1. vystavenie fa pre platieľa dph za 01/2018 ak ešte nebol platiteľ dph (5 replies)
 2. DP opatrovateľka a TPP + dôchodok (5 replies)
 3. DP pracujúcej dôchodkyne a opatrovateľky v AT (2 replies)
 4. Operatívny leasing motorového vozidla - účtovanie splátok (2 replies)
 5. Čo v prípade ak na tlačive je uvedený aj rok 2017 a daňové priznanie sme ešte nepodali? (9 replies)
 6. Krátkodobá hotovostná pôžička od nespriaznenej osoby (0 replies)
 7. platobný beh (1 replies)
 8. Riadok 100 v DP PO (3 replies)
 9. účtovné služby neuhradené- zohľadnenie v DPPO (6 replies)
 10. Faktúra s rôznymi daňovými režimami (5 replies)
 11. Prenajom bytu a danove priznanie - musim zaratat cely preplatok za 2016 aj ked som zacala prenajimat az koncom novembra? (0 replies)
 12. Pausalna dan (1 replies)
 13. Darovanie auta do s.r.o. (7 replies)
 14. dodatočné DP k DPH (2 replies)
 15. Dodatočné priznanie DPFO (3 replies)
 16. Priznanie starobného dôchodku a zároveň odňatie invalidného - považuje sa občan stále za zdravotne postihnutého pre účely RZD? (9 replies)
 17. Príjem z Rakúska podľa výplatnej pásky (6 replies)
 18. uplatenie výdakov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto (5 replies)
 19. uplatňovanie výdavkov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto (1 replies)
 20. Kam zaúčtovať dodávateľské práce v JU? (2 replies)
 21. dane (3 replies)
 22. Program HUMANET (1 replies)
 23. Dividenda 2017 v praxi (2 replies)
 24. Platba za tovar zamestnancovou kartou (3 replies)
 25. Prepravné služby §46ods.2 zákona o DPH do Rakúska. (0 replies)
 26. vytvorenie opravnej položky na fa so splatnosťou 23.9. 2013 (3 replies)
 27. Priznanie Typ B tabuľka číslo 3 (1 replies)
 28. Oprava uctovania z roku 2016 (1 replies)
 29. tlačivo hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti (2 replies)
 30. daňové za prenájom bytu (0 replies)
 31. Zostatok na účte 311 na strane DAL k 31.12 (1 replies)
 32. DP a príjem zo zahraničia (0 replies)
 33. Predaj plechovych stresnych krytin - prenos danovej povinnosti (6 replies)
 34. Paušálne výdavky z príjmov v roku 2017 (2 replies)
 35. Može nezisková organizácia účtujúca v jednoduchom účtovníctve prejsť na hospodársky rok? (0 replies)
 36. cestovné náhrady za benzín u živnostníka - zdaniteľný príjem? (4 replies)
 37. Živnostník - uplatnenie daňovej straty (0 replies)
 38. DPH (3 replies)
 39. uplatnenie danového zvýhodnenia v čr na manželku (2 replies)
 40. Manipulačné náklady do fa do ČR (4 replies)
 41. faktúra z ČR - doprava tovaru (4 replies)
 42. novovzniknutá s.r.o. - otvorenie účtovníctva - začiatočné stavy (4 replies)
 43. Prijaté faktúry a ich vyradenie ak nie sú zaplatené v jednoduchom učtovníctve (0 replies)
 44. Umorenie daňovej straty (1 replies)
 45. Technické zhodnotenie prenajatého majetku (0 replies)
 46. Prijem z Ciech zdaneny zrazkou (4 replies)
 47. Príjem z Rakúska, mám len výplatné pásky... (0 replies)
 48. Vratenie dane - banálna otázka (10 replies)
 49. môžeme použiť v spoločnosti s ruč.obmedzením Základné imanie na platenie záväzkov ? (12 replies)
