1. vyplnené priznanie A -kontrola (3 replies)
 2. Časť leasingovej splátky spárovaná s poistným plnením (3 replies)
 3. Murárstvo a paušál 60%? (13 replies)
 4. vyhotovenie dokladu - dobropis (8 replies)
 5. danove priznanie2009 FO -A (5 replies)
 6. 80 % PHM a DPH od 01.01.2010 (48 replies)
 7. stravné-novela zák.222/2004 (8 replies)
 8. Združenie FO a zdaňovanie príjmov (3 replies)
 9. ročne zuctovanie dani (4 replies)
 10. oneskorene došlá FA (21 replies)
 11. dohoda o vykonaní práce vs. daňové priznanie (2 replies)
 12. Prefakturácia zálohových platieb (0 replies)
 13. podnikání na živnostenský list v ČR (0 replies)
 14. Zúčtovanie dph (3 replies)
 15. NDS - potvrdenie o prijatí platby, faktúra (1 replies)
 16. 40% alebo 60% ? (26 replies)
 17. Upravené daňové (0 replies)
 18. Konateľská odmena a daňové priznanie B (3 replies)
 19. Odstupne (21 replies)
 20. prepočet majetku a záväzkov v CM od r.2009 (0 replies)
 21. zamestnanie len v CR (2 replies)
 22. daň v ČR a na Slovensku (1 replies)
 23. FAKTURA DO SRBSKA - DODANIE, DPH (14 replies)
 24. PHM nakupene v CR, kam v danovom priznani (2 replies)
 25. prosim o pomoc pri vyplneni DP na drsr.sk (1 replies)
 26. DP za dôchodcu a odpoč.časť na daňovníka (8 replies)
 27. DPH a splatka leasingu (2 replies)
 28. Uhrada faktury (0 replies)
 29. Nezdaniteľ.časť na manželku (6 replies)
 30. vyuctovanie cestakov (0 replies)
 31. SURNE:Cestovne nahrady!!! (6 replies)
 32. Autoalarm a vstupná cena auta (3 replies)
 33. ubytovanie a DPH (1 replies)
 34. Zahraničný tovar na sklade (3 replies)
 35. Došlá FA z roku 2009 (9 replies)
 36. záloha (0 replies)
 37. Príjem reprezentanta (0 replies)
 38. FA za stravu neplatcovi DPH (2 replies)
 39. Vystavenie faktury (0 replies)
 40. Leasing v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 41. Vystavenie faktury (2 replies)
 42. faktúra z minulého roku (2 replies)
 43. krátenie stravného (22 replies)
 44. Nárok na daňový bonus (11 replies)
 45. 2 x DP - odp.položka na daňovníka (5 replies)
 46. Služba z EU 2010 (3 replies)
 47. oprava kamionu (5 replies)
 48. Odpis majetku (3 replies)
 49. prechod z JU na pausalne vydavky (9 replies)
 50. Daň z príjmu zo zahraničia - Rakúsko (0 replies)
 51. Nerozd.zisk minulých rokov (5 replies)
 52. Lekársky kongres (2 replies)
 53. preplatky z ročného zúčtovania dane (1 replies)
 54. živnosť v Rakúsku vs. daň.priznanie v SK (51 replies)
 55. Pozastavenie prevádzkovania živnosti (0 replies)
 56. Plátca DPH a leasing (0 replies)
 57. Súkromný účet nahlásený na DÚ (1 replies)
 58. daňové priznanie A (2 replies)
 59. Aký software??? (5 replies)
 60. dôchodcovia a príjmy z prenájmu (13 replies)
 61. poplatok - predčasné splatenie úveru (0 replies)
 62. Záloha a jej vyučtovanie (9 replies)
 63. Kúpa auta na AutoKredit - uz ciastocne splatene auto (9 replies)
 64. PZP (0 replies)
 65. Odvody (1 replies)
 66. prevod živnosti na s.r.o. (0 replies)
 67. osobný asistent (30 replies)
 68. ako vyplnit prispevky na DDS v DP A (1 replies)
 69. uzávierka z ERP - ako zaúčtovať do peňažného denníka (1 replies)
 70. uhrada fa zo sukromneho uctu (3 replies)
 71. odpisové skupiny (2 replies)
 72. DP A kontrola (0 replies)
 73. Paušálne výdaje za rok 2009 - neúplný rok (2 replies)
 74. Tlačivá k spotrebnej dani z liehu a podávanie tlačív (0 replies)
 75. zisk+pov.prídel do RF (3 replies)
 76. účtovanie DPH /povinnosť/ pri nájme (3 replies)
 77. zlikvidovanie dodávatel.záväzkov (2 replies)
 78. faktúra ktorá nie je v účtovníctve (7 replies)
 79. Názov dodávateľa a IČO nie sú zhodné (3 replies)
 80. Prijatá služba z Číny (0 replies)
 81. účet 569, alebo ako účtovať spreneveru? (7 replies)
 82. Plat začínajúcej účtovníčky (18 replies)
 83. Spriaznená osoba (0 replies)
 84. dan z darov ? (0 replies)
