PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Môže sa zmeniť uplatňovanie výdavkov majúcich charakter osobnej potreby zo 100% na 80%/20% aj v priebehu roka?
 2. účet 549 - z-nec spôsobil škodu
 3. Preprava tovaru
 4. Môžem si vyúčtovať cestovné vo výške lístka na autobus ak idem na služobnú cestu s kamarátom, ktorý v danom meste pracuje?
 5. Fakturacia do CR
 6. Odvod DPH až po zaplatení faktúry
 7. Mzdy v oberone... potvrdenie pre UPSVaR
 8. Ako môže občan podať návrh na vklad do katastra elektronicky?
 9. Stravné lístky za nadčas
 10. Vratenie pokuty
 11. Zníženie Daňovej licencie pri ZŤP konateľovi so zmluvou.
 12. Prečo sa nedá podpísať epodanie na živnostenský?
 13. Výpoveď
 14. Pohľadávka v cudzej mene a následne jej predaj - dopad na daň.priznanie
 15. Auto úver a doklady
 16. Kontrola veľkého počtu účtovných dokladov. Názory a skúsenosti.
 17. Príspevky zamestnávateľa na DDS a riadok DPPO
 18. Schvalenie uctovnej zavierky - Zbierka listin - Registrer UZ
 19. ako zaučtovat platbu v s.r.o., za fakturu zo sukr.uctu konatela ?
 20. Cash flow nepriama metóda
 21. Pohľadávky z obchodného styku
 22. Faktúra bez vyplneného odberateľa - kontrolný výkaz
 23. Ako zaučtovať VRATNU spoluucast na poistnom ?
 24. Poistenie zamestnancov a náklady zamestnávateľa
 25. postúpenie leasingu
 26. účtovanie úveru na auto v Omege
 27. Pracovný úraz - čo mám ako z-teľ robiť? aké mi vyplývajú povinnosti?
 28. Zákl.imanie a zlúčenie firiem
 29. Prijatý ako materiál, predaný ako tovar - je to správne?
 30. Omega - bankový výpis
 31. Nájom nehnuteľnosti
 32. Vyska dane pri predaji darovanych pozemkov
 33. ak podnikateľ FO v roku 2014 nesprávne zaradí majetok do odpisovej skupiny, ako postupovať pri oprave?
 34. dohoda o vykonaní práce od 01.04.2017
 35. Prepis auta z firmy na osobu
 36. ako vlozit do s.r.o. majetok spolocnika - tlaciaren ?
 37. Ako evidovať príjmy z vedľajšej činnost?
 38. Nerozdelený zisk minulých rokov - nesprávny zostatok
 39. Neuhradená zálohova faktúra čo s ňou?
 40. Prestup k inému operátorovi ako zaučtovať?
 41. účtovanie dražobnej spoločnosti
 42. Uctovanie §60 -prevadzkove naklady chraneneho pracoviska.
 43. Reklamácia - dobropis
 44. dobropis
 45. nevyplatená provízia
 46. DPH parkovné EU autobazár
 47. Zlava z ceny stravnych listkov.
 48. Poistenie finančnej straty - náklady?
 49. nedostatok penazi v pokladni
 50. Ak posielam elektronicky rozšírenie predmetu podnikania po prevode obchodného podielu, čo musí byť overené notárom?
 51. postup pohľadávky
 52. cestovna kancelaria ako uctuje nakup leteniek - v PU ?