 50. Prepis (1 replies)
 51. hlásenie o vyučtovaní dane (1 replies)
 52. zaúčtovanie úroku z úveru veriteľ: FO-nepodnikateľ a dlžník právnicka osoba (0 replies)
 53. konfirmácia s bankou (2 replies)
 54. opravné položky,dobrovoľný výmaz z obchodného registra (0 replies)
 55. Plat účtovníka (živnostníka a s.r.o.) (2 replies)
 56. odpočet na manželku (5 replies)
 57. súdny poplatok,úroky (0 replies)
 58. Rezervy na penále (3 replies)
 59. Nákup od FO (1 replies)
 60. DP za r. 2017 ty A (3 replies)
 61. RZZP a jednoduché účtovníctvo (15 replies)
 62. Nepodpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD (21 replies)
 63. Čo uvádzame do A2 KV DPH? (4 replies)
 64. Mozem v roznych rokoch pouzit rozne percento na naklady na auto? (1 replies)
 65. Mám použiť prenos daňovej povinnosti pri pálení výrobkov z plechu alebo nie? (7 replies)
 66. obedy zamestnancov (6 replies)
 67. Má niekto skúsenosť s elektronickyuctovnik.sk alebo pod. softvérom? (2 replies)
 68. Vrátenie tovaru do 3tích krajín a DPH (3 replies)
 69. Ročná závierka MRP (11 replies)
 70. DP FO typ B pri predaji nehnuteľnosti. (3 replies)
 71. DP B za rok 2017 a nulový základ dane (5 replies)
 72. Môže byť pôžička od tretej osoby poskytnutá tak, že tretí dá hotovosť konateľovi a ten vloží na bankový účet sročky? (0 replies)
 73. Vyradený neodpísaný nákladný automobil. (1 replies)
 74. Výhra a DP (3 replies)
 75. Ak spoločník poskytne bezúročnú pôžičku vlastnej sro na prevádzke, tak to neuvádzam v DP ako transakciu závislých osôb? (0 replies)
 76. Tovar v colnom sklade (3 replies)
 77. Paušálne výdavky v roku 2017-a registrácia pre DPH podľa§-u7a (2 replies)
 78. zostatok na účte 474 (3 replies)
 79. zaradenie do odpisov (2 replies)
 80. Daňové priznanie, TPP + živnosť (15 replies)
 81. DPPO a úprava ZD o členský príspevok (1 replies)
 82. Prenesenie dan.povinnosti- Ako sa zapisuje do faktury (5 replies)
 83. Dan z prijmu - vyplnanie vyskumov. (1 replies)
 84. Predaj nedoodpisovaného automobilu - určenie zostatkovej ceny (5 replies)
 85. DP ak je cely rok neplatene volno? (6 replies)
 86. Registračná pokladňa -potrebná ak je príjem len cez účet? (2 replies)
 87. Oprava chyby v JÚ (1 replies)
 88. Záväzky (2 replies)
 89. Uplatnenie NZČ na manželku po nástupe do zamestnania (5 replies)
 90. likvidácia spoločnosti mimoriadna uzávierka (0 replies)
 91. Je povinnost zamestnavatela vyplacat popri dietach aj vreckove ? (1 replies)
 92. Kde zistím prihlásené pohľadávky do konkurzu? (0 replies)
 93. Prečíslovanie interného dokladu v MRP (2 replies)
 94. Ucet 479 vysoké zostatky (0 replies)
 95. nerozdelený zisk z minulého obdobia ako dar (2 replies)
 96. Výroba odevu v EU - tovar alebo služba z pohľadu DPH (2 replies)
 97. zahranicna cesta let (8 replies)
 98. Parkovacia karta r.2018 (4 replies)
 99. Faktúra s DPH alebo bez DPH? .. pocas obdobia kedy mal byt subjekt platitelom DPH ale nebol .. (0 replies)
 100. Uplatňovanie phm kniha jazd (10 replies)
