PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. splátkový kalendár+dph
 2. škodova faktura
 3. SZČO zamestnávateľom - začiatočník
 4. aky sposobom dokladovat vydavky
 5. Náklady súvisiace s opravou škody
 6. dph a clo za tovar a dovoz
 7. Prevodový mostík zatriedenia majetku
 8. Zmena podielov spoločníkov v s.r.o a doplnenie predmetu činnosti.
 9. Úrok z omeškania
 10. dlžné poistné, generálny pardon a malý konkurz
 11. danovy vydavok-zdanitelny prijem
 12. DPH pri nadobudnutí tovaru z EU
 13. účt 249 a A.S
 14. DPH auto a ost. náklady
 15. zrážka 2% pre Fond výtvarných umení (FVU)
 16. 395-Vnútorné zaúčtovanie
 17. Refakturácia poplatkov za účasť na výstave v SR do ČR
 18. Zaúčtovanie predaja zásob
 19. Vystavena Fa do zahranicia
 20. konkrétny prípad na čo sme zabudli
 21. oprava zostatku na účte
 22. oprava zostatku na účte
 23. Čo je výhodnejšie.?
 24. Družstevný byt
 25. zaťaženie-stupňovitý bonus mesačný
 26. Odpisy meracieho stroja
 27. Dotácia z ÚPSVaR
 28. zdanenie pohladavok
 29. Kúpa auta
 30. Kupa podielu v s.r.o.
 31. Odpocitatelne vydavky pri predaji domu
 32. Prechod na platcu DPH
 33. sklad - znehodnoteny tovar
 34. Nárok na odpočet pred registráciou
 35. Spotreba PHL- žeriav
 36. zápočet pohľadáviek a záväzkov v PU
 37. Firma v konkurze - dobropis
 38. Prebratie lízingu od občana a DPH
 39. Úroky na účte
 40. Náklady súvisiace s obstaraním
 41. Prenájom a DPH
 42. SZCO vyuctovanie zahr.prac.cesty
 43. Dobrovoľný platca DPH a odpočet DPH na vozidlo N1
 44. Účtovanie v cudzej mene
 45. Zrazkova dan
 46. Pokladničné doklady
 47. Ukončenie živnosti SZČO - prechod na FO
 48. vratka DPH
 49. Investicne zlato
 50. PHM z banky
 51. Daňový bonus
 52. Podnajom do nakladov
 53. nesprávne zostatky v salde
 54. účtovanie DPH u neplatcu DPH
 55. vystavená faktúra do USA
 56. Opravná položka k pohľadávke
 57. zle vypočítané odpisy
 58. ročný odpis budovy
 59. Zápočtový list
 60. Otázky a odpovede DRSR a iných inštitúcií - miestne, spotrebné dane, clo, poplatky
 61. Pokuta za preťaženie - ako preplatiť zamestnancovi?
 62. prechod z paušálu na PÚ
 63. účtovanie auta kúpeného v zahraničí
 64. Darovacia zmluva
 65. Otázky a odpovede DRSR - jednoduché účtovníctvo
 66. Otázky a odpovede DRSR - podvojné účtovníctvo
 67. uctovanie zalohovych faktur
 68. DPH pri službách vrámci EU
 69. Účtovanie cestovných náhrad
 70. Refakturácia služieb
 71. Prispevok na kupu automobilu pre 50% invalida
 72. clo na solárne kolektory
 73. Nedaňový výdavok?
 74. tovar dodaný s inštaláciou alebo s montážou
 75. odvody
 76. Dohoda o pracovnej činnosti a úrad práce
 77. 2% dane z príjmu
 78. Vysledok RZZP 2008 - preplatok
 79. Časté oneskorené fa z Čiech
 80. Účtové triedy 8 a 9- vnútropodnikové účtovaníctvo
 81. Poštovné a 10% DPH?
 82. prevod podielu
 83. Otázky a odpovede DRSR - daň z pridanej hodnoty
 84. Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu
 85. Dátum dodania na predfaktúre
 86. Inventúra zásob - termín
 87. Ako zaúčtovať
 88. Dobrovoľný platca DPH
 89. sociálny fonad
 90. Lízing - časové rozlíšenie
 91. Pokuta???
 92. Predfaktura
 93. spotreba materialu a skolenie
 94. Dovoz tovaru z EU
 95. Odvody do ZP z príjmu z predaja majetku ?
 96. Nespravne platene DPH, co robit?
 97. Kedy sa vyplaca preplatok DPH?
 98. neskoré vystavenie faktúry
 99. Telefonne poplatky
 100. Vloženie majetku do podnikania
 101. Dodanie tovaru s montážou a DPH
 102. faktúra za šrot vystavená v januári
 103. zahraničná služobná cesta a dan
 104. 20 rokov po a stále postavené na hlavu
 105. BU - účtovanie
 106. INFO OHLADNE JU pre zivnostnika
 107. kupa majetku - motorky od sukr osoby
 108. Aký nákladový účet ?
 109. Č.účtu
 110. § 32 zák. o správe daní a poplatkov
 111. odvod do ZP za minuly rok
 112. reklamné zariadenia
 113. dar pre ústav
 114. Jednoduché účty a sociálny fond
 115. individuálne zdravotné poistenie cudzincov
 116. Aký príjem nezdaňujem?
 117. Ako vypočítať daň z prijmu a odvody do SP a ZP?
 118. Zmluva o dielo
 119. Fa do Holandska
 120. členský príspevok
 121. zverejnenie výkazov v diplomovej práci
 122. § 5 ods. 1 zakona č 105/2004 vypočet dane z liehu
 123. štátny zamestnanec + živnostník
 124. Colný úrad
 125. ako vystaviť vnútropodnikovú faktúru?