 53. Je povinnost analyticky clenit ucty PU ?
 54. Omega -učtovanie leasingu auta po novom
 55. Ako zaúčtovať faktúru za tovar a prepravné do ČR v OMEGE?
 56. Prijatý dobropis a opravné DP PO 2015
 57. Odvod zdravotneho poistenia z podielu na zisku
 58. Kde sledujete všetky zmeny v zákonnoch a vyhláškach?
 59. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN
 60. Daň z nehnuteľnosti v predpise nájomného.
 61. Aký predmet podnikania je predaj zľavovej karty?
 62. Prechod zo Szčo na SRO.
 63. vplyv prenosu daňovej povinnosti na daňové priznanie k dani z príjmu
 64. DPH pri dodaní tovaru s inštaláciou do iného členského štátu
 65. Daňová evidencia a rekonštrukcia
 66. Odpísanie DPH.
 67. Registrácia na DPH - platcu
 68. Údržba prenajímanej budovy v osobnom vlastníctve
 69. Prílohy k DP PO za rok 2016
 70. Preúčtovanie učtu 249 na 479, môžem/musím?
 71. Ako zauctujem nakup a predaj s prirazkou?
 72. Ako viest danovu evidenciu?
 73. Za akú hodnotu predať obchodný podiel druh družke, aby nebol problém?
 74. Predaj nehnuteľnosti
 75. Cestovna agentura - fakturovanie provizie
 76. Mozem do Kratk.majetku zaevidovat 1 sumou pocitac s prislusenstvom ?
 77. Odvody do SP+ZP k 31.12. živnostník
 78. Danove priznanie na SVK prijem zo zahranicia
 79. Vklad v hotovosti
 80. Zaúčtovanie brány vo vlastnej réžii
 81. Sponzorske pre mestsky sportovy klub je danovo uzanane?
 82. Valutová pokladňa
 83. Dar obchodnému partnerovi
 84. Môzem člensky poplatok na meno,a nie na firmu s.r.o. ,uctovat do nakladov?
 85. Daň. prizanie PO 2016 - pripočitat. položky? na aké riadky v DP?
 86. Predaj nepotrebného materiálu firmy
 87. Výsledovka = Výkaz ziskov a strát
 88. Kontroluje niekto intrastat?
 89. Prevod majetku z sro na fyzicku osobu a platba dph?
 90. Darčekové poukážky
 91. Predaný DHM do 1700€
 92. aký je kod do intrastatu - pre polystyrén
 93. Sklad - viac skladov a spôsob oceňovania
 94. Cestovné náhrady
 95. zmena názvu spoločnsoti
 96. Dodatočný kontrolný výkaz
 97. Parkovanie v EU - miesto dodania služby
 98. Tovar - infraštruktúra firmy - výdaj do majetku MONEY S3
 99. prihlásenie na finančnú správu
 100. Výdavky neovplyv.základ dane alebo osobná spotreba 2016
 101. Bankový účet k 31.12. v mínuse
 102. Zapatrošená došla fa
 103. Zostatok na bankovom účte
 104. Poistne plnenie a postup.
 105. DPH a prenos §69ods12 písm j
 106. zaučtovanie použitia nadmerneho odpočtu
 107. Nepravidelná doprava osôb do madarska
 108. Predaj motorového vozidla a DzMV
 109. Faktura za tovar zo Spanielska z 09/2016 dorucena 02/2017, tovar dodany 03/2017 a co teraz
 110. poplatok-poštovné z e poukazu
 111. vyfakturovanie opravy vo vlastnej réžii dodávateľovi a DPH
 112. Nevystavený dobropis
 113. Do ktorého daňového obdobia zaradiť náklad nedaňový v roku 2015?
 114. cestovné náhrady cez mzdu
 115. Došlá faktúra z roku 2016
 116. Dlhodobý majetok do 1700,00 €
 117. Príjem z postúpenej pohľadávky
 118. Strava a DPH
 119. Ako zaúčtovať v PÚ?
 120. Účt.závierka - aké doklady konateľovi
 121. može si dať živnostník PZP za auto do nákladov?