 101. Je stanovené koľko minimálne % môžem dať do nákladov napr. nákup PHL na auto? (3 replies)
 102. Musia byť v nákladoch všetky faktúry, ak je príjem menší ako výdaj? (2 replies)
 103. kumulovanie nerozdeleného zisku z predošlé roky (0 replies)
 104. Danovy rezident/nerezident SR (2 replies)
 105. Je súčasťou obstarávacej ceny umývačky aj jej dovoz, montáž a demontáž ? (1 replies)
 106. Na aky riadok DP odpis pohladavky (7 replies)
 107. Je postačujúce vystavenie splátkového kalendára s paušálnou mesačnou sumou ako daňového dokladu v prípade opakovaného dodania služby, ktorá nesúvisí s nájmom ani platbami za energie? (0 replies)
 108. Material do nakladov - bez dokladu (4 replies)
 109. Darovanie auta do s.r.o. (0 replies)
 110. Precenenie stavu tovaru na sklade (2 replies)
 111. Dane v Česku a na Slovensku (2 replies)
 112. Účtovanie zásob spôsob B (1 replies)
 113. Príjem zo zamestnania (6 replies)
 114. DFA a prenos daň. povinnosti k 01.01.2018 (4 replies)
 115. Danove priznanie vypocet - je to spravne? (5 replies)
 116. Súdne poplatok , úroky - účtovanie (8 replies)
 117. Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5t (0 replies)
 118. spotrebný úver na auto (0 replies)
 119. Preddavkova faktura za domenu (2 replies)
 120. Odporúčate podať dôchodcovi daňové priznanie? (5 replies)
 121. výnosy za účtovné služby zdanenie (5 replies)
 122. Čo znamená v poznámkach k účtovnej závierke " Výnosy nepodliehajúce dani" (4 replies)
 123. Robím DP FO typ A dôchodcovi - čo priložiť (4 replies)
 124. Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v predajni a nakupený tovar. (1 replies)
 125. Portál FS - ŽIADOSŤ O AUTORIZÁCIU NA DAŇOVÝ SUBJEKT (9 replies)
 126. Úprava základu dane (3 replies)
 127. Preplatok RZP (0 replies)
 128. Platitel DPH a zamestnanie (8 replies)
 129. Sociálny fond - čerpanie (0 replies)
 130. súhrnný výkaz (0 replies)
 131. Platca dph od 1.2 (2 replies)
 132. DP typ A 2017 (4 replies)
 133. Vysvetlenie NČZD zamestnancovi (8 replies)
 134. DPFO B. Vypĺňa penzista III.oddiel aj keď neuplatňuje zníženie zákl.dane? (3 replies)
 135. Potvrdenia od manžela o invalidnom dôchodku k RZD (6 replies)
 136. diéty v zahraničí ,komu? (2 replies)
 137. Ako preuctovat zaplatenu dan? (4 replies)
 138. DP PO evidencia straty (3 replies)
 139. Stratený doklad o úhrade (1 replies)
 140. PZP (1 replies)
 141. Mám nárok na vrátenie daní, ak som bola PN následne MD? (8 replies)
 142. Ako preúčtovať účet 355AE po prevode obchodného podielu? (0 replies)
 143. Môžem podať daňové priznanie elektronicky aj bez podpisu? (2 replies)
 144. Preplatok z nezdaniteľnej časti - je potrebné podávať daňové priznanie? (1 replies)
 145. odpocitatelna polozka na manzelku (5 replies)
 146. prenos daň. povinnosti -typ dph (3 replies)
 147. slovak si žiada v čr bonus (1 replies)
 148. TZ prenajatého majetku a ukončenie SZČO (2 replies)
 149. Prenos daňovej povinnosti pre predaji do EU (1 replies)
 150. uctovanie kozmeticky ako? (5 replies)
 151. DPFO typ B a daňová strata (3 replies)
 152. obchodný majetok (0 replies)
