1. zamestnanecká prémia (31 replies)
 2. Neplatca DPH a faktúry (5 replies)
 3. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 4. surne - pocitanie marze (2 replies)
 5. vrátenie DPH na stroj pri registrácii - prelomy rokov (0 replies)
 6. daňové priznanie PO (1 replies)
 7. Mýto platené kartou (7 replies)
 8. SZČO - PN - stravné (0 replies)
 9. prijem § 5 + prijem z man. zmluvy aky typ DP? (0 replies)
 10. Paušálne výdavky (9 replies)
 11. reklamacia mobilu z i:bazaru (0 replies)
 12. odpočítatelná položka na manželku??? (20 replies)
 13. potvrdenie o príjmoch (3 replies)
 14. zivotne poistenie (3 replies)
 15. likvidácia s.r.o. (7 replies)
 16. Celý rok som neuvádzal DIČ na fakturách. (5 replies)
 17. príležitostný príjem (0 replies)
 18. Súvaha r. 2009 MRP multiverzia (1 replies)
 19. nevyplatená mzda (12 replies)
 20. JÚ neziskovky - OZ (17 replies)
 21. zdaňovanie služieb (1 replies)
 22. tovar (0 replies)
 23. poplatky za účet v banke (8 replies)
 24. Výkaz majetku a záväzkov (10 replies)
 25. Dobropis k úrokom z omeškania (0 replies)
 26. Daňové priznanie - dotácia z ÚP (30 replies)
 27. Nákup pozemku za 1,- EUR (1 replies)
 28. tlačivo DPH 2010 (0 replies)
 29. min.zaklad RZZP (1 replies)
 30. Rezervy (3 replies)
 31. DNM, ktorý nemá byť DNM (1 replies)
 32. zamestnanecka premia (1 replies)
 33. úhrada faktúry (2 replies)
 34. Ako účtovať zvieratá v zásobach v PU (2 replies)
 35. nedostupnosť www.drsr.sk? (29 replies)
 36. Uctovanie vyroby a tazby kamena (0 replies)
 37. 314 - záloha, ako zlikvidovať? (4 replies)
 38. poisťovacia činnosť (7 replies)
 39. Zrušenie DDS a prípadné dodanenie (1 replies)
 40. Koeficient inflácie (5 replies)
 41. Mesačné daňové odpisy (4 replies)
 42. kamerový systém (5 replies)
 43. český a slovenský zamestnávatel (4 replies)
 44. živnosť a HPP (11 replies)
 45. Dôchodca-práca na dohodu a vrátenie dane z úrokov na VK (0 replies)
 46. DZP §17 ods.29 (7 replies)
 47. DPH po 01.01.2010 (4 replies)
 48. Dobropisy (9 replies)
 49. Spôsobená škoda -rozbitie výkladov! (0 replies)
 50. Zaplatené poistné (1 replies)
 51. Podklad k inventúre DM a KM a inventárny súpis (2 replies)
 52. refakturácia nákladov za minule roky (0 replies)
 53. Správa práv (1 replies)
 54. Faktúra od "leasingovky" - zmluvná pokuta (7 replies)
 55. Rezerva (36 replies)
 56. zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (0 replies)
 57. sklad & JU, prechod do dalsieho roka (2 replies)
 58. Predaj OA a a zákon o dph od 1.1.10 (3 replies)
 59. Odpisová skupina - diamantová fréza (0 replies)
 60. ročné zúčtovanie preddavkov (10 replies)
 61. POZNÁMKY r. 2009 (11 replies)
 62. Opatrovateľka (291 replies)
 63. Dôchodca-spätne priznaný dôchodok (0 replies)
 64. Recyklačný fond (0 replies)
 65. Daňová kontrola za účelom zisťovania (4 replies)
 66. Zamestnanec a prispevok na udrzbu odevov (0 replies)
 67. Obratový bonus (2 replies)
 68. koncesionárske poplatky (5 replies)
 69. majetkove priznanie (11 replies)
 70. zdaniteľné plnenie (4 replies)
 71. Daň z MV a súkromné vozidlo (5 replies)
 72. VRÁTENIE OSOBNÉHO VKLADU PODNIKATEĽA (8 replies)
 73. dôchodca-živnostník (2 replies)
 74. Prijatie nepeňažného daru v 2009 (4 replies)
 75. Dovoz tovaru z krajín EU a povinnosti s tým spojené (4 replies)
 76. Danove priznanie-materska+prenajom bytu (8 replies)
 77. Darovanie neodpísanej budovy (4 replies)
 78. Pokuta zo SOI (6 replies)
 79. dotacia z UP (12 replies)
 80. Prihlasenie do socialnej poistovne (3 replies)
 81. PZP-zauctovanie v JU (10 replies)
 82. vedenie účtovníctva (35 replies)
 83. Zriaďovacie výdavky (28 replies)
 84. súhrnný výkaz (13 replies)
 85. Daňové priznanie-daňový bónus (14 replies)
 86. Súhrnný výkaz DPH podaný elektronicky (603 replies)
 87. predaj rozostavanej garáže (0 replies)
