4 replies)
 57. skončenie živnosti (4 replies)
 58. podanie daň priznania k dani z mot vozidiel (1 replies)
 59. otazka na Omegacov (1 replies)
 60. výdavky paušal (6 replies)
 61. ako vypocitat podiel? (3 replies)
 62. študent-dohoda (8 replies)
 63. zmluva - masérske služby (2 replies)
 64. Daňové priznanie za rok 2009 (4 replies)
 65. JÚ vs PÚ (1 replies)
 66. Vratenie DPH (2 replies)
 67. nevypl.mzda ani bonus (0 replies)
 68. Nezdaniteľná časť na daňovníka SZČO 2009 (2 replies)
 69. KP - zmeny 3/2009 (1 replies)
 70. uplatnenie nezd.časti základu dane 2009 (2 replies)
 71. Dátum vystavenia a dodania na faktúre (5 replies)
 72. Oznamovacia povinnosť (21 replies)
 73. DzMV nadobudnutie v roku 2008 a 2009 (4 replies)
 74. mam povinnost sa zaregistrovat §7 alebo nie? (2 replies)
 75. Celková hmotnosť vozidla (1 replies)
 76. potrebujeme poradit (2 replies)
 77. narok na nezdanitelnu cast na manzelku (2 replies)
 78. Opravné položky (1 replies)
 79. Subjekty - Kontrola DÚ v roku 2010 (1 replies)
 80. prenajom. (1 replies)
 81. DzMV zo zapozicaneho vozidla konatelom sro (1 replies)
 82. § 9 ods. 3 bezodplatné dodanie služby? (12 replies)
 83. DZMV prechod z firemného na súkromné v ten istý mesiac (2 replies)
 84. Nadmerný odpočet - platba od DÚ (9 replies)
 85. automobil v podnikaní (2 replies)
 86. Paušálne výdavky (8 replies)
 87. rok 2009 (5 replies)
 88. prenájom vozidla a DPH (1 replies)
 89. Dodanie tovaru s montážou v SR pre odberateľa z ČR (10 replies)
 90. Taxikár a DzMV (12 replies)
 91. Ukoncenie zivnosti + praca na plny uvazok (1 replies)
 92. Daň z nehnuteľností a výmera (10 replies)
 93. Do roku 2009 alebo 2010? (15 replies)
 94. Daň z peňazí poslaných zo zahraničia. (1 replies)
 95. DPMV A ODPISY (9 replies)
 96. povinnosť registrácie neplatiteľa DPH (4 replies)
 97. Nárok na daňový bonus u manžela, ktorý nemá trvalý pobyt v SR (1 replies)
 98. ako na Ročné zúčtovanie poraďte.. (2 replies)
 99. DP FO zivnost a zamestnanie (7 replies)
 100. ako zauctovat prijem za totalku (0 replies)
 101. zamestnanec, dohodár, szčo (18 replies)
 102. Spoluvlastnicky podiel? (2 replies)
 103. preprava do 3 krajin (0 replies)
 104. Faktúra 12/09 v paušálnych výdavkoch (2 replies)
 105. Sadzba dane za byt v Martine (4 replies)
 106. nezdaniteľná čiastka uplatnenie (1 replies)
 107. Rada ohľadom účtovníctva (2 replies)
 108. 2% daň (1 replies)
 109. Cestná daň na Škodu 1203 (9 replies)
 110. DPH v EU (0 replies)
 111. nezaplatené pohľadávky v roku 2009 a paušálne výdavky (9 replies)
 112. preplatok elektriny (3 replies)
 113. Služby 2009 refakturované v roku 2010 PU (1 replies)
 114. Účtovanie dobropisu v prípade straty balíka (0 replies)
 115. Odpis budovy a kolaudacia (1 replies)
 116. PROSIM O RADU: dohodar+szco a podanie DP (2 replies)
 117. pomoc - prepocet eur (1 replies)
 118. Cenová ponuka (3 replies)
 119. súkromné auto (2 replies)
 120. Podanie DP pri príjme pod 2012,85 € (4 replies)
 121. novela o DPH 2010 - poskytovanie reklamy na webových stránkach (0 replies)
 122. Chyby minulých rokov - 428? (0 replies)
