1. Ako vypisat dodatocne DPH (5 replies)
 2. Dochodca a príjem zrazený podľa § 43 (4 replies)
 3. Neodpísané vozidlo a jeho predaj (9 replies)
 4. RZZP a zrážková daň (2 replies)
 5. Zníženie straty... (10 replies)
 6. zučt.-poistenie zodpovednosti za skodu (12 replies)
 7. projekt na poskytnutie dotácie (1 replies)
 8. Účtovné odpisy (5 replies)
 9. Paušálne výdavky a dotácia z UP (5 replies)
 10. Uplatňovanie stravného u FO (14 replies)
 11. Prenájom nebytových priestorov (1 replies)
 12. 2 x uhradená VFA (3 replies)
 13. zrušenie DDS-ky, potvrdenie o príjmoch r.09?? (3 replies)
 14. Čerpanie dotácie (2 replies)
 15. Priečelie v maloobchodnej predajni (2 replies)
 16. danove priznanie (22 replies)
 17. Daňové priznanie a materská (2 replies)
 18. Študent a prijem z dohody (2 replies)
 19. danove priznanie (4 replies)
 20. Čo všetko je potrebné ku koncoročnej uzávierke? (1 replies)
 21. DPH za služby EU - fa. neskoro (2 replies)
 22. závislá činnosť + živnosť (3 replies)
 23. zalozenie a vznik s.r.o. (2 replies)
 24. Preddavky na dan (0 replies)
 25. prenájom nehnuteľnosti - účtovanie (0 replies)
 26. prenájom nebytových priestorov (0 replies)
 27. DPH - služby zo SR fakturované členom EU (3 replies)
 28. Nárok na odpočítanie DPH v 1/2010 z faktúry za obdobie 6/09 (2 replies)
 29. Poistenie auta (3 replies)
 30. leasing auta (2 replies)
 31. Dobropis (1 replies)
 32. odpisy (9 replies)
 33. Kontrola DP typu A (5 replies)
 34. dobropis v daňovom priznaní DPH (9 replies)
 35. Daňová evidencia (2 replies)
 36. registrácia v zahraničí (0 replies)
 37. Vratenie daňoveho preplatku (8 replies)
 38. Príspevok za opatrovanie (0 replies)
 39. deň zdaniteľného plnenia dodávka z EU (3 replies)
 40. Opakované zdaniteľné plnenie (1 replies)
 41. Daňové priznanie SZČO a životné poistenie (3 replies)
 42. Predaj bytu - zdanenie (5 replies)
 43. TYP A dôchodca (1 replies)
 44. daň z úrokov na účte a daňové priznanie (5 replies)
 45. Úhrada faktúry kartou (2 replies)
 46. Výhra-Preteky gazdovských koní (1 replies)
 47. DP typu A (6 replies)
 48. Notebook od FO (4 replies)
 49. Formular W-8BEN (USA) (2 replies)
 50. Prerušenie živnosti a odpisy automobilu (0 replies)
 51. odpis na manželku dôchodkyňu (0 replies)
 52. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 53. NČ na manželku dôchodkyňu (13 replies)
 54. ročné zúčtovanie dane z príjmu (3 replies)
 55. automobil (8 replies)
 56. Ukončenie živnosti a predaj hnuteľných vecí (2 replies)
 57. Jednoduché účtovníctvo (22 replies)
 58. účtovanie leasingu (1 replies)
 59. danove priznanie pre zivnostnika, prosim pomoc (19 replies)
 60. Výkazy k DP pre občianske združenie (2 replies)
 61. NCZD (5 replies)
 62. JU-SZČO-odvody (17 replies)
 63. daň z finančného obratu v PÚ (9 replies)
 64. 80% paušál PHM (38 replies)
 65. Poraďte, prosím - zúčtovanie dane z príjmu FO (2 replies)
 66. Prenájom budovy, zdanitelné plnenie (2 replies)
 67. prenájom auta z českej republiky od fyzickej osoby (4 replies)
 68. Paušálne výdavky a DPH podľa par. 7a (1 replies)
 69. Nakup tovaru v obchode z ineho statu EU (2 replies)
 70. sociálne odvody (48 replies)
 71. Kúpa auta na podnikanie (7 replies)
 72. Daňové priznanie živnostníka - ak nemal žiadne príjmy za celý rok, len výdavky (0 replies)
 73. DP - poberatel ciastocneho invalidneho dochodku (12 replies)
 74. Faktúra? (10 replies)
 75. Bilančná hodnota - čo to je ? (11 replies)
 76. mzda konateľa (1 replies)
 77. Podanie DP-s.r.o. (2 replies)
 78. Uhrada PHM fakturov (0 replies)
 79. rodné číslo v českom DP (0 replies)
 80. České DP, r.11 (číslo PASU) (0 replies)
 81. DP podané aj na Slovensku, aj v Čechách (1 replies)
 82. vystavenie fa do čiech pre neplatcu dph (12 replies)
 83. daňový bonus - spätne uznaná invalidita (0 replies)
 84. SZČO PN+Príjem (28 replies)
