PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Vystavena Fa do zahranicia
 2. konkrétny prípad na čo sme zabudli
 3. oprava zostatku na účte
 4. oprava zostatku na účte
 5. Čo je výhodnejšie.?
 6. Družstevný byt
 7. zaťaženie-stupňovitý bonus mesačný
 8. Odpisy meracieho stroja
 9. Dotácia z ÚPSVaR
 10. zdanenie pohladavok
 11. Kúpa auta
 12. Kupa podielu v s.r.o.
 13. Odpocitatelne vydavky pri predaji domu
 14. Prechod na platcu DPH
 15. sklad - znehodnoteny tovar
 16. Nárok na odpočet pred registráciou
 17. Spotreba PHL- žeriav
 18. zápočet pohľadáviek a záväzkov v PU
 19. Firma v konkurze - dobropis
 20. Prebratie lízingu od občana a DPH
 21. Úroky na účte
 22. Náklady súvisiace s obstaraním
 23. Prenájom a DPH
 24. SZCO vyuctovanie zahr.prac.cesty
 25. Dobrovoľný platca DPH a odpočet DPH na vozidlo N1
 26. Účtovanie v cudzej mene
 27. Zrazkova dan
 28. Pokladničné doklady
 29. Ukončenie živnosti SZČO - prechod na FO
 30. vratka DPH
 31. Investicne zlato
 32. PHM z banky
 33. Daňový bonus
 34. Podnajom do nakladov
 35. nesprávne zostatky v salde
 36. účtovanie DPH u neplatcu DPH
 37. vystavená faktúra do USA
 38. Opravná položka k pohľadávke
 39. zle vypočítané odpisy
 40. ročný odpis budovy
 41. Zápočtový list
 42. Otázky a odpovede DRSR a iných inštitúcií - miestne, spotrebné dane, clo, poplatky
 43. Pokuta za preťaženie - ako preplatiť zamestnancovi?
 44. prechod z paušálu na PÚ
 45. účtovanie auta kúpeného v zahraničí
 46. Darovacia zmluva
 47. Otázky a odpovede DRSR - jednoduché účtovníctvo
 48. Otázky a odpovede DRSR - podvojné účtovníctvo
 49. uctovanie zalohovych faktur
 50. DPH pri službách vrámci EU
 51. Účtovanie cestovných náhrad
 52. Refakturácia služieb
 53. Prispevok na kupu automobilu pre 50% invalida
 54. clo na solárne kolektory
 55. Nedaňový výdavok?
 56. tovar dodaný s inštaláciou alebo s montážou
 57. odvody
 58. Dohoda o pracovnej činnosti a úrad práce
 59. 2% dane z príjmu
 60. Vysledok RZZP 2008 - preplatok
 61. Časté oneskorené fa z Čiech
 62. Účtové triedy 8 a 9- vnútropodnikové účtovaníctvo
 63. Poštovné a 10% DPH?
 64. prevod podielu
 65. Otázky a odpovede DRSR - daň z pridanej hodnoty
 66. Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu
 67. Dátum dodania na predfaktúre
 68. Inventúra zásob - termín
 69. Ako zaúčtovať
 70. Dobrovoľný platca DPH
 71. sociálny fonad
 72. Lízing - časové rozlíšenie
 73. Pokuta???
 74. Predfaktura
 75. spotreba materialu a skolenie
 76. Dovoz tovaru z EU
 77. Odvody do ZP z príjmu z predaja majetku ?
 78. Nespravne platene DPH, co robit?
 79. Kedy sa vyplaca preplatok DPH?
 80. neskoré vystavenie faktúry
 81. Telefonne poplatky
 82. Vloženie majetku do podnikania
 83. Dodanie tovaru s montážou a DPH
 84. faktúra za šrot vystavená v januári
 85. zahraničná služobná cesta a dan
 86. 20 rokov po a stále postavené na hlavu
 87. BU - účtovanie
 88. INFO OHLADNE JU pre zivnostnika
 89. kupa majetku - motorky od sukr osoby
 90. Aký nákladový účet ?
 91. Č.účtu
 92. § 32 zák. o správe daní a poplatkov
 93. odvod do ZP za minuly rok
 94. reklamné zariadenia
 95. dar pre ústav
 96. Jednoduché účty a sociálny fond
 97. individuálne zdravotné poistenie cudzincov
 98. Aký príjem nezdaňujem?
 99. Ako vypočítať daň z prijmu a odvody do SP a ZP?
 100. Zmluva o dielo
 101. Fa do Holandska
 102. členský príspevok
 103. zverejnenie výkazov v diplomovej práci
 104. § 5 ods. 1 zakona č 105/2004 vypočet dane z liehu
 105. štátny zamestnanec + živnostník
 106. Colný úrad
 107. ako vystaviť vnútropodnikovú faktúru?