 123. auto na leasing a odpisy, kde nájem (1 replies)
 124. Musím podať DP sám alebo môžem požiadať svojho zamestnávateľa (3 replies)
 125. daňová úľava........ (10 replies)
 126. ukončenie živnosti k 4.1.2010 (7 replies)
 127. dph a predaj kovového odpadu (28 replies)
 128. Poistené pohľadávky - ako zaúčtovať poistnú udalosť a úhradu poisťovne (85%)? (0 replies)
 129. Daňové priznanie občianskeho združenia :) (1 replies)
 130. nezdaniteľná čiastka dôchodca (39 replies)
 131. nakup tovaru v zahr. (2 replies)
 132. Vývoz tovaru (9 replies)
 133. chýbajúci predpis náhrady poist. (2 replies)
 134. Danove prizanie- vratenie zrazkovej dane (0 replies)
 135. Náležitosti účtovníctva (11 replies)
 136. Záloha do EU. (2 replies)
 137. oprava zaúčtovania (2 replies)
 138. Vratene faktury z r. 2007 - dobropis (6 replies)
 139. Spracovateľský poplatok (5 replies)
 140. normovaná spotreba phm (0 replies)
 141. Vrátenie dane z príjmu (0 replies)
 142. softver (1 replies)
 143. Daň z parcely pod bytovým domom (4 replies)
 144. T-Mobile a faktúra (4 replies)
 145. Doúčtovanie dane po daň.kontrole (1 replies)
 146. koeficient DPH - vyučtovanie (8 replies)
 147. Príves nie náves (2 replies)
 148. stroj - vstupna cena a deinstalcia pred. stroja (0 replies)
 149. cestná daň a leasing (2 replies)
 150. Daň z motorových vozidiel za r.2009 (6 replies)
 151. česká dialn.známka kúpená na Slovensku (1 replies)
 152. platba kartou inej osoby (36 replies)
 153. Prerušená živnosť (1 replies)
 154. oneskorená úhrada preddavkov na daň PO (4 replies)
 155. Nezisková organizácia (2 replies)
 156. preregistrovanie vozidla z N 1 na M 1 (0 replies)
 157. účtovanie nenávratného príspevku na cesty do práce (0 replies)
 158. podávať daňové priznanie? (5 replies)
 159. Zasoby na sklade a dan z prijmu (1 replies)
 160. registrácia DPH v inom členskom štáte (1 replies)
 161. Prenájom nehnuteľnosti a DPH (2 replies)
 162. PN po ukončení výplat dávok v nezamestnanosti (2 replies)
 163. Platby za prenájom bytu (1 replies)
 164. dobropisy za zdravotnú starostlivosť (1 replies)
 165. daňové nedoplatky (2 replies)
 166. PHM a DPH (4 replies)
 167. Nástup do práce po druhej RD (0 replies)
 168. nezdaniteľná čiastka (10 replies)
 169. Ochranná známka (1 replies)
 170. Pomoc-úver (3 replies)
 171. nakup tovaru v zahr. (0 replies)
 172. Depozitár cenných papierov (0 replies)
 173. Prerušenie živnosti a obnovenie (0 replies)
 174. uctovanie rezerv (1 replies)
 175. premena menovitej hodnoty akcie (0 replies)
 176. Ročné zúčtovanie dane (37 replies)
 177. Ako neprísť o daňový bonus...?! (8 replies)
 178. kupit ci dostat darom??? (3 replies)
 179. Daň z predaja akcií (2 replies)
 180. Náklady na inkasné konanie (5 replies)
 181. Kúpa auta (0 replies)
 182. obstaranie HIM r. 2009 - súrne prosím (7 replies)
 183. Cesty zabezpečované cudzím os., vozidlom (1 replies)
 184. odpočítanie DPH za december 2009 (7 replies)
 185. Vystavujem Faktúru ako platca DPH pre neplatcu DPH (4 replies)
 186. kupa ojazdeneho vozidla od nemeckeho obcana, musim odviest dan? (2 replies)
 187. Daň z MV -kto je daňovníkom? (2 replies)