 88. Výkazy k jednoduchému účtovníctvu za rok 2009 (3 replies)
 89. Preradenie budovy do podnikania (5 replies)
 90. blízka osoba - PO a FO (0 replies)
 91. Zálohová faktúra u právn.osoby (7 replies)
 92. Invalidný, alebo starobný dôchodca a DP 2009 (3 replies)
 93. Vystavenie faktúru za prenájom účtu (1 replies)
 94. Materiál alebo réžia? (2 replies)
 95. preplatenie vydavkov na služ.cestu (4 replies)
 96. Daň z príjmu - zrušenie životnej poistky (2 replies)
 97. obrat pre účely DPH (1 replies)
 98. Rizové pohľadávky a opravné položky. (0 replies)
 99. Podklady na zauctovanie miezd (0 replies)
 100. dve živnosti (0 replies)
 101. cestovné poistenie (2 replies)
 102. Prerušenie živnosti a prenájom bytu (0 replies)
 103. údaje na faktúre a nové DPH (2 replies)
 104. Predaj pozemku s hrubou stavbou (1 replies)
 105. dobropis zo zahraničia (5 replies)
 106. Odpisy ukradnutého auta (0 replies)
 107. splatnosť zrážkovej dane (13 replies)
 108. Daňové priznanie pre brigádnika r. 2009 - súrne (3 replies)
 109. otázka ohľadom účtovania v PD (5 replies)
 110. tlacivo DPH (4 replies)
 111. Poskytnutie časovo vymedzenej licencie (5 replies)
 112. Paušálne výdaje (2 replies)
 113. daňový bonus (28 replies)
 114. sprostredkovanie poistenia, finančných produktov (4 replies)
 115. zálohová platba a súhrnný výkaz (15 replies)
 116. oprava poč.stavu opravok (0 replies)
 117. kupa os. auta od platcu DPH z Nemecka aky je postup pri uplatneni DPH? (2 replies)
 118. registračná pokladňa (0 replies)
 119. RZZP SZČO+osoba starajuca sa o dieta do 6 rokov (0 replies)
 120. danovy bonus (1 replies)
 121. Nedodanie tovaru fakturovaného v decembri (1 replies)
 122. príspevok z úradu práce (10 replies)
 123. mimoriadne vynosy (2 replies)
 124. DP dôchodcu (10 replies)
 125. zaúčtovanie faktúry v MRP-DOS (0 replies)
 126. Časové rozlíšenie (26 replies)
 127. Finanč.operácie v zahraničí (napr.bondy) -do akých rubrík DP uviesť? (1 replies)
 128. Vypĺňanie výkazov Súvahy a VZaS (16 replies)
 129. Preplatená dovolenka - potvrdenie (2 replies)
 130. IAS 16 (0 replies)
 131. Pozastavená živnosť-daňové priznanie (14 replies)
 132. zauctovanie plynu (1 replies)
 133. zaučtovanie úveru (16 replies)
 134. nezdaniteľná časť na manželku 2009 (11 replies)
 135. Faktúra - Telefonica O2 (0 replies)
 136. Byt v ČR vlastníctvom s.r.o. (0 replies)
 137. komis,konsignačný sklad (3 replies)
 138. TZ na odpísanom majetku (0 replies)
 139. DPH pred registráciou (1 replies)
 140. Občan SR podnikajúci v ČR - česká živnosť (2 replies)
 141. Vyšlá faktúra za výrobu spotov a uputávok (0 replies)
 142. Tankovanie v Čechách (5 replies)
 143. Nezdanitelna časť na manželku (3 replies)
 144. prenajom bytu (3 replies)
 145. príjem z ČR - vyňatie alebo zápočet? (55 replies)
 146. odpočet na daňovníka (2 replies)
 147. Jedalny listok s hodnotami kCal (0 replies)
 148. ojazdene auto v podnikaní (4 replies)
 149. prenájom nehnutelnosti (4 replies)
 150. Daňové výdavky platené zo súkromného účtu (4 replies)
 151. Práca v Rakúsku na slovenskú živnosť (6 replies)
 152. Hmotny majetok-od 1.3.2009 (7 replies)
 153. minimálna základ pre samoplatiteľa v roku 2009 (6 replies)
 154. Daňové priznanie (0 replies)
 155. Spojenie pokladníc (0 replies)
 156. Stravne a prerusenie pracovnej cesty (0 replies)
 157. pracujúci študent (5 replies)
 158. Zamestnanec a zdanenie zmluvy o dielo (16 replies)
 159. Čo je príjem (3 replies)
 160. DP a poberateľ vdovského dôchodku. (13 replies)
 161. DPFO - Typ B (1 replies)
 162. Precenenie skladových zásob (1 replies)
 163. Halierové vyrovnanie v JÚ pri prechode na EUR (1 replies)
 164. Vyradenie ukradnutého auta (2 replies)
 165. daň z úrokov na účte (5 replies)
 166. Súhrnný VýKAZ A ZDRUŽENIE FO (0 replies)
 167. dobrovoľne nezamestnaný (3 replies)
