PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 [250] 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. obaly z ČR
 2. Kúpno-predajná zmluva
 3. Refakturacia SK vydavkov z tretich krajin
 4. DPH
 5. Služba z Rakúska od platcu DPH fakturovaná bez DPH
 6. SHR a prenájom traktora
 7. Uzávierka DPH a úhrada faktur do odovzdania DPH
 8. vleklý problém v DPH. Nárok na odpočet a zdaňovacie obdobie
 9. Povinnosť viesť devízovú pokladňu ?
 10. Može živnostník zamestnať sám seba???V s.r.o. to ide...
 11. Predaj auta a dane
 12. Ukončenie konkurzu
 13. dan z prijmu z predaja novopostaveneho bytu
 14. Zaokruhlovanie
 15. Preúčtovanie tovaru
 16. Anglicko,dovoz ako je to..
 17. Začiatok podnikania
 18. Výpoveď zmluvy o nebytových priestoroch pre porušenie zmluvných podmienok
 19. účtovanie zásob tovaru metódou A
 20. Ostatné kapitálové fondy
 21. vrátenie DPH z majetku
 22. SZCO + pausalne vydavky + registracia DPH
 23. Zakladne principy DPH
 24. Antivírový program
 25. Oprava auta v Maďarsku
 26. Návrh zákona DPH -novela 2010
 27. mesačná uzávierka
 28. mesačná uzávierka
 29. Odpočet DPH pri nákupe nákladného auta pri dotácii
 30. zálohy
 31. Tlačivá k žiadosti o sociálne štipendium
 32. Predaj HIM do CR a DPH
 33. finančná krátkodobá výpomoc spriaznenej osobe
 34. do nákladov?
 35. Hlavný pracovný pomer a DoVP
 36. lekárske prehliadky
 37. Sociálny fond rodinným príslušníkom zamestnanca
 38. OMYL NAŠEJ DOBY - demokracia v ekonomike
 39. Ako sa nestať platcom DPH
 40. preddavky na daň z príjmu
 41. priznanie k DPH
 42. dan z predaja zdedeneho bytu
 43. stroje z PL na prelome registrácie
 44. Motocykel a DPH
 45. Spotreba PHM - Avia
 46. datum pri uctovani ZP
 47. odpočet dph pri poistnej udalosti
 48. OMYL NAŠEJ DOBY - ekonomika
 49. zaúčtovanie poplatku za výberové konanie
 50. zákazka
 51. Predaj byt po roku
 52. prihlasenie auta na danovy urad
 53. auto v nájme pre podnikateľskú činnosť
 54. studňa pri firme
 55. Vystavenie fa do Čiech za služby
 56. zrušenie registrácie a paušál
 57. Fakturácia za služby vykonané v zahraničí
 58. Preplatenie fa z mestského úradu.
 59. Informácia DR SR k zmenám v ZDP
 60. Slovenska DPH a offshore IBC
 61. aký paragraf zadať
 62. Parkovací lístok
 63. stratene doklady k platbe kartou
 64. Totálna škoda pri autoúvere 1x
 65. nákup jazdeného osobného auta
 66. zdanenie platby?
