1. ZI (3 replies)
 2. Obrátená fakturáciá (0 replies)
 3. Platca DPH (4 replies)
 4. Ako zaúčtovať úroky podľa splátkového kalendára (1 replies)
 5. Vrátenie DPH z ČR (1 replies)
 6. Doprava z Číny (3 replies)
 7. daň z motorových štvorkolka a motocykel (5 replies)
 8. neuplatnenie DPH (4 replies)
 9. ČZD § 6 a § 8 a umorenie straty FO (3 replies)
 10. penažny dennik (4 replies)
 11. Stravné lístky na rok 2010 (3 replies)
 12. Faktúra z EU od neplatcu DPH (4 replies)
 13. Vyska oslobodenia prijmu dochodcu pri Zmluve o dielo (10 replies)
 14. č. 311/2001 Z.z. (1 replies)
 15. zaciatocnik (1 replies)
 16. zmarená investícia a odvod DPH (2 replies)
 17. faktúra z Českej republiky (9 replies)
 18. zásoby (2 replies)
 19. kontokorentný úver (28 replies)
 20. cestovné náhrady a phm (0 replies)
 21. Účtovanie DDP (7 replies)
 22. Stravne listky v PU este raz (13 replies)
 23. v jednom roku auto zaradene aj vyradene z majetku, odpis???? (5 replies)
 24. Kam zaradiť parkovisko (1 replies)
 25. Sociálny fond (5 replies)
 26. Refakturacia dopravy (1 replies)
 27. inventarizácia (0 replies)
 28. pokuta za preťaženie vozidla (2 replies)
 29. Zaplatil aj faktúru na zálohu (1 replies)
 30. Dodanie tovaru do EU- §43 (1 replies)
 31. Dlhodobý majetok a preradenie majetku (2 replies)
 32. Konkrétny príklad preradenia majetku. (6 replies)
 33. doklad o premiestnení tovaru (12 replies)
 34. DPH z ceny celkom alebo z poloziek (20 replies)
 35. Oprava vlastného auta po havárii a DPH (10 replies)
 36. Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty (4 replies)
 37. Príkazná zmluva na študenta a zníženie dane z príjmu (0 replies)
 38. živnostník platcom DPH? (3 replies)
 39. Zivnostník platcom dph (14 replies)
 40. zaúčtovanie FA z EU (5 replies)
 41. Fa za firemný mobilný telefón (3 replies)
 42. Monitor do nákladov (12 replies)
 43. podiel na zisku (5 replies)
 44. odpisová skupina (4 replies)
 45. Podnikové štipendium pre vysokoškoláka (1 replies)
 46. Ocenovanie zasob na sklade (1 replies)
 47. Vklad - pôžička spoločníka do s.r.o. (9 replies)
 48. kniha pokladnice (1 replies)
 49. vrátené auto (1 replies)
 50. Refakturácia (5 replies)
 51. Daň z nájmu (22 replies)
 52. DPH a služba z 3 krajiny (1 replies)
 53. Faktura za proviziu (5 replies)
 54. Obchodný register (7 replies)
 55. Zákaznický software ISPAdmin versus podklady pre účtovníctvo (0 replies)
 56. ubytovanie zamestnancov (3 replies)
 57. Stravné lístky - nadspotreba (2 replies)
 58. Registračná pokladňa (0 replies)
 59. Daň z motorových vozidiel-oznam.povinnosť (5 replies)
 60. ukončenie FO a prevod majetku na sro (0 replies)
 61. Prechod z JU do PU (6 replies)
 62. transfer z KŠÚ (0 replies)
 63. § 43 zákona o DPH a prepravný doklad (1 replies)
 64. čo s dph pri dovezenom tovare z Taiwanu? (5 replies)
 65. začiatočník v otázkach DPH (17 replies)
 66. Refakturacia ubytovania a vydavkov (4 replies)
 67. Povinnosť registrácie zdaniteľnej osoby - neplatiteľa DPH (1 replies)
 68. prenajom techniky (8 replies)
 69. výpočet rezervy na jubilejné (1 replies)
 70. Odpočet DPH z faktúry za dodávku alkoholu, ktorý je určený ako darček klientom. (2 replies)
 71. účtovanie straty (1 replies)
 72. dph pre českú firmu (3 replies)
 73. dodanie sluzieb-vystavenie fa (0 replies)
 74. stravovanie (2 replies)
 75. Obchodný register (2 replies)
 76. Koncoročný bonus. (0 replies)
 77. Odložená daňová pohľadávka. (21 replies)
 78. Vyradenie dlhodobého majetku. (5 replies)
 79. Likvidácia spoločnosti a DP (3 replies)
 80. zabezpečenie dane danovnikovi mimo EU (2 replies)
 81. predaj nehnuteľnosti v zahraničí (1 replies)
 82. Daň z predaja darovaného pozemku (1 replies)
 83. jednotková cena na súhrnnej faktúre (6 replies)
 84. daň z mot.vozidiel (3 replies)
 85. Registračná pokladnica (1 replies)
 86. záloha za šrot (1 replies)