 122. Ako odviest dan za dieta?
 123. Môžem dať doklad bez IČA a IČ DPH do účtovníctva?
 124. Zmena ceny spatne od 01/01/2017 - dobropis
 125. Zábezpeka - prenájom budovy
 126. Verejné obstarávanie
 127. Svadobny salon a saty nad 1700 EUR zaradenie a uctovanie salonu
 128. vyplatenie dividend
 129. Dátum zaradenia automobilu do majetku
 130. uplatnenie nákladov z Telekom
 131. Ako mám fakturovať služby pre zahraničné firmy?
 132. DPH-samozdanenie tovaru
 133. Predaj pozemku a dedictvo
 134. Výťah - účtovanie na učet 022 stroje ?
 135. Účtovanie dohody o urovnaní
 136. S akým dátumom zaúčtujem faktúru z CZ za tovar?
 137. Ako učtovať "spravne poplatky" ?
 138. 40 % paušálne výdavky a daňová strata
 139. SZČO v ČR - a podanie DP na SK
 140. Prenos daňovej povinnosti betónovanie betón pumpou ako fakturovať betón a pumpu?
 141. Vrátenie položky - treba účtovať?
 142. Neplatená rodičovská dovolenka a ocr
 143. Dan z predaja nehnutelnosti po predoslom odkupeni podielu
 144. Zákon o účtovníctve v nemeckom jazyku
 145. Ako účtovať poštovné pri dodani sluzby ?
 146. ako účtujete "platbu mobilom"
 147. účtovanie
 148. Dvojkotúčová pokosová píla - odpisová skupina
 149. Dodatočné priznanie PO
 150. Podľa čoho sa určujú koeficienty diskriminačných funkcíí bankrotových modelov?
 151. Krátiť úroky zo spotrebného úveru na auto?
 152. 80% uplatnenie výdavkov pri automobile
 153. Veľká alebo malá účtovná jednotka......?
 154. Auto - 80%pri kupe, 100%z blockov?
 155. ALZA SK, CZ a dph
 156. mnozstevny bonus bez dph
 157. preprava v zahraničí a DPH
 158. Faktúra za železný šrot
 159. Mám nárok na odpočet dph z faktúry, kde je uvedená kúpa nehnuteľnosti spolu s pozemkom?
 160. ako uctovat vypracovanie Projektovej dokumentacie vynos ?
 161. Dodatočné priznanie PO Neziskovej organizácie
 162. Nárok na stravné pri PC do zahraničia
 163. Povinnosť obce-veľkokapacitný kontajner.
 164. Kde ziskat prazdnu ucetnu uzavierku?
 165. Odborná prax študentov - dohoda medzi školou a firmou
 166. Rozdelenie výšky vkladu sro z jedného spoločníka na dvoch
 167. Má niekto vzor žiadosti vrátenia poistného ZP pri spätnom priznaní ID?
 168. české kontrolné hlásenie DPH?
 169. Zahraničná pracovná cesta Nemecko
 170. Faktura do Ciech.
 171. mesacny platca DPH
 172. Účtovanie vzájomného zápočtu v MRP PU pomocou účtu 395?
 173. Účtovný odpis záporného goodwillu
 174. Ako správne zaúčtuje príkaznú zmluvu v jednoduchom účtovníctve SZČO, platenie dane a odvody.
 175. Práca absolventa po 01.05.2017
 176. Ukončenie živnosti a zostatok v banke - súkromný účet
 177. Faktúra z roku 2016
 178. Dobropis k dokladu k prijatej platbe s prenosom daň.povinnosti
 179. Zložená zábezpeka k palubnej jednotke (mýto)
 180. Priznanie invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať prácu o 50%.
 181. Problém s Dsinger-om
 182. faktúra za služby - Švajčiarsko
 183. Ako zaradiť do obchodného majetku stavbu s pozemkom, ak ocenenie v znaleckom posudku je vyššie než kúpna cena?
 184. Započítanie pôžičky spoločníka so stratou
 185. Pokuta a splátkový kalendár účtovanie
 186. Čo mám robiť s neplatičmi nájomného?