 126. Nárok na odstupné
 127. Náklady - platba za internet v ČR a iné otázniky
 128. číselný rad faktúr
 129. nahodenie stratených FA
 130. Zlúčenie s.r.o.
 131. ukoncenie studia,dobrovolne nezamestnany a dan
 132. zrýchlený odpis
 133. účet 343
 134. Kúpa notebooku
 135. inventarizačný rozdiel
 136. USA+Čína - nákup cez Ebay - daň a clo
 137. TICHY SPOLOCNIK KEDY SA VYPLACA PODIEL NA ZISKU?????
 138. Nemocenske od dvoch zamestnavatelov
 139. Predaj odpisaneho auta.
 140. nevymožitelné platby faktur
 141. súkromné auto pre firemné účely
 142. účet 121
 143. česká firma s CZ DIČ aj SK DIČ
 144. Hudba ako živnosť?
 145. Max. hodnota stravného lístka u živnostníka?
 146. Ako vyrátať a zaúčtovať kurzové rozdiely z pokladne v cudzej mene?
 147. Sledovanie obratu
 148. Poukážky pre klientov.
 149. zrážková daň za poradensku činnosť
 150. poistné za zamestnanca
 151. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
 152. zlava pri kúpe PHM
 153. Prenájom-zaúčtovanie
 154. Vydieraci z basne-portal.sk sa ucia od statu.
 155. Televizor ako vyhra
 156. ukončenie lizingu a predaj vozidla
 157. Paušálna náhrada za súkromné auto, ktoré je na leasing
 158. Čerpanie socialneho fondu
 159. inzercia
 160. Podnikatelsky ucet
 161. Kratkodoby majetok
 162. Učtovanie v hospodárskom roku - výhody/nevýhody
 163. nájomná zmluva
 164. Účetní kurz pro přepočet
 165. Preplatenie casti faktury
 166. material nakúpeny v HU a použitý v HU
 167. reklamácia faktúry
 168. Odpis PZP
 169. Tlaciaren a napln
 170. Výnosy z dotácií pri RO
 171. Odškodne
 172. Úhrada faktúry zo súkromného účtu
 173. faktúra za opravu do Talianska
 174. Nájom nehnuteľnosti a DPH
 175. Dan z nehnutelnosti a moja povinnost voci Mestsk. Uradu
 176. Pracujúci dôchodca
 177. Sprostredkovanie resp. dobropis a DPH
 178. Sponzorstvo a DPH
 179. Jubilejné odmeny
 180. dodávateľský úver-úrok
 181. odpocet DPH pri registracii §55
 182. Hranica na prihlásenie platcu DPH
 183. Ako zaúčtovať zaplatenú DPH v JU
 184. Daň z prijmu FO rocne zuctovanie §7
 185. Daň z príjmu FO
 186. M1 kúpene zo zahran., DPH???
 187. Výdavky (náklady) na spotrebované PHL - výklad DR SR
 188. rozšírené spôsoby uplatňovanie PHM