 153. DP B daň z prenájmu len 6 mesiacov (1 replies)
 154. Platby Samostatne hospodáriaceho roľníka (4 replies)
 155. Sachbezug 2017 (1 replies)
 156. Odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 157. Pokladnica v Alfe- zlý počiatočný stav (7 replies)
 158. stravné lístky v sw Pohoda (10 replies)
 159. Daňové priznanie za rok 2017 typ B? (13 replies)
 160. danové priznanie fyz.osoby (2 replies)
 161. ušlá mzda u SZČO (12 replies)
 162. Mám povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade a sociálnej poisťovni ako finančný poradca aj keď som študentka? (13 replies)
 163. Uplatnenie NCZD na manzelku a jej DP (11 replies)
 164. Sprostredkovateľ poistenia - účtovanie v JÚ (6 replies)
 165. Platba za ubytovanie a jej zúčtovanie (2 replies)
 166. pohotovosť (0 replies)
 167. Môže s.r.o. darovať spriaznenej osobe nehnuteľnosť, čo všetko k tomu potrebuje. (4 replies)
 168. Daňové priznanie a vyňaté príjmy (5 replies)
 169. Vyznačovanie závislých osôb na tlačivách daň. priznania za rok 2017 (0 replies)
 170. Paušálne výdavky a dokladové účtovníctvo? (2 replies)
 171. Zrážková daň pri organizačnej zložke - platí aj pre nás ? (2 replies)
 172. Kam pôjde v KV prijatý dobropis z EU od platcu DPH? (1 replies)
 173. Preplatky a nedoplatky RZZP zamestnancov po skončení živnosti (3 replies)
 174. zaradenie dreveného prístrešku do odpisovania (0 replies)
 175. V akej cene vyradiť majetok? (1 replies)
 176. Nájomné faktúrované pozadu (0 replies)
 177. uctovanie obchodného zdruzenia v jednoduchom alebo podvojnom, zisk nemali (5 replies)
 178. Mám uviesť sumu starobného dôchodku do daňového priznania FO B, som SHR (7 replies)
 179. Daňové priznanie FO A dohodárka, invalidná dôchodkyňa, poberateľka rodičovského príspevku. (2 replies)
 180. Zníženie dávky v hmotnej núdzi na základe príjmu spoločne posudzovanej osoby (5 replies)
 181. Vyplatenie podielu na zisku za rok 2017 v roku 2018 - postup (3 replies)
 182. Existuje možnosť ako dostať úroky z úveru poskytnutého spoločníkovi do nákladov sro? (2 replies)
 183. ako sa účtuje VRP v JU (7 replies)
 184. Preplatok zo zdravotnej poisťovne (4 replies)
 185. príjem poisťovacieho agenta (3 replies)
 186. Odpočítateľná položka na manželku (15 replies)
 187. diéta nad rámec alebo nie? (4 replies)
 188. robia sa vybery vp VRP (0 replies)
 189. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na manželku (3 replies)
 190. Daňové priznanie typ A (3 replies)
 191. PHM nedaňový výdavok - podvojné účtovníctvo (4 replies)
 192. Daňové priznanie typ B za rok 2017 (6 replies)
 193. Zabudnutá došlá faktúra (4 replies)
 194. Aké doklady potrebujem k daňovému priznaniu typ A? (4 replies)
 195. Opravná položka k pohľadávke tvorba po čiastočnej úhrade (2 replies)
 196. Preprava SK-Švajčiarsko od 1.1.2018 (5 replies)
 197. Ako zistiť dátum pridelenia IČ DPH (11 replies)
 198. Uplatnenie NZČD na dobrovoľné dôchodkové sporenie (0 replies)
 199. Predaj majetku - ako v danovom priznani PO (4 replies)
 200. VH - daňová licencia (6 replies)
 201. Faktúra za tovar z Číny (1 replies)