 67. Voda do nákladov
 68. faktura a DPH
 69. nákup materiálu v Poľsku
 70. opakované dodania - vznik daňovej povinnosti od 1.1.2010
 71. Demontáž Immobilizéra-kat.M1 a DPH
 72. FA z ČR v EUR
 73. Požiarná cesta a náklady na projekt
 74. DPH na vstupe a výstupe
 75. účtovanie reg.pokladnice v PU
 76. DPH-stroj z EU s instalaciou
 77. Desatinná čiarka v Evidenčnom liste SP
 78. Máte problémy s predajom spotrebiteľského balenia liehu? Už ich mať nebudete.
 79. Vzorky jedla
 80. Drobny majetok
 81. Zaučtovnie nákupu ekon.software- preddavková faktúra
 82. zabudnutá faktúra
 83. konateľ a stravné
 84. pfa - odmeny a nahrady advokatov
 85. Pracovný odev
 86. Faktura položka doprava
 87. firma zaoberajuca sa odbytom statnych dotacii
 88. Trojstranný obchod.
 89. Uplatnenie DPH
 90. Faktúry z roku 2008
 91. stavy účtov roku 2007
 92. Nedaňový náklad
 93. intrastat-číselná nomenklatúra
 94. Dodatočné DPH - riadok 35 a 36
 95. ubytovanie a živnostník
 96. požičiavané DVDčka - majetok alebo zásoby?
 97. Náhrady za používanie súkr.vozidla na podnikanie
 98. Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2009
 99. ODKEDY ( nie dokedy) sa može podať daňové priznanie ???
 100. Faktúra z ČR za dopravu
 101. Chýba faktúra, je len PPD
 102. nedaňový náklad
 103. oneskeronie registrácie podľa §7
 104. DPH-služby v Rakúsku
 105. Preplácanie paragrafu
 106. zdanenie zahranicnych prijmov z investovanych penazi cez paypal
 107. Pozemkové spoločenstvo
 108. žumpa
 109. Živnostník a bankový účet
 110. platenie do socialnej poistovne pri invalidnom dochodku
 111. Registrácia platiteľa DPH???
 112. majetok a odpisovanie
 113. výdavky na reklamu v JU za rok 2009
 114. dan
 115. PIKOŠKA nárok na odpočítanie DPH pracovná cesta
 116. Nezaplatená pohľadávka z roku 2005
 117. Zúčtovanie zálohových FA
 118. dve pokladne EUR
 119. Preberací protokol k výhre
 120. nákup osobného automobilu
 121. Dovoz ojazdeného vozidla z Maďarska
 122. Poplatok za uloženie obj. odpadu
 123. osoba registrovaná pre daň podľa §7
 124. Slovenská s.r.o. ide predávať do Švajčiarska
 125. predaj pozemku a registracia DPH
 126. Oprava zariadenia 511 alebo 518??
 127. inzerat
 128. Nákup PHM - súkromné auto spoločníka s.r.o.
 129. Životné poistenie - zmena
 130. Goodwill pri zlúčení, splynutí
 131. Darovaný drobný majetok-daňový náklad?
 132. zriaďovacie výdavky
 133. MRP Win a samozdanenie
 134. Súkr.zdrav.zariadenia a nárok na uplatnenie DPH
 135. Komisionálny predaj
 136. refakturácia služby do CR
 137. Záručný paušál
 138. Ubytovanie na služobnej ceste
 139. Trvalý a skrátený pracovný pomer
 140. dph a ine
 141. Zmena DP za rok 2008
 142. Nepredané cigarety
 143. Automobil z Nemecka s DPH
 144. refakturacia elektrickej energie
 145. odpisy automobilu
 146. Oneskorené zahraničné Fa za služby
 147. Živnostník, invalid, platca DPH
 148. cestovný príkaz vs. kniha jázd
 149. školenie + ubytovanie
 150. Firemná prezentácia
 151. REFAKTURACIA A DPH
 152. ICDPH v CZ
 153. Poznámky k účtovnej závierke
 154. Odpisy auta na leasing
 155. Predaj stanku
 156. Preradenie do OM
 157. tovar dodaný bezodplatne
 158. faktúry - Kosovo
 159. Ísť na živnosť?