 85. Rezivo-palety-účtovanie (5 replies)
 86. Kompenzacia - najom a prestavba (5 replies)
 87. Faktúra od T-Mobile a DPH (4 replies)
 88. mýto (4 replies)
 89. výkaz o majetku - zásob (1 replies)
 90. materská-životná poistka uplatnenie (3 replies)
 91. Štátna dotácia (13 replies)
 92. DPH z odmeny exekútora (1 replies)
 93. Paušálne výdavky a strata (10 replies)
 94. zaradenie budovy do používania (9 replies)
 95. suhrnny vykaz (3 replies)
 96. obstaranie DHM - áno alebo nie (2 replies)
 97. pomoc pri vyplneni DP A zamestnanie a dohoda (0 replies)
 98. Výmena okien (3 replies)
 99. zaokruhľovanie DP a výkazov (4 replies)
 100. Služby do zahraničia v DP (3 replies)
 101. Kontrola výpočtu mzdy s náhradami (3 replies)
 102. Daňové priznanie v ČR (19 replies)
 103. smrť FO (0 replies)
 104. Prenájom vs. podnájom (1 replies)
 105. Výpis z DP-kedy (3 replies)
 106. preddavky na dan- konatel spolocnosti (2 replies)
 107. NČZD na 2010 - zmena zoˇ"Žiliny" ? (5 replies)
 108. Zaradenie majetku (13 replies)
 109. Zdanitelne plnenie Tuzemskemu odberatelovi (1 replies)
 110. RZZP a vyňaté príjmy (8 replies)
 111. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 112. Vrátené soc. poistenie (2 replies)
 113. DP typ A (4 replies)
 114. Úrok za nečerpanie kontokorentného úveru (4 replies)
 115. oneskorenie platby (3 replies)
 116. RZZP študent,samoplatitel (0 replies)
 117. dodané služby z EU od 1.1.2010 (1 replies)
 118. Účtovanie straty/zisku (3 replies)
 119. Prenájom strojov (4 replies)
 120. Miesto dodania tovaru - fa z ČR (3 replies)
 121. účtovanie sp. A a tovar dodaný priamo na stavbu (2 replies)
 122. zaokruhlovanie v DP B vo vykazoch za rok 2009 (13 replies)
 123. Akú ZC mám zadať do účtovníctva? (0 replies)
 124. úver, leasing (2 replies)
 125. nevyčerpana dotácia (4 replies)
 126. pohonne hmoty nakupene v CR (2 replies)
 127. Vklad spolocnika - vytvorenie a sprava software (0 replies)
 128. Služby z tretích krajín a DPH (21 replies)
 129. danové priznanie PO 2009 (3 replies)
 130. nemocenské dávky-zdaniteľný prijem?? (7 replies)
 131. sklad v JÚ (13 replies)
 132. Splátka leasingu zaplatená skôr (14 replies)
 133. nevyrovnana faktura na konci roka a hotovostna uhrada (2 replies)
 134. 2% z daní (4 replies)
 135. 2 sporitelia s jedným stavebným sporením (2 replies)
 136. Preprava a mýto (2 replies)
 137. danove priznanie -prijmy zo zahranicia (0 replies)
 138. daňové prizanie 2009 (0 replies)
 139. zálohová faktúra (7 replies)
 140. Vyúčtovaniu plynu a DPH (4 replies)
 141. Vznik sro pocas roka - zauctovanie ZI a nakladov na vznik. (2 replies)
 142. zaúčtovanie dane z kreditných úrokov (12 replies)
 143. materská,rodičovský, SZČO (9 replies)
 144. Faktúra a súhrnný výkaz (7 replies)
 145. Dodací list+chýba fa (2 replies)
 146. 2 zivnosti v roku (3 replies)
 147. zrážková daň (7 replies)
 148. Vzor žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (2 replies)
 149. Podnikanie v prenajatom byte (0 replies)
 150. poistka (2 replies)
 151. SZČO len 6 mesiacov v roku (5 replies)
 152. SZČO len 6 mesiacov v roku (0 replies)
 153. Nezamestnaná a DP "B" (1 replies)
 154. SZČO/s.r.o-auto (4 replies)
 155. Študent a polovičný uväzok (4 replies)
 156. Výdavky uplatňované % z príjmu (0 replies)
 157. Drobny dlhodoby majetok v danovom priznani (0 replies)
 158. Prenajom nehnutelnosti (7 replies)
 159. čiastkové úhrady v ALFE (1 replies)
 160. Neuhradené pohľadávky (6 replies)
 161. oprava vozidla (1 replies)
 162. Nezodpovedny SZCO (8 replies)
 163. auto v podnikaní (4 replies)
 164. software klasifikácia produkcie (0 replies)
 165. Služby oslobodené od DPH (4 replies)
 166. Nákup tovaru cez aukčný portál EBAY (3 replies)
 167. Daňové priznanie FO typ "A" - vyplnené (139 replies)
 168. Prenájom bytu, uznateľné výdavky (3 replies)