 85. Záloha na materiál v JU (3 replies)
 86. OC malotraktor (2 replies)
 87. ročné zúčtovanie dane zo ZČ 2009 (1 replies)
 88. Oznamovacia povinnosť o prenajímaní (4 replies)
 89. Preplatok RZZP2008 v daňovom priznaní za r.2009 (10 replies)
 90. Zľava za diaľničné známky (2 replies)
 91. Záloha - platobná karta, 314 - 261 ? (0 replies)
 92. zrusenie,zalozenie zivnosti, naklady v obdobi nezivnosti (0 replies)
 93. živnostník - stravné lístky (4 replies)
 94. Začiatky podnikania s účtovníckymi službami (5 replies)
 95. Predaj auta z majetku (5 replies)
 96. Danove priznanie za rok 2009 (3 replies)
 97. Komis (3 replies)
 98. Tlaciva k uct.zavierke PO (38 replies)
 99. účtovanie DPH (5 replies)
 100. Ukazovatele podniku (2 replies)
 101. Vrátený preplatok (0 replies)
 102. Príjem vo Fínsku a daňové priznanie u nás (0 replies)
 103. poplatok za komunalny odpad pozadu (0 replies)
 104. Študenti a daňové priznanie (4 replies)
 105. cestovné náhrady - živnostník (10 replies)
 106. Služby z 3.krajín (1 replies)
 107. daňová povinnosť pri opakovaných dodaniach (1 replies)
 108. Stravné lístky SZČO JÚ hečer-hela (16 replies)
 109. DAňové priznanie - predčasný dôchodca - mám uvádzať dôchodok na DP? (7 replies)
 110. účet 326 a stravné lístky (2 replies)
 111. Španielsko - vyňatie alebo zápočet (4 replies)
 112. Dan z prijmu pri predaji nehnutelnosti (0 replies)
 113. Daňový bonus (2 replies)
 114. príjem ČR (4 replies)
 115. oprava uveru (3 replies)
 116. úhrada došlého dobropisu (5 replies)
 117. opakované dodanie služby (1 replies)
 118. Zamestnanecká opäť (12 replies)
 119. riadok 810 (5 replies)
 120. sprostredkovateľ úverov-provízia (0 replies)
 121. odpis na manželku dôchodkyňu (4 replies)
 122. Staré pohľadávky v JÚ (3 replies)
 123. Vratene odvody zo SP v JU (1 replies)
 124. Reprodukcna obstaravacia cena - zdokladovanie (1 replies)
 125. Kedy podávať DP a nezdanitená suma (0 replies)
 126. SZČO a daňový bonus (2 replies)
 127. daňové priznanie zamestnanec + SZČO - nezdaniteľná časť (5 replies)
 128. kaderníčka (10 replies)
 129. Neplatca DPH - doklad k prijatej platbe? (6 replies)
 130. Faktúra (0 replies)
 131. surne (0 replies)
 132. Socialna poisťona (2 replies)
 133. odpis automobilu na lízing (0 replies)
 134. vznik daňovej povinnosti (2 replies)
 135. predaj nehnutelnosti a dan s primu (4 replies)
 136. daň z príjmu FO - DP typ A (1 replies)
 137. Finančný dar (0 replies)
 138. Daňové priznanie k DPH (6 replies)
 139. Odpisovanie auta (3 replies)
 140. kúpa nehnuteľnosti (4 replies)
 141. prenajom unimobunky (3 replies)
 142. DPFO B (zamestnanec+szčo) (22 replies)
 143. prenájom časti nehnuteľnosti (6 replies)
 144. Ako podať žiadosť o výpočet daní z príjmov? (4 replies)
 145. Prijatý dobropis v Pohode (2 replies)
 146. Dobropisy, bonusy, skontá, rabaty a ostatné Opravy základu dane vo vzťahu k dph a iné (0 replies)
 147. Danové priznanie (3 replies)
 148. Daň z príimu pri následnom predaji daru (2 replies)
 149. vratenie dane (5 replies)
 150. vyplnené priznanie A -kontrola (3 replies)
 151. Časť leasingovej splátky spárovaná s poistným plnením (3 replies)
 152. Murárstvo a paušál 60%? (13 replies)
 153. vyhotovenie dokladu - dobropis (8 replies)
 154. danove priznanie2009 FO -A (5 replies)
 155. 80 % PHM a DPH od 01.01.2010 (48 replies)
 156. stravné-novela zák.222/2004 (8 replies)
 157. Združenie FO a zdaňovanie príjmov (3 replies)
 158. ročne zuctovanie dani (4 replies)
 159. oneskorene došlá FA (21 replies)
 160. dohoda o vykonaní práce vs. daňové priznanie (2 replies)
 161. Prefakturácia zálohových platieb (0 replies)
 162. podnikání na živnostenský list v ČR (0 replies)
 163. Zúčtovanie dph (3 replies)
 164. NDS - potvrdenie o prijatí platby, faktúra (1 replies)
 165. 40% alebo 60% ? (26 replies)
 166. Upravené daňové (0 replies)