 87. Uznanie pohľadávky (0 replies)
 88. Príspevok UPSVaR-nové pracovné miesto (4 replies)
 89. Dar a uplatnenie nákladov (2 replies)
 90. náhrada škody-zavinenie neznámou osobou (7 replies)
 91. Predaj časti podniku (6 replies)
 92. Osobná potreba a DPH (3 replies)
 93. Dodatočné daňové priznanie za rok 2006 (0 replies)
 94. rezervný fond (5 replies)
 95. Postúpenie pohľadávky (12 replies)
 96. S.R.O. a koniec roka (4 replies)
 97. Zaradenie klimatickej komory do odpisovej skupiny (0 replies)
 98. Predaj obchodného podielu (4 replies)
 99. Predaj s.r.o.-Osvedčenie DIČ (3 replies)
 100. firemný alebo súkromný automobil? (8 replies)
 101. oprava minul.obdobia (6 replies)
 102. prerusenie odpisov prenajateho bytu (0 replies)
 103. zák.poistné (3 replies)
 104. Tovar z EU (3 replies)
 105. zaloha - vystavenie fa (6 replies)
 106. uctovanie v restikach a kuchyniach (3 replies)
 107. Mozem vyplnit tlacivo cez drsr.sk? (14 replies)
 108. cestné mýto (11 replies)
 109. Oprava miezd v PU (4 replies)
 110. prijatá služba z Čiech (0 replies)
 111. Odpocitatelna polozka na manzelku (17 replies)
 112. vnútropodniková smernica (3 replies)
 113. faktura za služby poskytnuté v ČR (1 replies)
 114. hlavna kniha (2 replies)
 115. Zmena sposobu uplatnovania výdajov (2 replies)
 116. zdanuje sa majetok SZCO pozruseni opravnenia? (3 replies)
 117. DPH z minulých rokov (6 replies)
 118. Odpočet DPH na osobné auto po 01.01.09 (14 replies)
 119. pobočka na Slovensku a DPH (2 replies)
 120. Služby od neplatcu z ČR (4 replies)
 121. dodatocne DP DPH, hrozi aj pokuta? (8 replies)
 122. DP s.r.o. pri vstupe do likvidacie (2 replies)
 123. Odpočitateľné a pripočitateľné položky (0 replies)
 124. fa s alebo bez DPH (1 replies)
 125. Geodeticke práce (2 replies)
 126. Daň z príjmu PO vs. skladové zásoby (3 replies)
 127. ihrisko, vládny príspevok (0 replies)
 128. IC DPH pri trojstrannom obchode (1 replies)
 129. Novela zákona o Dani z príjmov od 1.1.2010 (0 replies)
 130. Pokladňa CZK-rozdiel (1 replies)
 131. Odpustenie neuhradenych vyslych faktur (18 replies)
 132. DPH a prenájom priestorov (23 replies)
 133. DF - dobropis (24 replies)
 134. szčo na materskej (4 replies)
 135. miesto podnikania.....lektor anglictiny (1 replies)
 136. Ako postupovať pri Zvýšenie ZI (14 replies)
 137. Postúpenie lízingu a odpisy (13 replies)
 138. Odkúpenie vozového parku členmi družstva (1 replies)
 139. Pokladnicny doklad bez nazvu tovaru , dodaci list (1 replies)
 140. účtovanie výroby vína (1 replies)
 141. zmena periodicity platenia DPH (6 replies)
 142. spoločenská zmluva (5 replies)
 143. PZP a pokuta za rýchlosť (15 replies)
 144. Mimoriadna uzávierka (8 replies)
 145. predaj bytu (2 replies)
 146. 5xx (9 replies)
 147. Remeselná živnosť? (8 replies)
 148. Daň priznanie za rok 2009 (6 replies)
 149. DPH do Čiech (16 replies)
 150. Ako riešiť omyl s fakturovaním DPH ? (2 replies)
 151. uplatňovanie nákladov na prevádzku chaty (1 replies)
 152. Pomôžte vysvetliť DPH (3 replies)
 153. novela zák. o DzP z 22.10.2009 (1 replies)
 154. Ako zaučtovať 80% PHM ? (4 replies)
 155. Čo nás čaká na začiatku roka 2010? (58 replies)
 156. Dáva sa povinné zmluvné poistenie do nákladov? (12 replies)
 157. predaj majetku po ukonceni leasingu (1 replies)
 158. aký kurz použiť? (6 replies)
 159. Postup účtovania pri dovoze tovaru (12 replies)
 160. Reklamácia na materiál (7 replies)
 161. DPH - samozdanenie (1 replies)
 162. Odpisovať? (9 replies)
 163. Odpočet DPH z osobných autobomilov od 1.1.2010 (2 replies)
 164. DPH a spotrebna dan (2 replies)
 165. darovacia zmluva (0 replies)
 166. Zle vydane faktury (2 replies)
 167. zaúčtovanie faktúry zaplatenej hotovosťou (17 replies)
 168. zaúčtovanie faktúry (3 replies)
 169. Rozhodnutie Sociálna poisťovňa (1 replies)
 170. MIAG (0 replies)
 171. co s DPHckou? (7 replies)