 187. Tovar predaný do ČR - dph??
 188. Kúpa stánku rýchleho občerstvenia účtovanie
 189. odvody za firmu /odvody za platbu v hotovosti za gastrolístky/ - do nákladov alebo PP -
 190. Ako účtovať úroky z omeškania
 191. Vyúčtovacia faktúra od OVS
 192. Ako zaúčtovať faktúru za reklamné predmety..
 193. nákup tovaru z číny
 194. daň z príjmu szčo a danove priznanie z UK
 195. Rozúčtovanie faktúry za mesačné permanentky do fitness centra pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
 196. Dan z Nemcka
 197. Ako účtovať refundáciu mzdy z UPSVR v príspevkovej organizácii?
 198. Prefakturácia služby
 199. ako účtujete Fa - DECODOM?
 200. DPH služba z EU, ktorý riadok
 201. Likvidácia spoločnosti a podiel na úhrade výdavkov
 202. Jaká je forma zdanění prodeje akcií slovenskou společností?
 203. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 204. úhrada nedoplatkov po ukončení živnosti
 205. vyfakturovanie omylnej platby medzi firmami
 206. Nedoplatok z RTVS
 207. Faktura na 123dopyt.sk
 208. Je splátka úveru výdavkom ktorým sa zníži daň z prenájmu nehnuteľnosti?
 209. zrusena firma - neuhradenie dan. licencie
 210. postúpenie leasingu - platnosť
 211. Faktúra za podnájom priestorov - platené vopred
 212. Evidenčný list dôchodca starobný pracujúci na dohodu o vykonaní práce
 213. Na fakture je napisany - odpocet preddavku,ale prijmovy doklad je v rovnaky den. Ako to zauctovat ?
 214. Odpisy hmotného majetku -zaokrúhľovanie
 215. Účtovanie skladu v OMEGE
 216. samozdanenie
 217. účtovanie prepravy vstup a výstup
 218. Dohoda o pracovnej činnosti- práca 1 deň v týždni
 219. Ako je to s odvodmi pri dohode o pracovnej činnosti ?
 220. Má zmestnanec nárok na stravný lístok za NV?
 221. rozpis kilometrovného u szčo
 222. Ako zaúčtovať fa z Národnej diaľničnej na 0,- eur a následne fa od firmy, kde mám uzatvorenú zmluvu za mýto?
 223. Došlá platba SAMSUNG bonus zníženie uplatnenej DPH
 224. Daňové priznanie a uhradené zdravotné poistenie
 225. neplatca DPH a sluzby z tretich krajin §69 ods. 3
 226. osobna spotreba - vklad do pokladne
 227. Dodatočné DPFO A - nevyplatený bonus
 228. ČSOB - účtovanie povoleného prečerpania účtu
 229. platba pred dodaním faktúry
 230. dobropis
 231. Faktúra - základné školy
 232. Fa vystavená s DPH a nezahrnutá do výkazu DPH.
 233. zlúčenie firiem a záväzok jednej z nich voči druhej
 234. Zmluva o výkone funkcie konateľa v jednoosobovej sro.
 235. Faktura MS Office z Írska
 236. Vystavenie faktúry
 237. Oprava chyby z minulého účtovného obdobia bez účtovných dokladov
 238. KV a nedaň.výdavky na bločku
 239. DP na SK, ak bol 4 mesiace SZCO a od 5 na zmluvu v Rakusku
 240. Je ťažné zariadenie auta jeho technické zhodnotenie?
 241. Povinnosť odovzdať účtovníctvo v elektronickej forme ?
 242. Krátkodobá pôžička spoločníkovi
 243. Živnosť a zároveň práca na dohodu
 244. akcia zamestnávateľa ku dňu detí
 245. Dohoda o brig.praci studentov
 246. Dohoda o brigadnickej práci študentov
 247. Pôžička bez stanoveného úroku
 248. Dividendy
 249. Kde uvediem v dodatočnom daňovom priznaní FO A už vyplatený preplatok daňový na základe ročného zúčtovania. V dodatočnom sa žiada o vyplatenie bonusu na 1 dieťa - 10 mesiacov. vďaka
 250. Premiestnenie stroja do EU na vyskúšanie - je to dodanie tovaru?