 167. Konateľská odmena a daňové priznanie B (3 replies)
 168. Odstupne (21 replies)
 169. prepočet majetku a záväzkov v CM od r.2009 (0 replies)
 170. zamestnanie len v CR (2 replies)
 171. daň v ČR a na Slovensku (1 replies)
 172. FAKTURA DO SRBSKA - DODANIE, DPH (14 replies)
 173. PHM nakupene v CR, kam v danovom priznani (2 replies)
 174. prosim o pomoc pri vyplneni DP na drsr.sk (1 replies)
 175. DP za dôchodcu a odpoč.časť na daňovníka (8 replies)
 176. DPH a splatka leasingu (2 replies)
 177. Uhrada faktury (0 replies)
 178. Nezdaniteľ.časť na manželku (6 replies)
 179. vyuctovanie cestakov (0 replies)
 180. SURNE:Cestovne nahrady!!! (6 replies)
 181. Autoalarm a vstupná cena auta (3 replies)
 182. ubytovanie a DPH (1 replies)
 183. Zahraničný tovar na sklade (3 replies)
 184. Došlá FA z roku 2009 (9 replies)
 185. záloha (0 replies)
 186. Príjem reprezentanta (0 replies)
 187. FA za stravu neplatcovi DPH (2 replies)
 188. Vystavenie faktury (0 replies)
 189. Leasing v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 190. Vystavenie faktury (2 replies)
 191. faktúra z minulého roku (2 replies)
 192. krátenie stravného (22 replies)
 193. Nárok na daňový bonus (11 replies)
 194. 2 x DP - odp.položka na daňovníka (5 replies)
 195. Služba z EU 2010 (3 replies)
 196. oprava kamionu (5 replies)
 197. Odpis majetku (3 replies)
 198. prechod z JU na pausalne vydavky (9 replies)
 199. Daň z príjmu zo zahraničia - Rakúsko (0 replies)
 200. Nerozd.zisk minulých rokov (5 replies)
 201. Lekársky kongres (2 replies)
 202. preplatky z ročného zúčtovania dane (1 replies)
 203. živnosť v Rakúsku vs. daň.priznanie v SK (51 replies)
 204. Pozastavenie prevádzkovania živnosti (0 replies)
 205. Plátca DPH a leasing (0 replies)
 206. Súkromný účet nahlásený na DÚ (1 replies)
 207. daňové priznanie A (2 replies)
 208. Aký software??? (5 replies)
 209. dôchodcovia a príjmy z prenájmu (13 replies)
 210. poplatok - predčasné splatenie úveru (0 replies)
 211. Záloha a jej vyučtovanie (9 replies)
 212. Kúpa auta na AutoKredit - uz ciastocne splatene auto (9 replies)
 213. PZP (0 replies)
 214. Odvody (1 replies)
 215. prevod živnosti na s.r.o. (0 replies)
 216. osobný asistent (30 replies)
 217. ako vyplnit prispevky na DDS v DP A (1 replies)
 218. uzávierka z ERP - ako zaúčtovať do peňažného denníka (1 replies)
 219. uhrada fa zo sukromneho uctu (3 replies)
 220. odpisové skupiny (2 replies)
 221. DP A kontrola (0 replies)
 222. Paušálne výdaje za rok 2009 - neúplný rok (2 replies)
 223. Tlačivá k spotrebnej dani z liehu a podávanie tlačív (0 replies)
 224. zisk+pov.prídel do RF (3 replies)
 225. účtovanie DPH /povinnosť/ pri nájme (3 replies)
 226. zlikvidovanie dodávatel.záväzkov (2 replies)
 227. faktúra ktorá nie je v účtovníctve (7 replies)
 228. Názov dodávateľa a IČO nie sú zhodné (3 replies)
 229. Prijatá služba z Číny (0 replies)
 230. účet 569, alebo ako účtovať spreneveru? (7 replies)
 231. Plat začínajúcej účtovníčky (18 replies)
 232. Spriaznená osoba (0 replies)
 233. dan z darov ? (0 replies)
 234. Rezivo-palety-účtovanie (5 replies)
 235. Kompenzacia - najom a prestavba (5 replies)
 236. Faktúra od T-Mobile a DPH (4 replies)
 237. mýto (4 replies)
 238. výkaz o majetku - zásob (1 replies)
 239. materská-životná poistka uplatnenie (3 replies)
 240. Štátna dotácia (13 replies)
 241. DPH z odmeny exekútora (1 replies)
 242. Paušálne výdavky a strata (10 replies)
 243. zaradenie budovy do používania (9 replies)
 244. suhrnny vykaz (3 replies)
 245. obstaranie DHM - áno alebo nie (2 replies)
 246. pomoc pri vyplneni DP A zamestnanie a dohoda (0 replies)
 247. Výmena okien (3 replies)
 248. zaokruhľovanie DP a výkazov (4 replies)
 249. Služby do zahraničia v DP (3 replies)
 250. Kontrola výpočtu mzdy s náhradami (3 replies)