 202. ako zauctovat Reviziu plynoveho potrubia? (0 replies)
 203. Na aky učet zauctovat nakup plastovych okien aj s montazou ? (6 replies)
 204. Danovy bonus vo vyplate (4 replies)
 205. Trvalý príkaz na platbu Telekomu a viac krat zaplatená FA s rovnakým VS, ako túto chybu zaučtovat (2 replies)
 206. vyradenie neodpísaného majetku z evidencie (23 replies)
 207. Ako fakturovať poradenské služby do UK korporácii (ktoré sa dodaju tam), ked ja som s.r.o. neplatca DPH v svk? (0 replies)
 208. Ako vytvoriť pripočitatelnú položku v tomto prípade? (8 replies)
 209. Nákup vo veľkoobchode na súkromnú potrebu (3 replies)
 210. Kopia danoveho priznania (7 replies)
 211. Môže neplatca DPH vystaviť faktúru neskôr ako bola uhradená? (4 replies)
 212. DPH - predaj automobilu (8 replies)
 213. Faktúra a potvrdenie o prijatí platby za dobierku iné sumy (5 replies)
 214. Opravná položka v cudzej mene (0 replies)
 215. Danove priznanie dochodca + praca na dohodu (4 replies)
 216. registračná pokladňa (3 replies)
 217. Fakturácia slovenskému platcovi DPH za práce prevedené v ČR (7 replies)
 218. Eshop a faktúrácia (3 replies)
 219. Ako vysporiadať dane na konci roka? (8 replies)
 220. Čo s dokladmi na PHL, kt. mi šéf dal až teraz... (7 replies)
 221. Ryanair, Easyjet, Eurowings - ako získať daňový doklad? (1 replies)
 222. Paušálne výdavky a odpis malotraktora (20 replies)
 223. Poplatok za komunalny odpad za ubytovaných (1 replies)
 224. predaj napojov (7 replies)
 225. Daňové priznanie pomocou TAXA (0 replies)
 226. Oprava ZD a dane podľa § 25 - tuzemský dodávateľ (5 replies)
 227. Prenesenie danovej povinnosti (5 replies)
 228. Združenie FO, ktoré si nefakturuje medzi sebou (10 replies)
 229. Prijemka na sklad v MRP - tovar nadobudnuty z EU (2 replies)
 230. Úver (5 replies)
 231. Zdanovanie dividend (1 replies)
 232. Umyvarka - odpisová skupina (0 replies)
 233. Môžem vystaviť faktúru ak mám len DIČ? (1 replies)
 234. DP paušal. 60% pri prijme nad 42000 e (11 replies)
 235. LUKOIL - došlá faktúra k zaplateným zálohám a súhrnná faktúra - správne zaučtovanie.... (1 replies)
 236. SZĆO fakturuje sám sebe (15 replies)
 237. daňové priznanie (7 replies)
 238. Metro-prenos daňovej povinnosti (4 replies)
 239. Faktúra z Rakúska za diaľničnú známku (4 replies)
 240. Postúpenie spätného leasingu - účtovanie (4 replies)
 241. Dodanie tovaru-kovy od 01.01.2018 (1 replies)
 242. softvér na účtovanie podnikateľa neplatca DPH (Alfa Plus nedovolí) (3 replies)
 243. podpísaný platový dekrét na min. mzdu 2018 (konateľ ako zamestnanec) (2 replies)
 244. Hospodársky rok (6 replies)
 245. Zníženie daňového základu o zaplatené úroky (7 replies)
 246. Casova postupnost vystavenia faktur (2 replies)
 247. Ako zaúčtovať úroky z vymáhanej pohľadávky. (2 replies)
 248. ako si môžem znížiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti? (4 replies)
 249. Čerpanie dovolenky pred vznikom nároku (4 replies)
 250. Ako zaúčtujem poníženie pohľadávky o zrazenú a odvedenú zrážkovú daň? (1 replies)