 108. Nárok na odstupné
 109. Náklady - platba za internet v ČR a iné otázniky
 110. číselný rad faktúr
 111. nahodenie stratených FA
 112. Zlúčenie s.r.o.
 113. ukoncenie studia,dobrovolne nezamestnany a dan
 114. zrýchlený odpis
 115. účet 343
 116. Kúpa notebooku
 117. inventarizačný rozdiel
 118. USA+Čína - nákup cez Ebay - daň a clo
 119. TICHY SPOLOCNIK KEDY SA VYPLACA PODIEL NA ZISKU?????
 120. Nemocenske od dvoch zamestnavatelov
 121. Predaj odpisaneho auta.
 122. nevymožitelné platby faktur
 123. súkromné auto pre firemné účely
 124. účet 121
 125. česká firma s CZ DIČ aj SK DIČ
 126. Hudba ako živnosť?
 127. Max. hodnota stravného lístka u živnostníka?
 128. Ako vyrátať a zaúčtovať kurzové rozdiely z pokladne v cudzej mene?
 129. Sledovanie obratu
 130. Poukážky pre klientov.
 131. zrážková daň za poradensku činnosť
 132. poistné za zamestnanca
 133. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
 134. zlava pri kúpe PHM
 135. Prenájom-zaúčtovanie
 136. Vydieraci z basne-portal.sk sa ucia od statu.
 137. Televizor ako vyhra
 138. ukončenie lizingu a predaj vozidla
 139. Paušálna náhrada za súkromné auto, ktoré je na leasing
 140. Čerpanie socialneho fondu
 141. inzercia
 142. Podnikatelsky ucet
 143. Kratkodoby majetok
 144. Učtovanie v hospodárskom roku - výhody/nevýhody
 145. nájomná zmluva
 146. Účetní kurz pro přepočet
 147. Preplatenie casti faktury
 148. material nakúpeny v HU a použitý v HU
 149. reklamácia faktúry
 150. Odpis PZP
 151. Tlaciaren a napln
 152. Výnosy z dotácií pri RO
 153. Odškodne
 154. Úhrada faktúry zo súkromného účtu
 155. faktúra za opravu do Talianska
 156. Nájom nehnuteľnosti a DPH
 157. Dan z nehnutelnosti a moja povinnost voci Mestsk. Uradu
 158. Pracujúci dôchodca
 159. Sprostredkovanie resp. dobropis a DPH
 160. Sponzorstvo a DPH
 161. Jubilejné odmeny
 162. dodávateľský úver-úrok
 163. odpocet DPH pri registracii §55
 164. Hranica na prihlásenie platcu DPH
 165. Ako zaúčtovať zaplatenú DPH v JU
 166. Daň z prijmu FO rocne zuctovanie §7
 167. Daň z príjmu FO
 168. M1 kúpene zo zahran., DPH???
 169. Výdavky (náklady) na spotrebované PHL - výklad DR SR
 170. rozšírené spôsoby uplatňovanie PHM
 171. nesplnenie oznamovacej povinnosti
 172. Odpis budovy pri tech.zhodnotení
 173. kávovar
 174. Daňové a účtovné odpisy
 175. výstavba výrobnej haly
 176. faktúra za šrot
 177. Zriaďovacie náklady po novom
 178. Rozdelenie HV
 179. Odpis auta pri neukončenom roku
 180. Prevod majetku zo živnosti do s.r.o.
 181. Nedaňový príjem - PU
 182. žiadosť o odpustenie pokuty SOI
 183. Zahraničná pracovná cesta.
 184. Tovar alebo služba ?
 185. Prechod na PU
 186. prevedenie majetku z zivnostnika na sro,zrusenie zivnosti,problem s uctovnictvom?
 187. Vozidlo na živnosť v s.r.o. Co s tym?
 188. Zdravotný preukaz - kde zaúčtovať ?
 189. Uplatnenie nákladov minulých období
 190. Metodický pokyn DR SR k vývozu tovaru a služieb
 191. Výdavok OZD?
 192. MUSIA poštové výdavky do účtovníctva ?
 193. Dovoz ojazdeneho auta M1 z CR
 194. softvér
 195. prenájom prenajatej nehnuteľnosti
 196. Zaradenie auta do podnikania, odpisy...
 197. nehmotný majetok
 198. Cena zásob
 199. daň z príjmu - uplatnenie splatenia úverov do výdavkov
 200. evidencia príjmu a výdaja liehu
 201. Finančný leasing s odkupnou hodnotou 0 €
 202. Preplatok na plyne
 203. Je to intrakomunitarne dodanie tovaru? zlozite..
 204. Firemná večera
 205. Vysúdené odškodné...
 206. prerusenie odpisov v JU
 207. Zdaňovanie príjmov z prenájmu v RO
 208. FAKTURÁCIA A DPH
 209. účtovné výkazy platné pre rok 2009 v exceli a anglictine
 210. Registračná pokladňa -uzávierky
 211. Predaj cd
 212. Platba stravným lístkom
 213. Mimoriadna účtovná závierka
 214. prenájom vozidla a DPH
 215. Doba na uhradenie nadmerneho odpoctu DPH danovym uradom
 216. súkromný účet
 217. cestná daň a zmena ŠPZ
 218. dohodar a skolenie
 219. Smernice
 220. Poistná údalosť-príjem
 221. nákup tovaru od platcu dph z iného čl.št.EU/PL/ neplatcom dph v SR
 222. mikulášske darčeky pre zamestnancov
 223. kapela a vydanie faktury
 224. RZZP-preplatok
 225. Daň z príjmu a príspevok pre SZČO od úradu práce
 226. Doklad v hotovosti a odpočet DPH
 227. Súrne-nový účet
 228. Zrusenie zivnosti, narok na pausalne vydavky?
 229. DPH z prijatého preddavku
 230. bankový účet
 231. Správna faktúra
 232. Obchodovanie na burze s cennými papierami
 233. Stravné lístky
 234. Auto a podnikanie = chaos
 235. Pokuta od DU .
 236. aký je to výdavok?
 237. súdny znalec,resp.poradca?
 238. nezamestnany a a pn
 239. Kurzové rozdiely a prechod na euro
 240. odoslaná faktúra
 241. Zaúčtovanie pro forma faktúry
 242. účtovné doklady v angličtine
 243. nakup PHM spolocnostou kt. nevlastni vozidlo
 244. Spotreba paliva
 245. Dodanie tovaru Slovensko, faktúra Česká republika
 246. Rozbilo sa - zaúčtovanie
 247. Vystavená Fa-PPD originál alebo kópia?
 248. uhrada fa v hotovosti
 249. mandatna zmluva
 250. Investičná réžia