 188. Opravné položky k pohladávkam (9 replies)
 189. DPH - 31.12.2009 (2 replies)
 190. Výstava v členskom štáte EÚ (3 replies)
 191. Pomerné opdčítanie DPH (1 replies)
 192. Ťahač (2 replies)
 193. VYPLNENIE DAŇ.PRIZNANIA (1 replies)
 194. spotrebna dan zo zemneho plynu (0 replies)
 195. Dátum dodania služby (12 replies)
 196. odpis záväzku (2 replies)
 197. odpisy v PU, ak auto zaradim v 12/2009? (2 replies)
 198. Auto kolegu (10 replies)
 199. Lizing - držiteľ osvedčenia (16 replies)
 200. delenie príjmu medzi manželmi (6 replies)
 201. pohladavky a zavazky v pod. ucte, kedy podliehaju dani? (1 replies)
 202. Faktúra za služby z Čiech (8 replies)
 203. Vrátenie stroja v reklamácii a odpisy (1 replies)
 204. Predaj bytu v podielovom spoluvlastnictve a dan z prijmu (4 replies)
 205. kupa autobusu z rakuska, treba samozdanit? (1 replies)
 206. samozdanenie služieb z EU (1 replies)
 207. dodatočné DP DPH (1 replies)
 208. Registracia DPH pri predaji sluzieb cez internet (7 replies)
 209. nové priznanie DPH pl. od 1.1.2010 (16 replies)
 210. faktury od UK maloobchodnika (1 replies)
 211. účtovanie kúpnej zmluvy (8 replies)
 212. ako sa da dat dotacia do pokladne v pod. u.? (2 replies)
 213. Prenajom nehnuteľnosti (1 replies)
 214. Zlý dátum dodania na faktúre (7 replies)
 215. preprava ako služba do EU (4 replies)
 216. Pomerná časť nájomné do nákladov u SZČO (0 replies)
 217. Daň z nehnuteľností pri nadstavbe (1 replies)
 218. nestastna preprava osob (11 replies)
 219. DPH za 07/2009 az 12/2009 (8 replies)
 220. Daňový bonus na manželkinu dcéru (5 replies)
 221. Daň z nehnuteľ. - keď na výpise k katastra nie je rozloha domu (5 replies)
 222. Zle zaúčtované DPH (1 replies)
 223. Prefakturácia nákladov na analýzu do zahraničia s DPH alebo bez (2 replies)
 224. Výška daňového bonusu a ŽM za rok 2009 (1 replies)
 225. Odpočet z FA za služby (4 replies)
 226. Dan z prijmu, potvrdenie o prijme (13 replies)
 227. Kedy samozdaniť? (9 replies)
 228. Zrazkova dan/softwer Nemecko (0 replies)
 229. predaj akcií (3 replies)
 230. PHM pred zaradením do užívania (1 replies)
 231. oprava DPH (56 replies)
 232. služby do EU a daňové priznanie (3 replies)
 233. faktúra od platcu DPH neplatcovi DPH,pomoc! (3 replies)
 234. Náklady súvisiace s uverom na obsrt. nehnutelnosti (0 replies)
 235. Paušálna náhrada a spotreba PL (4 replies)
 236. Nesplnenie oznamovacej povinnosti pri dani z bytov (zmena vlastnikov) (2 replies)
 237. Nadobúdanie tovaru z iného členského štátu (0 replies)
 238. pokladníčný blok z poľska (pohoda) (2 replies)
 239. Daňový bonus (5 replies)
 240. Spotrebná daň a DPH - dovoz tabaku (9 replies)
 241. Daňové priznanie (22 replies)
 242. Dodatočné DP DPH (1 replies)
 243. Daňové priznanie (6 replies)
 244. Odpočet DPH z bločkov v inom štvrťroku (38 replies)
 245. Paušálne výdavky (79 replies)
 246. Priemerný zárobok živnostníka (7 replies)
 247. Záručné servis. práce v štátoch EU (11 replies)
 248. štátny rozpočet 2010 (1 replies)
 249. poznámky k účtovnej závierke 2009 (11 replies)
 250. Tovary zo zahranicia a DPH (0 replies)