 168. Preplatok FA v roku 2009 (1 replies)
 169. Dopravná nehoda a náhrada od poisťovne (3 replies)
 170. Súdny poplatky, trovy právneho zástupcu (0 replies)
 171. súhrnné výkazy (0 replies)
 172. Dobropis faktúry z r. 2007 (0 replies)
 173. Platba z podnikatelskeho uctu-ako odstranim chybu? (2 replies)
 174. kam zaradiť tento majetok? (2 replies)
 175. Akým spôsobom vrátiť daň? (0 replies)
 176. príspevok z UP cestovné (2 replies)
 177. Tlačivo DPH 2010 (10 replies)
 178. danova rezidentura v AT (0 replies)
 179. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 180. prevod obchodného podielu (0 replies)
 181. Predaj HIM za zostatkovu cenu (33 replies)
 182. Autorský honorár (22 replies)
 183. Zdanenie nájmu bytu v bezpodielovom vlastníctve (13 replies)
 184. príjem fin. prostriedkov na bežný účet s.r.o., ktorý je účtovne príjmom inej s.r.o. (8 replies)
 185. Záväzok & pohľadávka vo výkaze o MaZ (5 replies)
 186. Prevzatie dlhu za byt (0 replies)
 187. Spoločník (nie konateľ) chce svojej firme fakturovať (1 replies)
 188. Paušálne výdavky - daňové priznanie (9 replies)
 189. Faktúra zdravotnej poisťovni (3 replies)
 190. Darovanie budovy (1 replies)
 191. prechod na paušál (6 replies)
 192. Zle zadaná suma pri platbe cez terminál (6 replies)
 193. Vrátenie preplatku ZP (5 replies)
 194. Odpocet dph 2010 (1 replies)
 195. Začiatočník ALFA (1 replies)
 196. IBC podnikanie na Slovensku (2 replies)
 197. platba kartou v ju (4 replies)
 198. riadky v DP (2 replies)
 199. Prevzatie - postúpenie záväzku (4 replies)
 200. Zaplatena dan - nepodane danove priznanie (6 replies)
 201. Už som to pochopil (57 replies)
 202. DPH a faktúra z minulého roku (0 replies)
 203. audit - co to obnasa? (9 replies)
 204. daňové priznanie (3 replies)
 205. študent DP zahraničie do 50% (2 replies)
 206. úroky na prelome rokov (3 replies)
 207. suhrny vykaz-služby (2 replies)
 208. Vystavenie fakúry (3 replies)
 209. účtovanie zľavy (3 replies)
 210. Valutová pokladňa (2 replies)
 211. Nesplnenie oznamovacej povinnosti - spotrebné daň z liehu (1 replies)
 212. preddavky na DzP PO za r. 2009 (0 replies)
 213. Trojstranný obchod-druhý odberateľ (10 replies)
 214. Odpisy v daň. priznaní (5 replies)
 215. PHM (0 replies)
 216. daňové priznanie pre dôchodcu za rok 2009 (125 replies)
 217. daňové priznanie fyzickej osoby "A" (15 replies)
 218. Storno alebo dobropis ? (6 replies)
 219. dôchodca-živnostník (2 replies)
 220. Prenájom časti bytu (0 replies)
 221. Priemerné ceny pohonných hmôt 2009 - link (2 replies)
 222. Výkazy JÚ za rok 2009 (2 replies)
 223. DPPO (1 replies)
 224. Daňový bonus (4 replies)
 225. DP-A a dobrovoľne platenie (6 replies)
 226. dotácia (14 replies)
 227. švajčiarsko (3 replies)
 228. Notebook a zaevidovanie do hmotneho majetku (0 replies)
 229. cestovné náhrady (1 replies)
 230. preplatok faktúry (0 replies)
 231. Diety počas pracovnej cesty (1 replies)
 232. Osobná spotreba - reštaurácia (4 replies)
 233. technické zhodnotenie u správcu majetku (0 replies)
 234. Dovoz tovaru z USA do SR a DPH (2 replies)
 235. vyhlasenie o podani priznania k DPH elektronicky (2 replies)
 236. Zaúčtovanie výhry (0 replies)
 237. Súvaha a Výkaz ziskov a strát (2 replies)
 238. Daňový bonus (17 replies)
 239. CK a faktúry za pobyty na prelome rokov v PU (1 replies)
 240. vysoká pokladňa (3 replies)
 241. Daňový náklad (1 replies)
 242. JU, platca DPH podla §7a a SW Pohoda (6 replies)
 243. Dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 244. rzzp (28 replies)
 245. FO - formulár B - základy (2 replies)
 246. Česky občan podnikajuci na Slovensku (1 replies)
 247. Ako normovať? (1 replies)
 248. DP 2009 a hlavne nezodpovedný zamestnávateľ (16 replies)
 249. Dôchodok z Rakúska (0 replies)
 250. Ročné zúčtovanie dane pre poberateľa dôchodku (5 replies)