 169. Služba z ČR v roku 2010 - samozdaniť ? (4 replies)
 170. Súhrnný výkaz (2 replies)
 171. Prechod z JU na "Paušálne výdavky" (2 replies)
 172. dan z prenajmu bytu (1 replies)
 173. Prenájom nehnuteľnosti-ročné vyúčtovanie a paušálne výdavky (8 replies)
 174. umorovanie straty v JÚ (12 replies)
 175. Odstupné - 2x zdanené (0 replies)
 176. provízia za sprostredkovanie a určenie dátumu dodania (1 replies)
 177. úprava ZD pri prerušení živnosti (0 replies)
 178. Cestovné náhrady, § 34 - paušalizácia (0 replies)
 179. storno nevymožiteľnej faktúry (5 replies)
 180. lízing a akontácia 30% (0 replies)
 181. DPPO na drsr (28 replies)
 182. auto do podnikania (0 replies)
 183. Registrácia - čo do obratu? (15 replies)
 184. Ako správne odpísať HIM (0 replies)
 185. odvody do soc. poisť. v 1996-1999 z podnikania popri zamestnaní (0 replies)
 186. autokredit splátky vopred (0 replies)
 187. priznanie odstupného z DDS!!!! (5 replies)
 188. Prevádzkový poriadok na autoservis (0 replies)
 189. Živnosť-mandátna zmluva (1 replies)
 190. DP DPH r.9 §69odst.2 (2 replies)
 191. Náklady kilometrov (9 replies)
 192. dodatočné daňové priznanie (18 replies)
 193. uplatneníe odpočtu DPH pri leasingovaní nákladného auta (4 replies)
 194. zmena DDS a odpocitatelna polozka (13 replies)
 195. Sauna pre zakaznikov (1 replies)
 196. Predaj tovaru do členského štátu EU. (4 replies)
 197. spoločný bankový účet viacerých firiem (2 replies)
 198. nárok na odpočet DPH (1 replies)
 199. Pozemkový fond- začiatok fungovania (0 replies)
 200. Ako to bude s DPH? (5 replies)
 201. Prílohy daňového priznania pri zrušení živnosti. (0 replies)
 202. Zrušenie V. O. S (0 replies)
 203. DP A daň nvyberaná zrážkou (8 replies)
 204. Danové priznanie FO "A" - odstupné (2 replies)
 205. daňové priznanie+zamestnanecká prémia (5 replies)
 206. Mýto-doplnenie (3 replies)
 207. Koniec podnikania a neskorá úhrada (1 replies)
 208. oprava ddňového priznania r.2008 (3 replies)
 209. Obnova nájomnej zmluvy? (1 replies)
 210. intrakomunitární služby a povinnost přiznat daň (0 replies)
 211. Zahraničná faktúra a DPH (0 replies)
 212. Faktúra za tovar do Rakúska (3 replies)
 213. skladové karty (2 replies)
 214. zamestnanecká prémia (31 replies)
 215. Neplatca DPH a faktúry (5 replies)
 216. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 217. surne - pocitanie marze (2 replies)
 218. vrátenie DPH na stroj pri registrácii - prelomy rokov (0 replies)
 219. daňové priznanie PO (1 replies)
 220. Mýto platené kartou (7 replies)
 221. SZČO - PN - stravné (0 replies)
 222. prijem § 5 + prijem z man. zmluvy aky typ DP? (0 replies)
 223. Paušálne výdavky (9 replies)
 224. reklamacia mobilu z i:bazaru (0 replies)
 225. odpočítatelná položka na manželku??? (20 replies)
 226. potvrdenie o príjmoch (3 replies)
 227. zivotne poistenie (3 replies)
 228. likvidácia s.r.o. (7 replies)
 229. Celý rok som neuvádzal DIČ na fakturách. (5 replies)
 230. príležitostný príjem (0 replies)
 231. Súvaha r. 2009 MRP multiverzia (1 replies)
 232. nevyplatená mzda (12 replies)
 233. JÚ neziskovky - OZ (17 replies)
 234. zdaňovanie služieb (1 replies)
 235. tovar (0 replies)
 236. poplatky za účet v banke (8 replies)
 237. Výkaz majetku a záväzkov (10 replies)
 238. Dobropis k úrokom z omeškania (0 replies)
 239. Daňové priznanie - dotácia z ÚP (30 replies)
 240. Nákup pozemku za 1,- EUR (1 replies)
 241. tlačivo DPH 2010 (0 replies)
 242. min.zaklad RZZP (1 replies)
 243. Rezervy (3 replies)
 244. DNM, ktorý nemá byť DNM (1 replies)
 245. zamestnanecka premia (1 replies)
 246. úhrada faktúry (2 replies)
 247. Ako účtovať zvieratá v zásobach v PU (2 replies)
 248. nedostupnosť www.drsr.sk? (29 replies)
 249. Uctovanie vyroby a tazby kamena (0 replies)
 250. 314 - záloha, ako zlikvidovať? (4 replies)