 160. Prosba o darovanie krvi 0 Rh negat., „e“ pozitívny s prenesenými anti „e“ protilátkam
 161. účtovanie DPH Športový klub
 162. Poistenie a DPH
 163. náklady za opravu
 164. Peňažný dar - odvod DPH???
 165. cenníky k nahliadnutiu
 166. Smernica 2001/115/EC
 167. Pripravovaná novela zákona o účtovníctve
 168. pohrebné
 169. Vyradenie HIM a DPH
 170. ochranne prac.prostriedky
 171. socialny fond
 172. Sídlo firmy v rodinnom dome - zúčtovanie nákladov
 173. Dátum zdaniteľného plnenia
 174. dobropis
 175. Príležitostný predaj nehnuteľnosti a preddavky na daň z príjmu
 176. Nepreukázateľné náklady vynaložené na poštovné
 177. Kedy mesačná DPH
 178. Knihy a DPH
 179. dotácia z úradu práce
 180. platba od neplatcu DPH z EU
 181. začiatočník v jednoduchom účtovníctve
 182. Koeficient DPH a účtovanie
 183. Dan z predaja 1/2 nehnutelnosti
 184. Predaj časti organizačnej zložky
 185. Fakturovanie platcom DPH do zahranicia
 186. Vypracovávanie daňových priznaní z príjmu
 187. MRP -účtovanie na podsúvah.účtoch
 188. pracovná cesta
 189. FA platcu , neplatcovi
 190. po kontrole-sociálna poisťovňa
 191. fa za služby od neplátcu DPH zo zahraničia s organ.zložkou v tuzemsku
 192. doklad o praxi
 193. Preplatok
 194. Zdanenie prijmu zo zavislej cinnosti Svajciarsko
 195. Fakturácia a účtovanie úrokov z omeškania v JU
 196. skola do uctovnictva sro?
 197. jazykový kurz
 198. Nalezitosti pfa
 199. Predaj ojazdeného MV
 200. Vystavenie FA za práce v ČR
 201. CESŤÁKY A PHM
 202. ubytovanie a PPD
 203. Tovar alebo rézia
 204. DzMV a prerušenie živnosti
 205. Predaj nákladného automobilu do tretích krajín a DPH
 206. ZŤP a odpocet DPH
 207. zabudnutá daň z nehnuteľnosti
 208. Zmena účelu použitia tovaru
 209. oznamenie o preplatku na DPH
 210. Zabudnutá spravená mesačná závierka a DPH
 211. Medzinárodné audítorské štandardy
 212. účtovanie odpisov
 213. gastrolístky
 214. vratenieDPH
 215. PHM a DPH v zahraničí
 216. poistné plnenie po 2 rokoch
 217. Montovanie spracovateľskej linky cudzincami
 218. poplatok za úver
 219. Nákup pneumatík v ČR a samozdanenie
 220. zaúčtovanie kladných úrokov-JU
 221. Úroky na podnikateľskom účte
 222. Halierové vyrovnanie
 223. Nadmerný odpočet a vyplnenie tlačiva
 224. Mimoriadny predaj a nákup.
 225. Živnosť a dohoda o vykonanej práci
 226. 501 alebo 511
 227. Exekútor a oblek ako pracovné oblečenie
 228. Ako formulovať žiadosť na prokuratúru o predčasné uvolnenie vodického preukazu
 229. Neplatca DPH a dovoz tovaru
 230. jazdené auto DPH
 231. Kupa noveho / ojazdeneho auta
 232. fa za prevedené práce v zahraničí - pomoc
 233. Prevod základného imania z SK na EURO
 234. Príkazná zmluva a výkazy
 235. účtovanie VPD
 236. Dátum vystavenia faktúry
 237. preukaz ZŤP a dialničná známka
 238. Dod.dan.priznanie §43 a §45
 239. obaly z ČR a odpočet DPH
 240. Kedy podat DP
 241. Vecná a formálna kontrola dokladov
 242. Navigačný systém v kamióne.
 243. regres-z poisťovni
 244. vyplatenie podielov na zisku
 245. Praca na zivnost mimo slovenska
 246. odpocitanie DPH
 247. audit pri účtovnej závierke
 248. zaúčtovanie dane
 249. Poplatok za vydanie preukazu
 250. Ukončenie podnikania FO