 172. Súhrnný výkaz od 1.1.2010 (1151 replies)
 173. Cestovný príkaz autobusove cestovne listky (1 replies)
 174. zuctovanie dobropisu v oberone (0 replies)
 175. porovnanie vysledkov z JU a PU (14 replies)
 176. dobropis na nehnuteľnosť (1 replies)
 177. Zaúčtovanie (7 replies)
 178. DR SR - Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva al. prijíma služby z ČŠ (508 replies)
 179. predaj tovaru v sieti hypermarketov (1 replies)
 180. Uskladnenie cudzieho tovaru (1 replies)
 181. auto (1 replies)
 182. dobropis a DPH (2 replies)
 183. Daň z predaja domu (4 replies)
 184. Vymáhanie škody od zamestnanca-účtovanie (1 replies)
 185. účtovanie výdajov na osobnú potrebu v PÚ (11 replies)
 186. Prevod obchodného podielu (17 replies)
 187. FA pre pozemkové spoločenstvo (2 replies)
 188. zauctovanie DF z EU (3 replies)
 189. technické zhodnotenie budovy (8 replies)
 190. základová doska, oplotenie a osvetlenie (0 replies)
 191. Prepočet kurzov ECB (1 replies)
 192. Referenčný list (1 replies)
 193. zúčtovanie 323 (2 replies)
 194. Paušálne výdavky (6 replies)
 195. Rozdielna suma faktúry a úhrady (3 replies)
 196. PREDFAKTURA JE DANOVY DOKLAD (10 replies)
 197. ekonómovia-účtovníci (9 replies)
 198. Spotrebna dan z elektriny (0 replies)
 199. Spotrebna dan z elektriny-vyklad pojmu (0 replies)
 200. Prechod na platcu DPH (7 replies)
 201. Drobný nákup (7 replies)
 202. Povinnosť platiť daň ?? (11 replies)
 203. reklamná činnosť podlieha DPH? (4 replies)
 204. Súdny poplatok - daňový úrad (3 replies)
 205. gastrolístky - nesúlad medzi nákupom a výdajom (7 replies)
 206. Stravné lístky ako nepeňažný príjem (2 replies)
 207. prijem na bu z uctu konatela (6 replies)
 208. PHM (6 replies)
 209. uplatnenie DPH na polyfunkcnu budovu (4 replies)
 210. Materska škôlka (7 replies)
 211. Leasing auta s poistenim (7 replies)
 212. ODVODY SAMOPLATITELA (8 replies)
 213. Predčasne ukončený leasing a postúpenie (4 replies)
 214. Prerušenie živnosti (1 replies)
 215. Zaškolenie našich pracovníkov na novom stroji (8 replies)
 216. 512 - praktické príklady (zahraničné SC) (0 replies)
 217. Nákup uhlia (4 replies)
 218. 042 - aké poplatky sú súčasťou? (3 replies)
 219. Nové pravidlá pre vrátenie DPH podnikateľom v rámci EÚ platné od 1.1.2010 – základné (2 replies)
 220. Predaj nehnutelnosti /garaze/ za cenu nizsiu ako obstaravacia (3 replies)
 221. Daň z príjmov pri predaji darovanej nehnuteľnosti (6 replies)
 222. Úroky z omeškania povinnosť platná od 15.1.2009 (6 replies)
 223. Úroky z omeškania-povinnosť, všetky UJ (55 replies)
 224. odpočet DPH pri OA (160 replies)
 225. Vyúčtovanie z SPP bez rozpisu DPH (1 replies)
 226. zmena spôsobu uplatňovania výdavkov (0 replies)
 227. ak okrem tovaru fakturujem Dopravu, je to o.k.? (11 replies)
 228. Náklady spojené s uložením materiálu (5 replies)
 229. Dofakturacia a DPH (2 replies)
 230. Autoúver (6 replies)
 231. Marketingový príspevok (5 replies)
 232. DPH zo zostatkovej ceny majetku (10 replies)
 233. ako zúčtovať novozaloženú s.r.o. (2 replies)
 234. Peňažný denník (6 replies)
 235. Vrátenie DPH v rámci EÚ - nové pravidlá od 1.1.2010 (2 replies)
 236. DPH - autoškola (2 replies)
 237. Staré pohľadávky (1 replies)
 238. Rodičovský príspevok 2010 a sro (2 replies)
 239. predaj vozidla s DPH alebo bez? (9 replies)
 240. dotácie školám (1 replies)
 241. posudok na plyn (1 replies)
 242. Premena ZI z Skk na euro (14 replies)
 243. daň (1 replies)
 244. Vrátenie DPH zo zahraničných PHM (0 replies)
 245. Predcasne splatenie, resp. ukoncenie leasingu a vplyv na danovy zaklad (5 replies)
 246. Vrátenie DPH v rámci EÚ. (1 replies)
 247. Danove priznanie a nulove vydavky (7 replies)
 248. FA za materiál z ČR a daňové priznanie (2 replies)
 249. Evidencia majetku a kód klasifikácie (0 replies)
 250. DPH z darovania (5 replies)