 189. nesplnenie oznamovacej povinnosti
 190. Odpis budovy pri tech.zhodnotení
 191. kávovar
 192. Daňové a účtovné odpisy
 193. výstavba výrobnej haly
 194. faktúra za šrot
 195. Zriaďovacie náklady po novom
 196. Rozdelenie HV
 197. Odpis auta pri neukončenom roku
 198. Prevod majetku zo živnosti do s.r.o.
 199. Nedaňový príjem - PU
 200. žiadosť o odpustenie pokuty SOI
 201. Zahraničná pracovná cesta.
 202. Tovar alebo služba ?
 203. Prechod na PU
 204. prevedenie majetku z zivnostnika na sro,zrusenie zivnosti,problem s uctovnictvom?
 205. Vozidlo na živnosť v s.r.o. Co s tym?
 206. Zdravotný preukaz - kde zaúčtovať ?
 207. Uplatnenie nákladov minulých období
 208. Metodický pokyn DR SR k vývozu tovaru a služieb
 209. Výdavok OZD?
 210. MUSIA poštové výdavky do účtovníctva ?
 211. Dovoz ojazdeneho auta M1 z CR
 212. softvér
 213. prenájom prenajatej nehnuteľnosti
 214. Zaradenie auta do podnikania, odpisy...
 215. nehmotný majetok
 216. Cena zásob
 217. daň z príjmu - uplatnenie splatenia úverov do výdavkov
 218. evidencia príjmu a výdaja liehu
 219. Finančný leasing s odkupnou hodnotou 0 €
 220. Preplatok na plyne
 221. Je to intrakomunitarne dodanie tovaru? zlozite..
 222. Firemná večera
 223. Vysúdené odškodné...
 224. prerusenie odpisov v JU
 225. Zdaňovanie príjmov z prenájmu v RO
 226. FAKTURÁCIA A DPH
 227. účtovné výkazy platné pre rok 2009 v exceli a anglictine
 228. Registračná pokladňa -uzávierky
 229. Predaj cd
 230. Platba stravným lístkom
 231. Mimoriadna účtovná závierka
 232. prenájom vozidla a DPH
 233. Doba na uhradenie nadmerneho odpoctu DPH danovym uradom
 234. súkromný účet
 235. cestná daň a zmena ŠPZ
 236. dohodar a skolenie
 237. Smernice
 238. Poistná údalosť-príjem
 239. nákup tovaru od platcu dph z iného čl.št.EU/PL/ neplatcom dph v SR
 240. mikulášske darčeky pre zamestnancov
 241. kapela a vydanie faktury
 242. RZZP-preplatok
 243. Daň z príjmu a príspevok pre SZČO od úradu práce
 244. Doklad v hotovosti a odpočet DPH
 245. Súrne-nový účet
 246. Zrusenie zivnosti, narok na pausalne vydavky?
 247. DPH z prijatého preddavku
 248. bankový účet
 249. Správna faktúra
 250. Obchodovanie na burze s cennými papierami